Naše škola v krabici - Klima školy Our school in box - School climate - PowerPoint PPT Presentation

Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate
Download
1 / 15

 • 42 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Naše škola v krabici - Klima školy Our school in box - School climate. Proces hodnocení školy: Process rating of school: -Žáci,rodiče a učitelé dostali dotazníky, do kterých zapsali, co se jim ve škole líbí nebo nelíbí, co je v naší škole dobré nebo špatné

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Naše škola v krabici - Klima školy Our school in box - School climate

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

Naše škola v krabici - Klima školyOur school in box - School climate


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

Proces hodnocení školy:

Process rating of school:

-Žáci,rodiče a učitelé dostali dotazníky, do kterých zapsali, co se jim ve škole líbí nebo nelíbí, co je v naší škole dobré nebo špatné

-Pupils,parents and teachers were given questionnaires in wich they are enrolled as at school likes or dislikes what is in our school good or bad

-Z toho jsme my hlasováním vybrali pět názorů, o kterých si myslíme, že nejvíce charakterizují naší školu

-Of wich we selected the vote five views of we which that the best characterize our school


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

Výběr pěti nejlepších charakteristik

Selection top five characteristics


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

Krabice

Box

1.Moderní výuka

Učitelé na naší škole kromě klasických vyučovacích metod používají i výukové metody nové a moderní.

1.Modern Teaching

Teachers in our school besides classical teaching methods use new and modern teaching methods


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

 • 2.Projekty, kulturní a společenské akce

 • Žáci naší školy se účastní mnoha projektů, navštěvujeme různé kulturní a společenské akce

 • 2.Projects,cultural and social action

 • Students of our school to attend many projects we visited different cultural and social action


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

 • Dobré technické vybyvení

 • Škola je velmi dobře technicky vybavena (PC,interaktivní tabule,odborné učebny)

 • Good tecnical equipment

 • School is very good technically equipped with (PC,interactive whiteboard,specialized classrooms)


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

 • 4.Rozdělování žáků do skupin („škatulkování“)

 • Mnoho učitelů na naší škole má tendenci zařazovat žáky do jakýchsi škatulek (chytrý,vzorný,hloupý,zlobivý,…..), ze kterých se žáci obtížně dostávají

 • 4.Distribution students to groups

 • Many teachers at our school has a tendency to classify students into some boxes(clever, exemplary, stupid, bad, .....) of which is difficult to get pupils


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

 • Výuka fotbalu

 • Na naší škole je podporována výuka fotbalu(sportovní třídy,volitelný předmět kopaná,spolupráce s fotbalovým týmem,…….) naši fotbalisté i fotbalistky jsou opravdu dobří

 • At our school is supported by teaching football (sports classes, elective football,working with the football team, .......) our footballers is realy good


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

Výstava výsledků

Exhibition of results


Pouta na v stavu stopper to exhibition

Poutač na výstavuStopper to exhibition


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

 • V krabici

 • In box


Vysv tlivky ke krabici explanatory notes to box

Vysvětlivky ke krabiciExplanatory Notes to box


Na e kola v krabici klima koly our school in box school climate

ZŠ Školní Vrchlabí, 8.B – únor, březen 2012


 • Login