Zarządzanie Cyklem Projektu wg. standardów UE - PowerPoint PPT Presentation

Zarz dzanie cyklem projektu wg standard w ue
Download
1 / 11

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zarządzanie Cyklem Projektu wg. standardów UE. Prezentacja opracowana na podstawie Podręcznika Zarządzadzania Cyklem Projektu wydanego przez Komisję Europejską w marcu 2001 oraz doświadczeń własnych. Zarządzanie Cyklem Projektu to:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zarządzanie Cyklem Projektu wg. standardów UE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zarz dzanie cyklem projektu wg standard w ue

Zarządzanie Cyklem Projektuwg. standardów UE

Prezentacja opracowana na podstawie Podręcznika Zarządzadzania Cyklem Projektu wydanego przez Komisję Europejską w marcu 2001 oraz doświadczeń własnych

Marcin Chludziński


Zarz dzanie cyklem projektu to

Zarządzanie Cyklem Projektu to:

 • Metodologia dla przygotowań, wdrażania i ewaluacji projektów i programów opartych o zintegrowane podejście i tablicę logiczną.

 • Zbiór względnie prostych pojęć, zadań i technik

Marcin Chludziński


Fazy cyklu projektu

Fazy cyklu projektu

Marcin Chludziński


Matryca logiczna projektu

Matryca logiczna projektu

 • MLP pozwala na jasne zdefiniowanie:

  - celu

  - rezultatu działania

  - wskaźników osiągnięcia celów

  - źródeł weryfikacji

  - czynników ryzyka

Marcin Chludziński


Tablica logiczna projektu

Tablica logiczna projektu

Marcin Chludziński


Elementy projektu

Elementy projektu

 • Analiza problemu

  - istota

  - zasięg

  - dlaczego problem jest istotny?

  - skutki zaniechania

  - specyfika

Marcin Chludziński


Elementy projektu1

Elementy projektu

 • Formułowanie celu

  - Specific - konkretny

  - Measurable - mierzalny

  - Actionable - przekładalny na działania

  - Realistic - realny

  - Timetabled - ujęty w czasie

Marcin Chludziński


Elementy projektu2

Elementy projektu

 • Opis realizacji

  - najlepszy pomysł na realizację naszego celu

  - zawiera: metody, działania, efekty, harmonogram

Marcin Chludziński


Elementy projektu3

Elementy projektu

 • Budżet

  - jest opisem wszystkich wydatków i wpływów związanych z realizacją projektu

Marcin Chludziński


Przyk adowy projekt

Przykładowy projekt

 • Problem

  Nie potrafię swobodnie mówić i pisać w języku angielskim.

 • Cel

  Do czerwca 2004 zdam egzamin uniwersytecki na poziomie B2 co najmniej na poziomie dobrym.

 • Sposób realizacji

  Prywatne konwersacje, raz w tygodniu x 1,5 h

 • Budżet

  76 tygodni x 60 PLN = 4560 PLN

Marcin Chludziński


Zarz dzanie cyklem projektu wg standard w ue

Dziękuje za uwagę!

Marcin Chludziński


 • Login