Biotechnologia - PowerPoint PPT Presentation

Biotechnologia
Download
1 / 8

 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Biotechnologia. Biotechnologia w medycynie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Biotechnologia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biotechnologia

Biotechnologia


Biotechnologia w medycynie

Biotechnologia w medycynie

W ostatnich latach zastosowanie metod rekombinacji DNA w lecznictwie i farmaceutyce doprowadziło do znacznego postępu w zwalczaniu chorób i produkcji leków. Znane i powszechnie używane są leki stworzone przy użyciu technik rekombinacji DNA na przykład ludzka insulina - Humulina, czy erytropoetyna - Epogen. Niemniej jednak wiele istotnych zagadnień pozostaje w dalszym ciągu niewiadomą lub wymaga udoskonalenia.

Ze względu na bardzo szeroki zakres projektów w tej dziedzinie, ograniczyłam się jedynie do przedstawienia najistotniejszych przykładów.


Biotechnologia w medycynie1

Biotechnologia w medycynie

Szczepionki

Ciekawym osiągnięciem w tej dziedzinie było zrobienie preparatu szczepionki przeciw wirusowi HBV, powodującemu zapalenie wątroby typu B (HBV od angielskiego: Hepatitis B Virus). Sklonowano sekwencje nukleotydowa, która koduje białko kapsydu (glikoproteine HBsAg) na ekspresyjnym wektorze (zdolnym do funkcjonowania w komórkach bakterii Escherichia coli i w drożdżach Saccharomyces cerevisiae). Uzyskano dobry poziom ekspresji, z jednoczesną aktywnością immunologiczną produktu. Dodatkowo podniesiono poziom ekspresji tego białka po dołączeniu genu do sekwencji regulatorowych silnie eksprymowanego genu (dehydrogenazy aldehydu 3-P-glicerynowego). Preparat poddano próbom klinicznym. Okazało się, że pacjęci wszystkich grup tolerowali ją dobrze i wytwarzali przeciwciała przeciw białku kapsydu.


In ynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna jest nową dziedziną nauki bazującą na genetyce i biologii molekularnej. Zajmuje się ona wykorzystaniem praktycznym genetyki np. w celu wynalezienia szczepionek genetycznych, nowych środków ochrony roślin czy tworzeniu genetycznie modyfikowanych roślin i zwierząt. Jest to dziedzina bardzo dynamicznie rozwijająca się, będąca najprawdopodobniej w przyszłości podstawową dziedziną badawczą, ponieważ daje praktycznie nieograniczone możliwości manipulowania dowolnym aspektem elementów ożywionych i nieożywionych. Inżynieria genetyczna jest nowym obliczem biologii, bazującym na poziomie molekularnym. Daje możliwość nie tylko tworzenia nowych struktur, kombinacji, genów czy całych organizmów, ale umożliwia także poznanie fizjologii i mechanizmów funkcjonujących w zdrowych organizmach oraz w stanach chorobowych, przez co umożliwia opracowanie skutecznych środków zwalczania chorób.


Genetyka w hodowli ro lin

Genetyka w hodowli roślin

ZNACZENIE GENETYKI W HODOWLI ROŚLIN

 • zwiększenie plonów przez poprawę warunków środowiska

 • krzyżowanie wyselekcjonowanych odmian

 • zastosowanie mutagenów

 • wykorzystanie mutacji

 • krzyżowanie czystych odmian

 • klonowanie

 • heterozja


Genetyka w hodowli ro lin1

Genetyka w hodowli roślin

 • Zadaniem hodowli roślin jest ulepszanie roślin uprawnych i tworzenie nowych odmian, podobnie jak w hodowli zwierząt wykorzystano wiele nauk a przede wszystkim genetykę.

  Zaniechanie pracy nad ulepszaniem istniejących odmian (hodowli zachowawczej) prowadzi do szybkiego pogorszenia się materiału siewnego i spadku plonów. Natomiast tworzenie nowych odmian - (hodowla twórcza) należy uznać za najszybszy i najbardziej istotny czynnik zwiększenia plonów u roślin.

  Pielęgnowanie roślin uprawnych polega na zabiegach, które eliminują niekorzystne warunki lub je ograniczają.


Genetyka w hodowli zwierz t

Genetyka w hodowli zwierząt

Główne kierunki badań podstawowych prowadzonych w IGHZP-AN obejmują genetykę molekularną, cytogenetykę, embriologię doświadczalną i biotechnologię, a także podstawy genetyczne fizjologii stresu i etologii zwierząt. Badania stosowane prowadzone są w dziedzinie genetyki populacji i hodowli zwierząt oraz systemów utrzymania zwierząt i produkcji zwierzęcej. Ważnym ich uzupełnieniem są badania w dziedzinie behawioru i oceny dobrostanu zwierząt. Najważniejszym celem badań stosowanych jest opracowanie takich metod doskonalenia zwierząt i systemów produkcji zwierzęcej, które umożliwiają wytwarzanie bezpiecznej żywności o wysokiej wartości biologicznej, przy zachowaniu dobrostanu zwierząt produkcyjnych i ograniczeniu niepożądanego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko.

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk


Genetyka w hodowli zwierz t1

Genetyka w hodowli zwierząt

Tematyka badań obejmuje następującą problematykę:

 • badania nad strukturą, ekspresją i transferem genów zwierząt domowych

 • badanie genomu zwierząt domowych na podstawie markerów genetycznych i polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych DNA

 • biotechniki zarodków zwierząt

 • genetyczne i fizjologiczne podstawy reaktywności stresowej

u zwierząt

 • ocena skuteczności różnych metod selekcji i doskonalenia zwierząt

 • optymalizacja systemów chowu i użytkowania zwierząt

 • w aspekcie jakości oraz wartości odżywczej i technologicznej produktów zwierzęcych


 • Login