Маркетинг план - PowerPoint PPT Presentation

Маркетинг план
Download
1 / 16

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Маркетинг план. Маркетингови те планове обикновено включват : О писание на п азар / купувач Описание на продукт П реглед на конкуренцията Ценова стратегия С тратегия за промоции Дистрибуционна стратегия Инвентаризация и стратегия за съхранение Рискове и ресурси. Маркетинг план.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Маркетинг план

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6489108

Маркетинг план

 • Маркетинговитеплановеобикновеновключват:

  • Описание на пазар / купувач

  • Описаниенапродукт

  • Преглед на конкуренцията

  • Ценовастратегия

  • Стратегия за промоции

  • Дистрибуционна стратегия

  • Инвентаризация и стратегиязасъхранение

  • Рискове и ресурси


6489108

Маркетинг план

 • Нашата платформаза бизнес планиране може да се използвазаразработване на маркетинговпланза:

  • Традиционни, насипнистоки

  • Специалнистоки и продукти с добавенастойност


6489108

Маркетинг план

 • Нашата платформа за бизнес планиране задава въпроси и предлага съвети за:

  • Текущи пазари

  • Потенциални нови пазари

  • Ценова стратегия

  • Промоционална и дистрибуционна стратегия

  • Съхранение и контрол на качеството

  • Ресурси - доставчици, подизпълнители, конкуренти


6489108

Маркетинг план

 • Нашият пътеводител за бизнеспланиране може да се използвазавсекиот случаите:

  • Специализиранистоки

  • Продукти с добавенастойност

  • Услуги

  • Алтернативна дистрибуция


6489108

Маркетинг план

 • Примериза специализирана стока:

  • Разновидности - царевица, висококачественомасло

  • Продукти без ГМО

  • Органични

  • Агроцефтика


6489108

Маркетингплан

 • Добавенастойностнапродукт / услуга:

  • Обработване - месо, мляко и млечнипродукти

  • Сушене на зърно и съхранение

  • Ловенрезерват


6489108

Маркетинг план

 • Алтернативна дистрибуция:

  • На едро

  • На дребно

  • Директно, където купувачи са частни лица, заведения и институции


6489108

Маркетинг план

 • Нашият бизнес пътеводителпитавъпросиза:

  • Текущипазари

  • Предпочитания на купувача

  • Прогнозен обем на продажби

  • Уникалностна продукта

  • Конкуренция


6489108

Маркетинг план

 • Други въпросиотносно:

  • Дистрибуция

  • Ценообразуване

  • Промоция

  • Инвентаризация и съхранение


6489108

Маркетинг план

 • От отговорите на въпросите и ресурсите,коитоизползвате, щезависитова,далистратегиятаще търси на пазара:

  • Новиспециализиранистоки къмнастоящитекупувачи

  • Новипродуктиилиуслугинасегашнитекупувачи

  • Текущистокинановидистрибутори / купувачи

  • Новистоки / продукти,нановидистрибутори / купувачи


6489108

Маркетинговастратегия

 • Някоиотпо-лесните стратегическивъпросизаотговор:

  • Какдаценообразуватепродукта

  • Какдасепромотирапродукт

  • Какдасесъхранява и транспортирапродукта


6489108

Маркетинговастратегия

 • По-сериознистратегически въпроси:

  • Колкокупувачищекупят

  • Какще отговори вашата конкуренция

  • Какмогат да се променят цените в дългосроченплан

  • Какмогатдасепроменятрегулациите


6489108

Маркетинг план

 • Характеристикинапазарите на специализиранистоки (пример):

  • Нетечни стоки

  • Неузрелипазари; променливост

  • Липсанапрозрачност и ресурси


6489108

Маркетинговастратегия

 • Маркетинговите стратегии обикновено се провалят, когато:

  • Продажбите не се материализират

  • Нова конкуренция влиза на пазара

  • Промяна в предпочитанията на купувача

  • Стратегията е нереалистична от началото


6489108

Маркетинговастратегия

 • Каквоможетеданаправите, задапомогнетенабизнесмениджъритеда развиватреалистичнимаркетинговистратегии?

  • Задавайте труднитевъпроси

  • Споделетепримери

  • Идентифицирайтересурси


6489108

Маркетингплан

 • Насърчаваненамениджъритедасинапишатдомашното:

  • Да се свържат с потенциалникупувачи

  • Да потърсят външно мнение и т.н.


ad
 • Login