NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BÀN LẦN THỨ XXI (Nhiệm kỳ 2010-2015) - PowerPoint PPT Presentation

NGH QUYT
Download
1 / 82

 • 655 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BÀN LẦN THỨ XXI (Nhiệm kỳ 2010-2015). NỘI DUNG. A.ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HiỆN NGHỊ QUYẾT I.Những kết quả đạt được II. Khuyết điểm, hạn chế B. PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GiẢI PHÁP TRONG 5 NĂM ĐẾN 2010-2015 Phương hướng, mục tiêu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BÀN LẦN THỨ XXI (Nhiệm kỳ 2010-2015)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

NGH QUYTI HI NG B HUYN IN BN LN TH XXI(Nhim k 2010-2015)


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

NI DUNG

 • A.NH GI 5 NM THC HiN NGH QUYT

 • I.Nhng kt qu t c

 • II. Khuyt im, hn ch

 • B. PHNG HNG, CH TIU, NHIM V, GiI PHP TRONG 5 NM N 2010-2015

 • Phng hng, mc tiu

 • Nhim v v gii php


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Phn th nht

nh gi 5 nm thc hin ngh quyt i hi


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

I. Nhng kt qu t c:

1. Kinh t duy tr tc tng trng cao v pht trin ton din, cc ch tiu c bn u t so vi ngh quyt ra


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Tc tng trng kinh t bnh qun 5 nm t 20,37%, tng gi tr sn xut nm 2010 t 5.916 t ng

- C cu chuyn dch theo hng cng nghip v dch v, t trng CN-XD chim 75,2%, dch v chim 17,8%, Nng nghip chim 7%

- C cu lao ng chuyn dch theo hng CN-DV, lao ng nng nghip 60,03%


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

So snh Qung Nam

Tng san phm trn ia ban(GDP)

tng binh qun 12,8% (KH: 14%)

- GDP nm 2010 tng gp 1,8 ln so vi 2005

- GDP binh qun u ngi nm 2010 at 17,6 triu ng tng ng 950 USD ( KH: 900 USD)


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Cng nghip pht trin mnh, hnh thnh cc vng sn xut tp trung, gi tr lin tc tng vi tc cao, tng gi tr sn xut cng nghip nm 2010 t: 3.869 t, trong cng nghip a phng t 415 t

- Khu cng nghip in Nam-in Ngc thu ht vn u t kh mnh, cp php 71 d n, 32 d n i vo hot ng, gii quyt vic lm cho 18 ngn lao ng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Huyn quy hoch 11 cm cng nghip, c 50 doanh nghip i vo hot ng gii quyt vic lm cho 3000 lao ng

- Trn a bn huyn c 40 cng ty v hn 1500 c s cng nghip, hng chc c s th cng v lng ngh gii quyt vic lm cho hng ngn lao ng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Dch v c bc pht trin kh, gi tr ngy cng tng, ton huyn c 6.340 c s kinh doanh to ra gi tr 1.052 t ng

- C 15 d n du lch, vn ng k 1,5 t USD, nhng khu nh Resort the Nam hai, Kim vinh, Sn golf in Ngc, Khu bit th Bng Lai, to ra gi tr ln


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Nng nghip nng thn pht trin ton din, C cu kinh t chuyn dch theo hng CNH-HH

- Tng gi tr sn xut nng nghip nm 2010 t 414 t ng, tng 1,9 ln

- Sn lng lng thc bnh qun hng nm 74.000 tn, t 61 tr/ ha


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Sn lng thu hi sn khai thc hng nm tng, 5 nm t 16.919 tn, tng 1,98 ln so vi nhim k trc

- Kinh t vn, kinh t trang tri c bc pht trin mi, c 230 trang tri thu bq 335 tr/nm/1tt, kinh t hp tc c cng c h tr nng nghip pht trin


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Cng tc quy hoch c nhiu tin b, kt cu h tng kinh t x hi c u t xy dng theo hng CNH, th ho

- Nhng cng trnh nh: ng trung tm hnh chnh huyn, bi tm H My, Nh vn ho thiu nhi, tng ho 31 trng hc, b tng ho 65 km giao thng.. Gp phn y nhanh th ho


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Cng tc qun l ti nguyn mi trng c ch trng

- Hot ng ng dng chuyn giao KHCN c bc pht trin kh

- Thu ngn sch trn a bn hng nm tng, nm 2010 t 305,8 t tng gp 2,8 ln so vi u nhim k


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

2. Vn ho x hi c s chuyn bin tch cc, an sinh x hi c chm lo, i sng nhn dn c ci thin v nng cao

- S nghip gio dc tip tc c u t v c s pht trin ton din, cht lng v hiu qu gio dc c nng cao


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- T l hc sinh ln lp, hs kh, gii, hc sinh tt nghip thi vo cc trng i hc cao ng hng nm t t l cao

- Tip tc gi vng thnh qu ph cp gio dc tiu hc, trung hc c s, ang trin khai ph cp THPT v c 9 x t chun


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- n nay c 45/69 trng t chun quc gia mc 1 v 1 trng tiu hc t chun mc 2 (Cui nm 2009 phc tra li ch cng nhn 38, c 7 trng tiu hc khng duy tr c chun 1)

- C 20/20 x th trn c trung tm hc tp cng ng, 1 s i vo hot kh tt


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Chng trnh dn s gia nh tr em t kt qu quan trng, t sut sinh th gim bnh qun hng nm 0,044%, tr em suy dinh dng gim cn 12,24%

- Vn ho th thao c bc pht trin mi, nm 2009 c 3 x c cng nhn l x vn ho, 5 nm vn ng 20 t ng nng cp cc di tch, hot ng vn ho vn ngh si ni


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Cc chnh sch x hi c cc cp cc ngnh quan tm t chc thc hin t nhiu kt qu.

- Trong 5 nm xy mi 873 nh v h tr sa cha 111 nh cho gia nh chnh sch, cho 374 d n vay vi s tin 12 t ng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

 • Gii quyt vic lm cho 19 ngn lao ng, cho vay xo ngho 6.295 h, s tin trn 50 t, gp phn gim t l h ngho t 17,16% xung cn 6,78% vo cui nm 2010

 • -Thu nhp bnh qun u ngi t 6,81 triu ln 19,61 triu


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

3. Gi vng n nh chnh tr, quc phng an ninh c tng cng

- Tp trung xy dng th trn quc phng ton dn, xy dng lc lng v trang vng mnh, sn sng nh bi mi m mu ca k th


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Phong tro ton dn bo v an ninh t quc pht ng rng khp, kp thi x l cc v vic xy ra trn a bn

- hot ng iu tra, truy t, xt x, thi hnh n ng php lut, cng tc thanh kim tra tin hnh thng xuyn, kp thi x l nhng sai phm


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

4. Cng tc dn vnc tng cng, vai tr ca Mt trn v cc on th c nng ln, sc mnh khi on kt ngy cng mnh m


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

5. B my chnh quyn c cng c

kin ton hot ng c hiu qu

Cng tc ch o iu hnh ca UBND Huyn v cc X Th Trn c nhiu i mi, cng tc ci cch hnh chnh c coi trng v tng bc i vo n np


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

6. Cng tc xy dng ngc nhiu chuyn bin tch cc, nng lc lnh o v sc chin u ca ng c nng ln

- T chc thc hin tt cuc vn ng hc tp v lm theo t tng tm gng do c H Ch Minh

- C nhim k kt np c 857 ng vin, 1640 ng ch c tng huy hiu ng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- c 1075 lt cn b c o to, trn 70% cn b trng ph phng ban, 68% cn b chuyn trch x t chun

- Tin hnh kim tra 117 ng vin, 78 t chc c s ng c du hiu vi phm, trong 5 nm x l k lut 120 trng hp ng vin vi phm, trong khin trch 22, cnh co 72, cch chc 13, khai tr 13


Ii nh ng h n ch khuy t i m

II.Nhng hn ch, khuyt im

1. Cht lng tng trng kinh t cn thp, vn u t xy dng c s h tng cc cm cng nghip c hn ch

2. Cng tc quy hoch v qun l quy hoch cn nhiu bt cp, mt s cng trnh trng im thc hin chm

3. Hot ng nghin cu, ng dng KHCN cha u gia cc ngnh


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

4. Thiu quan tm u t duy tr trng chun quc gia, ngnh hc mn non cha c quan tm ng mc, mn li y t cn kh khn, cht lng gia nh vn ho, thn vn ho cha bn vng

5. Phong tro ton dn bo v an ninh t quc cha c duy tr thng xuyn

6. Mt s cp u, chnh quyn v mt trn cha nhn thc ng tm quan trng ca cng tc Mt trn

7. Cng tc xy dng ng mt s t chc ng cha p ng yu cu


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Phn th hai

Phng hng, ch tiu, nhim v v

gii php pht trin trong 5 nm n

(2005-2010)


I ph ng h ng m c ti u

I.Phng hng mc tiu

 • Nhng ch tiu ch yu:

  (1) Tc tng trng ton nn kinh t: 20-22%

  (2) C cu kinh t: CN-XD chim 76%, dch v chim 20%, nng nghip 4%

  (3)C cu lao ng phi nng nghip: 70%


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

(4)Thu nhp bnh qun u ngi t 2100-2200 USD, gim t l h ngho cn 4%

(5)100% trng mu gio t chun 1, 100% trng THCS t chun mi, gi vng ph cp THCS, 90% x t chun ph cp THPT

(6)Hon thnh tt ch tiu gi cng dn nhp ng

(7)Hng nm TCCS ng TSVM trn 80%


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

II. Nhim v v gii php pht trin:

1- y nhanh tc tng trng, tip tc chuyn dch c cu kinh t, to lp ng b kt cu h tng theo mc tiu xy dng huyn thnh th x

- Tng cng thu ht u t pht trin cng nghip, cm cng nghip, lng ngh


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

2- Pht trin mnh dch v tr thnh ngnh kinh t quan trng trong nhng nm n

- Tip tc thc hin n pht trin du lch giai on 2007-2015, a dng ho loi hnh du lch

- n c trin khai cc d n du lch ven bin, bi tm H My, khu ph ch Vnh in, sinh thi B B, lng chi in Dng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- u t xy dng kt cu h tng cm cng nghip-lng ngh ng Khng thnh im pht trin tiu th cng nghip

- lm tt cng tc ng k thng hiu t chc v h tr cc n v tham gia trin lm hng th cng m ngh hng nm

- Phi hp vi cc doanh nghip nm bt nhu cu lao ng, ch ng o to v gii quyt vic lm


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

3- Thc y chuyn dch c cu kinh t nng nghip, nng thn theo hng CNH-HH gn vi xy dng nng thn mi

- Quy hoch vng trng im la cc x in Hng, Th, Phc v mt phn x in An

- Quy hoch vng trng cy cng nghip ngn ngy vng G Ni, chuyn canh rau, cy hoa cnh in Minh, Phong, Ho


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Cc x in Nam, Ngc tng nhanh gi tr thu nhp ln 100 tr/ ha

- u t pht trin h tng nng thn gn vi qu trnh xy dng nng thn mi, ch trng thu ht u t vo nng nghip

- Pht trin nhanh kinh t vn, kinh t trang tri, hng dn v h tr cho HTX pht trin


4 quy ho ch ph t tri n m ng l i th

4- Quy hoch, pht trin mng li th

 • Trin khai thc hin quy hoch kinh t x hi huyn in Bn n 2015

 • Quy hoch mng li cc th t: Ph Bng, Bnh Long, lc thnh-Cm L, Bo an, Phong Th, Nam H, TT in Ho, Cu Hng- Lai Nghi


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

5- Qun l, pht trin ngun ti nguyn v bo v mi trng, kin quyt x l hnh vi xm phm mi trng

- Tng cng cng tc gio dc nhn dn nhn thc v bo v mi trng, trin khai n thu gom rc thi


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

6- To mi trng u t thun li, y mnh pht trin doanh nghip, gii quyt th tc nhanh gn

- y mnh cng tc gii phng mt bng, bi thng thit hi, ti nh c n nh cuc sng nhn dn vng d n


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

7- Pht trin ton din vn ho-x hi, chm lo nhn t con ngi

- Nng cao cht lng gio dc-o to v hot ng KHCN to ng lc cho s pht trin, ch trng gio dc o c, th cht v nh hng ngh nghip cho hc sinh

- Tng cng u t ngn sch kt hp vi x hi ho xy dng c s vt cht


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Ch trng ngnh hc mm non, chuyn trng Mm non bn cng sang cng lp

- Phn u hon thnh vic xy dng trng chun cc cp hc, xy dng mi cp hc c mt trng trng im cht lng cao

- Gi vng thnh qu ph cp gio dc cc cp, 90% s x ph cp bc trung hc


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- y mnh phong tro xy dng x hi hc tp, nng cao cht lng cc trung tm hc tp cng ng, coi trng cng tc khuyn hc, khuyn ti, tip tc vn ng xy dng qu khuyn hc

- Khuyn khch pht trin h thng cc trng dy ngh, trung cp, cao ng, i hc trn a bn


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Phn u c 65% lao ng n tui c o to ngh, c chnh sch h tr o to ngh, chuyn i ngh, u i thu ht ngun nhn lc cht lng cao v cng tc ti huyn, x

- tng cng cc hot ng KHCN trong sn xut v i sng, trong qun l v iu hnh x hi


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

8- To s chuyn bin tch cc v vn ho, pht trin su rng phong tro vn ho vn ngh v th dc th thao, ch trng th thao thnh tch cao

- Bo tn v pht huy cc gi tr vn ho lch s, u t xy dng trung tm th dc th thao huyn, sn th thao cc x th trn


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Gii quyt tt hn cc vn x hi, chm lo nng cao cht lng cuc sng nhn dn, khuyn khch lm giu chnh ng

- Tip tc y mnh x hi ho y t, tng cng truyn thng dn s, xy dng gia nh m no hnh phc

- Thng xuyn thc hin cng tc n n p ngha v chnh sch an sinh x hi


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

9- Gi vng n nh chnh tr, m bo quc phng an ninh, tng cng gio dc kin thc quc phng cho cn b v nhn dn, nng cao cht lng lc lng v trang

- Phi hp v nng cao cht lng hot ng ca cc c quan ni chnh nghim tc thc thi php lut


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

10- Tip tc y mnh ci cch hnh chnh, xy dng b my chnh quyn trong sch vng mnh, nng cao hiu lc, hiu qu qun l

- Ci cch hnh chnh theo c ch mt ca, mt ca lin thng , phn cng phn cp cho cc a phng , thng xuyn kim tra, thanh tra, ng dng rng ri cng ngh thng tin


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

11- Tng cng cng tc dn vn, pht huy vai tr hot ng ca MTTQ Vit Nam v cc on th, tng cng khi on kt ton dn

- Tip tc thc hin phong tro Ton dn on kt xy dng i sng vn ho khu dn c, cuc vn ng Ngy v ngi ngheo, Ngi Vit Nam dng hng Vit Nam


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Xy dng ng CNVC, lao ng c gic ng giai cp v bn lnh chnh tr vng vng, c trnh hc vn v chuyn mn nghip v

- Xy dng t chc on thanh nin vng mnh, coi y l ni dung quan trng ca cng tc xy dng ng trc mt bc, tng cng gio dc o c, t tng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

-Xy dng hi nng dn vng mnh, lm nng ct cho CNH nng thn

- Xy dng t chc Hi LHPN vng mnh, ch trng o to, bi dng nng cao trnh v phng php vn ng qun chng

- Pht huy vai tr ca Hi CCB tham gia bo v ng, chnh quyn v gip nhau lm kinh t gia nh


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Thc hin tt chnh sch tn gio ca ng v nh nc, m bo quyn t do tn ngng ca cng dn, on kt ng bo c o v khng c o, ng vin sng tt i p o, ng gp xy dng qu hng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

12- Tng cng cng tc xy dng ng, khng ngng nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca ng b

- Tp trung xy dng ng b sc lnh o a in Bn thnh th x vo nm 2015, tuyn truyn su rng ng li ch trng, chnh sch ca ng v php lut nh nc, gio dc ch ngha McLnin, t tng H Ch Minh to ra s ng thun Trong ng v nhn dn


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

-Kp thi nu gng ng vin tt ng thi xem xt x l nhng ng vin khng cn t cch a ra khi ng

- Phn u 100% Cn b cng chc chuyn trch cp x t 3 chun, 100% Trng ph phng tr ln c tr i Hc

- i mi nng cao hiu qu cng tc kim tra, gim st thi hnh k lut ng, ch trong gim st , kim tra ngi ng u


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

N

XY DNG HUYN IN BN

THNH TH X


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

NI DUNG

 • CC IU KIN TIN V C S PHP L

 • I. Cc iu kin tin

 • II. Kh khn v thch thc

 • III.C s php l

 • B. PHNG HNG MC TIU V GII PHP

 • I.Phng hng, mc tiu

 • II. Cc gii php

 • III. T chc thc hin


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Phn th nht

CC IU KIN TIN V C S PHP L


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

I. Cc iu kin tin :

1. iu kin t nhin:

- Din tch t nhin 214,709 km2, c v tr a-kinh t c bit quan trng ca Qung Nam, gip vi Nng v Hi An, l vng giao thoa ca cc hot ng kinh t thng mi, du lch tm quc gia v quc t qua cng Tin Sa, sn bay Nng v 2 di sn vn ho th gii


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

c xc nh nm trong chin lc pht trin vng kinh t trng im Min Trung, vi chin lc trng tm l kinh t bin, hnh thnh trung tm du lch bin tm quc gia v quc t


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Ti nguyn thin nhin

- t nng nghip: 10.105,33 ha, t phi nng nghip 8.334,2 ha, t c ph nhiu cho php thm canh tng nng sut

- Ti nguyn nc: C mng li sng ngi dy v h ao, mng mn, nc ma cung cp di do

- Ti nguyn du lch: C 8 km b bin p, c ni B B, sng Thu Bn, ng qu tr ph vi nhng lng ngh truyn thng l li th pht trin du lch


2 i u ki n kinh t x h i

2. iu kin kinh t - x hi

+ Ngun nhn lc: Dn s 204.395 ngi, lao ng ang lm vic 112.285 ngi

+ Ti chnh ngn sch: Nm 2009 l 774 t ng, tng bnh qun hng nm 15,67%

+ Tng trng kinh t: Tc tng bnh qun 19,94%, chuyn dch mnh theo hng CN v DV


K t c u h t ng k thu t

Kt cu h tng k thut

+ th mi in Nam - in Ngc

+ Khu Cng nghip in Nam- in Ngc

+ Th trn Vnh in v cc th t

+ Cc cm cng nghip- thng mi-DV

+ Cc khu du lch

+ Giao thng

+ Mn li in

+ Bu chnh vin thng


V n ho x h i

Vn ho x hi

+ Ton huyn c 71 trng PT,MG; 1 trng Cao ng; 1 trng trung cp; 1 trung tm hng nghip dy ngh

+ i sng vn ho tt, x hi ho gio dc pht trin, thnh qu ph cp gio dc c gi vng

+ C 2 bnh vin, 20 trm y t vi 559 ging bnh


An ninh ch nh tr v tr t t an to n x h i

An ninh chnh tr v trt t an ton x hi

- Lun lun c gi vng, cc cuc vn ng ln i vo chiu su, th trn quc phng ton dn, an ninh nhn dn c tng cng, cng tc tuyn qun lun t ch tiu 100%

- Hot ng cc ngnh ni chnh c phi hp cht ch v c hiu qu


Ii kh kh n v th ch th c

II. Kh khn v thch thc

 • in bn nm h l sng Thu Bn nn thng xuyn chu nh hng ca thin tai

 • Kinh t c tc pht trin nhanh nhng tch lu cn thp, CN pht trin ch yu khu CN Nam-Ngc

 • Cht lng ngun nhn lc hn ch, nng lc ca b phn i ng cn b qun l cha p ng yu cu


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

 • ng dung KHCN vo sn xut v i sng cha u, th trng tiu th sn phm cha c m rng, kh nng cnh tranh thp

 • Th tc hnh chnh cn nng n, lin tc thay i nn tr ngi cho vic xc tin u t


Iii c s ph p l

III. C S PHP L

 • Ngh nh s: 42/2009/N-CP v vic phn loi th

 • Quyt nh 124/Q/TTg v quy hoch chung th mi Nam-Ngc

 • Quyt nh 148/2005/Q/TTg v quy hoch tng th Qung nam n 2015, tm nhn 2020

 • Quyt nh 1085/Q/TTg v ph duyt quy hoch xy dng vng kinh t trng im min trung


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

 • Quyt nh 3511/Q-UBND Tnh QN v ph duyt tng th quy hoch in Bn

 • Cng vn 468/UBND-KTN v t chc lp quy hoch chung xy dng th in Bn

 • Vn kin i hi ng b huyn in Bn ln XXI nhim k 2010-2015


Ti u chu n c n t tr th nh th x

Tiu chun cn t tr thnh th x

th loai 4 theo ngh nh 42 CP

+ Quy m dn s t 50 ngn tr ln

+ Mt dn s 4000 ngi/km2

+ T l lao ng phi nng nghip: 70%

+ H thng h tng: Khu vc ni thnh xy dng ng b, sn xut theo cng ngh sch; Ngoi thnh bo v t nng nghip,vng xanh sinh thi

+ Kin trc theo cnh quan th


Ph n ii ph ng h ng m c ti u v gi i ph p

PHN IIPHNG HNG MC TIU V GII PHP


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

I. Phng hng, mc tiu:

- Pht trin khng gian th in Bn theo hng t ng sang Ty theo hng CN-TM-DV-NN

- Khng gian Ni th gm: in Ngc, Dng, Nam Bc, Nam Trung, Nam ng, Phng, Minh, TTV, An, Thng Nam, Thng Trung, Thng Bc


Khu v c c c x v ng c t

Khu vc cc x vng Ct

+ Din tch 2.700ha, dn s 4,65 vn

+ H thng trung tm th gm trung tm dn c, o to i hc, khu CN, khu du lch, l trung tm hn hp hng ra bin


Khu th ph ng th ng

Khu th Phng- Thng

+ Dc theo quc l 1A, quy m 4269 ha, 7 van dn

+ H thng trung tm thuc Vnh in

+ Lng ngh in Phng

+ Khu CN-DV Trng Nht, An Thanh, B Mng, Phong Nh

+ Khu dn c An-Thng

+ Khu thng mi Bc in Bn


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Cc th t

+ Ch trong u t dc trc 609, 610B xy dng th t Bnh Long, Phong th, Cm l, Ph Bng, Nam h, Bo An


Ii c c gi i ph p

II. Cc gii php

1. V quy hoch xy dng:

- Quy hoch chung th in Bn, hnh thnh chui th Phng- Thng

- i vi cm CN tip tc sp xp b tr cc doanh nghip sn xut sch

- th mi Nam-Ngc tin hnh quy hoch chi tit 1/500 tr thnh th loi III vo sau 2015


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

2. Xy dng chng trnh pht trin th

Tip tc u t xy dng cc chng trnh d n trng im: th loi II i vi khu th mi Nam- Ngc; Loi IV vi vt Phng-Thng; loi V Vi cc th t


3 ti p t c u t c c d n tr ng i m

3. Tip tc u t cc d n trng im

+y nhanh qu trnh th ho khu vc Nam-Ngc-Dng

+Tip tc u t xy dng Th trn Vnh in

+ Quy hoch v u t h tng cc cm CN-TM-DV

+ u t mt s d n giao thng trng im


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

4. Gii php vn

+ Ngun cc nh u t,kinh doanh bt ng sn

+ Vn t khai thc qu t

+ Vn t ngn sch huyn

+ Tng mc u t: 18.934t


5 gi i ph p ngu n nh n l c

5. Gii php ngun nhn lc

+ V mt x hi: Phi hp cht ch vi cc trng trn a bn o to, c c ch thu ht nhn ti, ch doanh nhn l ngi in Bn trong v ngoi nc

+ V Qun l nh nc: Quy hoch i ng, bi dng b sung kin thc mi, tuyn dng SV chnh quy kh, gii ch cc ngnh kin trc, qun l th


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

6. Tng cng ng dng KHCN v Bo v mi trng

+ M rng ng dng cng ngh TT, xy dng c s thng tin d liu

+ Trin khai n thu gom rc


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

7. Ci thin mi trng u t

+ Xy dng mt s c ch c th v khai thc qu t

+ Minh bch ho thng tin qua kt ni website vi tnh

+ Hon thin phn mn qun l h s mt ca

+ y mnh ci cch hnh chnh


Iii t ch c th c hi n

III. T chc thc hin

+ Lp n trnh cp thm quyn ph duyt: Cui qu III/2010

+ Lp quy hoch xy dng th: n cui qu II/2011

+ Trin khai thc hin cc chng trnh th: T 2011 n 2015

+ Lp h s ngh B xy Dng cng nhn th loi IV, hoc loi III: Qu IV/2014

+ Lp h s ngh Tnh v Chnh Ph cng nhn th x: Qu I/2015


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Ton ng, ton qun, ton dn in Bn chung sc chung lng vt qua kh khn phn u a ngh quyt vo cuc sng, v mt in Bn pht trin, giu p, vn minh, nhn dn c cuc sng m no hnh phc


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Cu hoi kim tra

1/Trinh bay cac chi tiu chu yu cua Nghi quyt cua ai hi ang b huyn ln XXI nhim ky 2010-2015.

2/ in ban tr thanh Thi xa vao nm 2015, Huyn cn phai co phng hng, muc tiu, va giai phap nh th nao? La lanh ao ia phng, n vi; anh (chi) lam gi gop phn cung vi huyn nha thc hin thng li nhim vu trn?


 • Login