VÄLKOMNA! UTBILDNING FÖR UTBILDARE SVPL-IT - PowerPoint PPT Presentation

VÄLKOMNA!
Download
1 / 13

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÄLKOMNA! UTBILDNING FÖR UTBILDARE SVPL-IT. AGENDA DAG 1 9.00-10.00 Introduktion. Kort visning. Svpl-process i tjänsten. 10.00-10.15 Fika 10.15-12.00 forts svpl-processen i tjänsten. Övningsuppgifter 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.00 Övningsuppgifter. AGENDA DAG 2 fm/em

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VÄLKOMNA! UTBILDNING FÖR UTBILDARE SVPL-IT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V lkomna utbildning f r utbildare svpl it

VÄLKOMNA!

UTBILDNING FÖR UTBILDARE

SVPL-IT

Version 1.6 K 2011-08-18


V lkomna utbildning f r utbildare svpl it

AGENDA DAG 1

 • 9.00-10.00 Introduktion. Kort visning. Svpl-process i tjänsten.

 • 10.00-10.15 Fika

 • 10.15-12.00 forts svpl-processen i tjänsten.Övningsuppgifter

 • 12.00-13.00 Lunch

 • 13.00-15.00 Övningsuppgifter.

Version 1.6 K 2011-08-18


V lkomna utbildning f r utbildare svpl it

AGENDA DAG 2 fm/em

 • Övningsuppgifter.

 • Tips för planering av utbildning för medarbetare.

 • Klickbara slingor.

 • Testdata. Övningsuppgifter för utbildning.

 • SVPL-IT – hemsidan.

Version 1.6 K 2011-08-18


V lkomna utbildning f r utbildare svpl it

SYFTET

 • Lära sig SVPL-IT.

 • Superanvändare

 • Planera utbildning och utbilda medarbetare.

Version 1.6 K 2011-08-18


V lkomna utbildning f r utbildare svpl it

BAKGRUND

 • Beställare – Programkontoret, Region Skåne

 • Kommunförbundet samarbetspartner

 • Pilot i Landskrona och Svalöv april/maj 2010

Version 1.6 K 2011-08-18


Indelning i breddinf randet

Indelning i breddinförandet

NO driftstart

2010-12-01

NV driftstart

2011-05-31

Driftstart pilot

2010-05-01

SV i drift till

2011-12-31

SO driftstart

2011-04-06

Version 1.6 K 2011-08-18


V lkomna utbildning f r utbildare svpl it

REGELVERK

 • SFS 1990:1404 Kommunernas betalningsansvar

 • SOSFS 2005:27 Samverkan vid in- och utskrivning

 • Regionala rutiner www.skane.se/utskrivningsklar

Version 1.6 K 2011-08-18


V lkomna utbildning f r utbildare svpl it

NY SVPL-TJÄNST

 • Webb-baserad tjänst - https://svpl.skane.se

 • Inloggning med e-leg

 • Integration med Pasis/Lissy/HSA

 • Konfiguration (vem får göra vad)

Version 1.6 K 2011-08-18


V lkomna utbildning f r utbildare svpl it

INLOGGNING

Version 1.6 K 2011-08-18


Startsida

STARTSIDA

Version 1.6 K 2011-08-18


Startsida i expanderat l ge

STARTSIDA I EXPANDERAT LÄGE

Version 1.6 K 2011-08-18


Bra att veta fels kning

BRA ATT VETA/FELSÖKNING

 • Net-ID

 • Chip

 • Glapp i kortläsare

 • Välja ny PIN-kod

 • Låsa upp med PUK-kod

Version 1.6 K 2011-08-18


V lkomna utbildning f r utbildare svpl it

UTBILDNING ANVÄNDARE

 • Repetera regelverk/SVPL-processen

 • Olika yrkeskategorier – olika utbildning

 • Tidsåtgång

 • Klickbara slingor (ppt-bilder)

  www.skane.se/svpl-tjansten

Version 1.6 K 2011-08-18


 • Login