Rizikov spr vanie tudentov prv ch ro n kov ko ick ch vysok ch k l
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Rizikové správanie študentov prvých ročníkov košických vysokých škôl PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rizikové správanie študentov prvých ročníkov košických vysokých škôl. Salonna Ferdinand Sarková Mária, Račková Marianna, Orosová Oľga, Madarasová Gecková Andrea, Jarčuška Pavol. VÝCHODISKÁ. Výcvikový program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov

Download Presentation

Rizikové správanie študentov prvých ročníkov košických vysokých škôl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rizikov spr vanie tudentov prv ch ro n kov ko ick ch vysok ch k l

Rizikové správanie študentov prvých ročníkov košických vysokých škôl

Salonna Ferdinand

Sarková Mária, Račková Marianna, Orosová Oľga, Madarasová Gecková Andrea, Jarčuška Pavol


V chodisk

VÝCHODISKÁ

 • Výcvikový program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov

 • Spolupráca LF UPJŠ, PF UPJŠ, TU a FILIA n.o.

 • Longitudinálna štúdia


Ciele

CIELE

Popísať rizikové správanie

 • Fajčiarske návyky

 • Konzumácia alkoholu

 • Rizikové sexuálne správanie


V skumn vzorka

Výskumná vzorka

 • 649 respondentov (42% mužov)

 • Priemerný vek respondentov bol 20,5 roka

 • prvé ročníkyBERGa Hutníckej fakulty TU v Košiciach a  Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 • Zber dát prebehol v mesiacoch apríl až jún 2004, priamo na školách

 • skupinovo admistrovaných dotazníkov, možnosť anonymity.


Faj enie

Fajčenie


Faj enie1

Fajčenie

Viac ako 6 cigariet


Faj enie d vody

Fajčenie dôvody

 • Najväčšiu túžbu po cigarete majú fajčiari keď sú rozzúrený (35% muži / 51% ženy) a nervózny (29% muži / 47% ženy)

 • Fajčiť začali pretože mali chuť vyskúšať niečo nové a fajčili ich rovesníci

 • Pokračjú vo fajčení pretože im to pomáha relaxovať (41% / 48% muži), páči sa im to (26% muži / 32% ženy) a priatelia fajčia (46% muži aj ženy).


Konzum cia alkoholu za posledn mesiac

Konzumácia alkoholu za posledný mesiac

 • s priateľmi, pri spoločenských udalostiach

 • keď som mal dobrú náladu


Prv pohlavn styk

Prvý pohlavný styk

 • Má ho za sebou 60% študentov a 66% študentiek

 • Prezervatív použilo 57 % študentov oboch pohlaví

 • Orálny pohlavný styk malo pred prvým klasickým pohlavným stykom 46% študentov a 36% študentiek

 • Menej ako deň sa so svojim prvým partnerom poznalo 9% mužov a 2% žien


Ko ko rokov si mal a po as prv ho pohlavn ho styku

Koľko rokov si mal(a) počas prvého pohlavného styku?

Viac ako 18

25%

Menej ako 15

10%

ŽENY

Menej ako 15

6%

Viac ako 18

12%

16 – 18

65%

MUŽI

16 – 18

82%


Pohlavn styk rizikov okolnosti

Pohlavný styk – rizikové okolnosti


Pohlavn styk s partnerom ktor ho pozn m

Pohlavný styk s partnerom ktorého poznám ...


Pou vanie prezervat vu

Používanie prezervatívu

 • vždy alebo takmer vždy ho pri klasickom styku používa 60% mladých mužov a 46% mladých žien

 • stále ho pri sebe má 26% mužov a 8% žien

 • pri orálnom styku ho používa menej ako 4% študentov

 • Pri análnom styku ho používa iba 30% mladých mužov a ešte menej mladých žien (12%)


Rozhoduj ci d vod pou itia prezervat vu

Rozhodujúci dôvod použitia prezervatívu


Rozhoduj ce krit rium pri k pe prezervat vu

Rozhodujúce kritérium pri kúpe prezervatívu


Vymenuj ktor pohlavn choroby pozn

Vymenuj, ktoré pohlavné choroby poznáš?

 • spomenutých 12 ochorení

 • iba 20% študentov bolo schopných vymenovať 4 a viac chorôb


Ktor 3 std s na slovensku najbe nej ie

Ktoré 3 STD sú na Slovensku najbežnejšie?


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť!


 • Login