Ekonomick informace
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

EKONOMICKÉ INFORMACE PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EKONOMICKÉ INFORMACE. pro jednání Předsednictva RVŠ 19. 9. 2013 Lenka Valová. OBSAH. Rozpočet 2014 Zásady financování VVŠ – II. Část ukazatel K. ROZPOČET 2014 návrh pro jednání vlády 11. 9. Návrh SR Výdaje rezortu MŠMT 135 263 303 tis. Kč (index 2014/2013 = 96,3)

Download Presentation

EKONOMICKÉ INFORMACE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EKONOMICKÉ INFORMACE

pro jednání Předsednictva RVŠ

19.9.2013

Lenka Valová


OBSAH

 • Rozpočet 2014

 • Zásady financování VVŠ – II. Část

  ukazatel K


ROZPOČET 2014návrh pro jednání vlády 11.9.

Návrh SR

 • Výdaje rezortu MŠMT 135 263 303 tis. Kč

  (index 2014/2013 = 96,3)

 • Věda a vysoké školy 43 561 056 tis. Kč

  -13,1%

  z toho:

  - Vysoké školy 21 770 802 tis. Kč

  - 0,16%

  - Výzkum, vývoj, inovace 16 097 509 tis. Kč

  (v nadpožadavcích MŠMT pro VŠ 550 mil. Kč)


Vývoj počtu studentů

 • Původní rozpis limitu - pokles o 5,1% oproti roku 2013 = -16 291 studentů (303 409 - 287 118)

 • Dohodovací řízení ukončeno 11.4. 2013

 • Výsledek (bez zubařských SP) – 4,8%

  oproti roku 2013 pokles o 14 636 (na 287 773)


Věda, výzkum, inovace

 • Výzkum bez EU a FM 10 104 mil. Kč

  ( nárůst o 325 tis. – přesun z MZV)

 • Institucionální podpora 6 255 mil Kč

  - pokles o 684 mil. = 10 %

 • z toho pro VŠ 4 816 mil Kč

  - pokles o 291 mil. = 5,6 %


Zásady financování II. část

 • Jednání RK se předpokládá v říjnu

 • Poměr A:K

 • Parametry K


Návrh usnesení

P RVŠ vyjadřuje hluboké znepokojení nad dosavadním

vývojem přípravy státního rozpočtu pro rok 2014.

Pokles prostředků na výzkum, experimentální

vývoj a inovace poskytnutých vysokým školám na

institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací je

zcela v rozporu s významem této oblasti pro

celospolečenský rozvoj a je pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací na vysokých školách velmi negativní.


Přijaté usnesení

Předsednictvo Rady vysokých škol vyjadřuje hluboké znepokojení nad dosavadním vývojem přípravy státního rozpočtu pro rok 2014.

Pokles prostředků na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací je zcela v rozporu

s významem této oblasti a se strategickým cílem ČR do roku 2020 investovat do výzkumu 1 % HDP

z národních veřejných zdrojů.


 • Login