Wielopokoleniowy klub wolontariusza w lublinie wolontariat senior w
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 86

WIELOPOKOLENIOWY KLUB WOLONTARIUSZA W LUBLINIE Wolontariat Seniorów PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WIELOPOKOLENIOWY KLUB WOLONTARIUSZA W LUBLINIE Wolontariat Seniorów. Historia Klubu. Klub Działa (od 2007) w ramach TWWP Oddział w Lublinie. Członkami klubu są: - seniorzy (12 osób) - osoby młode (4 osoby w wieku 25-36 lat) - pedagodzy i psycholodzy 6

Download Presentation

WIELOPOKOLENIOWY KLUB WOLONTARIUSZA W LUBLINIE Wolontariat Seniorów

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wielopokoleniowy klub wolontariusza w lublinie wolontariat senior w

WIELOPOKOLENIOWY KLUB WOLONTARIUSZA W LUBLINIEWolontariat Seniorów


Historia klubu

Historia Klubu

 • Klub Działa (od 2007) w ramach TWWP Oddział w Lublinie.

 • Członkami klubu są:

  - seniorzy (12 osób)

  - osoby młode (4 osoby w wieku 25-36 lat)

  - pedagodzy i psycholodzy 6

  - studenci z Kolegium Pracowników Służb Socjalnych (12 osób) UMCS

  - młoda grupa wolontariuszy z V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (od 2009r.) 4


Cel naszej dzia alno ci

Cel naszej działalności:

 • współpraca międzypokoleniowa

 • świadoma, dobrowolna i nieodpłatna pomoc na rzecz innych „płynąca z serca” (z którymi nie wiążą się więzi rodzinne)

 • działalność edukacyjna


Dzia alno klubu

Działalność Klubu

 • akcje pomocy ludziom starszym, biednym, samotnym, chorym

 • współpraca ze Świetlicami Wsparcia (prowadzimy zajęcia z dziećmi)

 • organizacja zajęć z dziećmi chorymi przebywającymi w szpitalu

 • organizacja Akcji „DAR CZASU I SERCA„ dla osób starszych, samotnych, chorych, które nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym (w okresie przedświątecznym)


Wsp pracujemy z mopr em

Współpracujemy z MOPR–em.


Wielopokoleniowy klub wolontariusza w lublinie wolontariat senior w

- prowadzimy warsztaty aktywizujące seniorów

- odwiedzamy osoby w domach opieki społecznej w domach starców

- pracujemy na rzecz społeczności lokalnej, organizujemy i pomagamy w organizacji imprez okolicznościowych


Wa ne wydarzenia w dzia alno ci klubu

Ważne wydarzenia w działalności Klubu

2010 rok - realizacja projektu ”Kurtyna w Górę”

2011/2012 realizacja projektu GRAMY RAZM w ramach konkursu SENIORZY W AKCJI Towarzystwa Inicjatyw Twórczych” ę”.

W czasie realizacji tych projektów trzy pokolenia spełniają swoje marzenia


Wielopokoleniowy klub wolontariusza w lublinie wolontariat senior w

Mikołaj w ZOL dla osób bardzo ciężko chorych


Wielopokoleniowy klub wolontariusza w lublinie wolontariat senior w

Akcje charytatywne „Dzieci Dzieciom”


Wielopokoleniowy klub wolontariusza w lublinie wolontariat senior w

Akcja „Dar Czasu i Serca”


Wielopokoleniowy klub wolontariusza w lublinie wolontariat senior w

Organizacja Międzynarodowego Dnia Osób Starszych


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę


 • Login