Rodzaje chmur je li nie zaznaczono inaczej zdj cia wykona a autorka
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

Rodzaje chmur Jeśli nie zaznaczono inaczej, zdjęcia wykonała autorka PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rodzaje chmur Jeśli nie zaznaczono inaczej, zdjęcia wykonała autorka. Spis treści 1. Definicja chmury 2. Klasyfikacje chmur 3. Rodzaje chmur 4. Chmury opadowe 5. Krótki sprawdzian z rozpoznawania chmur. 1. Definicja chmury.

Download Presentation

Rodzaje chmur Jeśli nie zaznaczono inaczej, zdjęcia wykonała autorka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rodzaje chmurJeśli nie zaznaczono inaczej, zdjęcia wykonała autorka


Spis treści

1. Definicja chmury

2. Klasyfikacje chmur

3. Rodzaje chmur

4. Chmury opadowe

5. Krótki sprawdzian z rozpoznawania chmur


1. Definicja chmury

“chmura, dostrzegalne wzrokowo zgrupowanie mnóstwa kropelek wody lub kryształków lodu, wytworzone w powietrzu wskutek kondensacji lub resublimacji pary wodnej. Pojedyncze kropelki mogą być tak małe, że ledwo dostrzegalne. Zdarzają się jednak chmury składające się dużych kropli, a nawet dużych bryłek lodu (chmura gradowa).”

Szkolny Słownik: Terminy Geograficzne,

red. Jan Flis, Warszawa 1998


2. Klasyfikacje chmur

 • chmury piętra wysokiego (wys. od 5 do 13 km)*

 • chmury piętra średniego (wys. od 2 do 7 km)

 • chmury piętra niskiego (wys. do 2 km)

 • chmury o rozbudowie pionowej

* wysokości podane dla umiarkowanych szerokości geograficznych


2. Klasyfikacje chmur

 • Cirrus (pierzaste)

 • Cumulus (kłębiaste)

 • Stratus (warstwowe)

 • Nimbus (deszczowe)


2. Klasyfikacje chmur (podstawowe rodzaje)

Ci – Cirrus (pierzaste)

Cc – Cirrocumulus (kłębiasto-pierzaste)

Cs – Cirrostratus (warstwowo-pierzaste)

Ac – Altocumulus (średnie kłębiaste)

As – Altostratus (średnie warstwowe)

Ns – Nimbostratus (warstwowo-deszczowe)

Sc – Stratocumulus (kłębiasto-warstwowe)

St – Stratus (warstwowe)

Cu – Cumulus (kłębiaste)

Cb – Cumulonimbus (kłębiaste-deszczowe)


3. Rodzaje chmur

Chmury piętra wysokiego


Cirrus

http://www.raggedcastle.com/webcrumbs/archives/Cirrus.jpg


Cirrus


Cirrus


Cirrocumulus


Cirrocumulus

http://www.australiasevereweather.com/photography/cirrocumulus/cirrocumulus_cloud0004.html


Cirrocumulus

http://www.australiasevereweather.com/photography/cirrocumulus/cirrocumulus_cloud0001.html


Cirrostratus


Cirrostratus

http://www.top-wetter.de/themen/jpg/cirrostratus.jpg


Cirrostratus

http://www.klima-info.de/lexikon/c/cirrostratus.jpg


3. Rodzaje chmur

Chmury piętra średniego


Altocumulus

http://www.notre-planete.info/medias/images/altocumulus.jpg


Altocumulus

http://www.interklasa.pl/chmury/pics/bcak02.jpg


Altocumulus

http://www.futura-sciences.com/communiquer/g/data/573/medium/bwo11241.jpg


Altostratus

http://www.top-wetter.de/galerie/gal11/gross/gross23.jpg


Altostratus http://met.no/met/met_lex/q_u/skyer/altostratus/altostratus_bilder/altostratus1.jpg


Altostratus

http://www.australiasevereweather.com/photography/altostratus/altostratus_cloud0087.html


3. Rodzaje chmur

Chmury piętra niskiego


Stratocumulus

http://www.top-wetter.de/themen/jpg/stratocumulus.jpg


Stratocumulus


Stratocumulus


Stratus

http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/images/atmosphere/clouds/stratus_NOAA_wea02047.jpg


Stratus


Stratus

http://www.adamlawnik.art.pl/foto/0507-03833P.jpg


Nimbostratus http://www.chitambo.com/clouds/cloudsimages/medium/nbst_oberembrach_apr02.jpg


Nimbostratus http://www.photolib.noaa.gov/historic/nws/images/big/wea02042.jpg


Nimbostratus

http://www.australiasevereweather.com/photography/nimbostratus/nimbostratus_cloud0067.html


3. Rodzaje chmur

Chmury o rozbudowie pionowej


Cumulus


Cumulus

http://www.cloudman.com/gallery1/photos/101.jpg


Cumulus


Cumulonimbus


Cumulonimbus


Cumulonimbus

http://apollo.lsc.vsc.edu/classes/met130/notes/chapter6/graphics/cb_anvil_pictex.gif


4. Chmury opadowe


5. Krótki sprawdzian z rozpoznawania chmur

http://www.jamesharrisgallery.com/Artists/Claude%20Zervas/Untitled%20-%20Cumulus.jpg


Cirrocumulus

Cirrostratus


Altocumulus

Altostratus

http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/images/atmosphere/clouds/wea00039_altocumulus_noaa_Ralph_Kresge.jpg


Cirrostratus

Cirrus

Cumulus


 • Login