MOTIVĀCIJAS SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMS VALSTS IESTĀDĒ - PowerPoint PPT Presentation

Motiv cijas sist mas nov rt jums valsts iest d
Download
1 / 7

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vilnis Zaķis. MOTIVĀCIJAS SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMS VALSTS IESTĀDĒ. 23.02.2007. Diplomdarba mērķis: novērtēt motivācijas sistēmu valsts iestādē. Diplomdarba uzdevumi: noskaidrot, cik apmierināti un motivēti darbinieki ir Ogres rajona policijas pārvaldē;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MOTIVĀCIJAS SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMS VALSTS IESTĀDĒ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Motiv cijas sist mas nov rt jums valsts iest d

Vilnis Zaķis

MOTIVĀCIJAS SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMS VALSTS IESTĀDĒ

23.02.2007.


Diplomdarba m r is nov rt t motiv cijas sist mu valsts iest d

Diplomdarba mērķis:novērtēt motivācijas sistēmu valsts iestādē

Diplomdarba uzdevumi:

noskaidrot, cik apmierināti un motivēti darbinieki ir Ogres rajona policijas pārvaldē;

izvirzīt priekšlikumus motivācijas un darba kvalitātes uzlabošanai.

23.02.2007.


Motiv cijas veidi iek j motiv cija r j motiv cija

saistīta ar pašu cilvēku, viņa personiskajām vērtībām un mērķiem (pašapliecināšanās);

tieksme pēc slavas, pazīstamības, būt pirmajam;

palīdzēt un izpatikt citiem;

iespēja izmantot un uzlabot prasmes;

izaugsmes iespējas;

interesants, radošs darbs;

kauns par nepadarītu darbu.

balstās uz ārējiem pamudinošiem apstākļiem – darba algas pielikums, algas ieturējumi vai samazināšana, prēmijas, paaugstinājums amatā, sociālās garantijas, apbalvojumi, sods, uzslava un kritika.

Motivācijas veidi:Iekšējā motivācija Ārējā motivācija

23.02.2007.


Rajona policijas p rvalde

Rajona policijas pārvalde:

 • ir tiesībsargājoša, apbruņota militarizēta valsts institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem;

 • ir pakļauta Iekšlietu ministrijai Valsts policijai;

 • to vada pulkvedis, kura pakļautībā ir 18 struktūrvienības.

23.02.2007.


Darbinieku svar g kie motivatori valsts iest d

Darbinieku svarīgākie motivatori valsts iestādē:

 • darba samaksa;

 • darba laiks un psiholoģiskais mikroklimats;

 • izaugsmes iespējas;

 • atzinība un uzslava;

 • sociālās garantijas.

23.02.2007.


Secin jumi

Secinājumi:

 • RPP ir liela personāla mainība un daudz brīvas vakances. Darbiniekiem tiek uzdots veikt papildus pienākumus, kā rezultātā rodas konfliktsituācijas ar kolēģiem un vadību.

 • RPP nav pietiekams finansētais un iedalītais budžets. Veidojas situācija, ka darbinieki nav apmierināti ar darba samaksu. Šī iemesla dēļ veidojas liela personāla mainība, daudzi nevēlas nākt par tādu algu strādāt.

23.02.2007.


Priek likumi darba kvalit tes uzlabo anai un darbinieku efekt v kai motiv anai

Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai un darbinieku efektīvākai motivēšanai:

 • RPP priekšniekam ir jāparedz budžets un jāpieprasa pietiekams finansējums algu fonda palielināšanai.

 • RPP priekšniekam jāmeklē jaunu darbinieku piesaistes iespējas, lai esošajiem darbiniekiem samazinātos darba slodze un nebūtu jāstrādā virsstundas, kā rezultātā darbu varētu izpildīt kvalitatīvāk.

23.02.2007.


 • Login