Talajművelés - PowerPoint PPT Presentation

Talajm vel s
Download
1 / 33

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Talajművelés. Talajművelés. a talaj rendszeresen művelt rétegének, esetleg mélyebb rétegeinek művelő-eszközzel végett fizikai állapotváltoztatása Talajművelés hosszabb időszakra vonatkozó célja: a nedvességfogalom és a levegőforgalom kedvező befolyásolása .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Talajművelés

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Talajm vel s

Talajművelés


Talajm vel s1

Talajművelés

 • a talaj rendszeresen művelt rétegének, esetleg mélyebb rétegeinek művelő-eszközzel végett fizikai állapotváltoztatása

  Talajművelés hosszabb időszakra vonatkozó célja:

  • a nedvességfogalom és a

  • levegőforgalom kedvező befolyásolása.

  • a megfelelő biológiai aktivitás kialakítása,

  • a talaj felszínének védelme,

  • a talaj szerkezetének védelme


A talajm vel s feladata

A talajművelés feladata

 • megfelelő talajlazultság megteremtése,

 • a talaj víz-, levegő-, és hőforgalmának befolyásolása.

 • a talaj tápanyagellátásának és a tápanyagok érvényesülésének befolyásolása,

 • a talaj kémiai és biológiai folyamatainak bef.

 • a talajlakó élőlények tevékenységének bef.

 • a gyomok, kártevők irtása,

 • kémiai anyagok, trágyák, tarlómaradványok talajba juttatása,

 • öntözés hatékonyságának növelése,

 • erózió, defláció kártételének csökkentése,

 • a talajdegradációs folyamatok visszaszorítása,

 • a talajjavítás hatékonyságának növelése.


A talajm vel s jelent s ge

A talajművelés jelentősége

 • meghatározza a termés nagyságát és minőségét (közvetlen és közvetett hatások)

 • csökkenthető a felhasznált kémiai szerek mennyisége

 • jelentősen hozzájárul az aszálykárok mérsékléséhez (nedvességmegőrzés)

 • jelentős szerepe van a talajpusztulás megelőzésében

 • igen nagy az idő-, az energia- és költségigénye


A talajm vel s hat sa a talajra

Közvetlen hatások:

A talaj részecskék helyzetének megváltozása

Megváltozik a talaj:

agronómiai szerkezete,

térfogattömege,

porozitása,

a három fázis egymáshoz viszonyított aránya.

Közvetett hatások:

Megváltozik a talaj víz-, levegő- és hőforgalma.

A talaj biológiai és kémiai folyamatainak befolyásolása.

A talajművelés hatása a talajra


A talajm vel s m veleti elemei s elj r sai

A talajművelés műveleti elemei és eljárásai

 • A talajművelés műveleti elemek és eljárások sorozatából áll

  A műveleti elemek (talajon ill. talajban végbemenő változások):

 • forgatás

 • lazítás

 • porhanyítás

 • keverés

 • tömörítés

 • felszínalakítás

  A művelési eljárás: több különböző hatékonyságú műveleti elem egyidejű alkalmazása

  pl. szántáskor az eke: forgat, lazít, kever, porhanyít


A talajm vel s sorrendje

A talajművelés sorrendje

 • Tarlóhántás

 • Alapművelés

 • Alapművelés elmunkálása

 • Magágy-készítés

 • Vetés utáni elmunkálás


Tarl h nt s

Tarlóhántás


Alapm vel s

Alapművelés


Alapm vel s elmunk l sa 1

Alapművelés elmunkálása 1.


Alapm vel s elmunk l sa 2

Alapművelés elmunkálása 2.


Mag gy k sz t s

Magágy készítés


Vet s ut ni elmunk l s

Vetés utáni elmunkálás


Talajprofil sz nt s ut n

Talajprofil szántás után


Forgat s 120

Forgatás 120


Forgat s 150

Forgatás 150


Laz t s

Lazítás


Laz t s 2

Lazítás 2.

Gravitációs pórustér

Kapilláris pórustér

Szilárd


Sz nt s ut ni p rust rfogat

Szántás utáni pórustérfogat %


Sszporozit s v ltoz sa

Összporozitás változása


Laz t s ut ni v ltoz s

Lazítás utáni változás


T m r t s ut ni v ltoz s

Tömörítés utáni változás


A m velhet s g s a talajnedvess g kapcsolata

A művelhetőség és a talajnedvesség kapcsolata

talajellenállás

Folyási határ

Optimális művelhetőség

kemény

félkemény

képlékeny

folyékony

talajnedvesség


Talajm vel si rendszerek

Talajművelési rendszerek


Talajm vel si rendszer kialak t s t meghat roz t nyez k

Talajművelési rendszer kialakítását meghatározó tényezők

 • növény igénye,

 • a termőhelyi viszonyok,

 • rendelkezésre álló erő- és munkagépek

 • talajvédelmi feladatok,

 • növényi sorrend,

 • trágyázási és gyomirtási rendszerek,


A talajm vel s rendszerezhet

A talajművelés rendszerezhető

 • a növény vetésideje

 • talajtípusok

 • különleges feladatok

 • szerzők által kidolgozott rendszerek


Ny rv gi vet s n v nyek talajm vel si rendszere kor n leker l el vetem nyek ut n

Nyárvégi vetésű növények talajművelési rendszere korán lekerülő elővetemények után

magágykészítés

vetés

vetés utáni

elmunkálás

Nyiri L. és Birkás M. után


Szi vet s n v nyek talajm vel si rendszere kor n leker l el vetem nyek ut n

Őszi vetésű növények talajművelési rendszere korán lekerülő elővetemények után

magágykészítés

vetés

vetés utáni

elmunkálás

Nyiri L. és Birkás M. után


Szi vet s n v nyek talajm vel si rendszere k s n leker l el vetem nyek ut n

Őszi vetésű növények talajművelési rendszere későn lekerülő elővetemények után

elmunkálás

magágykészítés

vetés

vetés utáni

elmunkálás

Nyiri L. és Birkás M. után


Tavaszi vet s n v nyek talajm vel si rendszere kor n leker l el vetem nyek ut n

Tavaszi vetésű növények talajművelési rendszere korán lekerülő elővetemények után

felszín elmunkálás

(tavasszal)

magágykészítés

vetés

vetés utáni

elmunkálás

Nyiri L. nyomán


Tavaszi vet s n v nyek talajm vel si rendszere k s n leker l el vetem nyek ut n

Tavaszi vetésű növények talajművelési rendszere későn lekerülő elővetemények után

felszín elmunkálás

(tavasszal)

magágykészítés

vetés

vetés utáni

elmunkálás

Nyiri L. nyomán


M sodvet s n v nyek talajm vel si rendszere

Másodvetésű növények talajművelési rendszere

felszín elmunkálás

(tavasszal)

magágykészítés

vetés

vetés utáni

elmunkálás

Nyiri L. nyomán


 • Login