Predstavitev
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Predstavitev PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Predstavitev. Vprašaj se: Koga želiš informirati? Kaj želiš predstaviti? Kako želiš predstaviti?. Načrtovanje. iskanje evidentiranje izbor. Kako in s čim naj bodo vsebine predstavljene?. Na kaj si pozoren?. na čitljivost in bralne navade na pravila za boljše razumevanje enostavnost

Download Presentation

Predstavitev

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Predstavitev

Vprašaj se:

 • Koga želiš informirati?

 • Kaj želiš predstaviti?

 • Kako želiš predstaviti?


Načrtovanje

iskanje

evidentiranje

izbor

Kako in s čim naj bodo vsebine predstavljene?


Na kaj si pozoren?

 • na čitljivost in bralne navade

 • na pravila za boljše razumevanje

  • enostavnost

  • členitev in red

  • kratkost in jedrnatost

  • nazornost

 • barve, oblike ter zgradba (simetrija, nizanje, dinamika)

  Dobra prosojnica je jasna, estetska, zanimiva in preprosta!


 • Najpogostejše napake


  Napaka št. 1: preveč besedila

  • Predavatelj ne sme imeti o njej svojega lastnega mnenja. Da bi članom skupine omogočil čim večji prostor za vsebinsko delo, se mora zavestno umakniti v ozadje

  • Pred vsakim moderacijskim korakom skupini razloži svoje metodične postopke in zanje pridobi razumevanje skupine.

  • Predavatelj posamezne delovne korake uvede z natančno oblikovanimi in vizualiziranimi vprašanji.

  • Namen moderacije je spremeniti pasivne udeležence v sodelujoče. Predavatelj se mora zmeraj truditi, da vse člane skupine aktivno vključi v delo.


  Nasveti:

  • 30–40 besed na prosojnici

  • ali bomo prisluhnili ali prebirali prosojnice

  • bistvene vsebine jasno zapisati


  Napaka št. 2: preveč alinej

  • pouk samo v dopoldanskem času

  • veliko interesnih dejavnosti

   • računalništvo in informatika

   • tuji jeziki

    • angleščina

    • nemščina

    • španščina

     • poslovna

     • individualna

     • literatna

   • športne aktivnosti

   • literarni krožek

  • najmanj trije športni dnevi

  • 7 strokovnih ekskurzij

  • 98 učiteljev in strokovnih sodelavcev

  • dve računalniški učilnici


  Nasveti…

  • prevladuje naj en bistven pojem

  • največ 5 alinej z največ 8 skupnimi vrsticami

  • najbolj čitljivi 3 nivoji alinej


  Napaka št. 3: preveč informacij

  • povprečna ocena pri predmetu: 3,54

  • veliko praktičnega dela in laboratorijskih vaj pri pouku (16 ur)

  • v šol. letu 2002/03 je 69% dijakov imelo na maturi oceno najmanj 4

  • vsak tretji dijak izbere predmet za izbirni predmet pri maturi


  Nasveti:

  • izpostavimo bistvo sporočila

  • vsebino razdelimo na več prosojnic

  • statistične podatke zaokrožimo (3,542 - 3,5)

  • statistične podatke “opišemo” (69% - več kot dve tretjini, 53% - dobra polovica)


  Napaka št. 4: ni vsebine

  • rezultati 1. ocenjevalnega obdobja

  • rezultati 2. ocenjevalnega obdobja

  • popravni izpiti

  • analiza rezultatov

  • mnenje


  Nasvet:

  • prosojnica naj vsebuje sporočilo, podatek idr.

  • vsebina naj ne bo dvoumna

  • informacij naj ne bo premalo


  Napaka št. 5: predolgi naslov

  Nasvet:

  • naslov prosojnice naj predstavlja njen povzetek

  • naslov naj spodbuja razmislek, zbudi pozornost, vodi k dejanjem

  • naslov naj bo provokativen, lahko v obliki vprašanja


  Napaka št. 6: ni vzporednic

  • Ali razumemo težave učencev?

  • 60% učencev v razredu je nezadostnih

  • Uporabljati računalnika pri vseh predmetih!

  • Prevelika zasedenost jedilnice

  • Dostopnost telovadne opreme na šoli


  Nasvet:

  • poiskati podobnost sporočil

  • vsebinski in smiselni redosled

  • smotrno oblikovanje (pisava, slog, velikost, okrasitev).

  • preglej in popravi tipkarske napake


  Napaka št. 7: pretiravanje I.

  • v predstavitvah lahko uporabljamo učinke…

  • … animacije,

  • da o zvočnih učinkih niti ne govorimo!


  - Pretiravanje - Poraba denarja v mesecu marcu

  • Očitno smo porabili preveč denarja za nepomembne reči

  • poraba denarja za nepomembne reči narašča (v primerjavi s februarjem se je le-ta povečala za 17%)

  • Nenačrtovani odlivi so presegli pričakovanja (kar je lepo razvidno iz grafikona).


  Nasvet:

  • pazi na usklajenost barv, shem, pisav idr.

  • zvočni ter animacijski učinki naj bodo smiselni

  • za predstavitev upoštevamo tehnologijo in prostor za predstavitev


  Nekaj primerov prosojnic, ki so vredni komentarja…


  oziroma pisava

  oziroma pisava

  oziroma pisava

  oziroma pisava

  oziroma pisava

  oziroma pisava

  oziroma pisava

  oziroma pisava

  oziroma pisava

  oziroma pisava

  Tipografija

  Razmisli o čitljivosti pisave!


  Razmisli, kje te “zabolijo” oči?


  ZIMSKI ŠPORTNI DAN

  VOGEL


  Bela – hladna - barva besedila poudari vsebino

  ZIMSKI ŠPORTNI DAN

  VOGEL


  UPORABA POVERPOINT PREDSTAVITVE

  8.a

  MOJMIR MOSBRUKER


 • Login