Suomen Lähikauppa Oy vuonna 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Suomen Lähikauppa Oy
Download
1 / 11

 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Suomen Lähikauppa Oy Lähipalveluiden turvaaminen nykyisillä ja suunniteltavilla asuinalueilla. Mika Vesterinen ja Hannele Suovo 19.1.2012. Suomen Lähikauppa Oy vuonna 2012. Strateginen painopiste lähikaupassa 502 Siwaa, 166 Valintataloa ja 3 Euromarkettia

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Suomen Lähikauppa Oy vuonna 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Suomen l hikauppa oy vuonna 2012

Suomen Lähikauppa OyLähipalveluiden turvaaminennykyisillä ja suunniteltavilla asuinalueilla.Mika Vesterinen ja Hannele Suovo 19.1.2012


Suomen l hikauppa oy vuonna 2012

Suomen Lähikauppa Oy vuonna 2012

 • Strateginen painopiste lähikaupassa

 • 502 Siwaa, 166 Valintataloa ja 3 Euromarkettia

  • viimeisin avaus Valintatalo Asuntila, Ylöjärvi 26.1.2012

 • 125 Siwaa auki joka päivä ympäri vuoden

 • Noin puoli miljoonaa asiakasta joka päivä

 • Vuonna 2010 liikevaihto 1,1 mrd euroa, markkinaosuus 9,0 %, noin 5 600 työntekijää

 • Toimitusjohtaja Ralf Holmlund huhtikuusta 2010 alkaen

 • Suomen Lähikaupan omistajat

  • IK Investment Partners 67,8 %

  • Osuuskunta Tradeka-yhtymä 16,1 %

  • Wihuri Oy 16,1 %


Muuttuva yhteiskunta millainen suomi on vuonna 2020

Muuttuva yhteiskunta; millainen Suomi on vuonna 2020?

Yleisiä trendejä:

 • väestön ikääntyminen

 • pienten talouksien määrän kasvu

 • kulutustarpeiden pirstaloituminen

 • nettikaupan merkitys hankintakanavien monipuolistumisessa

  • ei kuitenkaan odotettavissa merkittävää osuutta pt-kaupassa, eikä varsinkaan tuoretuotteissa ja pakasteissa

 • lähikaupan murros täydennysostopaikasta lähipalvelukeskukseksi?

Lähitulevaisuuden Suomessa lähipalveluilla ja lähikaupoilla on palveluiden saatavuuden turvaamisessa entistä merkittävämpi rooli.


Uusien asuinalueiden tai olemassa olevien asuinalueiden t ydennysrakentamisen suunnittelu

Uusien asuinalueiden tai olemassa olevien asuinalueiden täydennysrakentamisen suunnittelu

 • Kaavasuunnittelussa tulisi varmistaa, että kaavoitettavien asuinalueiden väestömäärä olisi riittävä lähipalveluiden kannattavan tuottamisen kannalta ja toisaalta kaavoituksen suunnittelumääräyksissä tulisi ottaa huomioon lähipalveluiden tarvitsemat liiketilat.

 • Uusia asuinalueita suunniteltaessa näiden tavoitteiden täyttymistä helpottaisi, jos alueelle suunniteltaisiin riittävän väestön turvaava tiiviin rakentamisen alue, jossa kyseiset palvelut sijaitsevat ja sen taakse / ympärille sijoitettaisiin matalamman ja harvemman rakentamisen alue.

 • Kaupungin, gryndereiden ja palveluiden tuottajien yhteistyötä tulee syventää ja se tulee aloittaa aikataulullisesti jo suunnittelun alkuvaiheessa


V est pohja ja ostovoima

VÄESTÖPOHJA JA OSTOVOIMA

Väestöpohjan riittävyys

 • 2000 asukasta -> alle 100 m2 Siwa

 • 2500 asukasta -> perus-Siwa n. 250 m2

 • >3000 asukasta -> 399 m2 VT-ruokakauppa

 • Valitettavan usein asuinalueita on suunniteltu ja suunnitellaan n. 1500 asukkaalle -> ei mahdollista kannattavaa lähipalvelujen tuottamista

 • Tämän seurauksena pettyneet asukkaat valittavat kaupungeille ja kaupparyhmittymille, kun ei ole palveluita.

 • Riittävän väestöpohjan merkitys korostuu uusilla asuinalueilla, joissa ei ole valmiita liiketiloja, vaan investointiin sisältyy myös uuden liikerakennuksen rakentaminen.


Case toppilansaari oulu

Case Toppilansaari, Oulu


Suomen l hikauppa oy vuonna 2012

Lähikaupan sijoittuminenUusien asuinalueiden tai olemassa olevien asuinalueiden täydennysrakentamisen suunnittelu

 • Lähipalvelujen tarpeet kaavoituksen suuntaan ovat:

  • kyseiset tilat tulisi suunnitella asuinalueen nieluun tai muuten keskeiselle alueelle, jossa on mahdollisimman tiivis lähialueen asutus kotoperäisen asioinnin näkökulmasta

  • myös lähipalvelupisteelle (voi olla muutakin kuin kauppaa) tulisi varata ainakin kohtuullinen määrä pysäköintipaikkoja, asioinnin mahdollistamiseksi työmatkapendelöinnin yhteydessä

  • lisäksi lähipalvelut tulisi sijaita julkisen liikenteen linjojen varrelle lähelle pysäkkejä

 • Rakennesuunnittelussa tulee huomioida pt-kaupan erityistarpeet

  • tavaroiden siirtelystä aiheutuvat äänet

  • kompressoreiden ja lauhduttimien sijoitus

  • tavarahuolto ja jätehuolto


Suomen l hikauppa oy vuonna 2012

Jätkäsaari, Hki (aloitusasemakaavaluonnos 2007)

- tarvitaan syvempää yhteistyötä kaupungin, grynderin ja kaupan välillä

Asemakaavaluonnoksessa

runsaasti liiketiloja kivijaloissa

Market-varaus alueen nielussa

 • Lopullisessa kaavassa tiloja ei kuitenkaan ole suunniteltu pt-kaupan tarpeista

 • yksittäiset liiketilat liian pieniä ja hankalan muotoisia

 • myös lähikaupan toiminnan edellytyksenä on muutama toimiva pysäköintiruutu kaupan edessä


Paikkatiedon hy dynt minen suomen l hikaupan kauppapaikkahankinnassa ja tilasuunnittelussa

Paikkatiedon hyödyntäminen Suomen Lähikaupan kauppapaikkahankinnassa ja tilasuunnittelussa

 • Ohjelmistoalustana Esrin ArcGis -karttaohjelmisto

 • Hyödynnettävät aineistot:

 • Tilastokeskuksen ruututietokanta

  • väestötiedot: määrä, elinvaiheet, työpaikat, jne.

 • A.C. Nielsenin myymälärekisteri

  • pt-toimijoiden sijainti, myynti ja pinta-alat

 • Ykkösbonus -kanta-asiakasmyynnit

 • Tilasuunnittelua tukemaan kehitetty yhteistyössä SLK:n, Xtractin ja Esrin kanssa internetpohjainen LkTila -sovellus, jossa em. tietokantojen tietoja yhdistelemällä optimoidaan kunkin myymälän tuoteryhmittäinen tilan tarve


Suomen l hikauppa oy vuonna 2012

Paikkatiedon kehittämisen tarpeet Suomen Lähikaupan kauppapaikkahankinnassa:- ajantasaisten kaavakarttojen yhdistäminen kartta-aineistoon


Suomen l hikauppa oy vuonna 2012

Kiitokset mielenkiinnosta !

Hannele Suovo

kauppapaikkapäällikkö

Suomen Lähikauppa Oy

hannele.suovo@lahikauppa.fi

050-5955806


 • Login