SZTUKA
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 79

SZTUKA XIX w. OPRACOWAŁA HELENA TOMASZEWSKA PowerPoint PPT Presentation


 • 309 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SZTUKA XIX w. OPRACOWAŁA HELENA TOMASZEWSKA. SZTUKA EUROPEJSKA. Romantyzm jest rozumiany jako prąd ideowy, literacki i artystyczny, który rozwinął się przede wszystkim w Europie Zachodniej i objawiał się przeważnie w poezji, malarstwie i muzyce.

Download Presentation

SZTUKA XIX w. OPRACOWAŁA HELENA TOMASZEWSKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SZTUKA

XIX w.

OPRACOWAŁA

HELENA TOMASZEWSKA


SZTUKA EUROPEJSKA

Romantyzm jest rozumiany jako prąd ideowy, literacki i artystyczny,

który rozwinął się przede wszystkim w Europie Zachodniej i objawiał się

przeważnie w poezji, malarstwie i muzyce.

Świat, zdaniem romantyków, dzielił się na to, co widzialne (materialne)

i poznawalne zmysłowo oraz na to, co niewidzialne (duchowe) - dające się

poznać jedynie za pomocą środków pozarozumowych, takich jak wiara i intuicja.

Z romantyzmem związane było także przeświadczenie o konieczności walki z

tyranią,ze zniewoleniem człowieka, z uprzedzeniami społecznymi i rasowymi.

Romantyzm – cechy

 • przedkładanie uczucia, intuicji i wiary nad rozum;

 • tajemniczość, fantastyka

 • fascynacja kulturą pogańskiej Europy- elementy mitologii germańskiej i celtyckiej

 • zainteresowanie kulturą średniowiecza, baroku, Wschodu, wiedzą tajemną i magią

  Cechy malarstwa :

 • bogaty koloryt,

 • kontrastowy światłocień,

 • podkreślanie wartości fakturalnych płótna

 • dynamizowanie kompozycji.

  Równocześnie część artystów pozostawała wierna ideałom klasycyzmu i realizmu.


Francisco Goya1746 – 1828

Malarz hiszpański. Prekursor romantyzmu. Początkowo był malarzem nadwornym

królów francuskich. Przeżył okres napoleoński i okupację francuską co zmieniło

jego podejście do sztuki. Początkowo portrecista, w okresie późniejszym

zreformował sztukę nadając jej nowy wyraz. Goya nadał sztuce nową funkcję:

walka artysty o społeczną sprawiedliwość i "danie świadectwo prawdzie„.


Francisco Goya

Portret Księżny Chinchon

Portret Isidoro Máiqueza


Francisco Goya

„Gdy rozum śpi, budzą się demony”

Autoportret artysty, sprzeciw wobec

inkwizycji


Francisco Goya

FRANCISCO GOYA – MAYA NAGA


Francisco Goya

FRANCISCO GOYA – MAYA UBRANA


Francisco Goya

2.02.1808 r. Szarża Mameluków


Francisco Goya

3.05.1808 r. ROZSTRZELANIE POWSTAŃCÓW MADRYCKICH


Caspar David Friedrich1774 – 1840

 • malował widoki zimowej lub jesiennej przyrody o cechach religijnych

  i symbolicznych.

 • motywami obrazów artysty są realistycznie ukazane ruiny kościołów,

 • postacie pogrążone w kontemplacji, odwrócone tyłem do widza,

 • uschłe drzewa, cmentarze, blaski wieczoru lub świtu.

 • wartości nastrojowe wyrażał linearną, streficzną zabudową płaszczyzny

  obrazowej


Caspar David Friedrich

Krzyż w górach


Caspar David Friedrich

Kredowe skały Rugii


Caspar David Friedrich

Opactwo w dębowym lesie


Caspar David Friedrich

Wędrowiec nad morzem mgieł


Caspar David Friedrich

Greifswald w świetle księżyca


Eugene Delacroix1798 – 1863

Wybitny przedstawiciel francuskiego romantyzmu. Delacroix był przede wszystkim

kolorystą co wniosło element żywiołu już samą formą.

W zakresie tematyki okazał się nowatorem, gdyż wiele jego dzieł dotyczyło

ważnych wydarzeń jego czasów, głównie politycznych - Delacroix był twórcą

"zaangażowanym"


EUGENE DELACROIX – BARKA DANTEGO


EUGENE DELACROIX – ŚMIERĆ SAARDANIPALA


EUGENE DELACROIX – WOLNOŚĆ WIODĄCA LUD NA BARYKADY


John Constable1776 – 1837

Uznawany za jednego z najwybitniejszych pejzażystów XIX wieku.

Malował przede wszystkim krajobrazy angielskie (rodzinne hrabstwo Suffolk).

Był znany z doskonałego ukazywania zjawisk przyrody.

Constable nadał malarstwu pejzażowemu nowy wymiar.

Nigdy nie wyjeżdżał za granicę, przez całe życie malował swoje rodzinne strony.


JOHN CONSTABLE, Flatford Mill


JOHN CONSTABLE

Łany zboża


JOHN CONSTABLE


JOHN CONSTABLE

The Hay Wain


WILLIAM BLAKE

STWORZENIE ŚWIATA


SZTUKA

PRZEŁOMU XIX I XX W.


SZTUKA EUROPEJSKA

Naturalizm- metoda twórcza w sztukach

plastycznych zmierzająca do wiernego,

niemal fotograficznego naśladownictwa natury,

mająca na celu ukazanie natury w pierwszej fazie

rozwoju.


Impresjonizm– kierunek w malarstwie końca

XIX w., w którym dążono do oddania zmysłowych,

subiektywnych wrażeń (impresji) artysty.

Wybitni przedstawiciele to:

 • Claude Monet

 • Edgar Degas

 • Edouard Manet

 • Auguste Renoir

 • Alfred Sisley


CLAUDE MONET – IMPRESJA WSCHÓD SŁOŃCA


CLAUDE MONET – KOBIETA Z PARASOLKĄ


CLAUDE MONET – KOBIETY W OGRODZIE


CLAUDE MONET – SŁONECZNIKI


CLAUDE MONET – CYKL LILIE WODNE


CLAUDE MONET – CYKL LILIE WODNE


CLAUDE MONET – CYKL LILIE WODNE


CLAUDE MONET – MAKI


CLAUDE MONET – OGRÓD


CLAUDE MONET – CYKL JAPOŃSKI - MOSTEK


CLAUDE MONET – PARLAMENT - LONDYN


EDOUARD MANET – ŚNIADANIE NA TRAWIE


EDOUARD MANET – ARGENTEUIL


EDOUARD MANET – OLIMPIA


EDOUARD MANET – BAR W FOLIES - BERGERE


EDOUARD MANET – W ŁODZI


EDOUARD MANET – MARTWA NATURA Z DYNIĄ


AUGUSTE RENOIR – BAL W MOULIN DE LA GALETTE


AUGUSTE RENOIR – KWIATY W GLINIANYM WAZONIE


AUGUSTE RENOIR – PARASOLKI


AUGUSTE RENOIR – ŚNIADANIE WIOŚLARZY


AUGUSTE RENOIR – PLAC ŚWIĘTEGO MARKA


AUGUSTE RENOIR


EDGAR DEGAS – CYKL TANCERKI


EDGAR DEGAS – CYKL TANCERKI


EDGAR DEGAS – CYKL TANCERKI


EDGAR DEGAS – LEKCJA BALETU


ALFRED SISLEY – MGLISTY PORANEK


ALFRED SISLEY – MŁYN W MORET


ALFRED SISLEY – MOST W MORET


Postimpresjonizm - terminem tym określa się

odwrót od impresjonizmu, który miał miejsce

w latach1886-1895.

Wybitni przedstawiciele tego nurtu to

 • Vincent van Gogh,

 • Paul Gauguin,

 • Paul Cézanne

 • Henri Toulouse-Lautrec.

  Starali się uwolnić obrazod naśladownictwa natury,

  kładli nacisk na autonomiczność dzieła malarskiego.

  Dla wielu artystów postimpresjonizm stał się etapem

  przejściowym w dążeniu do własnego stylu


VINCENT VAN GOGH – CZTERNAŚCIE SŁONECZNIKÓW


VINCENT VAN GOGH – DWA SŁONECZNIKI


VINCENT VAN GOGH – GWIAŹDZISTA NOC


VINCENT VAN GOGH – DRZEWA OLIWKOWE


VINCENT VAN GOGH – IRYSY


PAUL GAUGUIN – THAITAŃSKIE KOBIETY


PAUL GAUGUIN – AREAREA


PAUL GAUGUIN – KOBIETA TRZYMAJĄCA OWOC


PAUL GAUGUIN – BRETOŃSKIE KOBIETY


PAUL CEZANNE– GÓRA SAINTE VICTOIRE


PAUL CEZANNE– KĄPIĄCY SIĘ


PAUL CEZANNE– KWIATY


PAUL CEZANNE– PALĄCY FAJKĘ


HENRI TOULOUSE - LAUTREC


HENRI TOULOUSE - LAUTREC


HENRI TOULOUSE - LAUTREC


Fowizm - kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku o bardzo żywej i oderwanej od rzeczywistości kolorystyce dzieł.

Wybitni przedstawiciele:

 • Henri Matisse

 • Maurice de Vlaiminck

 • Andre Derain


Henri Matisse


Henri Matisse

RADOŚĆ ŻYCIA


PORTRET PANI M Z ZIELONĄ

PAPUGĄ


 • Login