mer p skinner
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mer på skinner!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Mer på skinner! - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Mer på skinner!. 2008. Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no. Storting. Jernbaneverket i samfunnet. Regjering. Fiskeri- og kyst- departementet. Samferdsels- departementet. Statens jernbanetilsyn. Kystverket. Statens vegvesen. Avinor AS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mer på skinner!' - whitley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mer p skinner

Mer på skinner!

2008

Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

slide2

Storting

Jernbaneverket i samfunnet

Regjering

Fiskeri- og kyst-

departementet

Samferdsels-

departementet

Statens jernbanetilsyn

Kystverket

Statens vegvesen

Avinor AS

Transportetatene samarbeider om forslag til Nasjonal transportplan (NTP)

Togselskapene

Reisende

Godstransportører

slide3
Eierskap

I 1996 ble daværende NSB delt i et trafikkselskap

(NSB BA) og en infrastrukturetat (Jernbaneverket)

Jernbaneverket eier:

 • jernbanespor
 • perronger og venterom
 • stasjoner bygget etter 1996
 • elektrisk baneanlegg
 • signal- og sikringsanlegg
 • anlegg for trafikkstyring
 • telekommunikasjon
v re hovedprosesser
Våre hovedprosesser
 • planlegge, prosjektere og bygge infrastruktur
 • drifte og vedlikeholde infrastruktur
 • kapasitetsfordeling
 • operativ trafikkstyring
v re oppgaver
Våre oppgaver
 • tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem
 • planlegge, bygge ut og vedlikeholde jernbanenettet inkludert stasjoner og terminaler
 • styre togtrafikken
 • planlegge og utarbeide rutetabeller
 • fordele sporkapasitet mellom de ulike togselskapene
v re innsatsomr der
Våre innsatsområder
 • konkurransekraft og samfunnsnytte
 • produktivitet og prosesskvalitet
 • sikkerhet, punktlighet og kundetilfredshet
 • mennesker og organisasjon
nasjonal transportplan ntp 2010 2019
Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019

Vi foreslår disse prioriteringene:

 • økt vedlikeholdsramme for dagens infrastruktur ved at noen nye jernbaneprosjekter utsettes i tid
 • investeringer for økt kapasitet på Vestfold- og Dovrebanen
 • dobling av kapasiteten for godstrafikk på norske spor innen 2020
 • videre utredning av driftsopplegg, markedspotensial og samfunnsnytte av høyhastighetstog i Norge
jernbanenettet
Jernbanenettet
 • 4114 km spor
 • 227 km (5 prosent) er dobbeltspor
 • 144 km er tilrettelagt for hastigheter over 160 km/t
 • 2552 km av banenettet er elektrifisert
 • 706 tunneler
 • 2523 bruer
disse togselskapene har avtale om sportilgang med jernbaneverket
AS Valdresbanen

Bantåg Nordic AB

Cargolink AS

Cargo Net AS

Flytoget AS

Green Cargo

Hector Rail

MTAS AS (Malmtrafikk)

NSB AS

NSB Gjøvikbanen AS

OBAS (Ofotbanen AS)

Peterson Rail

SJ AB

Togåkeriet

Disse togselskapene har avtale om sportilgang med Jernbaneverket:
trygt kj re tog
Trygt å kjøre tog
 • Sikkerheten på jernbanen i Norge har aldri vært bedre selv om trafikken har økt
tenk milj tenk tog
Tenk miljø – tenk tog
 • moderne tog har lavt energiforbruk
 • elektriske tog kan transportere mennesker og gods uten å slippe ut CO2
 • jernbanen i Norge benytter kun fornybar energi som kjørestrøm
jernbaneverket ledende p energim ling i europa
Jernbaneverket – ledende på energimåling i Europa

BaneEnergi i Jernbaneverket har utviklet et felles system for måling av energibruk på jernbanen i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet følges med stor interesse over hele Europa.

Gevinst:

Systemet vil kunne redusere strømforbruket i togene med 10% og spare togselskapene for store kostnader.

gsm r
GSM-R
 • tredje største mobilnett i Norge
 • sikker kommunikasjon mellom togleder og lokfører gjennom et avansert digitalt mobilsystem
 • tatt i bruk som nødkommunikasjon på jernbanenettet i 2007
 • driftes fra et topp moderne driftssenter i Trondheim
 • nødanrop prioriteres foran andre samtaler
 • effektiviserer jernbanedriften
trafikkutvikling
Passasjerer

Nesten 57 millioner passasjerer reiste med jernbanen i 2007. Dette er en økning på over 10 prosent fra 2006

Gods

Kombinerte godstransporter (som utgjør 85 prosent av godstrafikken) økte med 70 prosent fra 2002 til 2006 målt i antall containere.

Jernbaneverkets mål er å doble kapasiteten innen 2020.

Trafikkutvikling
v r kompetanse
Vår kompetanse
 • høyt kvalifiserte medarbeidere innenfor en rekke fagområder som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring
 • ledende i Europa når det gjelder moderne telekommunikasjonsløsninger og en av de ledende virksomheter innenfor elektro- og energifag

Se våre ledige stillinger på

www.jernbaneverket.no/jobb

norsk jernbaneskole
Norsk jernbaneskole
 • På vegne av jernbanesektoren tilbyr Norsk jernbaneskole i Oslo lokomotivførerutdanning og faglige oppdateringer
 • Skolen skal være en nøytral leverandør av kunnskap til de ulike jernbaneaktørene
l rlinger
Lærlinger
 • Jernbaneverket tilbyr lærlingplass for signal-, bane-, energi og telekommunikasjonsmontører samt elektrikere. Læretiden er 2 – 2 ½ år
norsk jernbanemuseum
Norsk jernbanemuseum
 • et spennende opplevelsessenter for store og små
 • ligger på Hamar og drives av Jernbaneverket
 • skal dokumentere og formidle den norske jernbanevirksomhetens utvikling
 • skal bidra til økt kunnskap om jernbanehistoriske forhold

www.jernbanemuseet.no

slide22
Mer informasjon finner du på

www.jernbaneverket.no

ad