Download

İSLAM DİNİNİN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR


Advertisement
/ 38 []
Download Presentation
Comments
whitley
From:
|  
(1251) |   (0) |   (0)
Views: 2619 | Added:
Rate Presentation: 3 0
Description:
İSLAM DİNİNİN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR. ANNE, BABA VE BÜYÜKLERE SAYGISIZLIK. YALAN SÖYLEMEK VE HİLE YAPMAK. HIRSIZLIK. ALAY ETMEK. KÖTÜ ZANDA BULUNMAK. KISKANÇLIK (HASET). BÜYÜKLENMEK (KİBİR). GIYBET VE İFTİRA. BAŞKALARININ KUSURLARINI ARAŞTIRMAK.
İSLAM DİNİNİN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slam d n n n sakinilmasini sted davrani larSlide 1

İSLAM DİNİNİN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 2

ANNE, BABA VE BÜYÜKLERE SAYGISIZLIK

YALAN

SÖYLEMEK VE

HİLE YAPMAK

HIRSIZLIK

ALAY ETMEK

KÖTÜ

ZANDA

BULUNMAK

KISKANÇLIK

(HASET)

BÜYÜKLENMEK

(KİBİR)

GIYBET

VE

İFTİRA

BAŞKALARININ KUSURLARINI ARAŞTIRMAK

1 yalan s ylemek ve hile yapmakSlide 3

1.Yalan söylemek ve hile yapmak

 • Yalan: Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve isteyerek gerçeğe aykırı olarak söylenen söze yalan denir.

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 4

“Yalan sözden kaçının” (Hac suresi, 30)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 5

 • “Doğru sözlülük; iyiliğe, iyilik de cennete götürür…Yalan; kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür.” (Hadis)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 6

 • “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.” (Maide suresi, 8)

Hile sahtekarl k aldatma ve yan ltmak demektirSlide 7

Hile: Sahtekarlık, aldatma ve yanıltmak demektir.

 • 1. Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!

 • 2. Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,

 • 3. Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar.

 • 4. Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler!

 • 5.Büyük bir günde

 • 6.Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.

  (Mutaffifin suresi, 1-6)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 8

“Bizi aldatan bizden değildir”(Hadis)

2 g ybet ve ftiraSlide 9

2. Gıybet ve İftira

Gıybet: Kişinin yüzüne söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından söylemektir.

“Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!”

(Hümeze suresi 1)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 10

İftira:Bir suçu veya kötü bir davranışı kasıtlı olarak başkasına yüklemektir.

“Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.”(Ahzab s.58)

“Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.”(Nisa suresi. 112)

3 h rs zl kSlide 11

3. Hırsızlık

Hırsızlık: Kendine ait olmayan bir malı, parayı ya da eşyayı sahibinin izni ve haberi olmadan almaya denir.

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 12

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin.”(Nisa 29)

4 k skan l k hasetSlide 13

4. Kıskançlık(Haset)

Kıskançlık: Herhangi bir nedenden dolayı(başarı, ilgi, servet, eşya…) bir kimseye karşı takınılan olumsuz tutum ve davranışa denir.

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 14

“Kıskançlıktan kaçınınız. Çünkü ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi kıskançlık da iyi işleri yok eder, bitirir.”(Hadis)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 15

“De ki;…Kıskandığı vakit kıskanç kişinin kötülüğünden sabahın Rabbi’ne sığınırım”(Felak suresi 1-5)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 16

“Birbirinize kin gütmeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslüman için kardeşini üç günden fazla terk etmek yani ona küsmek doğru olmaz.”(Hadis)

5 alay etmekSlide 17

5. Alay etmek

Alay etmek: Bir kimsenin gülünç, kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaktır.

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 18

“İnsanları arkadan çekiştireni kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline”(Hümeze suresi, 1)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 19

“Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın.”(Hucurat suresi 11)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 20

“Bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini küçümsemek yeter.”(Hadis)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 21

“ …Her Müslüman'ın malı, kanı ve namusu(onuru) diğer Müslümanlarca korunmalıdır. Allah sizin şekillerinize ve kalıplarınıza bakmaz, fakat kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Hadis)

6 b y klenmek kibirSlide 22

6. Büyüklenmek(kibir)

Kibir: Hüner, onur, servet ve başarısından dolayı kişinin kendisini başkalarından üstün tutması, özel ve ayrıcalıklı görmesidir.

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 23

“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”(Lokman suresi, 18. ayet)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 24

“Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.”(Bakara suresi 34)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 25

“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarısına girebilirsin.” (İsra suresi 37)

7 k t zanda bulunmakSlide 26

7. Kötü Zanda Bulunmak

Kötü zan: Herhangi bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanamadan yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere ‘kötü zan’ denir.

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 27

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmi günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mi? İste bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurat suresi 12)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 28

“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”(İsra suresi 36)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 29

“Zandan çok sakının…Ayıp araştırmayınız, kusur gözetmeyiniz.”(Hadis)

8 ba kalar n n kusurlar n ara t rmakSlide 30

8. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak

Her insan hata yapabilir. Önemli olan hatalarımızın farkına varıp onları düzeltmeye çalışmaktır. Bunun için de kendi eksiklerimize ve yanlışlarımıza bakmalıyız.

Başkalarının kusurlarını araştırmak bize hiçbir şey kazandırmaz. Ancak zaman kaybettirebilir.

Bir arkadaşınız sizin kusurlarınızı araştırsa ve başkalarına da söylese hoşunuza gider mi?

Allah şöyle buyurur: ”Birbirinizin kusurlarını araştırmayın…”

Peygamberimiz, “Müslümanların kusurlarını örten kimsenin Allah da dünya ve ahirette ayıplarını örter” demiştir.

9 anne baba ve b y klere sayg s zl kSlide 31

9. Anne,Baba ve Büyüklere Saygısızlık

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 32

“Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, simdi de sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et.” (İsra suresi 23-24)

Islam dininin sakinilmasini istedigi davranislarSlide 33

Peygamberimiz buyuruyor ki:“Büyüklerine hürmet etmeyen ve saygıda bulunmayan bizden değildir.”

Fel k suresiSlide 34

Felâk Suresi

 • 113-el-FELAK

 • Felâk, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bundan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamında "muavvizeteyn" denir. Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine'de inmiştir. 5 (beş) âyettir.

 • Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

 • 1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

 • 2.Yarattığı şeylerin şerrinden,

 • 3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

 • 4.Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ,

 • 5.Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

A a dakilerden hangisi g ybet ve iftira ile ilgili olarak s ylenemezSlide 35

Aşağıdakilerden hangisi gıybet ve iftira ile ilgili olarak söylenemez?

 • Aile yuvalarını yıkar

 • Barış ve dostluğu yok eder

 • Birlik ve beraberliği zedeler

 • İnsanları kaynaştırır

A a dakilerden hangisi k skan l kla ilgili bir durum de ildirSlide 36

Aşağıdakilerden hangisi kıskançlıkla ilgili bir durum değildir?

 • İnsanların ruh sağlığını bozar

 • İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmayı engeller

 • Başarıyı artırır

 • Toplumda güvensizlik doğurur.

Do ru olanlar n ba na d yanl olanlar n ba na y yaz n zSlide 37

Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

( ) Gıybeti dinlemek günahtır

( ) Kibir başkalarını kendinden üstün görmedir.

( ) Haset, başkalarının iyi özelliklerinin kendinde olmasını arzu etmektir.

( ) Devletin imkanlarını kendi çıkarları için kullanmak hırsızlıktır.

( ) Bir kimsenin gülünç, kusurlu ve eksik yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmaya iftira denir.

Bo b rak lan yerleri doldurunSlide 38

Boş bırakılan yerleri doldurun

“Doğru sözlülük iyiliğe; iyilik de …………. götürür. Yalan; kötülüğe, …………….. de cehenneme götürür.”

“Bir kimseye günah olarak Müslüman kardeşini küçük ……………. Yeterlidir.

“Hile yapılarak elde edilen her türlü kazanç ……………….. hakkına girer.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro