Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van PASW - PowerPoint PPT Presentation

Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen met ondersteuning van pasw
Download
1 / 57

 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van PASW. Guido Valkeneers. Hoofdstuk IX Het correlatievraagstuk & PASW toepassing. guido.valkeneers@lessius.eu. Doelstellingen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen Met ondersteuning van PASW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen met ondersteuning van pasw

Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappenMet ondersteuning van PASW

Guido Valkeneers


Hoofdstuk ix het correlatievraagstuk pasw toepassing

Hoofdstuk IX Het correlatievraagstuk & PASW toepassing

guido.valkeneers@lessius.eu


Doelstellingen

Doelstellingen

 • De studenten kunnen voor een eenvoudige set van gegevens de samenhang tussen twee intervalvariabelen bepalen;

 • De studenten kunnen op grond van eenvoudige set van data de samenhang tussen ordinale variabelen bestuderen;

 • De studenten kunnen deze berekeningen via PASW doen. De studenten kunnen de output van PASW lezen en interpreteren.


Analyse van de samenhang

Herhaling

Analyse van de samenhang

Vereiste: twee uitslagen per persoon

 • Twee nominale variabelen stellen we voor in een kruistabel. Analyse met Chi-kwadraat en de associatiematen.

 • Twee interval variabelen: gebruik de Pearson correlatiecoëfficiënt en de regressietechniek. Bv. samenhang tussen IQ en schooluitslag

 • Twee ordinale variabelen: gebruik de correlatiecoëfficiënt van Spearman.


Samenhang tussen twee interval variabelen

Samenhang tussen twee interval variabelen

 • Bestaat er een (lineair) verband?Gebruik de Pearson correlatiecoëfficiënt

 • Hoe kunnen we de Y variabele voorspellen op grond van de X variabele?Gebruik de regressielijn van Y op X.


De correlatieco ffici nt

De correlatiecoëfficiënt


Spreidingsdiagram scatterplot

Spreidingsdiagram (scatterplot)


Voorbeeld van een zeer hoge positieve correlatie

Voorbeeld van een zeer hoge positieve correlatie


Voorbeeld van een hoge positieve correlatie

Voorbeeld van een hoge positieve correlatie


Voorbeeld van een geringe positieve correlatie

Voorbeeld van een geringe positieve correlatie


Voorbeeld van geen correlatie

Voorbeeld van geen correlatie


Voorbeeld van een negatieve matige correlatie

Voorbeeld van een negatieve matige correlatie


Voorbeeld van hoge negatieve correlatie

Voorbeeld van hoge negatieve correlatie


Voorbeeld van zeer hoge negatieve correlatie

Voorbeeld van zeer hoge negatieve correlatie


Correlatie

Correlatie

 • Is het verband negatief? Of positief?

 • Hoe sterk is het verband?

  -1 ≤ r ≤1

 • Enkele concrete voorbeelden


Correlatieco ffici nt

Correlatiecoëfficiënt

Bv. aantal juiste oplossingen en punt voor examen


Correlatieco ffici nt1

Correlatiecoëfficiënt

Bv. intelligentie en schooluitslag


Correlatieco ffici nt2

Correlatiecoëfficiënt

Bv. lichaamslengte en schooluitslag


Correlatie1

Correlatie

Bv. faalangst en schooluitslag


Correlatie2

Correlatie?

 • Is de mate waarin elk individu eenzelfde relatieve positie inneemt op de twee variabelen.

 • Is positief als hoge score voor een variabele samengaat met hoge score voor tweede variabele.

 • Is negatief als hoge score voor een variabele samengaat met lage score voor tweede variabele.


Correlatie3

Correlatie

Y-as

ZX>0 en Zy>0

Zx<0 en Zy>0

Zx<0 en ZY<0

Zx>0 en Zy<0

X-as


Pearson correlatie

Pearson correlatie

 • Is het gemiddelde product van de bij X en Y horende z-scores. (productmomentcorrelatie van Karl Pearson)

RXY = ∑ZX*ZY/N

RYX = ∑ ZX*ZY/N

D.w.z. de correlatie is symmetrisch


Covariantie

Covariantie

 • = niet gestandaardiseerde maat van samenhang tussen twee interval variabelen.

Gemiddelde product van de afwijking t.o.v. het rekenkundig gemiddelde


Pearson correlatie1

Pearson correlatie

= een gestandaardiseerde maat van samenhang, varieert van – 1 tot + 1

Correlatie kan gedefinieerd worden als de covariantie van de twee variabelen gedeeld door het product van de bijbehorende standaarddeviaties.


Pearson correlatie2

Pearson correlatie

 • Blijft constant als de X en/of de Y waarden vermenigvuldigd, gedeeld worden door een bepaald getal. Let wel op het teken van de correlatie.

 • Blijft constant als de X en/of de Y waarden opgeteld of verminderd worden met een bepaald getal.

 • Dus r is invariant onder lineaire transformaties (afgezien van het teken).


Invariant van de correlatie

Invariant van de correlatie

 • XY(X+3)/4(Y+2)/6

 • 151,001,17

 • 221,250,67

 • 331,500,83

 • 441,751,00

 • 512,000,50

r = - 60

r = - 60


Invariant van de correlatie1

Invariant van de correlatie ?

 • X Y(X+3)/4-(Y+2)/6

 • 151,00- 1,17

 • 221,25- 0,67

 • 331,50- 0,83

 • 441,75- 1,00

 • 512,00- 0,50

r = -.60

r = .60


Correlatie bij lineaire transformatie

Correlatie bij lineaire transformatie

en

danis


Pearson correlatie3

Pearson correlatie

 • Is niet invariant voor niet-lineaire transformaties, zoals bv. omzetting in percentielscores, of bv. worteltrekking of kwadratering.

 • Niet lineaire transformaties wijzigen de vorm van de verdeling en tevens de correlatie met andere variabelen.


Lage correlaties

Lage correlaties?

 • De variabelen hangen niet met elkaar samen (bv. lichaamslengte en schooluitslag)

 • Het verband tussen de beide variabelen is niet lineair (bv. relatie tussen angst en prestaties)

 • Er is sprake van ‘restriction of range’. Eén van de variabelen heeft onvoldoende bereik, waardoor de correlatie gedrukt wordt.


Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen met ondersteuning van pasw

Lage correlatie

1. Geen verband


Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen met ondersteuning van pasw

Lage correlatie

2. niet-lineair verband


Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen met ondersteuning van pasw

Lage correlatie

3. Restriction of range


Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen met ondersteuning van pasw

Lage correlatie

3. Restriction of range


Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen met ondersteuning van pasw

Lage correlatie? Let op bij gering aantal metingen


Correlatie en causaliteit

Correlatie en causaliteit

 • Als er een samenhang bestaat tussen twee variabelen, betekent dit een causaal verband?Misschien- X veroorzaakt Y- Y veroorzaakt X- Z veroorzaakt X, maar ook Y- andere…bv. medewerkerstevredenheid en productiviteit bv. ooievaarsnesten en aantal geboorten


Correlatie en causaliteit1

Correlatie en causaliteit

Het onderzoeksbureau ‘Reason Foundation’ publiceerde een opmerkelijke studie. Drinkers verdienen ruim 10% meer dan geheelonthouders. Iemand die buitenshuis zijn pintje drinkt, verdient op zijn beurt meer dan een thuisdrinker. De reden lijkt logisch: mensen die drinken, onderhouden meestal meer contacten. Contacten – en dus netwerking – kunnen zorgen voor een nieuwe of betere baan en snellere loonsverhogingen. Vrouwelijke drinkers verdienen gemiddeld 14% meer dan vrouwelijke niet drinkers. Het verschil bij de mannen bedraagt maar 10%, maar bij hen kan een regelmatig toogbezoek daar nog 7% aan toevoegen. Vanzelfsprekend geldt voor dit onderzoek ook de bekende slogan: overdaad schaadt. (www.reason.org)


Verband tussen iq en schooluitslag

Verband tussen IQ en schooluitslag

 • IQ Schooluitslag

 • 100 70

 • 120 80

 • 130 85

 • 140 85

 • 112 82

 • 90 60

 • 97 65

 • 111 70


Pasw input

PASW input


Pasw opvragen scatterplot

PASW opvragen scatterplot


Pasw scatterplot

PASW scatterplot

Kies voor ‘simple scatter’


Pasw scatterplot1

PASW scatterplot

Afhankelijke variabele op de Y-as

Onafhankelijke variabele op de X-as


Het spreidingsdiagram

Het spreidingsdiagram


Pasw opvragen van correlatie

PASW Opvragen van correlatie


Pasw analyse

PASW analyse


Pasw output

PASW output


Correlatie tussen meer dan twee interval geschaalde variabelen

Correlatie tussen meer dan twee interval geschaalde variabelen

 • Samenhang is in de werkelijkheid vaak complex.

 • Bijvoorbeeld. Er is een samenhang tussen het schoolresultaat en de intelligentie, maar ook tussen het schoolresultaat en de studietijd.


Correlatie tussen meer dan twee interval geschaalde variabelen1

Correlatie tussen meer dan twee interval geschaalde variabelen

 • Multiple correlatie: samenhang tussen één afhankelijke variabele en meerdere onafhankelijke variabelen

 • Partiële correlatie: samenhang tussen één afhankelijke variabele en één onafhankelijke variabele onder constant houding van derde variabele.


De rangcorrelatieco ffici nt

De rangcorrelatiecoëfficiënt

Guido.Valkeneers


Rangcorrelatieco ffici nt

Rangcorrelatiecoëfficiënt

 • Het betreft het verband tussen twee ordinale variabelen.

 • Correlatiecoëfficiënt van Spearman

 • Formule:

  Deze correlatie varieert van -1 tot + 1

met


Een voorbeeld

Een voorbeeld

 • Welk is het verband tussen intelligentie en leiderschap bij kinderen?

 • Geef voor elke ppn. een rangorde voor beide variabelen

 • Dit geeft volgende beeld


Een voorbeeld1

Een voorbeeld

 • Leerling Leiderschap IntelligentieD D2

 • A1 439

 • B 3 211

 • C514 16

 • D 2311

 • E 4624

 • F 7524

 • G 6 824

 • H9724

 • I 1064 16

 • J81024

  totaal 63


Een voorbeeld2

Een voorbeeld

rs= 1-6*63/10(99)= 0,618

Besluit?


Pasw output1

PASW output


Nog vragen

Nog vragen?

guido.valkeneers@lessius.eu


Opgaven

Opgaven

 • Zie handboek


Statistiek deel i inleiding in de statistiek met ondersteuning van pasw

Statistiek deel IInleiding in de statistiek Met ondersteuning van PASW

Guido Valkeneers


 • Login