Studiesucces en informatievaardigheid
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Studiesucces en InformatievAARDIGheid PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Studiesucces en InformatievAARDIGheid. 09-09-2013 Master Leren en Innoveren Marie-José Lampe. Even voorstellen. Marie-José Lampe: m.j.e.lampe@hr.nl HR mediatheken: 37 medewerkers 4 locaties: 1 manager, 4 hoofden,1 vakmediathecaris per opleiding Onderdeel van de dienst HRS (ISO 9001)

Download Presentation

Studiesucces en InformatievAARDIGheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Studiesucces en InformatievAARDIGheid

09-09-2013

Master Leren en Innoveren

Marie-José Lampe


Even voorstellen

 • Marie-José Lampe: m.j.e.lampe@hr.nl

 • HR mediatheken: 37 medewerkers

 • 4 locaties: 1 manager, 4 hoofden,1 vakmediathecaris per opleiding

 • Onderdeel van de dienst HRS (ISO 9001)

 • Collectie: 150.000 titels

 • Uitleningen: 154.000 per jaar


Producten- en dienstencatalogus mediatheken

Ondersteuning bij onderzoek:

 • Leveren van wetenschappelijke informatie (artikelen, boeken e.d.), ook uit andere bibliotheken

 • Literatuuronderzoek op afspraak

 • Workshops: zoeken op internet, zoeken in databanken en gebruik van Endnote


"Data shows that students who report using library resources on campus or online are often more highly engaged with university, and are less likely to have considered leaving their university before completion"


"There is a statistically significant correlation across a number of universities between library activity data and student attainment"

Bron


Hulpmiddelen

 • Informatiegebruik meten

 • Scriptiebarometer


2e verdieping hoogbouw Museumpark


Onderwerpen

 • Wat is informatievaardigheid

 • Wat is het belang van informatievaardigheid bij onderzoek

 • Waar moet ik zijn?

 • Hoe krijg ik hulp?


Hoe herken je onderzoeksvaardigheden?

 • ‘Probleem’ en probleemanalyse

 • Bronnen hanteren; zoekvragen formuleren

 • Vragen stellen: ethisch, sociaal-maatsch. etc.

 • Doelstelling formuleren (aanleiding)

 • Probleemstelling formuleren (onderzoeksvraag)

 • Operationaliseren (onderzoeksvragen)

 • Gegevens inwinnen; zoekstrategieën ontwikkelen

 • Gegevens analyseren

 • Concluderen, rapporteren

 • Verantwoorden, onderbouwen


Informatievaardigheid

 • Je bent informatievaardig als je,

 • de eigen informatiebehoefte kan onderkennen en formuleren,

 • de benodigde informatie kan opsporen,

 • de informatie kan evalueren op kwaliteit en relevantie,

 • de informatie effectief en zorgvuldig kan verwerken,

 • de informatie integer gebruikt.

 • *


Informatiebehoefte onderkennen = vraaganalyse


komt direct uit de praktijk voort

is duidelijk geformuleerd

maakt gebruik van algemeen geldende woorden (synoniemen) met de juiste spelling

bestaat uit 3 elementen:

doelgroep/onderwerp

interventie/actie

verwacht/gewenst resultaat

Voorbeeld

P: ouderen met artrose in knie

I: injectie met corticosteroïden

(C: niets / placebo)

O: vermindering pijnklachten

Een beantwoordbare vraag


Informatie opsporen

 • Onderzoeker:

 • kiest literatuuronderzoek als onderzoeksmethode,

 • maakt een zoekplan,

 • zorgt voor een zoekstrategie passend bij de informatiebron,

 • zet een systeem op om de informatie geordend vast te leggen,

 • legt de relevante informatie van de gebruikte bron vast.


Zoekplan


Vraagstelling ontleden

Termen zoeken (vrije en gecontroleerde)

Combinaties maken

Limiteren

Resultaat bekijken en eventueel extra termen toevoegen

Resultaat bewaren

Zoekstrategie per bron


Termen zoeken en hiervan sets maken

Sets combineren met and/or/not

Aan resultaat tekstwoorden toevoegen

Limiteringen aanbrengen (taal, tijd, gebied, geslacht etc.)

Combinaties maken en limiteren


Hulpmiddelen

 • Toolbox mediatheken HR

 • Digitale mediatheekinstructie

 • HIT


Hoe vind ik informatiebronnen?

 • Mediatheekwebsite, via HINT

  Catalogus van fysieke en digitale bronnen

  Databankenlijst

  Informatie geordend per opleiding

 • Bibliotheek Erasmus universiteit

  Studenten HR lenen als extern lid via jaarpas van 30 euro

  Toegang databanken met gratis dagpas

  Koninklijke bibliotheek in Den Haag

 • Internet: Google scholar, Picarta (Worldcat)

 • Al het gevonden materiaal verkrijgbaar via de mediatheken (IBL)

 • Anders: via congressen, vakspecialisten, docenten, collega’s….


Kenmerken onderzoeksbronnen

 • Systematische opbouw

 • Gedetailleerde beschrijving van onderzoeksmethoden en resultaten

 • Onderzoeksgegevens

 • Literatuurverwijzingen met referentielijst

 • Per definitie Peer-reviewed: collegiale toetsing voorafgaand aan publicatie

 • Academische status bepaald door Impact-factor: hoe vaker de artikelen uit een bepaald wetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriften worden geciteerd, des te hoger de impactfactor, BMC immunology


Toegang tot digitale informatie

 • Gratis via internet (google scholar, HBO-Kennisbank, Narcis.nl, ) Databases

 • Betaald via internet, licentie afgesloten door hogeschool of universiteit (science direct, JStor)

  toegang ≠ volledige tekst

  Alle boeken en artikelen zijn via de mediatheek aan te vragen bij andere bibliotheken.


Open access

 • Het zonder beperkingen resultaten van onderzoek beschikbaar stellen:

 • Nederland:

 • via Narcis en de HBO-kennisbank en Easy

 • Internationaal: DOAJ


Slimmer zoeken op internet: Hoe?

 • Door toetscombinaties te gebruiken zoals: ctrl f

 • Door woorden en tekens toe te voegen zoals: *, “”, ~, filetype:, site:,define:, discussion:, Around( ),

 • Door filters te gebruiken zoals: op google pagina linkerbalk, books, afbeeldingen, google scholar,


Vraaganalyse: voorbeeld

 • Gevraagd:

 • “Hoe voorkom je dat tienermoeders zonder diploma van school gaan”

 • Engelstalig en Nederlandstalig

 • Publicaties laatste zes jaar (na 1-1-2007)

 • Engelstalige zoektermen:

 • “teenage mothers”

 • "early school leaving" OR "premature school leaving" OR "dropping out of school"

 • prevention

 • Nederlandstalige zoektermen:

 • tienermoeders

 • “voortijdig schoolverlaten” OR “voortijdige schoolverlaters”

 • preventie


Google versus databank

 • Jstor via Google Scholar

 • site:jstor.org "teenage mothers" ("early school leaving" OR "premature school leaving" OR "dropping out of school") prevention

 • resultaat: 24 hits voor 2007, 0 hits na 2007

 • Rechtstreeks via JStor

 • ( (teenage mothers) AND ((early school leaving) OR (premature school leaving) OR (dropping out of school)) AND (prevention) )

 • resultaat: 61 hits na 2007


Effectief en zorgvuldig verwerken

 • Onderzoeker verwerkt:

 • nieuwe en al bekende informatie en ontdekt lacunes

 • Onderzoeker zorgt voor reproduceerbaarheid:

 • houdt een verslag bij van activiteiten die verband houden met het proces van informatie zoeken, evalueren en communiceren

 • Onderzoeker gaat uit van publicatie:

 • zorgt voor anonieme gegevens en volgt

 • publicatie richtlijnen voor Open Access


Bespaar tijd met Endnote of Zotero

handleiding


Maak HIT en volg de digitale mediatheek instructie.

Vraag uitleg over de voor jou relevante databanken

Volg eventueel een workshop van de mediatheek


Start:

zoek en selecteer een aantal zeer relevante peer-review artikelen in beschikbare databanken via de mediatheekwebsite


Tot ziens in de mediatheek van IVL Museumpark 40

Laagbouw: lenen via selfservice (studentenpas is nodig!)

Hoogbouw: hulp bij zoeken

en Digital Learning Lab

Vraag naar Arnaud Zwakhals, de

vakmediathecaris voor de master opleiding


 • Login