Jak funguje kraj poznejte krajsk ad olomouck ho kraje
Download
1 / 20

Jak funguje kraj? Poznejte Krajský úřad Olomouckého kraje - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Jak funguje kraj? Poznejte Krajský úřad Olomouckého kraje. Sociální oblast na krajském úřadě. na Krajském úřadě Olomouckého kraje spadají do kompetence odboru sociálních věcí odbor sociálních věcí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jak funguje kraj? Poznejte Krajský úřad Olomouckého kraje' - whistler-zachery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak funguje kraj poznejte krajsk ad olomouck ho kraje

Jak funguje kraj?Poznejte Krajský úřad Olomouckého kraje


Soci ln oblast na krajsk m ad
Sociální oblast na krajském úřadě

 • na Krajském úřadě Olomouckého kraje spadají do kompetence odboru sociálních věcí

 • odbor sociálních věcí

  • oddělení sociální pomoci – registrace sociálních služeb, sociální práce, metodická podpora organizací kraje

  • oddělení sociálně-právní ochrany – prevence kriminality, náhradní rodinná péče, ochrana dětí, integrace národnostních menšin

  • oddělení sociálních služeb – rozvoj sociálních služeb, zřizování poskytovatelů sociálních služeb

  • oddělení ekonomické a právní – financování organizací zřizovaných krajem


P e o seniory
Péče o seniory

 • rozvoj obsažen ve všech důležitých dokumentech kraje:

  • Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje

  • Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

  • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro roky 2011 – 2014

  • Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením


Pro je rozvoj p e o seniory d le it
Proč je rozvoj péče o seniory důležitý?

 • populace stárne – zvyšuje se podíl osob starších 65 let

 • nezbytná je příprava na zajištění potřeb zvýšeného počtu seniorů

 • trend stárnutí populace je patrný i na regionální úrovni – jak vyplývá z projekce obyvatelstva v Olomouckém kraji do roku 2065 zpracované Českým statistickým úřadem.Soci ln slu by
Sociální služby

 • Krajský úřad Olomouckého kraje

  • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,

  • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,

  • spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,

  • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování

  • sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,

  • informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb,

  • zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.


Dlouhodob strategie kraje v oblasti p e o seniory
Dlouhodobá strategie kraje v oblasti péče o seniory

 • Reagovat na aktuální potřeby občanů kraje v seniorském věku nabídkou sociálních služeb tak, aby bylo možno řešit jejich nepříznivou sociální situaci a posilovat jejich sociální začleňování


Soci ln slu by na zem ok
Sociální služby na území OK

 • Na území Olomouckého kraje je ke dni 1. 7. 2013 registrováno 262 sociálních služeb, které jsou poskytovány 149 poskytovateli sociálních služeb.

 • Skutečně však na území Olomouckého kraje působí služeb více – např. služby s nadregionální či celorepublikovou působností, služby zaregistrované v jiných krajích apod.

 • Na seniorskou populaci je zaměřeno cca 107 sociálních služeb 72 poskytovatelů


P sp vkov organizace ok v soci ln oblasti
Příspěvkové organizace OK v sociální oblasti

 • Olomoucký kraj zřizuje 32 příspěvkových organizací, které jsou významnými poskytovateli v rámci sítě sociálních služeb v kraji

 • Poskytují celkem 58 sociálních služeb

 • Na seniorskou populaci je z řad příspěvkových organizací OK zaměřeno

  • 33 sociálních služeb

  • 23 poskytovatelů
Katalog poskytovatel soci ln ch slu eb
Katalog poskytovatelů sociálních služeb

 • Informace o sociálních službách působících na území OK byly shrnuty v KATALOGU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE

  • byl aktualizován v roce 2012

  • v tištěné podobě byl distribuován na městské úřady a poskytovatelům sociálních služeb

  • v elektronické podobě je k využití na webových stránkáchOlomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz)

  • cílem katalogu je poskytnout laické i odborné veřejnosti potřebné informace k orientaci v široké nabídce sociálních služeb a jejich poskytovatelů v Olomouckém kraji


Senio i bez hranic
Senioři bez hranic

 • projekt pro seniory, jemuž udělila záštitu náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvona Kubjátová

 • od června do konce srpna 2013 probíhají v Olomouci a okolí například

  • výtvarné kurzy a dílničky,

  • semináře zájmového vzdělávání,

  • výuka společenského tance i street dance,

  • jízdy na in-line bruslích,

  • rekondiční a rehabilitační pohybové aktivity,

  • naučné vycházky,

  • nordic walking, 

  • návštěvy atraktivních míst.

 • informace na webu www.senioribezhranic.cz nebo u koordinátorky projektu Milady Šnajdrové, tel.: 776 13 33 72


Podpora projekt zam en ch na seniory z rozpo tu olomouck ho kraje
Podpora projektů zaměřených na seniory z rozpočtu Olomouckého kraje“

 • Olomoucký kraj podporuje ze svého rozpočtu organizace, které rovněž realizují sociální služby a aktivity zaměřené na podporu cílové skupiny seniorů v rámci:

  • příspěvkového programu „Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování“

   • V roce 2012 bylo vyplaceno 8 250 tis. Kč;

  • „Příspěvků do 25 tis. Kč poskytovaných Radou Olomouckého kraje“

   • V roce 2012 bylo vyplaceno 639 tis. Kč;

  • „Významných projektů Olomouckého kraje“

   • V roce 2012 bylo vyplaceno 1 545 tis. Kč.


Podpora projekt zam en ch na seniory z rozpo tu olomouck ho kraje1
Podpora projektů zaměřených na seniory z rozpočtu Olomouckého kraje“

 • Příklady podpořených projektů v roce 2013

  • Klub seniorů, Rouské – Všechovice

  • VI. Tradiční LUKLYMPIÁDA v rámci integračního tábora pro seniory

  • Občanské sdružení Klub seniorů Brodek u Přerova – využití volného času

  • Kamarádi otevřených srdcí – kulturní, společenské a sportovní akce pro handicapované a seniory

  • Regionální unie seniorů – kulturně vzdělávací činnost

  • Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Přerov – Za poznáním Olomouckého kraje – aktivní senioři


Senior pasy
„SENIOR PASY“

 • Olomoucký kraj se podílí na realizaci projektu Senior pasy, jehož cílem je podpora seniorů a jejich aktivního života.

  • Na základě bezplatné registrace obdrží přibližně do jednoho měsíce kartu velikosti klasické platební karty, která opravňuje k čerpání slev 5 – 50 % u vybrané sítě poskytovatelů.

  • Držitelé Senior pasů mohou uplatnit slevy v lázeňství, wellnes, zdravotnictví, cestování, vzdělávání třetího věku nebo při návštěvě muzeí a galerií, ale také při běžných spotřebních nákupech.

  • O vydání Senior pasu může požádat každá osoba, která dosáhla věku 55 let a má trvalé bydliště na území Olomouckého kraje.

  • Vydání Senior pasu je ZDARMA.

  • Zájemci se mohou registrovat online na www.seniorpasy.cz, telefonicky na čísle 543 210 790 nebo zasláním registračního formuláře na adresu Senior pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno. Registrace je možná i na oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu u Mgr. Satorové.


Senior pasy1
„SENIOR PASY“

 • Olomoucký kraj ve spolupráci s dalšími kraji zapojenými do projektu Senior pasy se spolupodílí na akcích pro seniory

 • K nejvýznamnějším akcím roku 2013 patří:

  • „Rodinné pasy a Senior pasy na Divokém západě“. Akce proběhne dne 24.8.2013 ve westernovém městečku Šiklův mlýn (Kraj Vysočina).


Projekt seniorsk cestov n
Projekt seniorské cestování

 • Olomoucký kraj nabízí svým občanům seniorského věku jednodenní zájezdy na turisticky zajímavá místa Střední Moravy a Jeseníků

 • běží od konce července do konce října 2013

 • přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, do ruční papírny ve Velkých Losinách, do Jeskyní Na Pomezí k Mechovému jezírku na Rejvízu a do dřevěných kostelíků v Maršíkově, Klepáčově a Žárové. Projekt jim rovněž nabízí návštěvu Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích, Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou a hradu Helfštýna. 

 • hodnota výletů činí 560 korun, za které pořadatel zajistí dopravu autobusem s klimatizací, oběd, prohlídku pamětihodností a pojištění

 • senioři z této částky zaplatí pouze 200 korun - významnou část nákladů hradí Olomoucký kraj (cca 911 tisíc korun)

 • informace na www.seniorskecestovani.cz


T den soci ln ch slu eb
Týden sociálních služeb

 • 5. ročník v rámci celé ČR

 • ve dnech 7. – 13. 10. 2013

 • Olomoucký kraj se opakovaně zapojuje

  • poskytovatelé sociálních služeb zřizovaní Olomouckým krajem realizují dny otevřených dveří a další akce

 • informace na webu www.tyden-socialnich-sluzeb.cz


Děkuji za pozornost

Mgr. Irena Sonntagová

vedoucí odboru sociálních věcí

Krajský úřad Olomouckého kraje

Tel: 585 508 220

e-mail: [email protected]


ad