NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase - PowerPoint PPT Presentation

Ntnu innovasjonssenter konsept og id fase
Download
1 / 14

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase. Presentasjon fra arbeidet 2012. Mål for arbeidet. Det overordnete målet i arbeidet med utvikling av et framtidig innovasjonssenter er å skape et internasjonalt anerkjent senter for akselerert innovasjon

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ntnu innovasjonssenter konsept og id fase

NTNU InnovasjonssenterKonsept- og idéfase

Presentasjon fra

arbeidet

2012


M l for arbeidet

Mål for arbeidet

Det overordnete målet i arbeidet med utvikling av et framtidig innovasjonssenter er å

skape et internasjonalt anerkjent senter for akselerert innovasjon

i samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlige og private utviklingsaktører.

Viktige delmål er å:

 • Gjøre Midt-Norge best i Norge til å «sette kunnskap i arbeid»

 • Skape en felles «inngangsdør» for hele kunnskapsmiljøet i Trondheim

  • for kunnskapsintensivt næringsliv; regionalt, nasjonalt og internasjonalt

  • for forskning, undervisning og studenter

  • i inngrep med store satsinger for å løse globale utfordringer

 • Bli internasjonalt ledende innen kompetanse på innovasjon som prosess og som fenomen.


Organisering

Organisering

Prosjekteier Prorektor Johan Hustad

ProsjektledelseProsjektdirektør Inge Fottland

SekretariatThorleif Eriksen, Faveo Prosjektledelse ASTone Merethe Aasen, NTNU Samfunnsforskning AS

Camilla Prytz, rektors stab for nyskaping, NTNU

Referansegruppe

- lederBente A Ingebrigtsen, NTNU Samfunnsforskning AS

- medlemmer Karl Klingsheim, TTO/NTNU

TorkelYstgaard/Randi Torvik, SIVAJon Uthus, NHO

Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheim

Sigmund Kvernes, SINTEF

Børge Beisvåg, Strategisk næringsplan i Trondheimsregionen

SnorreGlørstad, Trondheim kommune

EspenGressetvold, HiST, avdeling TØH

ArildSmolan, HiSTMonica Rolfsen, NTNU IØT


Id og konseptfase mandat for sekretariat og referansegruppe

Idé og konseptfase: Mandat for sekretariat og referansegruppe

Sekretariat / referansegruppe skal gjennomføre en prosess som grunnlag for fastsettelse av konsept for et Innovasjonssenter. Prosessen omfattet:

 • Kartlegging og beskrivelse av aktuelle interessenters behov og mulige roller ift. Innovasjonssenteret, med fokus på eksterne interessenter.

 • Evaluering av vellykkede internasjonale konsepterfor innovasjons-/framtidssenter opp mot interessentenes behov

 • Etablering av en ambisiøs visjon for Innovasjonssenteret

 • Begrunnet beskrivelse av forslag til konsept, med anbefaling om veien videre.


Trondheim verdens beste sted sette kunnskap i arbeid

Trondheim – verdens beste sted å sette kunnskap i arbeid

«Tiltrekning – Tilgang – Akselerasjon»

Senteret skal representere et nasjonalt innovasjonsløft for privat og offentlig sektor gjennom å:

 • tiltrekkekunnskapsrike mennesker og spennende næringsliv, og bidra til at de blir værende

 • gi tilgang til den beste kompetansen, uavhengig av hvor den befinner seg

 • akselerereinnovasjonsprosesser


Hvem ble spurt

Hvem ble spurt?

Oppsummering av informasjonsinnhentingen


Elementer i et innovasjonssenter

Elementer i et Innovasjonssenter

Et spennende fremtidshus – og et utstillingslokale for forskning


Tematiske satsingsomr der

Tematiske satsingsområder?

F.eks. demografiutfordringen - helse og omsorg

F.eks. storbyenes utfordringer

F.eks. klimautfordringen


Nytt innovasjonssenter

Nytt innovasjonssenter

 • Mulighetsrapport ferdigstilt

 • Møter med noen aktuelle bygg-ansvarlige foretatt

 • O- sak forelagt NTNU styret

 • NTNUs eiendomsavdeling jobber med rammesøknad, reguleringsplan og finansielle muligheter

 • Intensjonsavtale med HIST på plass

 • Studenter på arkitekturkurset trippel arkitektur har laget tolkninger og skisser som grunnlag for videre arbeid

 • Videre prosess

  • Skaffe «leietakere og bygg-ansvarlig»

  • Konseptutvikling sammen med interessenter

  • Styresak på NTNU i desember


Fremover i relasjon til elgsetergt

Fremover i relasjon til Elgsetergt.

 • Innovasjonssenteret

  • Konseptstudie sammen med eksterne interessenter

  • Ekstern finansiering. eierskapsmodeller og økonomi

  • Byggansvarlig og organisering

  • Operasjonalisering

 • Studentersamfunnet

  • Arkitektur, kunst, musikk

  • Del av vedtatt Campusplan

  • Skisse-/Idestadiet - Gruppe i arbeid blant brukere og eiere

 • Campusutvikling

  • Nye initiativ! Må da evt. se på nytt med muligheter inkl Entra, TA-bygget, Sorgenfri etc som kan få større betydning for NTNU.

  • Presisere styrevedtaket om to-campusløsning


 • Login