leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho
Download
Skip this Video
Download Presentation
Leksioni . Zhvillimi kognitiv : Piazhe Armela Xhaho

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Leksioni . Zhvillimi kognitiv : Piazhe Armela Xhaho - PowerPoint PPT Presentation


 • 392 Views
 • Uploaded on

Leksioni . Zhvillimi kognitiv : Piazhe Armela Xhaho. Jean Piage. Piaget besonte se “fëmijët janë mendimtarë aktivë, të cilët përpiqen në mënyrë konstante të ndërtojnë një të kuptuar të përparuar të botës”. Procesi i Zhvillimit të Skemave Kognitive.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Leksioni . Zhvillimi kognitiv : Piazhe Armela Xhaho' - weston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jean piage
Jean Piage
 • Piaget besonte se

“fëmijët janë mendimtarë aktivë, të cilët përpiqen në mënyrë konstante të ndërtojnë një të kuptuar të përparuar të botës”.

procesi i zhvillimit t skemave kognitive
ProcesiiZhvillimittëSkemaveKognitive
 • Si një biolog, Piaget ishte i interesuar të mësonte se si një organizëm përshtatej me mjedisin (Piaget e përshroi këtë aftësi si inteligjencë.)
 • Sjellja kontrollohet përmes organizimeve mendore të quajtura skema, të cilat individi I përdor për të krijuar një përfaqësim për botën dhe për të dizenjuar një veprim në të.
nga vijn skemat
Ngavijnëskemat?
 • Piaget i hodhi poshtë të dyja këto dhe I dedikoi karrierën e tij kërkimit të origjinës së formimit të secilës skemë.
piaget p rshkroi dy procese q individi p rdor n p rpjekjen e tij p r t u p rshtatur
Piaget përshkroidyproceseqëindividipërdornëpërpjekjen e tijpërt’upërshtatur:
 • Asimilimi

Procesi me anetetecilit duke perdorurdijetekzistuese , oseskematpersonifitonnjedijete re rrethmjedisit.

Shembull: njëfoshnjëpërdornjëskemëtëtëthithurit, e cilaishtezhvilluarngathithjanënjëshishkëtëvogëlnëmomentinqëpërpiqettëthithënënjëshishetëmadhe.

slide7

Akomodimi.

Procesi i ndryshimit të strukturave kognitive /skemave si rezultat I skemave te reja

Shembull:

Foshnja modifikon një skemë të thithjes e cila është zhvilluar përmes thithjes së një biberoni në një skemë e cila do të jetë e përshtatshme për të thithur një shishe.

loja si asimilim dhe akomodim
Loja siAsimilimdheAkomodim
 • Fëmija gjatë lojës me ‘Gjasme” i afrohet botës së jashtme përmes një skeme (asimilimi)
 • Fëmijët gjatë lojës gjithashtu imitojnë dicka që e kanë vëzhguar apo përsërisin një aktivitet që e ka bërë në të kaluarën (akomodim)
nenstadi 1 reflekset mosha 0 1
Nenstadi 1 Reflekset- Mosha 0-1
 • Te perdorurit e skemave sensomotorike te gatshme.- femija reagon ndaj mjedisit duke perdorur reflekset e thjeshta ose skemat qe jane prezente qe ne lindje
 • Duke perdorur ose asimiluar skemat e gatshme femija I ndryshon ose I akomodon ato sipas eksperiences
nenstadi 2 reagimet cirkulare paresore muaji 1 4
Nenstadi 2- ReagimetcirkulareparesoreMuaji 1-4
 • Tendenca e femijes per te perseritur veprimet ose skemat qe krijojne ndodhine e deshiruar ne trupin e vet
 • Femija nuk do te shikoje per ndonje objekt qe iken por shikon ne menyre te ngulitur ne vendin ku objekti ka qene me pare
 • Psh. Levizja e dores
nenstadi 3 reagimet cirkulare dytesore 4 8 muaj
Nenstadi 3. ReagimetcirkulareDytesore (4-8 muaj)
 • Veprimet cirkulare fokusohen mbi objektet dhe ngjarjet jashte trupit te tij – dytesore
 • Psh. Zbulimi I lodres se varur mbi krevat
 • Veprimet e femijes synojne nje perfundim te caktuar- te kuptuarit permes reagimeve motorike
nenstadi 4 kordinimi i skemave dytesore muaji 8 12
Nenstadi 4- Kordinimi I skemavedytesore( muaji 8-12)
 • Femijet jane me te vemendshem ne veprimet e tyre.
 • Perdorin dijet e akumuluara dhe skemat per te prodhuar nje efekt.
 • Shfaqet vazhdimesia kontekstuale e objektit
 • Nese nje femije shikon nje objekt qe po fshihet0 kerkon aty ku objekti fshihet - femija shikon ne vendfshehjen e pare.
 • Gabimi AB
 • Kujtesa Afatshkurter
nenstadi 5 reagimet cirkulare tretesore muaji 12 18
Nenstadi 5- Reagimetcirkularetretesore ( muaji 12-18)
 • Femijet perdorin rruge te reja per arritjen e qellimit
 • Krijojne skema te reja per t’ia arritur qellimit permes eksplorimit dhe eksperimentimit aktiv

Permiresohet- koncepti per vazhdimesine e objektit

Femija shikon ne vendin e fundit qe ai ka pare se objekti eshte fshehur

stadi 6 shpikja e menyrave te reja permes kordinimieve mendore
Stadi 6 Shpikja e menyraveterejapermeskordinimievemendore
 • Te menduarit simbolik
 • Pikturat mendore
 • Imitimi I modeleve ne mungese te modelit
 • Arrihet vazhdimesia e objektit
stadi paraoperacional 2 7 vjec
Stadiparaoperacional 2- 7 vjec

Parakonceptual= 2-4

Te menduarit intuitiv- 4-7

pse quhet statdi paraoperacional
Psequhetstatdiparaoperacional
 • Femija nuk eshte akoma ne gjendje te mendoje ne menyre operacionale
 • Operacion- mendim qe karakterizohet nga disa cilesi specifike logjike
 • Manipulimi dhe transformimi I informacionit ne menyre logjike.
kufizimet e te menduarit paraoperacional
Kufizimet e temenduaritparaoperacional

1. Konkretesia-

 • Parashkollorieshte I preokupuar me realitetinfizikimediat( tanidheketu)
 • 2.Pathyeshmeria e temenduarit
 • I paaftetakthejmendimin e tijatjeku ka filluar- gjeratndoshin ne njedrejtim
 • 3. Egocentrizmi
 • Paftesia e femijes per tekuptuar se perveckendveshtrimittetij per boten , ekzistojnedhekendveshtrimetetjera
slide24

4. Centracioni

 • Fokusimivetem ne njeaspektose ne nje dimension tenjeobjektiosenje situate
 • 5. Mungesaaftesise se konservizmit
 • Ka tebej me tekuptuarit se ndryshimi I formesose I pamjes se objektevenukndryshonsasine e tyre
 • 6.Animizmi-
 • Objektejotegjallakanecilesinjerezoredhejaneaftesitekryejneveprimenjerezore
slide25

4. Centracioni

 • Fokusimivetem ne njeaspektose ne nje dimension tenjeobjektiosenje situate
 • 5. Mungesaaftesise se konservizmit
 • Ka tebej me tekuptuarit se ndryshimi I formesose I pamjes se objektevenukndryshonsasine e tyre
 • 6.Animizmi-
 • Objektejotegjallakanecilesinjerezoredhejaneaftesitekryejneveprimenjerezore
slide26

7. Realizmi

 • Tendenca e femijes per ti mveshur cilesi fizike reale ndodhive mendore- ( enderra reale)
 • 8. Artificializmi
 • Mendon se gjithcka eshte ber nga dora e njeriut( hena, shiu, deti)
 • 9. Elementet magjike te te menduarit
 • Shpjegimi I gjerave me elemente magjik ( I rrituri transformohet ne kafshe)
zhvillimi konjitiv i femijeve pikamja e piazhese
Zhvillimikonjitiv I femijeve : Pikamja e Piazhese
 • Stadi i veprimeve konkrete 7-11 vjec.
 • Zhvillimi i rregullave dhe strategjive per te bashkevepruar dhe ekzaminuar boten.
slide28

Operacione- seri skemash mbi kthyeshmerine , mbledhjen , zbritjen , shumfishimin, ndarjen ose radhitjen e gjerave.

 • Skema- rregull i brendshem rreth objekteve dhe marredhenieve mes objekteve
 • Konkret: Te menduarit e femijes bazohet ende ne ate qe femija vezhgon , ne objektet apo ndodhite konkrete. Femija nuk kupton koncepte abstrakte.
slide29

Decentracioni : E kalon vemendjen ne hollesi, dhe cilesi.

 • Kthyeshmeria : kthimi ne origjinen e te menduarit
 • Konservimi : Karakteristikat e objekteve mbeten te njejta nese nuk shtohet apo hiqet gje.
 • Kompensimi – parimi qe ndryshimet ne nje mase mund te kunderpeshohen nga ndryshimet ne nje tjeter.
slide30

Klasifikikimi – grupimi i objekteve ne kategori.Ndryshe mund ta quajme Vargezimi – vendosja e objekteve ne menyre te rregulltsipasnjecilesie : si madhesia, peshaapovelllimi.

 • Aftesia per te perjetuar dhe per te bere humor: te tregoje dhe kuptoje shaka- rritje konjitive
 • Egocentrizmi : Kuptimi per kendveshtrimet e te tjereve qe jane ndryshe nga kendveshtrimi i tij
 • Konjicioni social- Dija qe ka femija rreth problemeve sociale dhe reagimeve sociale vetedije e asaj se si mendojne dhe kuptojne njerzit . Formohet nga humbja e egocentrizmit
piazheja stadi i operacioneve formale 11 15 vjec
Piazheja : Stadi I operacioneveformale 11-15 vjec
 • Adoleshentët fillojnë të kuptojnë sesi fillojnë të funksionojnë idetë abstrakte shkencore, morale, fetare, politike dhe të kuptojnë lidhjet e tyre logjike
ad