Тежък панкреатит
Download
1 / 21

Тежък панкреатит - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Тежък панкреатит. д-р Господин ДИМОВ , дм. Определение. Тежкият остър панкреатит е възпалителен процес на панкреаса, който обхваща и други съседни и по-далечни тъкани и органи . Усложненията, свързани с неговото развитие могат да са локални, регионални и общи. Локални усложнения.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Тежък панкреатит' - weston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Тежък панкреатит

д-р Господин ДИМОВ, дм


Определение

Тежкият остър панкреатит е възпалителен процес на панкреаса, който обхваща и други съседни и по-далечни тъкани и органи.

Усложненията, свързани с неговото развитие могат да са локални, регионални и общи.


Локални усложнения

 • Псевдокисти

 • Абсцес

 • Панкреасна некроза

 • Кръвоизливи

 • Венозна тромбоза

 • Псевдоаневризма


Общи усложнения

Панкреатит

=SIRS

Инфекция

Сепсис


Патофизиология

Активиране на трипсина, водещо до активиране на:

 • Каликреинкиназите - оток и възпаление

 • Химотрипсин - оток, съдови нарушения

 • Еластаза - съдови нарушения, хеморагии

 • Фосфолипаза А - нарушения в коагулацията

 • Липаза - мастна некроза


Клинична диагноза

 • В 80% диагнозата остър панкреатит може да се постави при соматичното изследване на пациента

 • Важно е да се направи оценка на тежестта и наличието на инфекция


Лабораторна констелация

 • Левкоцитоза - 10-29 x 109/l

 • Хематокритът отначало е увеличен, а в последствие - спада

 • Хипергликемия

 • Хипокалциемия

 • Хипокалиемия

 • Метаболитна алкалоза


Лабораторна констелация

 • Хипоалбуминемия

 • Повишена LDH

 • Увеличена серумна липаза - висока специфичност, и ниска чувствителност

 • Увеличена панкреасна серумна амилаза – ниска специфичност и чувствителност

 • CRP – над 150 mg/l след 48 h


Диагноза на тежък панкреатит

 • Оценка по Ranson над 3 точки

 • Оценка по APACHE II над 8 точки

 • CRP над 150 mg/l

 • Манифестна органна недостатъчност:

  • Дихателна недостатъчност – PaO2<60 mmHg

  • Сърдечносъдова – САН<90 mmHg

  • Бъбречна недостатъчност – креатинин > 200 mcmo/l

  • Нарушена хемостаза


Ranson
Критерии на Ranson

При приемането:

 • Възраст > 55 години

 • Левкоцитоза > 16 000 х 109/l

 • Кръвна захар > 11,1 mmol/l

 • ASAT повишена над 6 пъти

 • LDH повишена над 1.5 пъти


Ranson1
Критерии на Ranson

Първите 48 часа:

 • Спадане на Ht с повече от 10%

 • Хипокалциемия < 2 mmol/l

 • PaO2 < 60 mmHg

 • Секвестрация на течности > 6000 ml

 • Азотемия

 • Метаболитна алкалоза - BD > 4mmol/l


Диагноза на тежките панкреатити

 • Остатъчна некроза на повече от 30% от панкреатичната жлеза при КАТ изследване

 • Проведена КАТ насочена пункционна аспирационна биопсия на панкреаса


Терапевтичен подход

 • Симптоматична терапия

 • Мониторинг на усложненията

 • Установяване и отстраняване на причината


Терапевтичен подход

 • Остра дихателна недостатъчност:

  • Нарушена подвижност на диафрагмата

  • ARDS

  • Двустранни плеврални изливи

 • Лечение:

  • Кислородотерапия

  • Механична вентилация


Терапевтичен подход

 • Сърдечносъдова недостатъчност:

  • Хиповолемия – абсолютна и относителна

  • Вазоплегия

  • Миокардиодепресия

 • Лечение:

  • Прецизен баланс на течности

  • Симпатикомиметици


Терапевтичен подход

 • Остра бъбречна недостатъчност:

  • Хиповолемия – абсолютна и относителна

  • Нарушена бъбречна перфузия

  • Миокардиодепресия

  • Диселектролитемия

 • Лечение:

  • Поддържане на хомеостазата

  • Диуретична терапия


Терапевтичен подход

 • Нарушена хомеостаза:

  • Хиповолемия – абсолютна и относителна

  • Диселектролитемия

  • Нарушена изоосмия

  • Нарушена изохидрия

  • Нарушено хранене

 • Поддържане на хомеостазата:

  • Парентерално или ентерално хранене


Терапевтичен подход

 • Ентерално хранене с двойна сонда, даваща възможност за едновременна аспирация на стомашното съдържимо и приложение на хранителния субстрат в дванадесетопръстника


Симптоматична терапия

 • Обезболяване - Pethidine

 • Антагонисти на протонната помпа?

 • Somatostatine, Glucagon, Indometacine?

 • Прясно замразена плазма

 • НМХПрофилактика?

 • Де-ескалационна антибиотична терапия при доказана панкреасна некроза


Терапевтичен подход

 • Отстраняване на инфектираните некрози чрез оперативна лапаротомия

 • Алтернативни техники:

  • Перкутанна аспирация

  • Ендоскопска аспирация

  • Лапароскопски методи


KAT при панкреатит