slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
02/10/2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

02/10/2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Проект : “ Мрежа за насърчаване на трансгранични бизнес услуги ” Пресконференция, град Бяла Слатина. 02/10/2013. 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА. Общ бюджет : 418.131,04 €. ЕФРР : 354.658,76 € (84,82%). Национално съфинансиране : 54.357,02 € (13%).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 02/10/2013' - weston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Проект: “Мрежа за насърчаване на трансгранични бизнес услуги”Пресконференция, град Бяла Слатина

02/10/2013

slide2
1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Общ бюджет: 418.131,04 €

ЕФРР: 354.658,76 € (84,82%)

Национално съфинансиране: 54.357,02 € (13%)

Собствено съфинансиране:9.115,26 € (2,18%)

 • Номер на проекта: 2(2i)-3.1-26
 • Област на сътрудничество: Румъния – България
 • Приоритетна ос: 3– Икономическо и социално развитие
 • Сфера на действие: 1- Подкрепа за трансграничното бизнес сътрудничествои изграждане на регионален имидж и идентичност
 • Индикативна операция: Създаване на мрежи за насърчаване на инвестициитеи изграждане на позитивен регионален имидж
 • Брой партньори: 4
 • Официален език на проекта: Английски език
 • Период на изпълнение на проекта:24 април 2012 – 23 Октомври 2013
 • Източници на финансиране:
slide4
Целева територия на ОП ТГС Румъния-България
slide5
Еврорегион “Враца-Плевен-Олт-Долж”
 • Област Враца (България)
 • Територия: 3 620 кв. км
 • Население: 184 662 (2011 г.)
 • Трудови ресурси и работна сила:
 • 73 700 (2011 г.) – икономически активно население – 39,91%
slide6
Еврорегион “Враца-Плевен-Олт-Долж”
 • Област Плевен (България)
 • Територия: 4 653 кв. км
 • Население: 266 865 (2011 г.)
 • Трудови ресурси и работна сила:
 • 111 800 (2011 г.) – икономически активно население – 41,89%
slide7
Еврорегион “Враца-Плевен-Олт-Долж”
 • Окръг Долж (Румъния)
 • Територия: 7 414 кв. км
 • Население: 700 431 (2011 г.)
 • Трудови ресурси и работна сила:
 • 406 300 (2009 г.) – икономически активно население – 57,6%
slide8
Еврорегион “Враца-Плевен-Олт-Долж”
 • Окръг Олт (Румъния)
 • Територия: 5 498 кв. км
 • Население: 460 334 (2011 г.)
 • Трудови ресурси и работна сила:
 • 296 600 (2009 г.) – икономически активно население – 63,54%
slide9
4. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
 • Стимулиране създаването на стабилни мрежи за сътрудничество, подобряване на имиджа на трансграничната зона и насърчаване на инвестициите;
 • Изучаване на секторите на икономиката, които са източници на заетост в региона;
 • Набиране на информация за икономическата ситуация и ситуацията на пазара на труда в региона;
 • Създаване на бази данни, свързани с инфраструктура и бизнес услуги в региона;
 • Увеличаване броя на търговските договори;
 • Създаване на единен, позитивен имидж на трансграничния регион.
slide10
5. ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТ 1: Изследване на заетостта и бизнес потенциала на Еврорегиона “Враца-Плевен-Олт-Долж”

ДЕЙНОСТ 2: Създаване на икономическа и бизнес обсерватория

ДЕЙНОСТ 3: Интерактивна база данни за бизнес възможности

ДЕЙНОСТ 4:Интерактивна база данни за мероприятия като конгреси и семинари

ДЕЙНОСТ 5:Насърчаване и осъществяване на отраслови бизнес контакти чрез семинари

ДЕЙНОСТ 6:Популяризиране и взаимодействие между различни бизнес форуми

slide11
5. ДЕЙНОСТИ

ДЕЙНОСТ 7:Форум за бизнес възможности

ДЕЙНОСТ 8:Бизнес делегации от двете страни на границата

ДЕЙНОСТ 9:Мултимедийна реклама на конкурентните предимства на региона

ДЕЙНОСТ 10:Координация и управление

ДЕЙНОСТ 11:Проследяване и оценка

ДЕЙНОСТ 12:Информация и публичност

slide12
6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА
 • Проучване на бизнес възможностите и източниците на заетост в областите Враца, Плевен, Олт, Долж
 • Трансгранична икономическа и бизнес обсерватория
 • Две интерактивни бази данни, достъпни чрез уеб-страница
 • 4 бизнес работни групи, които да увеличат броя на бизнес контактите между двете страни
 • Работеща трансгранична мрежаот събития, която да допринесе за единен, позитивен имидж на Еврорегиона
 • Форум за бизнес възможности, съставен от 4 тематични семинара
 • Две трансгранични бизнес мисии
 • Имидж на проекта и кампания за публичност
 • Уеб-страница на проекта
 • Три ръководства за управление: финансово, административноиза публичност
slide13
7. ЕФЕКТИ ОТ ПРОЕКТА
 • Сред ключовите приоритети, които се търсят като траен ефект от реализацията на проекта са:
 • Да се подпомагат и развиват бизнес връзките и отношенията между Румъния и България в целевата територия, а именно Еврорегион „Враца-Плевен-Олт-Долж”.
 • Да се насърчават и подпомагат възможностите за трансгранично коопериране и сътрудничество с цел по-успешната интеграция на стопанските субекти от двете страни на границата и излизането на тези нови бизнес единици на общи пазари чрез насърчаването на трайни и устойчиви връзки между тях.
 • Да се презентира един положителен имидж на целевия регион и да се атрактивизират конкурентните му предимства.
slide14

Благодаря Ви за вниманието!

Инвестираме в твоето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие

www.cbcromaniabulgaria.eu

ad