MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI - PowerPoint PPT Presentation

Meslek akc er hastaliklari
Download
1 / 58

 • 456 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr. Fatma Evyapan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Sunum Başlıkları. Genel bakış ve Sınıflandırma Mesleki havayolu hastalıkları Meslek astımı İritanla indüktlenen astım İnorganik tozlara bağlı akciğer hastalıkları

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meslek akc er hastaliklari

MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI

Dr. Fatma Evyapan

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


Sunum ba l klar

Sunum Başlıkları

 • Genel bakış ve Sınıflandırma

 • Mesleki havayolu hastalıkları

  • Meslek astımı

  • İritanla indüktlenen astım

 • İnorganik tozlara bağlı akciğer hastalıkları

  • Silika

  • Asbest

 • Metallere bağlı akciğer hastalıklarına genel bakış

 • Organik Tozlar ve Hipersensitivite Pnömonitisi

 • Akut inhalasyon sendromları


Soru 1

Soru 1:

 • Çalıştığınız merkezde mesleki akciğer hastalıkları nedeniyle başvuran ya da tanı alan hastalarla karşılaştınız mı?

  A) Evet

  B) Hayır


Mesleki akci er hastal klar n n temel zellikleri

Mesleki Akciğer Hastalıklarının Temel Özellikleri

 • İşyerinde çeşitli maddelerle temas sonucu ortaya çıkarlar ya da alevlenirler

 • Önlenebilirler

 • Potansiyel olarak tazmin edilebilirler


Mesleki havayolu hastal klar

Mesleki Havayolu Hastalıkları


Soru 2

Soru 2

 • Özellikle endüstrileşmiş ülkelerde en sık görülen meslek hastalığı hangisidir?

  a) Asbeste bağlı plevra hastalıkları

  b) Meslek astımı

  c) Pnömokonyozlar

  d) Toksik pnömoniler

  e) Organik toz hastalıkları


Ast m ve yeri li kisi

Astım ve İşyeri İlişkisi

Chest 2008; 134: 1S-41S


Meslek ast m n n nemi

Meslek Astımının Önemi

 • Tüm astma olgularının % 5 ila %10’u

 • SWORD (Surveillance of Work Related Respiratory Disease) 1997 : mesleki akciğer hastalıkları arasında %26.4’lük bir oranla ilk sırada


Meslek ast m n n geli iminden sorumlu d k ma maddeler

Meslek Astımının Gelişiminden Sorumlu Düşük MA Maddeler


Meslek ast m n n geli mesinde rol oynayan y ksek ma l maddeler

Meslek Astımının Gelişmesinde Rol Oynayan Yüksek MA’lı Maddeler


Meslek ast m risk fakt rleri

Meslek Astımı: Risk Faktörleri

Kişisel Risk Faktörleri

 • Genetik Faktörler:

  • Atopi:

   • Laboratuar hayvanlarının atık ve salgılarına ;B Subtilis enzimlerine karşı gelişen astmada risk faktörü.

  • HLA Doku Grubu Antijenleri

   • Kimyasallarla (izosiyanatlar, anhidrik asidler) oluşan astmada belirleyici gözükmekte;

 • Sigara

  Çevresel Risk Faktörleri

 • Maruziyetin Yoğunluğu: Deterjan yapımındaki enzimler, cimetidine, çam reçineleri


 • Meslek ast m n n ortaya k mekanizmalar

  Meslek Astımının Ortaya Çıkış Mekanizmaları


  Meslek ast m nda tan y ntemleri

  Meslek Astımında Tanı Yöntemleri


  Meslek akc er hastaliklari

  Meslek Astımında Tatiller ve İş Günlerinde PEF değişiklikleri


  Prognoz etki eden fakt rler

  Prognoz: etki eden faktörler

  • Erkenden tanı konması ve etkenle temasın kesilmesi;

  • İnhale steroidlerin uygulanması;

  • Tanı sırasındaki semptomların ağırlığı;

  • Daha önce atopinin bulunması;

  • Bronş hiperreaktivitesinin düzeyi;

  • Etken maddenin molekül ağırlığı.


  Accp nin meslek ast m olgusu tan mlamas

  ACCP’nin Meslek Astımı Olgusu Tanımlaması

  • A: Bir hekim tarafından astım tanısı konulması;

  • B: Astım belirtilerinin işe girdikten sonra  başlaması;

  • C: Astım belirtilerinin iş ile ilişkili olması 

  • D:

   • Meslek astımına neden olduğu bilinen etkenlereişyerine maruziyet 

   • FEV1 ya da PEF’te işe bağlı değişiklikler 

   • Bronş hiperreaktivitesinde işe bağlı değişiklikler; 

   • Spesifik inhalasyon testlerine pozitif yanıt

   • İşyerinde iritan bir madde inhalasyonunu takiben gelişen astım semptomları


  Soru 3

  Soru 3

  • Reaktiv havayolu fonksiyon bozukluğu sendromu (RADS) ile meslek astımını ayıran en önemli özellik hangisidir?

   a) RADS’ta bronş hiperreaktivitesi bulunmamaktadır

   b) RADS’ta solunum sistemi belirtileri üç aydan daha kısa sürmektedir

   c) RADS daima yüksek molekül ağırlıklı maddelere düşük dozda maruziyete bağlı gelişir

   d) RADS’ta latent periyod bulunmamaktadır.


  Ritanla nd ktlenen ast m i

  İritanla İndüktlenen Astım I

  • 1985’te Brooks tarafından tanımlanmış

  • Gaz, duman, buhar halindeki iritanlara maruziyetten ortalama 24 saat sonra astmaya benzer belirtiler

  • Bu belirtilere aylarca süren bronş hiperreaktivitesi eşlik etmekte

   Chest 1985 88 (3): 376-384


  Ritanla nd ktlenen ast m ii

  İritanla İndüktlenen Astım II

  • Benzer iritan maddelere orta-yüksek düzeyde tekrarlayıcı maruziyete bağlı olarak ortaya çıkan astım belirtileri

  • Çok ani ortaya çıkmayan iritanla indüktlenen astım

  • Chest: 1998;96:297-300


  Rads a neden olan etken ajanlar

  RADS’a Neden Olan Etken Ajanlar

  • Toksik amonyak dumanları;

  • Asetik asid;

  • Klorin gazı

  • HCl

  • Glasial asetik asid;

  • Fosgen

  • Göz yaşartıcı gazlar

  • Lokomotif dumanı

  • Maden buharları

  • MMMF (insan yapımı mineral lifler)

  • Chest 1996;109:1618-1626

  • Uranyum hekzaflüorid;

  • Sprey boyalar;

  • SO2;

  • Sülfürik asid;

  • Hidroklorik asid;

  • Beyazlatıcı maddeler;

  • TDI

  • Duman İnhalasyonu


  Klinik zellikler

  Klinik Özellikler

  • Öncelikle yüksek konsantrasyonlarda toksik bir madde inhalasyonu

  • (birkaç dakikadan 12 saate kadar varan olgular)

  • Daha önce hiçbir solunum sistemi yakınmasının bulunmaması

  • Astım benzeri koşullar maruziyetle başlar;

  • RADS sonrası gelişen belirtilerin en az 3 ay gibi uzun süre devamı

  • Beraberinde NSBH +


  Rads prognoz

  RADS:Prognoz

  • RADS’lı hastalar yeniden maruziyetle etkilenme açısından diğer astım tiplerine göre daha fazla risk altında değildir

  • Havayolu hiperreaktivitesi bulunmayan ya da çok az bulunan olgular işyerlerine dönebilirler

  • RADS’lı hastalarda klinik düzelmeye karşın solunum fonksiyonlarında kalıcı bozukluk ve üst solunum yolları belirtilerinde kalıcılık saptanmıştır.

   (The Sci Tot Environ 2001:49-55)


  Soru 4

  Soru 4

  • Türkiye’de en sık görülen meslek hastalığı hangisidir?

   a) Asbeste bağlı plevra hastalıkları

   b) Meslek astımı

   c) Pnömokonyozlar

   d) Toksik pnömoniler

   e) Organik toz hastalıkları


  Pn mokonyozlar

  Pnömokonyozlar


  Pn mokonyozlar n genel zellikleri

  Pnömokonyozların Genel Özellikleri

  • İnhale minerallere bağlı gelişen akciğer doku reaksiyonu ile seyreden bir grup hastalık;

  • Tanı

   • Anamnezde maruziyet saptanması

   • Uygun maruziyet/yanıt süresi

   • Tipik radyolojik bulgular

  • Patogenez:

   • İnhale minerallere karşı akciğerlerin verdiği granülomatöz ve fibrotik yanıt

  • Restriktif, obstrüktif ya da mikst tip ventilatuar fonksiyon bozukluğu


  K m r isi pn mokonyozu

  Kömür İşçisi Pnömokonyozu

  • Son yıllarda toz kontrol sistemlerinde düzelme ile birlikte sıklıkta

  • Klinik

   • Basit KİP: Klinik yoktur

   • Komplike KİP: PMF ile birlikte nefes darlığı, irreversibl havayolu obst.solunum yetmezliği, kor pulmonale


  Silikozis

  Silikozis

  • Gelişmekte olan ülkelerde en sık rastlanan meslek hastalığı (ülkemizde %23,1)

  • Silika kristallerinin (kuvars,tridimit, kristabolit) inhalasyonuna bağlı

  • Riskli meslek grupları

   • Taş ocakları

   • Kuvars değirmenleri

   • Madencilik

   • Dökümcülük

   • Cam sanayii

   • Seramik, porselen yapımı

   • Kumlamacılık

   • Çimento, kiremit, tuğla üretimi


  Patolojik zellikler

  Patolojik Özellikler

  • Akciğerin üst zonlarına yerleşme eğilimi gösteren aynı zamanda hiler/mediyastinal lenfbezlerini tutma özelliği gösteren silikotik nodüller

   • Hücreden fakir ve fibrotik

   • Birbirleriyle birleşme eğilimi

   • Kavitasyon (iskemik nekroz? Tüberküloz?)

   • Hiler LB’lerinde periferden kalsifikasyon (yumurta kabuğu)

   • PMF


  Klinik

  Klinik

  • Akut Silikozis:

   • Yüksek kuvars içeren ince kristallin silika maruziyeti

   • birkaç ay içerisinde ortaya çıkan şiddetli nefes darlığı solunum yetmezliği;

  • Subakut akselere silikozis:

   • Maruziyetten itibaren 5-15 yıl içerisinde.

  • Kronik silikozis:

   • 15 yıl ya da daha geç. Genellikle semptomsuz.Nefes darlığı PMF ile birlikte

  • Tüberküloz ve Silikozis: Özellikle tb. Ağır formları.Tedavi süresi 9 ay önerilmekte


  Radyolojik zellikler

  Radyolojik Özellikler

  • En erken belirti:Akciğer grafisinde nodüler gölgeler

   • <1,5mm p opasiteleri

   • 1,5-3mm q opasiteleri

   • 3-10mm r opasiteleri

  • Ya da düzensiz gölgeler

   • <1,5mm s opasiteleri

   • 1,5-3mm t opasiteleri

   • 3-10mm u opasiteleri

  • Akciğerin üst bölgelerinde yoğun;

  • Daha büyük ve birleşme eğilimi

   gösteren opasiteler

   • A:1-5 cm;

   • B:5cm-sağ üst zon alanı

   • C: Daha büyük opasiteler

  • Çok nadiren ağır amfizem.


  Soru 5

  Soru 5

  b

  a

  • Resimdeki asbest liflerinden en karsinojenik olanı hangisidir?

   a Krosidolit

   b Amozit

   c Antofilit

   d Krizotil

  b

  a

  b

  a

  a

  b

  d

  c

  b

  b


  Asbestozis ve asbeste ba l plevra hastal klar

  Asbestozis ve Asbeste Bağlı Plevra Hastalıkları


  Asbest maruziyetinin y ksek oldu u kollar

  Asbest Maruziyetinin Yüksek Olduğu İşkolları

  • Metal kaplamacılık

  • Motorlu araç sanayii

  • Elektrikçilik

  • Marangozluk

  • Yapı işçiliği

  • Kazan operatörlüğü

  • Dökümcülük

  • Dok işçiliği

  • Makine ve yedek parça

  • Badanacı, dekoratör vs...


  Asbestozis

  Asbestozis

  • Asbeste uzun süreli (>20 yıl)yoğun maruziyet;

  • Klinik olarak IPF ile benzer özellikler


  Asbeste ba l plevra hastal klar

  Asbeste Bağlı Plevra Hastalıkları

  • Benign asbest plörezisi

   maruziyetten itibaren

   en erken ortaya çıkar: Ortalama 10 yıl

  • Benign plevral plaklar

   En sık görülen lezyonlar

   Apeksler ve kostofrenik

   sinüsler sağlam: İlk maruzyetten itibaren geçen süre↑ plak görülme olasılığı ↑

  • Diffüz plevral kalınlaşma:

   • Kostofrenik sinüsü kapatır

   • MPM ayırıcı tanı!

   • Mediyastinal plevra tutulumu (-)

  • Malign Plevral Mezotelyoma: Yoğun maruziyet ve uzun latent periyod> 20 yıl


  Soru 6

  Soru 6:

  • Aşağıdaki metallerden hangisi hem iritanla indüktlenen astıma, hem de akciğerde fibrozise neden olur?

   • Kobalt

   • Alüminyum

   • Platin

   • Berliyum

   • Demir


  Metallere ba l akci er hastal klar

  Metallere Bağlı Akciğer Hastalıkları


  Metallerin genel zellikleri

  Metallerin Genel Özellikleri

  • İletkenlik (ısı ve elektrik)

  • Eriyebilirlik

  • Yansıtma

  • Esneklik

  • Dayanıklılık

  Encyclopedia Britannica www.britannica.com


  Meslek akc er hastaliklari

  Periodic table of the elements


  Metal maruziyeti

  Metal Maruziyeti

  • İnhalasyon

   • İnhalasyonda akciğer her zaman hedef organ olmayabilir (örn. kronik cıva intoksikasyonu)

  • Deri ile temas

  • Kullanım sahaları madencilik ya da maden endüstrsiyle sınırlı değil

   • Elektronik

   • Kimya

   • Plastik

   • Boya

  De Raeve H, Nemery B. European Respiratory Monograph 1999; 4:178


  Metal maruziyetinin neden oldu u akci er hastal klar

  Metal Maruziyetinin Neden Olduğu Akciğer Hastalıkları

  • Akut toksik etkiler:

   • Metal dumanı ateşi (metal kaplama yapanlar, gemi endüstrisi, kaynakçılar)

   • Akut inhalasyon hasarı

    • Üst ve alt solunum yollarında inflamasyon ve ARDS

    • Etkenler: Kadmium, yüksek doz cıva buharları (altın ve gümüş saflaştırılmasında)

    • Metal halojenürleri

    • Klorin bombası

  • Metal pnömokonyozları

  • Meslek astımı

   • Platinium tuzları

   • Aluminium

  • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

   • Kadmium

  • Akciğer kanseri

   • Krom

   • Nikel

   • Kadmium

   • Arsenik

  De Raeve H, Nemery B. European Respiratory Monograph 1999; 4:178


  Metallere ba l pn mokonyozlar

  Metallere Bağlı Pnömokonyozlar

  • Fibrozis olmaksızın pnömokonyoz

   • Siderozis, stannozis, baritozis

  • Sarkoid benzeri granülom oluşumuyla seyreden pnömokonyoz

   • Al , Be, Co, Ti, Zn, Zr

  • Dev hücreli pnömonitis

   • Cobalt akciğeri

  • Diffüz interstisyel fibrozis

   • Al, Be, Co, Cd

  De Raeve H, Nemery B. European Respiratory Monograph 1999; 4:178


  Soru 61

  Soru 6

  • Hipersensitivite pnömonisi için doğru olan hangisidir?

   a) Organik tozlardaki bakterilere bağlı gelişir.

   b) Serum presipitinleri sadece hastalarda pozitiftir

   c) Organik tozlara ilk defa yoğun maruz kalan kişilerde görülür

   d) Organik tozlara verilen allerjik bir reaksiyondur

   e) Organik tozlara verilen immün granülomatöz bir reaksiyondur


  Organik tozlar ve hipersensitivite pn monisi

  Organik Tozlar ve Hipersensitivite Pnömonisi


  Organik tozlar n bile imi

  Organik tozların bileşimi

  • Mikroorganizmalar

   • Bakterli, mantar

  • Endotoksinler

  • Böcek kalıntıları

  • Bitki kalıntıları

  • İnsektisidler


  Hipersensitivite pn monisi

  Hipersensitivite Pnömonisi


  Meslek akc er hastaliklari

  • Genellikle organik tozlara, hayvan proteinlerine verilen anormal immün yanıta bağlı diffüz parankimal akciğer hastalığı:

   • Tekrarlayan antijen teması

   • İmmünolojik duyarlılaşma

   • Akciğerlerde lenfositten zengin granülomatöz inflamasyon


  Meslek akc er hastaliklari

  Etken

  Etken

  Etken

  Kaynak

  Kaynak

  Kaynak

  Hastalık

  Hastalık

  Hastalık

  Termofilik Aktinomiçesler

  Faeni rectivirgula (Micropolyspora faeni)

  Thermoactinomyces Vulgaris, T viridis, Tsacharii,T Candidus

  Termofilik Aktinomiçesler

  Faeni rectivirgula (Micropolyspora faeni)

  Thermoactinomyces Vulgaris, T viridis, Tsacharii,T Candidus

  Termofilik Aktinomiçesler

  Faeni rectivirgula (Micropolyspora faeni)

  Thermoactinomyces Vulgaris, T viridis, Tsacharii,T Candidus

  Küflü bitki içerisinde

  Küflü bitki içerisinde

  Küflü bitki içerisinde

  Çiftçi akciğeri,

  Mantar işçisi akciğeri

  Ventilasyon pnömonisi

  Bagassozis

  Çiftçi akciğeri,

  Mantar işçisi akciğeri

  Ventilasyon pnömonisi

  Bagassozis

  Çiftçi akciğeri,

  Mantar işçisi akciğeri

  Ventilasyon pnömonisi

  Bagassozis

  Mantarlar

  Alternaria spp

  Aspergillus spp

  Cephalosporium spp.

  Cryptostroma corticale

  Penicillium caseii

  Penicillium frequentans

  Pullularia spp.

  Tricosporon cutaneum

  Mantarlar

  Alternaria spp

  Aspergillus spp

  Cephalosporium spp.

  Cryptostroma corticale

  Penicillium caseii

  Penicillium frequentans

  Pullularia spp.

  Tricosporon cutaneum

  Mantarlar

  Alternaria spp

  Aspergillus spp

  Cephalosporium spp.

  Cryptostroma corticale

  Penicillium caseii

  Penicillium frequentans

  Pullularia spp.

  Tricosporon cutaneum

  Küflü ağaç parçacıkları

  Küflü arpa

  durgun su

  Islak akağaç kabuğu

  Peynir küfü

  Mantar tozları

  Küflü tahta

  Ev tozu

  Küflü ağaç parçacıkları

  Küflü arpa

  durgun su

  Islak akağaç kabuğu

  Peynir küfü

  Mantar tozları

  Küflü tahta

  Ev tozu

  Küflü ağaç parçacıkları

  Küflü arpa

  durgun su

  Islak akağaç kabuğu

  Peynir küfü

  Mantar tozları

  Küflü tahta

  Ev tozu

  Tahta işçisi hastalığı

  Arpa iţçisi akciğeri

  Hipersensitivite pnömonisi

  Akağaç kabuğu soyanların hastalığı

  Peynir işçisi akciğeri

  Suberosis

  Sequoiosis

  Yaz tipi

  Tahta işçisi hastalığı

  Arpa iţçisi akciğeri

  Hipersensitivite pnömonisi

  Akağaç kabuğu soyanların hastalığı

  Peynir işçisi akciğeri

  Suberosis

  Sequoiosis

  Yaz tipi

  Tahta işçisi hastalığı

  Arpa iţçisi akciğeri

  Hipersensitivite pnömonisi

  Akağaç kabuğu soyanların hastalığı

  Peynir işçisi akciğeri

  Suberosis

  Sequoiosis

  Yaz tipi

  Hayvan proteinleri

  Kuţ proteinleri

  İnek proteinleri

  Fare idrar proteinleri

  Hayvan proteinleri

  İnek proteinleri

  Fare idrar proteinleri

  Hayvan proteinleri

  Kuţ proteinleri

  İnek proteinleri

  Fare idrar proteinleri

  Kuş tozları

  ahır gübresi

  Hayvan idrarı

  Kuş tozları

  ahır gübresi

  Hayvan idrarı

  Kuş tozları

  ahır gübresi

  Hayvan idrarı

  Kuţ besleyicisi akciğeri

  Gübre temizleyicisi akciğeri

  Laboratuar teknisyenleri akciğeri

  Gübre temizleyicisi akciğeri

  Laboratuar teknisyenleri akciğeri

  Kuţ besleyicisi akciğeri

  Gübre temizleyicisi akciğeri

  Laboratuar teknisyenleri akciğeri

  Böcek proteinleri

  Sitophilus granarius

  Böcek proteinleri

  Sitophilus granarius

  Böcek proteinleri

  Sitophilus granarius

  Küflü tahıl

  Küflü tahıl

  Küflü tahıl

  Değirmenci akciğeri

  Değirmenci akciğeri

  Değirmenci akciğeri


  Klinik radyoloji

  Klinik Radyoloji

  • Akut : Antijen maruziyetini takiben 4-6 saat sonra

   • Ateş, öksürük, nefes darlığı, fenalık hissi. 48-72 saat içerisinde kendiliğinden gerileme;

  • Subakut:Aylar,yıllar boyu maruziyet:

   • Öksürük, dispne, kilo kaybı

  • Kronik: Yıllar boyu düşük doz antijen maruziyeti

   • İleri derece dispne, solunum yetmezliği, kor pulmonale


  Meslek akc er hastaliklari

  Tanı

  • Esas Kriterler:

   • Uygun antijenlerle temasın gösterilmesi ;serumda presipitinlerin varlığı ! (Teması gösterir )

   • Belirtilerin maruziyetten birkaç saat sonra ortaya çıkması;

   • Akciğer grafisinde infiltratlar

  • Ek kriterler:

   • Bazallerde krepitan raller

   • Anormal diffüzyon kapasitesi

   • Restriktif ventilatuar bozukluk

   • Akciğer biyopsisi: HP ile uyumlu bulgular

    Tüm esas kriterler+ en az iki ek kriter

  • İşyerinde doğal provokasyon:

   • Krepitan raller

   • VC’de %20

   • Diffüzyonda %20

   • PaO2 5 mmHg

   • Lökosit sayısı 2500/mm3

   • Vücut ısısı 0,8º C

    3 kriter+ tanıyı doğrular


  Soru 7

  Soru 7:

  • Toksik gazlardan solübilitesi yüksek olanlar solunum sisteminin hangi bölgesini en fazla etkiler?

   • Alveoller

   • Alveol kapillerleri

   • Bronşioller

   • Üst solunum yolları

   • Orta çaplı bronşlar


  Akut toksik nhalasyon sendromlar

  Akut Toksik İnhalasyon Sendromları


  Nhalasyon hasar na neden olan etken ajanlar

  İnhalasyon Hasarına Neden Olan Etken Ajanlar

  • Toksik amonyak dumanları;

  • Asetik asid;

  • Klorin gazı

  • HCl

  • Glasial asetik asid;

  • Fosgen

  • Göz yaşartıcı gazlar

  • Lokomotif dumanı

  • Maden buharları

  • MMMF (insan yapımı mineral lifler)

  • Chest 1996;109:1618-1626

  • Uranyum hekzaflüorid;

  • Sprey boyalar;

  • SO2;

  • Sülfürik asid;

  • Hidroklorik asid;

  • Beyazlatıcı maddeler;

  • TDI

  • Duman İnhalasyonu


  Akut nhalasyon hasar klinik

  Akut İnhalasyon Hasarı: Klinik

  • Üst Solunum Yolları:

   • ciltte tahriş, gözlerde, burunda yanma, yaşarma, akıntı,öksürük, larinks ödemi;

  • İletici havayolları:

   • Bronkospazm, obstrüksiyon,ödem

   • Dikkat: Semptomlar 24-48 saate kadar gecikebilir.

  • Akciğer parankimi:

   • Kimyasal pnömonitis

   • Akciğer ödemi

   • ARDS

  • Sistemik Etkiler:

   • Üşüme, titreme, halsizlik, baş ağrısı, miyalji, grip benzer semptomlar.Metal dumanı ateşi, polimer dumanı ateşi vs...


  Toksik organik toz sendromu tots

  Toksik Organik Toz Sendromu(TOTS)

  • Yoğun organik toz maruziyeti

  • Duyarlılaşma gerekmez

  • HP benzer klinik özellikler maruziyetten 4-12 saat sonra ortaya çıkar

  • Akciğer grafisi bulguları: Normal ya da belli belirsiz infiltrasyonlar

  • Akciğer Fonksiyonları: Hafif restriktif pattern

  • Maruziyet devam ettikçe iritasyon belirtileri


  Zetle

  ÖZETLE

  • Mesleki akciğer hastalıkları havayolları ve parankimi tutan tüm hastalıklarla benzer klinik özellikler verir

  • Daha önce bir hastalığı olmayan sağlıklı genç bir kişide bazı durumlarda hayatı tehdit edici bir tablo oluşturabilir

  • Öncelikle temel akciğer patolojisinin tanısı koymalı

  • Hastalığın belli bir meslek ile ilişkisi olabileceğini unutmamalı. Bu açıdan internet arama motorları çok büyük öneme sahip

  • Meslek anamnezinin sağlıklı alınması temel öneme sahip

  • Sebep sonuç ilişkisini kesinleştirmek için sağlık birimlerinden çıkarak işyerlerinin incelenmesi yapılmalı (işyerine girmek çoğu zaman kolay olmuyor)


  Meslek akc er hastaliklari

  TEŞEKKÜRLER


 • Login