znalostn a inova n management ve vav
Download
Skip this Video
Download Presentation
Znalostní a inovační management ve VaV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 113

Znalostní a inovační management ve VaV - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Znalostní a inovační management ve VaV. Ing. Jiří Franek. Olomouc, 3.11.2010. Osnova. Úvod Základní pojmy, zdroje a typy inovací Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti Modulární pojetí řízení inovací Znalostní management Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Znalostní a inovační management ve VaV' - werner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
znalostn a inova n management ve vav

Znalostní a inovační management ve VaV

Ing. Jiří Franek

Olomouc, 3.11.2010

osnova
Osnova
 • Úvod
 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací
 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti
 • Modulární pojetí řízení inovací
 • Znalostní management
 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví
osnova1
Osnova
 • Úvod
 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací
 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti
 • Modulární pojetí řízení inovací
 • Znalostní management
 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví
slide4
Úvod
 • Role vědy a výzkumu při tvorbě inovací.
 • Věda a výzkum bývá poslední a často jediná možnost jak uspět ve světě měnících se technologií.
osnova2
Osnova
 • Úvod
 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací
 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti
 • Modulární pojetí řízení inovací
 • Znalostní management
 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví
z kladn pojmy zdroje a typy inovac
Základní pojmy, zdroje a typy inovací
 • Základní pojmy
  • Idea
  • Invence (nápad)
  • Inovace
 • Strategické argumenty inovační činnosti
 • Případová studie
 • Zdroje a typy inovací
  • Inovační prostředí
  • Inovační příležitosti
  • Typy inovací
  • Inovační cyklus
z kladn pojmy
Základní pojmy
 • Myšlenka (idea) související s uvědoměním si nějaké souvislosti nebo příležitosti v kontextu s určitou situací.
 • Invence je nová myšlenka, nový poznatek který má za následek změny ve struktuře podniku i společnosti.
 • Inovaci lze chápat jako invenci, která má nějaké tržní uplatnění.
z kladn pojmy1
Základní pojmy

Další pohledy na inovace:

 • Inovace jsou specifickým nástrojem podnikatelů, prostředkem, jehož pomocí využívají změn jako příležitostí pro podnikání v odlišné oblasti nebo poskytování odlišných služeb. Jsou aktem, který dodává zdrojům novou schopnost tvorby bohatství. (Drucker, 1993)
 • Inovace je výsledek kreativity pracovníků organizace a musí být vždy zaměřena na zákazníka a nabízet vyšší hodnotu. (Pitra, 2006)
 • Inovace je schopnost vidět souvislosti, všimnout si příležitostí a využít jich. (Tidd a kol., 2007)
z kladn pojmy2
Základní pojmy

Osm mýtů o inovacích (podle G. Hammela):

 • Inovace vycházejí z velkých myšlenek.
 • Inovace se týkají tvorby nových produktů..
 • Inovačnímu řešení se nezle naučit, je výsledkem kreativních nápadů.
 • Inovace jsou věcí specialistů z útvarů výzkumu a vývoje.
 • Inovace jsou riskantní.
 • Inovace jsou nákladné.
 • Úspěch inovačních aktivit je úměrný objemu investic organizace do výzkumu a vývoje.
 • Inovace je výsledkem souhry příznivých okolností.
z kladn pojmy3
Základní pojmy
 • U inovací klaďte důraz na silný nápad – jen málokterý nápad se stane inovací. Nápady jsou jako děti – malé, beztvaré a nezralé, jsou spíše příslibem než naplněním.
 • Hledáme změny ve vnějším prostředí (kultura, znalosti, průmysl, ekonomika). Úkolem je: řídit to co je, pracovat na tom co by mohlo být. Tvorba plánů, které kopírují nastávající změny.
z kladn pojmy4
Základní pojmy
 • Každá organizace musí inovovat, každá organizace má jiné klíčové způsobilosti. Každá organizace bez výjimky potřebuje jednu klíčovou způsobilost: inovační schopnost.
 • Je nutné odstraňovat problémy a podněcovat příležitosti. Úspěchy se musí rozvíjet a podněcovat další.
 • Organizace se musí stát vůdcem změn a soustředit se na příležitosti. Je nutné systematicky vyhledávat příležitosti a na ty nejslibnější požít dostatek zdrojů (lidé, kapitál, atd.).
z kladn pojmy5
Základní pojmy

Varování:

 • Inovace nesmí být příliš složitá na pochopení. Musí ji umět používat i obyčejní lidé
 • Vyhýbat se diverzifikaci sil a činností.
 • Nesnažit se inovovat budoucnost. Inovovat se musí pro současnost
z kladn pojmy6
Základní pojmy

Tři podmínky:

 • Inovace znamenají práci a vynalézavost. Většinou je mají na svědomí specialisté, kteří se věnují výhradně jednomu oboru
 • Musíme stavět na svých přednostech. Inovační činnost musí mít určitý seriózní status.
 • Inovace mají dopad na ekonomiku a společnost, mění chování zainteresovaných stran.
z kladn pojmy7
Základní pojmy

Základní principy inovací podle P. Druckera:

 • Musíme provádět důkladnou analýzu příležitostí.
 • Je třeba vnímat koncepční a percepční charakter inovací – naslouchat a pozorovat.
 • Efektivní inovace musí být jednoduchá a musí mít jasné zaměření.
 • Efektivní inovace začínají v malém měřítku a snaží se dosáhnout konkrétního cíle
 • Cílem úspěšné inovace je získání vedoucího postavení.
z kladn pojmy8
Základní pojmy
 • Inovace nesmí být příliš složitá na pochopení.
 • Je dobré vyhýbat se diverzifikaci sil a činností.
 • Nesnažit se inovovat budoucnost. Inovovat se musí pro současnost.
 • Inovace znamenají práci a vynalézavost. Většinou je mají na svědomí specialisté, kteří se věnují výhradně jednomu oboru.
 • Musíme stavět na svých přednostech. Inovační činnost musí mít určitý seriózní status.
 • Inovace mají dopad na ekonomiku a společnost, mění chování zainteresovaných stran.
z kladn pojmy9
Základní pojmy

Inovace musí zapadnout mezi ostatní i do reálného světa. Jedná se o:

 • komplexní systém (veškeré příslušenství a služby),
 • tržní zaměření (vytvoření nového trhu),
 • zaujetí strategického postavení (jediná funkce, činnost).
z kladn pojmy10
Základní pojmy

Specificky můžeme inovace rozdělit několik typů:

 • inovace produktu,
 • inovace procesu,
 • inovace pozice,
 • inovace paradigmatu (změna mentálního modelu např. low-cost podniky, nový průmyslový sektor apod.).
z kladn pojmy11
Základní pojmy

Řády inovace:

0. Regenerační změna (obnova původních kvalit)

 • Kvantitativní změna (zvyšováním využitelnosti kapacit )
 • Organizační změna (nové úkoly, reorganizace pro využití všech kapacit)
 • Adaptační změna (významného zvýšení kvalitativní stránky výrobního procesu )
 • Nová varianta (modernizovaného výrobku se zlepšenými užitnými vlastnostmi.)
 • Nová generace (novinka s původní konstrukční koncepcí)
 • Nový druh (uplatnění nových konstrukčních a návrhových koncepcí )
 • Nový rod (progresivní technologie, vynálezy)
z kladn pojmy12
Základní pojmy

Dva přístupy k hledání inovací:

 • Zpozorování a zužitkování časové prodlevy mezi určitými zlomy (předjímání budoucnosti)
 • Promítnutí nové myšlenky – uskutečnění budoucnosti

Případová studie Crescordia

zdroje a typy inovac
Zdroje a typy inovací
 • Inovační příležitosti
  • nečekané události (úspěch, neúspěch),
  • rozpory,
  • potřeby procesu,
  • oborové a tržní struktury,
  • demografické faktory,
  • změny v pohledu na svět,
  • nové znalosti.
zdroje a typy inovac1
Zdroje a typy inovací
 • Odpovědi na klíčové otázky
  • Co?
  • Jak?
  • Pro koho?
  • Za kolik?
zdroje a typy inovac2
Zdroje a typy inovací
 • Typy inovací
  • výrobkové,
  • výrobní (procesní, technicko-technologické),
  • marketingové,
  • finanční,
  • personální,
  • organizační,
  • řídící.
crescordia
Crescordia
 • Spolehlivé a precizní výrobky, vedoucí postavení na trhu a silná značka.
 • Konkurence nabízí alternativní nové výrobky s méně spolehlivou a dostatečně nevyzkoušenou technologií s velkým potenciálem
 • Rozhodování o snaze zachytit trend nebo vyčkávat jak se technologie osvědčí.
crescordia1
Crescordia
 • Šéf VaV si není 100% jistý, ale přivítal by vyzkoušení v praxi
 • CEO by raději podpořil další výzkum
 • Obchodní vedoucí prosazovala následování konkurence
 • Marketing upozornil na riziko ztráty prestiže
 • Právní oddělení na možnost ztrát z právních procesů.
 • Finanční oddělení zvažuje zda se náklady vrátí, zda inovace nezničí současnou produkci
crescordia2
Crescordia
 • Řešení ???
 • R. A. Lutz GM
 • C. Christensen z HBS
 • J. Wittes z odvětví produktů pro medicínu
zdroje a typy inovac3
Zdroje a typy inovací

Inovační prostředí

 • Organizační kultura
  • Poslání, vize, strategie a cíle
  • Sdílené hodnoty
  • Pracovníci
zdroje a typy inovac4
Zdroje a typy inovací

Změny firemní kultury lze dosáhnout:

 • kompetentním řízením lidských zdrojů (od výběru pracovníků až po jejich propouštění),
 • výchovou a vzděláváním,
 • účinným motivováním a odměňováním,
 • stylem vedení a řízení manažerů ( resp. leaderů).
zdroje a typy inovac5
Zdroje a typy inovací
 • Cesta ke změně proinovační kultury
  • Situační analýzou zjistíme nutnost inovací s reálnými schopnostmi firmy.
  • Formulování inovační strategie firmy.
  • Vytvoření specifických schopností pro vznik inovace.
  • Vytvoření proinovační organizační struktury.
  • Inovační manažer jako koordinátor nového výrobku.
zdroje a typy inovac6
Zdroje a typy inovací

Pro manažera VaV (inovací) je klíčovou schopností pozitivní komunikace skládající se ze:

 • zaměření na problémy a jejich řešení (nikoliv osoby),
 • individuálního přístupu (pokud je možný),
 • je spíše popisná než hodnotící,
 • zdůrazňuje pozitivní výsledky, negativní bere s nadhledem,
 • je konkrétní,
 • vedená v osobní rovině,
 • a je oboustranná (musí i naslouchat a dle toho plynule měnit přístup).
p padov studie rkl media
Případová studie RKL Media
 • RKL Media vyrábí high-endreprosoustavy pro domácí kina. Jedná se o malosériovou výrobu se zaměřením na vynikající vlastnosti a inovace.
 • Konkurencí na trhu jsou japonští výrobci s masovou produkcí levnějších domácí audiovizuální techniky
p padov studie rkl media1
Případová studie RKL Media
 • Top manažer firmy je nadšenec inovací, avšak uvědomuje si, že bez konkurenceschopnějších výrobků nebo převratných novinek nemůže dále uspět.
 • Dochází ke konfliktu zájmů:
  • VaV
  • Majitele
  • Odpovědnosti top manažera za výkonnost firmy
p padov studie rkl media2
Případová studie RKL Media
 • Varianty řešení:
  • Dle VaV nábor dalších expertů k vývoji převratného systému iVid
  • Dle majitele zvýšení obratu a konkurenceschopné řady výrobků
  • Dle top manažera využití možnosti outsourcingu VaV
p padov studie rkl media3
Případová studie RKL Media
 • Řešení: ???
 • L. Huston, manažerP&G
 • J. Lipman-Blumen, professor
 • A. Premji z Indické poradenské firmy
p padov studie rkl media4
Případová studie RKL Media

L. Huston

 • PG například zvolila strategie otevřené inovace, z VaV na spojit a vyvíjet aby pomocí sítí výzkumníků rozšířila řady VaV, sama pak vytvořila vlastní sítě výzkumníků, podpořila 50 podnikavých technologů a by hledali příležitosti na trhu. Až 30% inovací přichází z externích trhů.
 • Tento přístup však vyžaduje změnu firemní kultury a chování.
 • Problémem mohou být také výzkumníci kteří jsou proti novým postupům a nedůvěřují externím inovátorům, na druhou stranu jsou to klíčoví zaměstnanci a je potřeba je udržet.
p padov studie rkl media5
Případová studie RKL Media

J. Lipman-Blumenprofessor

 • manažer by měl zvážit dlouhodobé dopady spolupráce s indickou firmou, která se zdá jako levné a rychlé řešení. Rozdíly v pracovní morálce a kultuře jsou velké riziko.
 • měl by zvážit riziko úniku intelektuálního vlastnictví
 • zdá se že manažer nepochopil zcela situaci a klima ve společnosti, měl by se více zamyslet nad organizačním chováním a kulturou

A. Premji z Indické poradenské firmy

 • Prosadit optimální kombinaci outsourcingu a vylepšení vlastní VaV
osnova3
Osnova
 • Úvod
 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací
 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti
 • Modulární pojetí řízení inovací
 • Znalostní management
 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví
praxe managementu v deckov zkumn innosti
Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti
  • Pozice VaV v organizaci
  • Intelektuální kapitál
 • Metody a techniky řízení intelektuálního kapitálu
 • Pojetí inteligence pracovníků vědy a výzkumu
 • Řízení pracovníků vědy a výzkumu
 • Základní prvky rozhodovacího procesu manažera
 • Současné trendy managementu vědeckovýzkumné činnosti
pozice vav v organizaci
Pozice VaV v organizaci
 • Garantem strategie VaV by měl být vrcholový management, musí být v souladu s ostatními strategiemi.
 • Rozhodování o strategii výzkumných programů musí být vždy na nejvyšší úrovni, protože je součástí celkové obchodní strategie firmy.
pozice vav v organizaci1
Pozice VaV v organizaci

Typické otázky, kterým VaV čelí:

 • Na čem pracujete?
 • Jaké výsledky můžeme očekávat?
 • Vyplatí finančně se tento program VaV?
 • Jak měříte svou produktivitu?
 • Nebude lepší celý program VaV uzavřít?
pozice vav v organizaci2
Pozice VaV v organizaci

Program VaV má široké souvislosti napříč firmou.

 • Nákupní oddělení zajišťuje suroviny,
 • výroba zajišťuje zavádění výrobků do výrobního procesu (výsledků VaV),a odpadové hospodářství,
 • finanční oddělení musí odhadnout kolik bude VaV skutečně stát,
 • marketingové oddělení musí pochopit podstatu inovace nebo nového produktu aby mohlo správě formulovat strategii a novinku prodat,
 • prodejní oddělení musí odhadnout kolik bude schopno výrobků prodávat a kolik zákazníků může uspokojit.
 • Personální oddělení musí být správně informováno o potřebách odborníků, školení apod.
intelektu ln kapit l
Intelektuální kapitál

Skladba intelektuálního kapitálu

 • lidského kapitál,
 • zájmového kapitál,
 • inovační infrastruktura.

Snaha převést lidský a zájmový kapitál na zisk a finanční kapitál.

metody a techniky zen intelektu ln ho kapit lu
Metody a techniky řízení intelektuálního kapitálu
 • Rozvoj lidského kapitálu
 • Spolupráce
 • Pracovní prostředí
 • Tvůrčí přístup
metody a techniky zen intelektu ln ho kapit lu1
Metody a techniky řízení intelektuálního kapitálu
 • Konstruktivní přístup k řešení problémů
 • Učení se jako celoživotní proces
 • Pozitivní přístup k hledání nedostatků
 • Využívat konfliktů
 • Kultura tvůrčího chaosu
 • Maticová struktura
 • Řízení času, nižších nákladů, vysoké jakosti, produktivity a inovativnosti než konkurence
pojet inteligence pracovn k v dy a v zkumu

(IQ)

Kreativní podstata

(SQ)

Sdílené lidské hodnoty

(EQ)

Spravedlivé zacházení

(PQ)

Ohodnocení fyzické práce

Pojetí inteligence pracovníků vědy a výzkumu
zen pracovn k v dy a v zkumu
Řízení pracovníků vědy a výzkumu
 • Úspěšný manažer VaV musí nejen umět vybrat své spolupracovníky a efektivně je řídit, měl by být také vynikajícím odborníkem.
 • Měl by být v kontaktu se špičkovou vědou ve svém oboru a udržovat si široký rozhled.
 • Jejich pozice by měla být více „vůdčí“ (leader). Dělají totiž konečná rozhodnutí a mohou se spolehnout na své znalosti a úsudek.
zen pracovn k v dy a v zkumu1
Řízení pracovníků vědy a výzkumu
 • Role manažera VaV
  • Motivace
  • Řešení konfliktů
  • Znalostní a informační management
  • Podnikání vs. VaV
zen pracovn k v dy a v zkumu2
Řízení pracovníků vědy a výzkumu
 • Principy vedení týmu ve vědeckovýzkumné činnosti
  • Spolupráce
  • Komunikace
  • Míra volnosti
  • Talent management
  • Rozvoj a sebevzdělávání
  • Vize, hodnoty
  • …..?
zen pracovn k v dy a v zkumu3
Řízení pracovníků vědy a výzkumu
 • Manažer by se měl vyvarovat:
  • Negativní přístup ke konfliktům
  • Individuálních preferencí
  • Nerozhodnost
  • Bránit změnám
  • Mikromanagement
zen pracovn k v dy a v zkumu4
Řízení pracovníků vědy a výzkumu
 • Hodnocení zaměstnanců je založené nejen na oslavování úspěchů ale někdy i neúspěchů, z důvodu uvolnění napětí.
 • Pokud je možnost neúspěch napravit či vynahradit v budoucnu, neměl by být postih ultimativní.
zen pracovn k v dy a v zkumu5
Řízení pracovníků vědy a výzkumu
 • Nevyhovující zaměstnanec neměl být vůbec přijat, podprůměrný zaměstnanec bývá demoralizován a deprimován, měl by mít šanci se zlepšit. Klíčovými hledisky hodnocení jsou:
  • Kvalita práce a výsledků
  • Kvantita práce a výsledků
  • Jak zaměstnanec vychází s ostatními a jak jim pomáhá
zen pracovn k v dy a v zkumu6
Řízení pracovníků vědy a výzkumu
 • Odměny by měly být směřovány za úspěšné uvedení nových produktů a technologií do výroby a za jejich úspěšný prodej zákazníkům.
 • Odměňování by mělo směřovat zaměstnance k určitému typu chování, které má mířit ke konkrétním cílům, které jsou pro firmu důležité.
 • Lidé si budou chtít nabídnuté odměny vydělat.
zen pracovn k v dy a v zkumu7
Řízení pracovníků vědy a výzkumu
 • Podpora patentové činnosti odměnami může vést ke zvýšení počtu patentů ale jejich kvalitu to nezaručí. Podíly na zisku jsou problémové z hlediska vyúčtování a jsou jádrem sporů.
z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era
Základní prvky rozhodovacího procesu manažera
 • Rozhodování
  • Zásadní pro jakéhokoliv vedoucího pracovníka
  • Odpovědnost
  • Ovlivňující faktory
  • Integrita
z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era1
Základní prvky rozhodovacího procesu manažera

Obecný rozhodovací proces leadera (vůdce)

 • Důkladná definice problému
 • Vymezení požadavků
 • Tvorba variant
 • Analyzování rizik
 • Rozhodnutí - řešení
 • Uplatnění rozhodnutí v procesu
 • Zajištění zpětné vazby
z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era2
Základní prvky rozhodovacího procesu manažera

Rozhodovací proces projektového manažera

 • Identifikace problému
 • Charakteristika prvků a vazeb problému
 • Tvorba variant řešení
 • Kvalifikovaný rozbor
 • Výběr řešení
 • Implementace vybrané varianty
 • Měření dosažených výsledků
 • Rozhodnutí o dalším postupu
z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era3
Základní prvky rozhodovacího procesu manažera

Základní prvky rozhodovacího procesu podle P. Druckerav praxi:

 • Podstata problému
 • Vymezení cíle rozhodnutí
 • Následovat správné a podstatné, kompromis až později
 • Vykonání rozhodnutí
 • Zabudování zpětné vazby
z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era4
Základní prvky rozhodovacího procesu manažera
 • Metody a techniky používané při rozhodování
  • „cost-benefit“
  • Párové srovnávání
  • Analytická hierarchie
  • Rozhodovací strom
  • Brainstormingové metody
  • Myšlenkové mapy
  • Speciální software na podporu rozhodování
z kladn prvky rozhodovac ho procesu mana era5
Základní prvky rozhodovacího procesu manažera
 • Další aspekty rozhodovacího procesu
  • Co je důležité?
  • Rizika, nejistota
  • Držet se jednoho směru
  • Anarchie
 • Rozhodovací proces v kolektivu
  • Společné cíle
  • Efektivní porady
  • Zdroje, omezení termíny …
sou asn trendy managementu v deckov zkumn innosti
Současné trendy managementu vědeckovýzkumné činnosti
 • Případová studie Shionogi a PurduePharma
 • Otevřená inovace
shionogi a purdue pharma
Shionogi a PurduePharma
 • Otevřená inovace
 • Záměrné toky vědomostí a z a dovnitř organizace k urychlování vývoje a inovací a rozšiřovat své trhy. Toto paradigma znamená, že firmy mohou externí i interní invence, externí i interní přístupy na trh při hledání zdokonalování technologie.
shionogi a purdue pharma1
Shionogi a PurduePharma
 • Shionogi bude hradit náklady během tříletého výzkumu a další náklady spojené s výsledky výzkumu
 • PurduePharma pak bude hradit specifické náklady během výzkumu a podílem ze zisku.
 • Náklady po výzkumu a klinické testování bude hrazeno půl na půl.
 • Všechny vyvinuté přípravky mohou být uváděny na trh pod oběma firmami
shionogi a purdue pharma2
Shionogi a PurduePharma

Shionogi byla zavedená firma na trhu s léky na bolest. Hledala partnera pro další VaV v této oblasti. Kritéria byla:

 • Produkty zaměřené na tlumení bolesti
 • Výzkum v podobném směru
 • Komplementarita odbornosti ve výzkumné technologii
 • Podobná firemní kultura a velikost byly dodatečné faktory
shionogi a purdue pharma3
Shionogi a PurduePharma

Management

 • Průběžné školení, mentorování a koučink vedoucích týmů pracovníků (mítinky, agenda, rozhodování aj.)
 • Školení kulturních a jazykových rozdílů
 • Implementace IT systému Purdue u Shionogi na real-time výsledky
shionogi a purdue pharma4
Shionogi a PurduePharma

Zdroje a technologie

 • Společný přístup ke zdokonalování VaV, počítače, informatika, vizualizace dat a další nástroje ke zvyšování efektivity laboratoří.
 • Otevřená upřímná diskuse a brainstorming mezi manažery a členy týmů.
 • Zlepšování administrativy, logistiky, plánování a komunikace.
 • Investice také dovolily používání automatických systémů.
 • Oboustranná důvěra a potřeba se učit novým věcem, sdílená vize a cíle. Vznik nových příležitostí, profesionální satisfakce a pokroku přispěly k úspěchu aliance.
shionogi a purdue pharma5
Shionogi a PurduePharma

Obě společnosti:

 • Následovaly stejnou vizi výzkumu, která byla klíčová pro obě společnosti
 • Získaly potenciál expanze mimo zavedené oblasti
 • Výzkumníci z Japonska na čas přesídlili do USA
 • Investice budou mít dlouhodobé pozitivní přínosy
osnova4
Osnova
 • Úvod
 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací
 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti
 • Modulární pojetí řízení inovací
 • Znalostní management
 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví
modul rn pojet zen inovac
Modulární pojetí řízení inovací
 • Přístupy k managementu inovací
 • Řízení inovací v podniku
 • Výzkum, vývoj a inovační cyklus
 • Transfer technologií
modul rn pojet zen inovac1
Modulární pojetí řízení inovací
 • Přístupy k managementu inovací
  • Role VaV v inovační činnosti
  • Podnik, management, spolupráce, konkurence.
 • Management inovační činnosti hraje roli garanta celého procesu zaváděné nového produktu.
  • Zajištění zdrojů (lidské zdroje, materiály, technologie atd.)
  • Celopodniková inovační činnost
modul rn pojet zen inovac2
Modulární pojetí řízení inovací
 • Klíčové faktory
  • Vize, strategie podniku
  • Tlak na snižování nákladů
  • Tlak na urychlování inovačních procesů
modul rn pojet zen inovac3
Modulární pojetí řízení inovací

Soudobé trendy řízení výzkumu a vývoje

 • Sdílená vývojová střediska
 • Outsourcing
 • Dočasné výzkumné a vývojové jednotky
 • Automatizovaná vědeckovýzkumná střediska
 • Vývojová pracoviště zapojující zákazníky
 • Střediska výzkumu a vývoje s institucionální podporou
design thinking
Design Thinking

Vývoj inovací dle „myšlení designéra“ (IDEO):

 • Rozpoznání problému
 • Výzkum
 • Specifikace požadavků
 • Tvorba konceptu
 • Prototypizace
 • Zapojení do praxe, reálného světa
 • Testování
 • Revize a zlepšování
zen inovac v podniku1
Řízení inovací v podniku

Struktura úspěšného inovačního procesu musí zahrnovat tyto fáze:

 • Průzkum
 • Výběr
 • Implementace
  • Získávání znalostních zdrojů
  • Realizace inovačního projektu
  • Uvedení inovace na trh
 • Učení a opětovná inovace
zen inovac v podniku2
Řízení inovací v podniku

Vztah marketingu a procesu tvorby nového výrobku:

 • Podniková strategie podniku →Inovační strategie
 • Marketingová strategie sortimentního mixu podniku → Inovační strategie sortimentního mixu
 • Definice cílového trhu, segmentace trhu→Tvorba idejí výrobku
 • Marketingová strategie nového výrobku → Konstrukční a technologický výzkum a vývoj výrobku, design
 • Testování trh → Příprava výroby
 • Strategie zavádění na trh → Uvedení výrobku na trh
p padov studie homestar
Případová studie HomeStar
 • Inovace technologií vs. inovace výrobků
 • Zaměření na VaV vs. Zaměření na zákazníka
 • Geniální vynálezce vs. požadaky spotřebitelů
p padov studie homestar1
Případová studie HomeStar

HomeStar varianty řešení

 • Změnit přístup k VaV, změna na pozici vedoucího výzkumu
 • Přijmout dalšího výzkumníka s podnikatelskými schopnostmi, založit novou divizi
 • Zlepšit komunikaci s marketingovým oddělením
p padov studie homestar2
Případová studie HomeStar

Whirlpool má jiný přístup k inovacím v pěti základních principech

 • Zaměření na spotřebitele (výrobce spotřebičů musí být zaměřen na zákazníky!), inovace začíná u zákazníka
 • Získávat inovace odevšad, na všech úrovních nejen v VaV
 • Produkty jako portfolio, je důležité je vyvážení.
 • Rychlost (tři kroky vývoje produktů: rozsah a velikost, rozpočet, provedení.)
 • Řízení intelektuálního vlastnictví, tvorba patentů vytváří základ pro budoucí úspěch a rozvoj
osnova5
Osnova
 • Úvod
 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací
 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti
 • Modulární pojetí řízení inovací
 • Znalostní management
 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví
znalostn management
Znalostní management
 • Pojetí znalostí
 • Znalostní principy
 • Znalostní management
znalostn management1
Znalostní management
 • znalostní řízení → znalostní management.
 • znalostní management, jako obecná oblast managementu, a management znalostí jako oblast managementu zaměřenou na řízení dat, informací a znalostí s podporou informačních technologií.
znalostn management2
Znalostní management
 • Nové znalosti nejsou nejspolehlivějším a nejpředpověditelnějším zdrojem úspěšných inovací.
 • Inovace založené na nových znalostech mají nejdelší zaváděcí dobu.
 • Model informačních a znalostních toků v organizaci
syst m k net v hp
Systém K-net v HP
 • aplikace pro uchovávání a sdílení znalostí v HP
 • K-Net SolutionStore (uchovávání typizovaných dokumentů a odkazů na dokumentaci jednotlivých produktů),
 • K-Net ContributionRepository (místo pros sdílení znalostí),
 • K-Net HPC CollaborativeWorkspace (společná pracovní plocha pro organizační skupiny či témata),
 • K-Desk (znalostní přepážka, poskytující informace z vnitřku HP, analýzy a průzkumy, informační výpomoc),
 • K-Link (učící se skupiny, sociální síť uvnitř HP), Projektová dokumentace,
 • Project ProfilesRepository (revidované projekty).
znalostn management3
Znalostní management

Co jsou to znalosti

 • Data: fakta, obrázky, zvuky (+ interpretace + význam = ) →
 • Informace: formátovaná, filtrovaná a sumarizovaná data (+ akce + aplikace = ) →
 • Znalosti:instinkty, ideje, pravidla a procedury které vedou akce a rozhodnutí
znalostn management4
Znalostní management
 • Znalosti se vyskytují ve třech formách:
  • Tacitní (zkušenosti a odborné znalosti v hlavách pracovníků)
  • Explicitní (kodifikované jako manuály, pravidla, rutinní činnosti)
  • Kulturní znalost (zahrnuje představy, mínění, hodnoty)
znalostn management5
Znalostní management

Znalostní pracovníci

 • Vnímáni jako aktivum nikoliv nákladová položka. Jsou to vlastníci výrobních prostředků tzn. znalostí. Jedná se o kapitálové aktivum.
 • Jsou vysoce mobilní. Organizace je potřebuje více než oni ji.
 • Organizace o ně musí pečovat jako o nejcennější aktiva.
znalostn management6
Znalostní management
 • Znalosti neodstraňují potřebu dovedností, bez nich jsou neproduktivní.
 • Znalostí pracovník se mylně používá jako označení teoreticky vzdělaného člověka.
 • Pracovní nasazení znalostních pracovníků si vybírá svou cenu vysoké napětí, stres a konkurenci, emocionální traumata.
znalostn management7
Znalostní management

Produktivita znalostního pracovníka je ovlivněna:

 • Jednoznačně stanovený úkol
 • Samořízení a samokontrola
 • Nepřetržité inovace
 • Nepřetržité učení a vyučování druhých
 • Není úměrná množství vykonané práce, důraz na kvalitu a příslib dalšího rozvoje
 • Musí být stanoven úkol, výsledek a kvalita.
znalostn management8
Znalostní management
 • Znalostní pracovníci požadují ekonomické odměny. Avšak jejich nabídka nepostačuje, potřebují příležitosti, potřebují osobní úspěch, osobní naplnění a hodnoty.
 • Učící se a vyučující organizace. Integrace neustálého vzdělávání a vyučování kolegů.
znalostn management9
Znalostní management
 • Musí existovat systém, který umožní mít přehled o intelektuálním vlastnictví organizace (technologie, odborné a technické znalosti pro každodenní práci).
 • Efektivní a zabezpečený tok odborných znalostí je klíčový.
znalostn management10
Znalostní management
 • Vytvoření celofiremní databáze intelektuálního vlastnictví (reporty, nové koncepty, záznamy z jednání, další relevantní informace) on-line.
 • Znalost musí být využití pro organizaci jinak nemá cenu ji platit.
znalostn management11
Znalostní management

Znalostní principy

 • Znalostní management je drahý (ale taková je i hloupost!).
 • Efektivní management znalostí vyžaduje hybridní řešení, zahrnující lidi i technologii
 • Znalostní management je vysoce politický.
 • Znalostní management vyžaduje znalostní manažery.
 • Znalostní management získává víc z map než z modelů, víc z trhů než z hierarchií.
 • Sdílení a použití znalostí jsou často nepřirozené činnosti.
 • Znalostní management znamená zlepšení procesů znalostních činností.
 • Přístup k znalostem znamená pouze začátek.
 • Znalostní management nikdy nekončí.
 • Znalostní management vyžaduje znalostní smlouvy (tj. řešit problémy intelektuálního vlastnictví).
znalostn management12
Znalostní management
 • Tvorba znalostí
 • Sdílení znalostí
 • Ukládání znalostí
 • Využívání znalostí
 • Znalostní management jako součást IT
 • Informační management
 • Kritika
osnova6
Osnova
 • Úvod
 • Základní pojmy, zdroje a typy inovací
 • Praxe managementu vědeckovýzkumné činnosti
 • Modulární pojetí řízení inovací
 • Znalostní management
 • Koncepce vědy a výzkumu v ČR, ochrana duševního vlastnictví
koncepce v dy a v zkumu v r
Koncepce vědy a výzkumu v ČR

Inovační infrastruktura ČR

 • Tvoří systém vztahů mezi jednotlivými výzkumnými, vývojovými, výrobními, obchodními a dalšími specializovanými subjekty, charakterizovaný jejich vzájemnou spoluprací s cílem komercializovat výsledky výzkumu – od analýzy a legislativy, přes výzkum po technologický transfer, finální výrobu a marketing.
koncepce v dy a v zkumu v r1
Koncepce vědy a výzkumu v ČR
 • Kategorie výzkumu
 • Vyhledávací (Základní) výzkum
 • Aplikovaný výzkum
 • Vývoj (podnikový výzkum)
 • Transfer know-how
koncepce v dy a v zkumu v r2
Koncepce vědy a výzkumu v ČR

Základní dokumenty České republiky pro oblast inovací se skládají z Národní inovační strategie, která je do hloubky rozvíjená v:

 • Národní inovační politice České republiky na léta 2010 – 2015 a
 • Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na období 2008 – 2011.

Priority koncepce inovací:

 • Rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace
 • Vznik, rozvoj a spolupráce inovačních podniků
 • Rozvoj lidských zdrojů
koncepce v dy a v zkumu v r3
Koncepce vědy a výzkumu v ČR

Systém podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) ČR:

Složení Řídící skupiny pro přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015:

 • Rada pro výzkum a vývoj,
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • vysoké školy,
 • Akademie věd ČR,
 • podnikový sektor a uživatelé,
 • Experti (TC AV ČR, Zelená kniha VaVaI a Bílá kniha VaVaI, NVF, lidské zdroje, politiky VaV EU).
koncepce v dy a v zkumu v r4
Koncepce vědy a výzkumu v ČR

Přehled cílů a hlavních aktivit Národní politiky VaVaI:

 • CÍL 1: Zavést strategické řízení VaVaI na všech úrovních.
 • CÍL 2: Zacílit veřejnou podporu VaVaI na potřeby udržitelného rozvoje.
 • CÍL 3: Zvýšit efektivitu systému věřejné podpory VaVaI.
 • CÍL 4: Využívat výsledky VaV v inovacích a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI.
 • CÍL 5: Zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI.
 • CÍL 6: Zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI.
 • CÍL 7: Vytvořit v ČR prostředí stimulující VaVaI.
 • CÍL 8: Zajistit účinné vazby na politiky v jiných oblastech.
 • CÍL 9: Důsledně hodnotit systém VaVaI.
koncepce v dy a v zkumu v r5
Koncepce vědy a výzkumu v ČR
 • Operační programy podporující výzkum, vývoj a inovace
  • OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI),
  • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
  • OP Podnikání a inovace (OP PI)
  • OP Praha Konkurenceschopnost (OP PK)
  • OP Praha Adaptabilita (OP PA)
koncepce v dy a v zkumu v r6
Koncepce vědy a výzkumu v ČR
 • SWOT analýza současného inovačního prostředí ČR
  • Silné stránky
  • Slabé stránky
  • Hrozby
  • Příležitosti
ochrana du evn ho vlastnictv v r
Ochrana duševního vlastnictví v ČR
 • Představuje nehmotný statek (nemusí existovat v materiální podobě).
 • Je to výsledek tvůrčí činnosti člověka, který nevzniká náhodou (uvažování je jen postupem nikoliv výsledkem).
 • Je nespotřebovatelné a lze opakovaně používat.
ochrana du evn ho vlastnictv v r1
Ochrana duševního vlastnictví v ČR

Systém právní ochrany duševního vlastnictví

 • Duševní vlastnictví lze právně chránit podle zákona 513/1991Sb. §118.
  • Utajením §17 (o obchodním tajemství)
  • Zpřístupněním
  • Tvůrčím právem
  • Netvůrčím právem
  • Autorským zákonem
ochrana du evn ho vlastnictv v r2
Ochrana duševního vlastnictví v ČR
 • Tvůrčí právo
  • patent (zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích),
  • užitný vzor (zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech),
  • topografie polovodičového výrobku (zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně polovodičových topografií.
ochrana du evn ho vlastnictv v r3
Ochrana duševního vlastnictví v ČR
 • Netvůrčí právo
  • Ochranná známka (zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách)
  • Označení původu (zákon č. 452/2001 Sb., o označení původu)
ochrana du evn ho vlastnictv v r4
Ochrana duševního vlastnictví v ČR
 • Autorský zákon
  • autorský zákon č. 121/2000 Sb.,
  • zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů.
ad