Sy mish iri potilaiden el m nlaatu ja hoidon tuloksellisuus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Syömishäiriöpotilaiden elämänlaatu ja hoidon tuloksellisuus PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Syömishäiriöpotilaiden elämänlaatu ja hoidon tuloksellisuus. LL Veera Pohjolainen, Helsingin kaupungin terveyskeskus, psykiatriaosasto [email protected] Syömishäiriöpäivät, Jyväskylä, 23.1.2013. Esityksen sisältö. -Yleistä syömishäiriöpotilaista ja hoidon ennusteesta

Download Presentation

Syömishäiriöpotilaiden elämänlaatu ja hoidon tuloksellisuus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Syömishäiriöpotilaiden elämänlaatu ja hoidon tuloksellisuus

LL Veera Pohjolainen, Helsingin kaupungin terveyskeskus, psykiatriaosasto

[email protected]

Syömishäiriöpäivät, Jyväskylä, 23.1.2013


Esityksen sisältö

-Yleistä syömishäiriöpotilaista ja hoidon ennusteesta

-Syömishäiriöpotilaiden elämänlaatu

-Hoidon kustannuksista

-Syömishäiriöiden hoidon tuloksellisuus-tutkimus syömishäiriöyksikössä

-Johtopäätökset


Yleistä syömishäiriöistä

 • Syömishäiriöt ovat yleisiä ja vakavia nuorten naisten sairauksia, joiden ennuste on edelleen osalla potilaista huono

 • Arviolta 10-25% anoreksiaa sairastavista kroonistuu

 • Anoreksian esiintyvyys Suomessa 2,2%


 • Anoreksiaa sairastavat kärsivät monimuotoisesta fyysisestä ja psyykkisestä oireilusta, joka voi johtaa työkyvyn menetykseen ja elämänlaadun heikkenemiseen

 • Anoreksian kuolleisuus on korkeampi kuin minkään muun psykiatrisen häiriön


 • Bulimiaan liittyy usein oheissairauksina mieliala- ja ahdistuneisuusoireita sekä persoonallisuushäiriöitä

 • sekä erilaisia fyysisiä komplikaatioita


Syömishäiriöiden hoidon ennusteesta

 • Bulimiapotilaiden pitkäaikaisennuste tunnetaan huonosti

 • Osa potilaista paranee spontaanisti tai hoidon tuloksena, mutta oireiden uusiminen on yleistä

 • Anoreksian ennusteesta ilman hoitoa ei myöskään tiedetä riittävästi

 • Keski-Rahkosen tutkimuksen mukaan ennusteeseen ei vaikuttanut saatu hoito


 • Suomessa ei juuri ole tutkittu syömishäiriöiden hoidon vaikuttavuutta

 • On epäselvää, kuinka tehokkaita Suomessa sovelletut hoitomenetelmät ovat ja tuottavatko nykyiset hoitomenetelmät kansainvälisesti vertailukelpoisia tuloksia


Elämänlaadusta syömishäiriöissä

 • Syömishäiriöpotilaiden elämänlaatu on tutkitusti huono

 • Hoidon avulla elämänlaatu on kohentunut

 • Hoidon jälkeenkin elämänlaatu on usein huonompi kuin normaaliväestön

 • Syömishäiriöpotilailla myös osittainen oireilu voi vaikuttaa huomattavasti elämänlaatuun


Miten elämänlaatua mitataan?

Elämänlaatumittarit jaetaan geneerisiin ja sairaus-spesifeihin

Geneerisiä mm. NHP, SF-36, EQ-5 ja 15-D.

Sairaus-spesifisiä kehitelty myös mm. syömishäiriöihin the Eating Disorders Quality of Life Instrument (EDQOL)and the Clinical Impairment Assessment (CIA)

15-d dos. Harri Sintosen kehittämä


 • http://www.15d-instrument.net/15d


Hoidon kustannukset

 • On arvioitu, että syömishäiriöpotilaiden hoidon kustannukset ovat huomattavia

 • USA:ssa vakuutusyhtiöt ovat rajoittaneet hoitojen korvaamisia

 • Syömishäiriöihin erityisesti anoreksiaan liittyy myös korkea kuolleisuus

 • Anoreksian 2-v hoidon hinta USA:ssa 120 000$, hoito silti kustannusvaikuttavaa

 • hoidon kustannukset vs hoidon tuloksellisuus


QALYHoidon tuloksellisuus

 • QALY eli laatupainoitteisten elinvuosien laskeminen (quality adjusted life years)

 • Britannian NICE (National Institute for Clinical Excellence) suosittelee QALY:n käyttöä mittavälineenä terveydenhuollon tuloksellisuutta arvioitaessa

 • QALY:n avulla voidaan jossakin määrin vertailla erilaisten hoitojen vaikuttavuutta keskenään


QALYn hinta

Hoidon kustannukset

Elinajanodote

Elämänlaadun lisäys

hoidon aikana

*


Syömishäiriöiden hoidon tuloksellisuus- tutkimus

 • Pohjolainen, Veera

 • City of Helsinki, department of psychiatry and University of Helsinki, Helsinki, Finland

 • Räsänen, Pirjo,

 • Hopital District of Helsinki and Uusimaa and Finnish Office for Health Technology. Assesment.(FINOHTA), Helsinki, Finland

 • Roine, Risto P,

 • Hopital District of Helsinki and Uusimaa, Helsinki, Finland

 • Sintonen, Harri,

 • University of Helsinki, Helsinki, Finland

 • Koponen, Salla

 • Department of Psychiatry, University of Helsinki and Hospital District of Helsinki and Uusimaa, Helsinki, Finland

 • Karlsson, Hasse,

 • Department of Psychiatry, University of Turku and Turku University Central Hospital, Turku, Finland


Syömishäiriöiden hoidon tuloksellisuus

 • toipuvatko syömishäiriöpotilaat?

 • väheneekö oireilu?

 • paraneeko elämänlaatu?

 • mitä hoito maksaa?

 • onko hoito kallista?


Tutkimuksen menetelmät

 • tutkimus on suoritettu haastattelu- ja lomaketutkimuksena

 • 2001-2002 uudet hoitoon tulleet potilaat

 • 6 kk, 2 v (5 ja 8v) seuranta

 • Syömishäiriöoireet (EDI)

 • Elämänlaatu (15D)

 • Hoidon kustannukset saatu Ecomed-tietokannasta


EDIEating Disorder Inventory

 • väittämiä (1-5)

 • pyrkimys laihuuteen, bulimia, tyytymättömyys omaan vartaloon, tehottomuus, perfektionismi, epäluottamus ihmisiin, omien tunteiden tiedostaminen, aikuiseksi tulemisen pelko

 • ”liioittelen tai suurentelen painon merkitystä””ajattelen ylensyömistä””tunnen itseni riittämättömäksi””en aina ymmärrä tunteitani””ahdan itseni täyteen ruokaa”


liikkuminen

kuulo

tavanomaiset toiminnot

henkinen toiminta

vaivat ja oireet

masentuneisuus

ahdistuneisuus

näkö

hengitys

nukkuminen

syöminen

puhuminen

eritystoiminta

energisyys

sukupuolielämä

15Dstandardoitu, ei sairaus-spesifinen elämänlaatumittari


Aineisto

 • 248 potilaan aineisto

 • Anoreksia ( n=39) 6kk ja 2 v tulokset

 • Bulimia (n=72) 6kk

 • BED ja EDNOS potilaiden n pieni

 • Diagnosointiin psykiatrin/sairaalalääkärin toimesta


Hoidon sisältö

 • Potilaat saivat tavanomaista hoitoa

 • Bulimia : psykoedukaatioryhmä, ryhmätapaamiset, yksilöpsykoterapia

 • Anoreksia: avohoitoa BMI yli 16, päiväsairaala, vuodeosastohoito, yksilöpsykoterapia

 • Lääkärin, hoitajan, ravitsemusterapeutin, sisät.lääk. tapaamiset


Tulokset


Syömishäiriöpotilaiden elämänlaatu hoitoon tullessa


Anoreksiapotilaiden elämänlaatu


Bulimiapotilaat


Johtopäätökset


 • Anoreksia ja bulimiapotilaiden elämänlaatu oli huono hoitoon tullessa

 • hoito paransi elämänlaatua ja vähensi oireita

 • hoidon kustannukset anoreksiassa 20600€, bulimiassa 3970€

 • QALYn hinta bulimiassa 4428€-19663€

 • QALYn hinta anoreksiassa 11559€-71600€


 • bulimian hoito on erittäin kustannusvaikuttavaa

 • anoreksian hoidon kustannukset ovat huomattavat, mutta kuitenkin samalla tasolla kuin monen muun erikoissairaanhoidon toimenpiteen

 • anoreksian ennuste ja kuolleisuus huomioonottaen, on hoidon hinta kohtuullinen


 • jatkossa anoreksian ennusteen ja elämänlaadun pitkäaikaisennusteen tietäminen helpottaa laskelmien tekemistä

 • alustavaa tietoa 8-v seurannasta on, että elämänlaatu anoreksiapotilailla olisi edelleen parantunut


Syömishäiriöpotilaiden hoito kannattaa!


 • Login