Ler kard yak ya am deste erc 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 508 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010. Amaç. İleri kardiyak yaşam desteği konusunda bilgi ve becerimizi artırmak. 2. Başarılı CPR da 4 Etken. KA’in hızlı tanınması. Kurtarıcıların eğitimi ve sayısı. Hızlı ve planlı CPR. İlk 5 dk. içinde defibrilasyon. 3.

Download Presentation

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ ERC-2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİERC-2010


Amaç

İleri kardiyak yaşam desteği konusunda

bilgi ve becerimizi artırmak.

2


Başarılı CPR da 4 Etken

 • KA’in hızlı tanınması.

 • Kurtarıcıların eğitimi ve sayısı.

 • Hızlı ve planlı CPR.

 • İlk 5 dk. içinde defibrilasyon.

3


Normal ve Arrest Ritimlerin Tanınması

4


Normal EKG

EKG miyokardın kasılma anındakidepolarizasyon ve gevşeme anındakirepolarizasyon kaydıdır.

Kalbin elektriksel aktivitesini gösterir.

Uyarı sinüs düğümünden çıkar, A-V düğümü geçer, his ve purkinje liflerinden devam eder.

P dalgası

QRS kompleksi

T dalgası vardır

R

T

P

Q

S

5

Bu üç özellik varsa normal EKG dalgasıdır.


Kalp atım Hızının Hesaplanması

Düzenli ritimde;

KAH= 300 / (2 R dalgası arasındaki büyük kare sayısı)

Düzensiz Ritimde;

KAH= 15 tane büyük kare içindeki QRS sayısı X 20


SOL DAL

supraventriküler

SAN (60-100)

ventriküler

AVN (40- 60)

HIS DEMETİ (30-40)

SAĞ DAL

PURKINJE (10-20)


Nücleus Vagus

Kardiyo İnhibitör merkez

Parasempatik Merkez

N. Vagus

Krdiyo Akseleratör Merkez

Bein Sapı

Sempatik Ganglion


Kalbin İleti Sistemi

Sinoatrial Node

Atrioventriküler Node


R

T

P

Q

S

11


R

R

T

T

P

P

Q

S

12


EKG Ritim Şeridinin Yorumlanması

Hız

Ritim

P dalgası

P-R süresi

QRS kompleksi


Normal Sinüs Ritmi

Her QRS öncesi P dalgası vardır.

PR süreleri eşittir.

P dalgaları aynı yapıya sahiptir

Bu üç özellik varsa sinüs ritmidir.

14


Ventriküler Taşikardi (VT)

En az üç geniş QRS kompleksinin 120 -250 /dk arası hız ile art arda gelmesiyle oluşan düzenli ritimdir. Nabız oluşturamayan VT ye nabızsız VT denir, VF gibi kabul edilir.

Geniş QRS kompleksi(0.12 sn üzeri)

QRS ve ST segmentleri bir birine ters yönlü

120-250 /dk hız ve düzenli ritim

Bu üç özellik varsa ritim VT’dir.


VT ye Örnek Monitör Çıktıları


Ventriküler Fibrilasyon (VF)

 • Ventrikül kasında oluşan tamamen düzensiz elektriksel aktivite sonucu dk. da 250-400 hızında nabız oluşturamayan miyokardiyal titreşimdir.

  Kısa ve düzensiz amplitüd.

  QRS kompleksi ve T dalgası yok.

  250-400/dk ventrikül hızı.

  Bu üç özellik varsaritim VF dur.

17


VF’a Örnek Monitör Çıktıları

Kaba VF

İnce VF


Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA)

 • Kalpte elektriksel aktivite var, nabız oluşturabilecek kadar mekanik aktivite yok.

  Ritim var

  Nabız yok

  Hız normal ya da yavaş

  Bu üç özellik varsa ritim NEA dir.

  Asistoli gibi kabul edilir, Tedavi:CPR ve adrenalin

19


Asistoli

Kalp kasının mekanik ve elektriksel aktivitesinin olmaması halidir.

EKG de düz çizgi var.

Nabız yoktur. (Elektrotlar yerinde)

Bu iki özellik varsa asistolidir.

20


Nabızsız Ritimlerin Tedavisi

21


Kardiyak Arrest Sebepleri

Hipoksi

Asidoz

Pnömotoraks

Isı kaybı (hipotermi)

Yabancı cisim

Emboli/tromboz

Düşük kan hacmi

İlaçlar/toksinler

Kalp tamponadı


Kardiyak Arrest Yönetimi

 • Tüm kardiyak arrest vakalarında ritim;

  - VF/ Nabızsız VT (şoklanabilir ritimler)

  - Asistoli ve NEA

 • Tedavi hepsinde benzerdir;

  - CPR

  - Defibrilasyon

  - İlaçlar (Vazokonstrüktörler, Antiaritmikler vs.)

23


Ritim VF yada Nabızsız VT ise Defibrilasyonun Enerji Düzeyi

 • 1 kez Şok uygula.

  - Monofazik defibrilatör ise 1.Şok ve diğerleri360 Jul.

  - Bifazik defibrilatör ise 1.Şok150-200 Jul.

  Diğerleri150-360 jul

  - Çocuk ve bebekte 1. şok 2 Jul/kg,

  Diğerleri4 jul/kg.

 • 5 tur CPR sonrasında ritim kontrolü yap.

24


Kardiyak Arrest Tedavisinde Öncelikler

 • CPR ve Erken Defibrilasyon 1. öncelikli.

 • İleri havayolu açma ve ilaç uygulama2. öncelikli.

26


Korener Arter Anatomisi

27


Koroner Perfüzyon Basıncı(KPB)

KPB miyokardın kanlanmasını sağlayan koroner damar içindeki diastolik kan basıncıdır.

Spontan dolaşıma dönüşle direkt ilgilidir.

CPR durunca; KPB hızla düşer.

Yeterli KPB na 3-6 kompresyonla ulaşır.

28


Kardiyak Arrest

 • Önce nabız kontrolü yapılmalı.

 • Defibrilatör hazır olana kadar CPR yapılmalı.

 • Defibrilatör hazır olduğu anda 1 Şok yapılmalı.

 • Şok sonrası 5 tur CPR yapılarak ritim kontrol edilmeli.

29


Özel Durumlarda 3 Sıralı Şok

 • Göz önünde ani gelişen arrestlerde.

 • Açık kalp çerrahisi uygulanmış arrestlerde.

 • Kalp kateterizasyonu uygulanmış arrestlerde.

 • 3 sıralı şok’a cevap yoksa kompresyonlara başlanmalaıdır.


Ritim kontrolü

Şoklanamaz

Ritim

Asistoli/NEA

Şoklanabilir

Ritim

VF/n.sız VT

- Elektrotların kontrolü

- Hava/iv yolu aç,

- O2 ver

- Kompresyona ara verme

- 3-5 dk da bir adrenalin

CPR 30:2

2 dk

CPR 30:2

2 dk


Yetişkin VF / Nabızsız VT

K.Arrest

Cordarone

Defi Şarj

Adrenalin

2dk

CPR

2dk

CPR

2dk

CPR

2dk

CPR

CPR

CPR

CPR

1.

şok

2.

şok

3.

şok

Ritim Kontrol

Ritim Kontrol

Ritim Kontrol

Ritim Kontrol


Çocuk VF / Nabızsız VT

K.Arrest

Cordarone

Defi Şarj

Adrenalin

2dk

CPR

2dk

CPR

2dk

CPR

2dk

CPR

CPR

CPR

CPR

1.

şok

2.

şok

3.

şok

Ritim Kontrol

Ritim Kontrol

Ritim Kontrol

Ritim Kontrol

33


Asistoli ve NEA

Adrenalin

Defi Şarj

K.Arrest

2dk

CPR

2dk

CPR

2dk

CPR

Ritim Kontrol

Ritim Kontrol

Ritim Kontrol

34


İlaçların Verilmesi

 • 1.tercih İV yoldan uygulanmasıdır.

 • 2.tercih ise santral yol kadar etkili olan Kemik içi yoldur.

 • Yetişkinlerde takeal yol etkisiz görüldü için önerilmez.

 • Çocuklarda trakeal yol başka alternatif yoksa kullanılabilir.

 • İntra kardiyak ilaç uygulama önerilmez.

35


İleri Kardiyak Yaşam Desteğinde İlaçlar

VF/nVT/asistoli /nabızsız elektriksel aktivite;

Adrenalin 3-5 dk ara ile verilir.

VF/nVT;

Amiodaron ( Cordarone )

Lidokain ( Aritmal )

36


Adrenalin

 • Myokard kontraksiyonlarını uyarır

 • Aortik diyastolik basıncı arttırır

 • Miyokardın kasılma gücünü artırır

 • Periferik kanın kalbe dönüşüne yardım eder

 • pH < 7.2 ise etkinliği azalır.


Yetişkinlerde Adrenalin Kullanımı

 • İV ve Kİ yoldan 3-5 dk ara ile 1 mg


Çocuk ve Bebekler İçinAdrenalin Hazırlanması ve Uygulanması

 • İV yada Kemik İçi yoldan

  • 1mg/ml Adrenalin ampül 10 ml ye tamamla

  • 0,5 mg/ml Adrenalin ampül  5 ml ye tamamla

  • 0.25 mg/ml Adrenalin ampül  2,5 ml ye tamamla

   Kİ ve İV yoldan 1 dzym/kg

 • İT yoldan sulandırılmamıştan

  • 1mg/ml den 1dzym/kg

  • 0,5 mg/ml den 2 dzym/kg

  • 0,25 mg/ml den 4 dzym/kg;

   5 cc ye tamamla ver, 5 kez ventile et.


Yüksek Doz Adrenalin Etkisi

Morbidite ve mortaliteyi artırır.

Kalbin önündeki yükü artırır.

Vazokonstrüksiyonla kalbin beslenmesini bozar.

Miyokardın oksijen ihtiyacını artırır.

Yüksek doz adrenalin yararlı değildir.

40


Atropin

Uygulanacak Durumlar:

 • Sinüzodal -Nodal -Atriyal bradikardiler.

 • Zehirlenme yada vagal uyarıya bağlı NEA ve asistolide tek seferde 3 mg IV bolus

 • Yetişkin Bradikardilerde en az 0.5 mg iv, gerekirse total doz 3 mg olana kadar 3-5 dk da bir tekrarlanır.

 • Çocuklarda doz 0.02 mg/kg dır. Her uygulama total doz 0.1 mg dan az olmamalıdır.


Aminodarone

 • Dirençli VF/VT

 • Hemodinamik açıdan stabil VT

 • Diğer inatçı taşiaritmiler

 • Adenozin, vagal manevralar, AV nod bloğu ile kontrol edilemeyen paroksismal SVT

 • VF/VT de 300 mg bolus, dirençli VF/VT de 150 mg ek doz uygulanabilir .

 • Takiben 24 saatte 900 mg infüzyon


CPR Sonrası Stabilizasyon

 • Hayati fonksiyonların korunması.

 • Kan basıncının desteklenmesi.

 • Hipo ve Hiperglisemiden korunma.

 • Hipo ve hiper termiden korunma. ( 33-36 C )

 • Rutin hiperventilasyondan korunma.

43


Önerilmeyen Girişimler

 • Asistolik kardiyak arrestte pacemaker önerilmez.

 • VT de prekordiyal yumruk sağlıkçılar tarafında ilk saniyelerde uygulanabilir.

 • Kardiyak arrest tedavisinde sıvı açığı yoksa sıvı yüklenmesi önerilmez.

44


Resüsitasyon Ne Zaman Sonlandırılacak ?

30 dk. süre ile hiçbir ritim alınamıyorsa resüsitasyon sonlandırılabilir.

Boğulma

Donma

Travmatik arrest

İntoksikasyonlar

Elektrolit imbalansı

Endokrin nedenler’e bağlı arrestlerde CPR süresi uzar.

45


ÖZET

Güçlü ve hızlı Kompresyon uygula.

Yeterince gevşemeye izin ver.

Kompresyonlara minimal ara ver.

VF ve nabızsız VT de erken defibrilasyon uygula.

46


 • Login