Alergiczny nieżyt nosa - PowerPoint PPT Presentation

Alergiczny nie yt nosa
Download
1 / 29

 • 222 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Alergiczny nieżyt nosa. Violetta Łapko Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej. Definicja. Alergiczny nieżyt nosa. zespół objawów klinicznych wywołanych przez IgE-zależną reakcję zapalną bł. śluzowej nosa na alergen. wyciek wodnistej wydzieliny.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Alergiczny nieżyt nosa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alergiczny nie yt nosa

Alergiczny nieżyt nosa

Violetta Łapko Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej


Definicja

Definicja

Alergiczny nieżyt nosa

zespół objawów klinicznych wywołanych przez IgE-zależną reakcję zapalną bł. śluzowej nosa na alergen

wyciek wodnistej wydzieliny

blokada nosa

objawy

kichanie

świąd


Epidemiologia ann

Epidemiologia ANN

na świecie

w Polsce


Czynniki wywo uj ce i wyzwalaj ce

Czynniki wywołujące i wyzwalające

wziewne

alergeny

pokarmowe

zawodowe

powietrza atmosferycznego

zanieczyszczenia

wewnątrz pomieszczeń

leki


Alergeny

Alergeny

alergeny wziewne

całoroczne

sezonowe

pyłki roślin

roztocze kurzu domowego

traw (w tym zbóż)

chwastów (bylica)

drzew (leszczyna,brzoza)

naskórek i sierść zwierząt

pleśnie: Aspergillus, Penicillium

pleśnie: Cladosporium, Alternaria

alergeny pokarmowe

zespół alergii jamy ustnej

reagujące krzyżowo z pyłkami roślin (jabłko, seler)

alergeny zawodowe

lateks, składniki leków


Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia

ozon

dwutlenek siarki

dwutlenek azotu

lotne związki organiczne i formaldehyd

spaliny silników Diesla

dym tytoniowy


Patomechanizm ann

Patomechanizm ANN

histamina mediatory naczyniowe

kichanie świąd wydzielina

wczesna faza

mastocyt

neurotransmitery kininy, VIP, SP, CGPR

blokada nosa

późna faza (naczyniowa)

cząsteczki adhezyjne

P-selektyna,ICAM-1,VCAM

naciek komórkowy eozynofile,bazofife

MBP, ECP histamina

cytokiny

IL-4, IL-5, IL-13, TNF

czynniki chemotaktyczne RANTES, eotaksyny, IL-8


Podzia etiologiczny nie ytu nosa

Podział etiologiczny nieżytu nosa

Nieżyt nosa

Alergiczny nieżyt nosa

Niealergiczny nieżyt nosa

IgE-zależny

IgE-niezależny


Podzia nie ytu nosa stosowany w laryngologii

Podział nieżytu nosa stosowany w laryngologii

infekcyjny

wywołany przez leki

 • wirusowy

 • bakteryjny

 • grzybiczy

 • kwas acetylosalicylowy

 • inne leki

hormonalny

alergiczny

inne

 • okresowy

 • przewlekły

 • NARES

 • czynniki drażniące

 • składniki pokarmu

 • czynniki emocjonalne

 • zanikowy nieżyt nosa

 • refluks żołądkowo-jelitowy

 • idiopatyczny

zawodowy

(alergiczny i niealergiczny)

 • okresowy

 • przewlekły


Podzia ann

Podział ANN

okresowy (sezonowy)

przewlekły (całoroczny)

objawy < 4 dni w tyg. lub <4 tyg.

objawy > 4 dni w tyg. i > 4 tyg.

umiarkowany

(ciężki)

łagodny

nie jest spełnione żadne z poniższych kryteriów

spełnione przynajmniej jedno z poniższych kryteriów

 • zaburzenia snu

 • utrudnienie wyk. codz. czynności

 • trudności w pracy lub nauce

 • uciążliwe objawy


Objawy kliniczne

Objawy kliniczne

całoroczny ANN

sezonowy ANN

podstawowe

 • wyciek wodnistej wydzieliny

 • kichanie

 • świąd nosa, oczu, podniebienia

 • uczucie zatkania nosa

drugorzędne

 • uczucie zatkania nosa

 • ból głowy

 • łatwe męczenie się

 • oddychanie przez usta

 • osłabienie zmysłu węchu

 • oddychanie przez usta

 • ból głowy

 • osłabienie węchu

 • nieswoiste objawy towarzyszące ANN u dzieci

 • podkrążone oczy („cienie alergiczne”)

 • fałdy Denniego-Morgana

 • poprzeczna bruzda na grzbiecie nosa

 • przodozgryz


Diagnostyka

Diagnostyka

wywiad

badanie laryngologiczne

diagnostyka alergii

badania dodatkowe

 • badanie wydzieliny z nosa (cytologia)

 • wymaz z nosa (badanie bakteriologiczne)

 • biopsja błony śluzowej nosa

 • ocena czynności rzęsek

 • badania obrazowe (TK, MRI)

 • badanie drożności nosa


Badanie laryngologiczne

Badanie laryngologiczne

struktura anatomiczna nosa

błona śluzowa

ilość i właściwości wydzieliny

zmiany patologiczne

metody

 • rynoskopia przednia

 • endoskopia nosowa

 • obrzęk błony śluzowej

 • bł. śluzowa – sinawa lub blada

 • przekrwienie bł. śluzowej

 • wodnista wydzielina


Diagnostyka alergii

Diagnostyka alergii

Testy skórne

Swoiste IgE

Donosowe próby prowokacyjne


Metody oceny dro no ci nosa

Metody oceny drożności nosa

nosowy szczytowy przepływ wdechowy NPIF

rynomanometria

rynometria akustyczna


Diagnostyka r nicowa

Diagnostyka różnicowa

polipy

skrzywienie przegrody nosa

przerost tkanki łącznej

ciało obce

niedorozwój nozdrzy tylnych

czynniki mechaniczne

ziarniniakowatość Wegenera

sarkoidoza

infekcyjne

złośliwe

ziarniniaki

nowotwory

niezłośliwe złośliwe

zaburzenia czynności rzęsek

wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego


Choroby wsp istniej ce

Choroby współistniejące

Astma oskrzelowa

Zapalenie spojówek

Zapalenie zatok

Polipy nosa

Zapalenie ucha środkowego


Ann i astma

ANN i astma

ANN stwierdza się u ok. 80% chorych na astmę

astmę stwierdza się u 40-60% chorych na ANN

chorzy na SANN 3-krotnie większe ryzyko zachorowania na astmę

nadreaktywność oskrzeli u chorych z SANN

 • u 50% w okresie pylenia

 • u 11-23% poza okresem pylenia


Polipy nosa

Polipy nosa

powstają z zapalnie zmienionej bł. śluzowej zatok przynosowych

wpuklają się do światła jamy nosa

mogą ograniczyć jej drożność

~5% chorych z alergią

~62% z astmą aspirynową


Leczenie ann

Leczenie ANN

Unikanie ekspozycji na alergeny

Leczenie farmakologiczne

Immunoterapia swoista


Metody zmniejszania nara enia na roztocze kurzu domowego

Metody zmniejszania narażenia na roztocze kurzu domowego

konieczne

 • pokrycie materaców, poduszek i koców pokrowcami nie przepuszczajacymi roztoczy

 • cotygodniowe pranie pościeli w wysokiej temp. (55-60°C)

optymalne

 • zmiana wykładzin dywanowych i dywanów na linoleum lub podłogi drewniane

 • stosowanie środków roztoczobójczych

 • zmniejszenie liczby mebli tapicerowanych lub ich zamiana na skórzane

 • przechowywanie przedmiotów gromadzących kurz w zamkniętych szafkach

 • stosowanie odkurzaczy z filtrami o dużej wydajności

 • zmiana zasłon na żaluzje

 • pranie w gorącej wodzie lub zamrażanie pluszowych zabawek


Leki stosowane w ann

Leki stosowane w ANN

Leki antyhistaminowe

Glikokortykosteroidy

Kromony

Sympatykomimetyki


Leki antyhistaminowe

Leki antyhistaminowe

mechanizm działania

 • blokowanie receptorów H1

 • działanie przeciwzapalne

 • ↓ uwalniania mediatorów z mastocytów i bazofilów

 • ↓ wyzwalania PGD2, LTC4, LTD4, LTE4, PAF

 • ↓ migracji eozynifilów

efekty kliniczne

 • ↓ świądu, kichania, wycieku wydzieliny z nosa

 • ↓ blokady nosa


Leki antyhistaminowe1

Leki antyhistaminowe

działania niepożądane

 • sedacja

 • zaburzenia koordynacji ruchów

 • zawroty głowy

 • uczucie znużenia

 • zburzenia koncentracji

 • pobudzenie OUN

 • wydłużenie QT → częstoskurcz, blok przedsiokowo-komorowy

 • wzrost apetytu


Podzia lek w antyhistaminowych

Podział leków antyhistaminowych

I generacja – sedacja, działanie cholinolityczne, wzrost apetytu

II generacja – działanie przeciwzapalne, mniejsze objawy niepożądane

preparaty donosowe i dospojówkowe: azelastyna i lewokabastyna


Gks donosowe

GKS donosowe

kliniczne efekty leczenia GKS

Beklometazon

 • ↓ wycieku wydzieliny

 • ↓ blokady nosa

 • ↓ kichania i świądu

Budesonid

Mometazon

miejscowe działania niepożądane

Flutikazon

 • uczucie suchości

 • krwawienia

 • tworzenie strupów

 • zanik błony śluzowej

Flunizolid

GKS stosowane donosowo są skuteczniejsze od leków antyhistaminowych stosowanych doustnie lub donosowo oraz donosowych kromonów


Sympatykomimetyki

oksymetazolina

ksylometazolina

nafazolina

tymazolina

pseudoefedryna

efedryna

fenylefryna

fenylopropanolamina

Sympatykomimetyki

mechanizm działania

receptory α-adrenergiczne

skurcz naczyń błony śluzowej

zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa

donosowe

doustne


Sympatykomimetyki1

Sympatykomimetyki

działania niepożądane

środki ostrożności

 • uczucie pieczenia

 • wysychanie bł.śluzowej

 • owrzodzenia bł.śluzowej

 • reaktywny obrzęk bł. śluzowej

 • zawroty i bóle głowy

 • drżenia

 • bezsenność

 • tachyfilaksja

 • stosować krócej niż 10 dni

 • ostrożnie u dzieci w 1rż

 • nie stosować

 • po 60rż

 • ciąża

 • nadciśnienie

 • choroby serca

 • nadczynność tarczycy

 • jaskra

 • przerost gruczołu krokowego

 • β-blokery

 • inhibitory MAO


Algorytm leczenia ann

Algorytm leczenia ANN

ocena objawów

objawy łagodne lub występujące sporadycznie

objawy umiarkowane lub długo się utrzymujące

objawy ciężkie

donosowe GKS +doustne lub donosowe leki antyhistaminowe + ⍺-1-adrenolityczne

brak

brak

doustne lub donosowe leki antyhistaminowe

donosowe GKS

kontroli

kontroli

jeśli objawy oczne miejscowe leki antyhistaminowe lub kromony

jeśli objawy oczne miejscowe leki antyhistaminowe lub kromony

brak

kontroli

krótkookresowe leczenie doustnymi GKS rozważ immunoterapię


 • Login