Energy information service package for businesses esp
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 80

Energy Information Service Package for Businesses (ESP) PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Energy Information Service Package for Businesses (ESP). Városenergetikai tervezés. előadó: Szilágyi Sándor 2012. november 27. Győr. Nemzeti vidékstratégia. Nemzeti vidékstratégia készítésének javasolt felépítése. Nemzeti Energia Stratégiában megfogalmazott:

Download Presentation

Energy Information Service Package for Businesses (ESP)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energy Information Service Package for Businesses (ESP)

Városenergetikai tervezés

előadó: Szilágyi Sándor

2012. november 27.

Győr


Nemzeti vidékstratégia


Nemzeti vidékstratégia készítésének javasolt felépítése

Nemzeti Energia Stratégiában megfogalmazott:

 • Nemzeti Ipari Energetika

 • Nemzeti Mezőgazdasági Energetika

 • Nemzeti Városenergetika

 • NemzetiÉpületenergetika

  amely szükségessé teszi:

  - tradicionális szemlélet

  - városenergetikai szemlélet bemutatását


Tradicionális energetikai szemlélet

 • Az energiatermelés és a felhasználás szerkezetének koncepcionális illesztése statikusan elkülönül

 • Az energiatermelés szerkezete érzéketlen a városenergetikai igényekre (az üzleti érdekek menténtörténik az átrendeződés)

 • Az épületenergetikának nincs szerves kapcsolata a városenergetikával

 • A közlekedési energiaszükségletek kielégítése spontán folyamat eredményeként alakul ki

 • Települési hulladékok energetikai felhasználásának nincs szervezettrendszere

 • A környezetvédelmi és az energetikai igényeket nem illeszti egy egységbe

 • A városklíma és a városenergetika kapcsolatrendszer ismeretlen

 • Nem veszi figyelembe a társadalmi fejlődés által elvárható tendenciákat


Városenergetikai szemlélet

 • Rövid és hosszútávú, politológiailag és szociológiailag megalapozott önismereten alapuló koncepcióra épít, kizárva társadalmi csoportok leépülését,szegregációt,gettósodási folyamatokat

 • Közép és hosszútávon várható technikai és technológiai színvonalhoz határozza meg a fejlesztési irányokat

 • Az energetikai kérdéseket egy szerves egységként kezeli,amelyben az átalakítás minden termékét (a korábbi szemlélet szerinti veszteségeket is) hasznosítani kívánja

 • Szükség szerint megváltoztatja az energia termelés,az energia átalakítás,az energia felhasználás szerkezetét

 • Az energetikai szükségletek minimalizálása egyidejüleg a környezetvédelem,a városklíma, a hulladék gazdálkodás optimális javítását eredményezi


Vizsgált városenergetikai programok

 • Eger

 • Kaposvár

 • Érd

 • Hódmezővásárhely

 • Veszprém

 • Marosvásárhely

 • Hamburg

 • Bécs

 • Brandenburg


Városklíma és városi energetikatervezés!

Győzzük le a káoszt!

Tisztítsuk le gondolatainkat!

Mert a szlogenek még nem építenek!

Épületenergetikai és városenergetikai szemlélet példái


Épületenergetikai korszerűsítés


Energetikai problémák napjainkban

elöregedett nyílászárók

elégtelen szigetelés

elavult fűtési rendszer

korszerűtlen épületek

növekvő energia árak

magas fűtési költségek


Az épületfelújítások bevett gyakorlata

Homlokzati hőszigetelés:

Eredménye a falszerkezet hőátbocsátási tényezőjének

jelentős javulása, azonban a belső rendszer így

túlméretezetté válik.

Fokozott légzárású nyílászárók beépítése:

Eredménye a határoló szerkezetek hőátbocsátási

tényezőjének további jelentős javulása, a belső

rendszer még inkább túlméretezetté válik, emellett

megszűnik a természetes légforgalom.

Termosztatikus radiátorszelepek beépítése:

Eredményeként a fűtési rendszer helyi szabályozhatósága

megoldottá válik, azonban ha nem rendszerben

gondolkodunk, a teljes hálózat elszabályozódhat, emiatt

több helyen is alulfűtöttség lehet.


a felújítások eredményeként létrejövő „termék”

Korszerű(nek mondott) megoldásokkal felújított épületek, amelyek azonban sokszor a régi

problémák megoldása mellett számos új problémát generálnak:

QVESZT, 1

QVESZT, 2

tRAD, 1

tBELSŐ, 1

tRAD, 2

tBELSŐ, 2

VFILTR, 1

VFILTR, 2

QVESZT, 1 > QVESZT, 2, azaz a transzmissziós veszteségek csökkennek, ezzel együtt azonban

tRAD, 1 = tRAD, 2, mivel az épületszerkezeti felújítások sokszor nem járnak együtt a hőellátó

rendszer teljes körű átalakításával

VFILTR, 1 > VFILTR, 2, azaz a filtrációs veszteségek csökkennek (gyakorlatilag a nullára),

viszont ezzel együtt elvész a lakás természetes szellőzése


a felújítások eredményeként létrejövő „termék”

 • A legnagyobb problémát a filtráció megszűnése jelenti, hiszen ezzel:

 • megszűnik a lakás frisslevegő-ellátása

 • a belső páratartalom feldúsul, ez először a hőhidas helyeken, később máshol is a felületi hőmérséklet kondenzációt, hosszabb távon pedig penészedést eredményezhet

!

!


az épületekre jellemző hőellátó rendszer

ivóvíz-ellátó rendszerek; HHV és HMV

radiátoros fűtési rendszerek; előremenő és visszatérő

A rendszerelvűség mindaddig nem érvényesülhet, amíg a gépészeti ellátó rendszereket,

illetve azok felújítását nem kezelik együtt az épületszerkezeti változtatásokkal.

magas hőmérséklet, rosszul beszabályozott, szigeteletlen rendszerek

szekunder előremenő

primer előremenő

fűtési osztó

fűtési hőcserélő

HMV hőcserélő

fűtési gyűjtő

primer visszatérő

szekunder visszatérő


elméleti betekintő


elméleti betekintő


elméleti betekintő

Mai felújítások


a felújítással elérni kívánt célok

Az alábbi kördiagramban a felújítások során elérendő célok általunk elképzelt

rendszerét mutatjuk be, zölddel kiemelve azokat, amelyek a mai beruházásokban

jellemzően – részben vagy egészében – megvalósulnak:

Magas fokú téli hőkomfort

Magas fokú nyári hőkomfort

Magasfokú levegőkomfort

Többütemű megvalósíthatóság, moduláris elv

Lakva megvalósítható beruházás

Felügyeleti rendszerre köthető

Egyedi mérés-elszámolást biztosít

Iparosított technológiával kivitelezhető

Differenciált szolgáltatásra alkalmas

Flexibilitás utólagos igénymódosítás esetén

A választott megoldáshoz illesztett differenciált

támogatási rendszer

Megújuló energiaforrások használata

Hulladékhő hasznosítás

Esővíz hasznosítás

14.

1.

13.

2.

3.

12.

11.

4.

10.

5.

9.

6.

8.

7.


megoldás

Megoldás

Gyakorlati megvalósítás követelményei

Elméleti feltételek

Komfort blokk


Komfort blokk

8. iparosított technológia

1. téli hőkomfort

9. differenciált szolgáltatás

2. nyári hőkomfort

10. flexibilis

3. levegő komfort

11. differenciált támogatás

4. lakva megvalósítható

12. megújuló energiaforrás

5. moduláris elv

13. hulladékhő hasznosítás

6. felügyeleti rendszer

7. egyedi mérés-elszámolás

14. esővíz hasznosítás


1. magasfokú téli hőkomfort


2. magasfokú nyári hőkomfort


3. magasfokú levegőkomfort

Helyiségenkénti és igény szerinti frisslevegő bevezetés


Komfort blokk

4. lakva megvalósítható


5. moduláris elv

1. lépcsőház

1. lépcsőház

m. lépcsőház

n. lakás

n. lakás

n. lakás

3. lakás

3. lakás

3. lakás

2. lakás

2. lakás

2. lakás

1. lakás

1. lakás

1. lakás


6. felügyeleti rendszer

Komfort blokk

Komfort blokk

Komfort blokk

Komfort blokk

Komfort blokk


7. egyedi mérés-elszámolás

A

B

fogyasztás = fizetés

C

D

szolgáltató

E

épületfelügyeleti

rendszer

B

C

D

E

A


8. iparosított technológia

Új munkaerő

alapanyag beszállítás

Kész termék

Komfort blokk

Új munkahely


9. differenciált szolgáltatás

 • - huzatmentes fűtés-hűtés

 • normál páratartalmú levegő

 • egyenletes hőeloszlás

 • magas komfortérzet

Komfort blokk

felület fűtés-hűtés

 • - magas hőmérsékletű fűtővíz

 • intenzívebb légáramlás

 • folyamatos tisztítás

 • korlátozott berendezhetőség

radiátoros fűtés

- kellemetlen huzathatás

- kiszárított levegő

klímakonvektoros fűtés-hűtés


10. flexibilis

1. lépcsőház

1. lépcsőház

m. lépcsőház

n. lakás

n. lakás

n. lakás

3. lakás

3. lakás

3. lakás

2. lakás

2. lakás

2. lakás

1. lakás

1. lakás

1. lakás


11. differenciált támogatás

teljes felújításra támogatás

kedvezően nagy megtakarítás,

ideális komfort körülmények

kisebb megtakarítás,

komfort körülmények?


12. megújuló energiaforrás

napkollektor

Komfort blokk

napenergia hasznosítás

geotermikus energia hasznosítás

hőszivattyú

talajszonda


13. hulladékhő hasznosítás

Komfort blokk

A hulladékhő hasznosítással rendelkező, felújított épületek száma még a napenergia-hasznosítással átalakított épületek számánál is kevesebb. A hulladékhő hasznosítás gyakorlati megvalósítása azokban az épületekben jelentkezik, ahol megoldották a fokozott légzárású nyílászárók beépítéséből adódó szellőzetlenségi problémát, lemezes hővisszanyerővel szerelt légkezelő berendezésekkel.


14. esővíz hasznosítás

Úgy gondoljuk, hogy a felfogott esővízből részben biztosítani lehet a WC-k öblítéséhez és a közös helyiségek mosásához szükséges vízmennyiséget, ezzel csökkentve az ilyen célú, jó minőségű ivóvíz felhasználást.

Komfort blokk


megállapítások

Úgy gondoljuk, hogy az épületek felújításánál szem előtt kell tartanunk azt, hogy a ma elvégzett felújítás eredményét fogják az ott lakók élvezni még 25-30 év múlva is. Így nem lehet más célunk, mint hogy egy, a mai kor technikai kívánalmainak mindenben megfelelő felújítási koncepciót dolgozzunk ki.


megállapítások

A dicséretes törekvések ellenére a napjainkban futó rekonstrukciós munkák gépészetileg nagyjából a ‘90-es évek színvonalát konzerválják. Ha azonban átgondoljuk, hogy mi is az igazi célja a lakóépületek felújításának, akkor az alábbi kívánalmak egyikének teljesítésétől sem tekinthetünk el:

Magas fokú téli hőkomfort

Magas fokú nyári hőkomfort

Magas fokú levegőkomfort

Többütemű megvalósíthatóság, moduláris elv

Lakva megvalósítható beruházás

Felügyeleti rendszerre köthető

Egyedi mérés-elszámolást biztosít

Iparosított technológiával kivitelezhető

Differenciált szolgáltatásra alkalmas

Flexibilitás utólagos igénymódosítás esetén

A választott megoldáshoz illesztett differenciált

támogatási rendszer

Megújuló energiaforrások használata

Hulladékhő hasznosítás

Esővíz hasznosítás


Városenergetikai kérdések

Hogyan javítsuk a városklímát? (energetikai eszközökkel)


Komforttér


Mikrokörnyezet


Makrokörnyezet


Városklíma


Fűtés

-

hűtés

,

szellőzés

+

-

Energiatudatosság?!

Kereskedelmi hűtés

+

250-500 kW (365 nap/év)

+

-

áruház


Fűtés

-

hűtés

,

szellőzés

+

-

Energiatudatosság

Fűtési idény

Levegőszennyezés (CO2) csökkenés!

Kereskedelmi hűtés

+

250-500 kW

-

áruház


Fűtés

-

hűtés

,

szellőzés

+

-

Energiatudatosság

Fűtési idényen kívül

Levegőszennyezés (CO2), és hőszennyezés csökkenés!

Kereskedelmi hűtés

+

HMV szolgáltatás távhőre

250-500 kW

+

-

áruház


Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

Kihasználtság télen: 80-90%

erőmű


Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

Kihasználtság télen: 80-90%

erőmű


Energiatudatosság?!

Kihasználtság nyáron: 10-20%

Kihasználtság télen: 80-90%

50-70%!

erőmű


Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

Kihasználtság télen: 80-90%

50-70%!

erőmű


Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

20-30%!

Kihasználtság télen: 80-90%

50-70%!

erőmű


Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

20-30%!

Kihasználtság télen: 80-90%

50-70%!

erőmű


Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

20-30%!

Kihasználtság télen: 80-90%

50-70%!

erőmű


Energiatudatosság

Kihasználtság nyáron: 10-20%

20-30%!

Kihasználtság télen: 80-90%

erőmű


Energiatudatosság

70-80%!

Kihasználtság nyáron: 10-20%

20-30%!

Kihasználtság télen: 80-90%

erőmű


Városklíma jobbítás energiatudatossággal

 • Energetikai hatékonyság növelés

 • Környezeti hő-, és levegőszennyezés (CO2) minimalizálás

 • Felszabaduló villamos energia teljesítmény (kompresszoros hűtések minimalizálásával)

 • Felszabaduló villamos teljesítmények bevonása a közlekedésbe (egyéni-, és tömegközlekedés), környezeti levegőszennyezés csökkentése

 • stb.


Városklíma jobbítás energiatudatossággal

A cél elérése érdekében üzleti érdekektől mentes energiapolitikai és szakmai koncepció kidolgozása szükséges, amely lehetőséget biztosít az optimális korszerűsítési irányokhoz.

Városenergetikai tervezés


Műszaki intézkedések átértékelése

Új kazánházak

napkollektor

napenergia hasznosítás

geotermikus energia hasznosítás

hőszivattyú

talajszonda


Paneles lakóépületek felújítása

Fűtési napok száma lecsökken


Paneles lakóépületek felújítása

Fűtési napok száma lecsökken


Paneles lakóépületek felújítása

Fűtési napok száma lecsökken


Paneles lakóépületek felújítása

Fűtési napok száma lecsökken


Paneles lakóépületek felújítása

Fűtési napok száma lecsökken


Energiatudatosság

Gázkonvektoros lakóépületek


Elméleti intézkedések a városenergetikai tervezéshez


Társadalmi igény, ill. szükséglet (Felhasználók)

 • Valóságos szükségletek

 • Manipulált szükségletek

 • Rövid és hosszútávú szükségletek

 • Szükségletek kölcsönhatásai

 • Szükségletek szerkezete-aránya- flexibilitása

 • Társadalmi igény, szükséglet és erőforrások

 • Társadalmi igény index meghatározása


Társadalmi szükségleteket kiszolgáló termelés (energia)

 • Szükségletek kiszolgálási módja

 • Szükségletek kiszolgálási színvonala

 • A kiszolgálási színvonal javításának rövid és hosszútávú lehetőségei a gazdaságilag még elérhető hétköznapi technika színvonalán

 • Erőforrások a szükségletek kiszolgálásához

 • Szükséglet kiszolgálási kölcsönhatások

 • Szükségleteket kiszolgáló termelés (energia) szerkezete- aránya-flexibilitása

 • Termelőrendszer tagoltsága, teljesítmény és energiagazdálkodás


Az energiatermelés forrásai

 • Közvetlen források

 • Mesterségesen előállított források

 • Hulladékból származó források

 • Energiatermelést biztosítóforrások aránya, az arányok változtathatóságának flexibilitása


Politikai döntések meghozatala (amelyben a)

 • Társadalmi szegregáció korlátozásának mértéke

 • Egészségmegőrzés(prevenció), vagy eseménykövető gyógyítás minőségének rögzítése

 • Hosszútávú építkezés, vagy rövidtávú siker koncepció meghatározása

 • Regionális politika koncepcionális meghatározása

 • Politikai döntésekre alapozott fejlesztési terv, a normatívákkal hozzárendelt szakmai akcióterv rögzítése mellet.

 • Politikai döntési affinitás index meghatározása


Szociológiai célok (a politikai döntésektől függően)

 • Kis és nagyközösségek, valamint a lakótelepi gettosodási folyamatok megszüntetése

 • Közép és hosszútávú, új tartalmat biztosító fejlesztési koncepció meghatározása

 • Egészségtudatosság középpontba állítása

 • Értékmegörző-értéknövelő városrehabilitáció

 • Szociológiai célú döntési affinitási index meghatározása


Üzleti érdekektől mentes egészség-, környezet-, és energiakoncepció

 • Fajlagos energianormák

 • Város, mint energetikai egység követelmény rendszer felállítása amelynél a

  • hő és villamos-energia ellátás

  • közlekedés

  • hulladékgazdálkodás egy szerves egységet képez.


Cégbemutató

1. Névjegy:

Név:

Szilágyi Sándor

Végzettség:

Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar

okleveles gépészmérnök – gépgyártás-technológiai szak


Cégbemutató

2. Életpálya:

1969-1986: Keletterv (korábban DTV), tervező

1986-1992: Debreceni Baromfifeldolgozó Vállalat,

főenergetikus

1992-2005: Debreceni Egyetem MFK, főiskolai docens

1986- Komfort 2001 Épületgépész Tervező Kft,

cégtulajdonos, ügyvezető

Jelenleg a Hajdú-Bihar Megyei Mérnök Kamara

épületgépészeti tagozatának elnöke


Cégbemutató

3. Szakmai tevékenység:

 • Oktatás – DE MFK – Módszer a jövőnkért

 • Kutatás-fejlesztés

 • Energetikai rendszerek veszteségelemzése

 • Mérnök szaktanácsadás


Cégbemutató

4. Szakmai elismerés:

 • ENSZ WIPO Aranyérem (2002)

  Tömegáram stabilizáló híd

 •  BRUSSELS EURÉKA Aranyérem (2002)

 • Prevention of infection in water system


Referenciák

5. Élelmiszeripar:

 •  Kacsa és baromfifeldolgozó komplex épületgépészeti

 • tervezés Hajdú-Bét, Debrecen

 • Kacsasütő-üzem komplex épületgépészeti tervezése,

  Kiskunhalas

 • Baromfi vágóhíd technológiai, szellőzési, ködtelenítési,

  valamint fűtőrendszerek, kiviteli tervezése, Nyírbátor

 • Baromfi tovább-feldolgozó üzem komplex

  épületgépészeti tervezése, Petneháza

 • Aranycsibe Baromfi-feldolgozó és Dobhús, Sertés-

  feldolgozó generál tervezés Tiszavasvári

 • Baskír Köztársaság, Állami Fajtatenyésztő Üzem vízi

  szárnyas vágóhíd, kacsa-, illetve liba-sütőüzem

  épületgépészeti, erős és gyengeáramú rendszereinek,

  valamint a mechanikai szennyvíztisztító üzem kiviteli

  tervezése


Referenciák

6. Gyógyszeripar:

 • Kenőcs és Tablettagyártó üzem sterilklíma-rendszer

  tervezése, Debrecen

 • DOTE Élettani Intézet hőellátását biztosító

  épületgépészeti tervezése, Debrecen

 • GSK (GlaxoSmithKline) Gyógyszergyártó cég

  energetikai korszerűsítés a hálós-rendszerű elemzési

  módszer alkalmazásával, Gödöllő


Referenciák

7. Egészségügy:

 • DOTE Fogorvos Tudományi Intézet épületgépészeti és

  elektromos tervezése, Debrecen

 • Marchot Ferenc kórház belgyógyászat és pszihiátriai

  épület rekonstrukciós tervezés, Eger

 • Berettyóújfalui Kórház, Rendelő és gyógyító részlegeinek

  rekonstrukciós tervezés, Berettyóújfalu

 • Karolina Kórház rekonstrukciós munkái Röntgen,

  Rendelőintézet Labor, Gyermekosztály, Mosonmagyaróvár


Referenciák

8. Szállodaipar:

 • 600 ágyas szálloda épületgépészeti tervezése,

  Csernovci (Ukrajna)

 • Béke Hotel komplex épületgépészeti felújításának

  tervezése, Hajdúszoboszló

 • Hunguest Hotels szállodaegyüttes komplex

  épületgépészeti, és energetikai tervezése, központi

  napenergia hasznosító és központi tengervíz hő-

  hasznosító hőszivattyús rendszer kialakítása Herceg Novi

  (Montenegro)

 • DIVINUS Apartments Gold Siófok szálloda és Wellness

  épületgépészeti és uszodatechnológiai tervezése Siófok


Referenciák

9. Energetikai rekonstrukciók:

 • Városi lakónegyedek hőellátási rekonstrukciója, (kb.3000-

  4000 lakás) Debrecen

 • Hajdúnánás város hőellátási rekonstrukciója

 • Püspökladány város hőellátási rekonstrukció

 •  500 ágyas kórház hőellátási rekonstrukciója, Orosháza

 •  A Gyulai Pándy Kálmán Kórház hőellátási rekonstrukciója

 • Hajdúszoboszló város hőellátási rekonstrukció tanulmány

  terve

 • Budapesti Kozma utcai Börtön és Fegyház komplex

  hőenergetikai rekontstrukciójának tervezése

 • FŐTÁV Zrt., Rózsakerti fűtőmű távfelügyeleti rendszerbe

  illesztés tender dokumentációja (gépészeti és elektromos)

 • FŐTÁV Zrt., Rákoskeresztúri fűtőmű (55 MW)

  távfelügyeleti rendszerbe illesztés tender dokumentációja

  (gépészeti,gyenge és erősáramú)

 • Mezőgazdasági termékek, hulladékok energetikai

  (kogeneráció) célú hasznosítására irányuló

  megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, Berettyóújfalu


Referenciák

10. Közintézmények:

 • Andrássy Kastély épületgépészeti rekonstrukciós

  munkái,

 • Tiszadobi Gyermekváros munkái,

 • Református Kollégium bővítésének komplex tervezése,

  Debrecen

 • Dóczy Gimnázium rekonstrukció épületgépészeti

  tervezése, Debrecen

 • Létavértesi Általános Iskola rekonstrukció és bővítés

  épületgépészeti áttervezése

 • Debreceni Agrártudományi Egyetem rekonstrukciója,

  Debrecen

 • Siklósi Városi Kórház hőellátás korszerűsítés kiviteli

  terveinek elkészítése


Veszteségelemzés és koncepció tervezés hálós rendszerű módszerrel


Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Szilágyi Sándor

Tel.: 06-30/965-2249

E-mail: [email protected]


 • Login