nestabilita ecka a evropsk unie v kontextu sv tov finan n krize
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ing. Josef Abrhám , Ph.D .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Ing. Josef Abrhám , Ph.D . - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Ing. Josef Abrhám , Ph.D. Nestabilita Řecka a Evropské unie v kontextu světové finanční krize. Způsoby reagování na důsledky finanční krize. Poli tická reakce. Fis kální politika a Pakt stability a růstu Lis a bon ská s trateg ie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ing. Josef Abrhám , Ph.D .' - wendi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zp soby reagov n na d sledky finan n krize
Způsoby reagování na důsledky finanční krize

Politická reakce

 • Fiskální politika a Pakt stability a růstu
 • Lisabonskástrategie
 • Zlepšená kontrola národních ekonomik
 • Čerpání prostředků z kohezních fondů EU
 • Finanční instituce EU: Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj
 • Program stabilizace platební bilance
 • Evropský stabilizační mechanismus
 • Spolupráce mezi domácími a zahraničními institucemi bankovního a finančního dohledu
 • Iniciativa bankovní spolupráce (Bank Co-ordination Initiative)

Finanční podpora

Spolupráce

slide6

Dopad krize na Řecko a vybrané členské země EU

 • Zpomalení ekonomik ostatních členských států, vliv na ekonomiky NMS, slabá zahraniční poptávka
 • Zhoršení bilance veřejných financí
 • Odliv kapitálu, pokles produkce
 • Zpřísnění podmínek finančního trhu, rostoucí rozdíly v úrokových sazbách
 • Nárůst rizikových prémií (CDS spreads)
eu podpora platebn bilance
EU podpora platební bilance
 • Některé členské země čelily velkým krátkodobým finančním potřebám, společně s rozsáhlými externími imbalancemi a velkým zadlužením
 • EU střednědobá asistence je dostupná na pomoc k zamezení krize platební bilance, za podmínek silných politických (fiskální politika, měnová politika) závazků k nastolení opětné rovnováhy
 • Finanční asistence je poskytnuta v kontextu širšího mezinárodního finančního balíku
slide10

MoU podmínky (Conditionality measures)

Podmínky fiskální a strukturální, finanční sektor

 • Fiskálníkonsolidace
 • Fiskální vládní reforma

Posílení fiskální governance,

Zlepšení veřejnéhofinančního managementu – k vyvarování se budoucích nepřiměřených expansivních politik

 • Dohled a regulace finančního sektoru

Prudence a dohled – garance stability bankovního a finančního sektoru vestřednědobém až dlouhodobém měřítku, navození opětovné konfodence bankovního sektoru.

 • Structurální reformy
 • Naplnění těchto podmínek je sledováno a EFC je informováno EKpřed vydáním každého z instalmentů. EFC je také informováno o možném refinancování půjček nebo o změně podmínek.
program pomoci ecku
Program pomoci Řecku
 • Záchranný balíček 110 mld. EUR
 • 80 mld. EUR bilaterální půjčky členských států
 • 30 mld. EUR – MMF
 • Půjčka na 3 roky – roční úrok 5 %
 • Zaručena ECB
 • Podmíněnost přijetím reforem – hodnocení čtvrtletní
mo nosti e en eck situace
Možnosti řešení řecké situace
 • Státní bankrot
 • Vystoupení z eurozóny
 • Poskytnutí dluhu
 • Mají státy eurozóny povinnost financovat řecké dluhy???
 • Nutnost komplexního stabilizačního plánu
 • Zesílení koordinace hospodářských politik v rámci EU
evropsk stabiliza n mechanismus
Evropský stabilizační mechanismus
 • Nutnost stabilizace finančních trhů
 • PIIGS – splatné dluhopisy 695 miliard eur letos, 502 miliard eur příští rok
 • 750 mld. EUR
 • 500 EU, 250 MMF
 • 440 mld. EUR – záruky, 60 mld. úvěry
kdy na indie rusko a braz lie do enou vysp l ekonomiky podle hodnoty hdp zdroj goldman sachs
Kdy Čína, Indie, Rusko a Brazílie doženou vyspělé ekonomiky? (podle hodnoty HDP)Zdroj: Goldman Sachs

Zdroj: Goldman Sachs

Zdroj: Goldman Sachs

konkr tn c lov ukazatele
Konkrétní cílové ukazatele
 • Zvýšit zaměstnanost na 75 %
 • Investice do V a V na 3 %
 • Snížit emise o 20 %, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů o 20 %, zvýšit energetickou účinnosti o 20 %
 • Snížit podíl dětí s předčasně ukončenou docházkou na 10 %, zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělaných ve věku mezi 30-34 na 40 %
 • Snížit o 25 % podíl Evropanů postižených chudobou
ad