Prezentacja multimedialna
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Prezentacja multimedialna PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prezentacja multimedialna.

Download Presentation

Prezentacja multimedialna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentacja

multimedialna


Nasza szkoła istnieje już od ponad 80 lat kształcąc uczniów Ziemi Cieszyńskiej. Szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów, którzy dziś są wzorowymi rolnikami, lekarzami weterynarii, naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami administracji państwowej i działaczami samorządowymi.

Zespół Szkół Rolniczychw Międzyświeciu

www.miedzyswiec.xon.pl


Technikum Żywienia w Strumieniu-filia Szkoły w Międzyswieciu

Ul. Malinowa 10

43-430 Międzyświeć

Tel 33 8533766

43-246 Strumieńul. 1-Maja 20 tel./fax: (33) 85 70 220

www.strumien.d2.pl


Technikum

-Technikum żywienia i gospodarstwa domowego

-Technikum architektury krajobrazu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

-kucharz małej gastronomii

-klasa wielozawodowa

Technikum Żywienia w Strumieniu –oferta Szkoły


ZSR w Międzyświeciu oferta Szkoły:

4- letnie Technikum

Żywienia i Gospodarstwa Domowego

4-letnie Technikum Rolnicze

4-letnie Technikum Architektury Krajobrazu

4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji-NOWOŚĆ

www.miedzyswiec.xon.pl


Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • urządzenia i prowadzenia zakładu gastronomicznego i gospodarstwa domowego

 • stosowania zasad ekonomiki, marketingu i sprawnego zarządzania firmą

 • organizowania przyjęć okolicznościowych

 • sporządzania kosztorysów imprez okolicznościowych

 • praktycznego wykorzystania zasad zdrowego odżywiania się 

www.miedzyswiec.xon.pl


Technik Rolnik

Uczeń na tym kierunku zdobędzie kwalifikacje zawodowe związane z --wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych a zwłaszcza do planowania organizacji gospodarstwa rolnego, procesów produkcji i prac w gospodarstwie rolnym, przeprowadzania uproszczonej rachunkowości i stosowania zasad marketingu. Absolwenci uzyskują tytuł technika rolnika oraz dodatkowe kwalifikacje, które umożliwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub możliwość dodatkowego zatrudnienia.

www.miedzyswiec.xon.pl


Technik Architektury Krajobrazu

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • wykonywania i interpretacji rys. technicznych architektury krajobrazu

 • klasyfikacji roślin ozdobnych

 • wykonania i konserwacji architektury ogrodowej

 • projektowania dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz

 • pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych

www.miedzyswiec.xon.pl


Technik inżynierii środowiska i melioracji-NOWOŚĆ

Zawód technik inżynierii środowiska i melioracji jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwent szkoły kształcący się w tym kierunku jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z nadzorowaniem, wykonaniem i eksploatacją sieci melioracyjnych, obiektów przeciwpowodziowych sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych i firmach prywatnych.

www.miedzyswiec.xon.pl


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w Międzyświeciu kształci w zawodach:

*Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

*Ogrodnik

*Kucharz małej gastronomii

*Rolnik

www.miedzyswiec.xon.pl


Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną ,

 • użytkowania narzędzi, pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,

 • planowania i wykonywania podstawowych zabiegów w wybranych technologiach produkcji rolniczej,

 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów silnikowych wraz z uzyskaniem prawa jazdy kat B,

 • stosowania nowoczesnych technologii napraw sprzętu rolniczego.

 • po ukończeniu szkoły mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

www.miedzyswiec.xon.pl


Kucharz małej gastronomii

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • stosowania zasad prawidłowego żywienia

 • sporządzania potraw z różnych surowców

 • przechowywania i kontroli towarów

 • posługiwania się narzędziami i maszynami w kuchni i zakładach gastronomicznych

 • Nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych: kucharz małej gastronomii.

www.miedzyswiec.xon.pl


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA OGRODNIK-Nowość

W trakcie 2 letniej nauki odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja ogrodnicza, podstawy techniki, przepisy ruchu drogowego, przedsiębiorstwo w agrobiznesie, zajęcia praktyczne, specjalizacja zawodowa.Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

www.miedzyswiec.xon.pl


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ROLNIK-Nowość

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych, a zwłaszcza do: planowania i organizowania procesów produkcji i pracy, wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej, prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu.

www.miedzyswiec.xon.pl


Wyposażenie szkoły

 • 2 nowoczesne pracownie komputerowe

 • Sprzęt multimedialny

 • Siłownia

 • Stadion

 • Sala gimnastyczna

 • Warsztaty mechaniczne

 • Plac manewrowy

www.miedzyswiec.xon.pl


Coroczne Imprezy szkoły

 • Tydzień ekologiczny

 • Tydzień zdrowia i urody

 • Turniej motoryzacyjny

  Wiosenny kręciołek

 • Jasełka

 • Konkurs nauk ścisłych” Z innej strony”

 • Międzynarodowe Zimowe Dni Sportu, Turystyki i Kultury w Rajczy w ramach Międzynarodowego Ogólnopolskiego Narciarskiego Rajdu Chłopskiego.

www.miedzyswiec.xon.pl


 • Konkursy kulinarne

 • Konkurs na najlepiej przystrojony stół

 • Konkursy muzyczne

www.miedzyswiec.xon.pl


Zawody narciarskie

Większość naszych uczniów chętnie uczestniczy w zawodach sportowych

www.miedzyswiec.xon.pl


MIEJSCA PRAKTYK : Rowy, Łeba, Jarosławiec

www.miedzyswiec.xon.pl


Ukraina-10 dniowe spotkanie integracyjne: Kijów, Kamieniec Podolski, Chocim, Lwów

www.miedzyswiec.xon.pl


ZSR w Międzyświeciu

www.miedzyswiec.xon.pl


Współpraca ze środowiskiem

 • Dni Skoczowa

 • Dożynki

www.miedzyswiec.xon.pl


Współpraca ze środowiskiem-cd

 • Forum Rolnicze

 • Wizyty w DPS w Skoczowie

 • Powiatowy turniej motoryzacyjny

www.miedzyswiec.xon.pl


Współpraca ze środowiskiem-cd

 • Akcja „posadź swoje drzewo”

 • Bankiety

www.miedzyswiec.xon.pl


Stypendia, które można otrzymać w ZSR w Międzyświeciu

 • Prezesa Rady Ministrów-obecnie otrzymuje Maryla Ogierman

 • Unijne „Nauka szansa sukcesu na Śląsku”

 • Powiatowe za wyniki w nauce

www.miedzyswiec.xon.pl


 • W NASZEJ SZKOLE UCZEŃ

 • NIE JEST ANONIMOWY!

 • UCZNIOM ZAPEWNIA SIĘ:

 • uzyskanie pomocy materialnej,

 • możliwość trenowania w dobrze wyposażonych obiektach sportowych (siłownia, sala gimnastyczna, stadion)

 • wyjazdy na praktyki zagraniczne,

 • spędzanie wolnego czasu w ramach świetlic środowiskowych (zajęcia teatralne, sportowo-rekreacyjne na pływalni „Delfin” w Skoczowie, informatyczne, ogrodnicze)

SZKOŁA JEST:

 • bezpieczna,

 • przyjazna dla ucznia,

 • wyposażona w specjalistyczne pracownie przedmiotowe,

 • posiada nowoczesne pracownie komputerowe,

 • posiada multimedialne centrum informacyjne.

 • WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Logowanie

 • Dokumenty do pobrania na stronie

 • www.cieszyn.edu.com.pl

www.miedzyswiec.xon.pl


ZAPRASZAMY

Informacji udziela sekretariat Szkoły

tel. 033 853-37-66

www.miedzyswiec.xon.pl

e-mail:szkolarol@poczta.onet.pl,

Zarząd Powiatu ustalił liczbę uczniów w klasach pierwszych na 30, w przypadku zmniejszenia liczby uczniów oddział może nie zostać utworzony lub będzie utworzony jako 24- osobowy. Każdorazowo w tych sprawach decydować będzie Zarząd Powiatu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

w MIĘDZYŚWIECIU

W TYM ROKU SZKOLNYM

PROWADZONY BĘDZIE NABÓR DO

NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW SZKÓŁ

4 – letnie TECHNIKUM w zawodach:

 • Technik architektury krajobrazu

 • Technik Rolnik,

 • Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego,

 • Technik inżynierii środowiska i melioracji

  Zasadnicza Szkoła Zawodowaw zawodach:

 • mechanik – operator pojazdów

  i maszyn rolniczych,

 • kucharz małej gastronomii

 • Ogrodnik

 • Rolnik


Zapraszamy

Na naszą stronę internetową

www.miedzyswiec.xon.pl

Znajdziesz tam:

 • Zdjęcia z imprez szkolnych,

 • Historię szkoły,

 • Opis tradycji szkolnych,

 • I wiele innych informacji…


 • Login