1 2 euroboeren in de kou
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

§1.2 – Euroboeren in de kou PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

§1.2 – Euroboeren in de kou. Veel concurrentie voor boeren vanuit andere werelddelen Jarenlange afscherming van concurrentie door Europese Gemeenschap (voorloper EU) ‘Brussel’ en niet-lidstaten wilden er vanaf ‘BOEREN KOMEN STEEDS MEER IN DE KOU TE STAAN’. Een beschermende bedrijfstak.

Download Presentation

§1.2 – Euroboeren in de kou

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 2 euroboeren in de kou

§1.2 – Euroboeren in de kou


1 2 euroboeren in de kou

 • Veel concurrentie voor boeren vanuit andere werelddelen

 • Jarenlange afscherming van concurrentie door Europese Gemeenschap (voorloper EU)

  • ‘Brussel’ en niet-lidstaten wilden er vanaf

   ‘BOEREN KOMEN STEEDS MEER IN DE KOU TE STAAN’


Een beschermende bedrijfstak

Een beschermende bedrijfstak

 • Na WOII werd Europese landbouw beschermd tegen concurrentie => invoerrechten op landbouwproducten afkomstig uit niet-lidstaten


Een beschermende bedrijfstak1

Een beschermende bedrijfstak

 • Na WOII werd Europese landbouw beschermd tegen concurrentie => invoerrechten op landbouwproducten afkomstig uit niet-lidstaten

  • Landbouwproducten mochten niet onder prijs Europese producten worden ingevoerd (= protectie)

  • Naoorlogse voedselschaarste werd langzaam opgelost


1 2 euroboeren in de kou

 • Hogere productie leidde tot lagere prijzen en lagere inkomsten voor boeren.


1 2 euroboeren in de kou

 • Hogere productie leidde tot lagere prijzen en lagere inkomsten voor boeren.

  • Oplossing: productiesubsidies (voor o.a. melk, graan, wijn)


1 2 euroboeren in de kou

 • Hogere productie leidde tot lagere prijzen en lagere inkomsten voor boeren.

  • Oplossing: productiesubsidies (voor o.a. melk, graan, wijn)

  • Europese marktprijs onder minimumprijs voor product? Overheid kocht landbouwproducten op, zodat boeren nog een redelijk inkomen hadden


1 2 euroboeren in de kou

 • Hogere productie leidde tot lagere prijzen en lagere inkomsten voor boeren.

  • Oplossing: productiesubsidies (voor o.a. melk, graan, wijn)

  • Europese marktprijs onder minimumprijs voor product? Overheid kocht landbouwproducten op, zodat boeren nog een redelijk inkomen hadden

   • Gevolg: productieoverschotten

    • Boeren investeerden namelijk steeds meer in bedrijf waardoor productie omhoog schoot

    • Exportsubsidies om overschotten kwijt te raken  deze vulden het verschil aan tussen wereldmarktprijzen en prijzen binnen de EG


1 2 euroboeren in de kou

 • Hogere productie leidde tot lagere prijzen en lagere inkomsten voor boeren.

  • Oplossing: productiesubsidies (voor o.a. melk, graan, wijn)

  • Europese marktprijs onder minimumprijs voor product? Overheid kocht landbouwproducten op, zodat boeren nog een redelijk inkomen hadden

   • Gevolg: productieoverschotten

    • Boeren investeerden namelijk steeds meer in bedrijf waardoor productie omhoog schoot

    • Exportsubsidies om overschotten kwijt te raken  deze vulden het verschil aan tussen wereldmarktprijzen en prijzen binnen de EG


1 2 euroboeren in de kou

 • Hogere productie leidde tot lagere prijzen en lagere inkomsten voor boeren.

  • Oplossing: productiesubsidies (voor o.a. melk, graan, wijn)

  • Europese marktprijs onder minimumprijs voor product? Overheid kocht landbouwproducten op, zodat boeren nog een redelijk inkomen hadden

   • Gevolg: productieoverschotten

    • Boeren investeerden namelijk steeds meer in bedrijf waardoor productie omhoog schoot

    • Exportsubsidies om overschotten kwijt te raken

 • Europese landbouw was sterk verbeterd. Schaalvergroting was nodig om productiekosten in de hand te houden


Schaalvergroting

Schaalvergroting

 • Meer produceren op grotere bedrijven en inzet van meer kapitaal

 • Kosten per eenheid product dalen gemiddeld


Het gemeenschappelijke landbouwbeleid glb onder vuur

Het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)onder vuur

Er was veel kritiek:

 • Europese landbouwmarkt moeilijk toegankelijk door invoerrechten.

  • WTO voert strijd tegen deze protectie


Het gemeenschappelijke landbouwbeleid glb onder vuur1

Het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)onder vuur

Er was veel kritiek:

 • Europese landbouwmarkt moeilijk toegankelijk door invoerrechten.

  • WTO voert strijd tegen deze protectie


Het gemeenschappelijke landbouwbeleid glb onder vuur2

Het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)onder vuur

Er was veel kritiek:

 • Europese landbouwmarkt moeilijk toegankelijk door invoerrechten.

  • WTO voert strijd tegen deze protectie


Het gemeenschappelijke landbouwbeleid glb onder vuur3

Het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)onder vuur

Er was veel kritiek:

 • Europese landbouwmarkt moeilijk toegankelijk door invoerrechten.

  • WTO voert strijd tegen deze protectie

 • Daling landschappelijke kwaliteit door ruilverkaveling en schaalvergroting


Het gemeenschappelijke landbouwbeleid glb onder vuur4

Het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)onder vuur

Er was veel kritiek:

 • Europese landbouwmarkt moeilijk toegankelijk door invoerrechten.

  • WTO voert strijd tegen deze protectie

 • Daling landschappelijke kwaliteit door ruilverkaveling en schaalvergroting

 • Intensief grondgebruik nadelig voor milieu


Het gemeenschappelijke landbouwbeleid glb onder vuur5

Het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)onder vuur

Er was veel kritiek:

 • Europese landbouwmarkt moeilijk toegankelijk door invoerrechten.

  • WTO voert strijd tegen deze protectie

 • Daling landschappelijke kwaliteit door ruilverkaveling en schaalvergroting

 • Intensief grondgebruik nadelig voor milieu

 • De kosten van het GLB waren erg hoog


Het gemeenschappelijke landbouwbeleid glb onder vuur6

Het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)onder vuur

Er was veel kritiek:

 • Europese landbouwmarkt moeilijk toegankelijk door invoerrechten.

  • WTO voert strijd tegen deze protectie

 • Daling landschappelijke kwaliteit door ruilverkaveling en schaalvergroting

 • Intensief grondgebruik nadelig voor milieu

 • De kosten van het GLB waren erg hoog

 • Moeilijkere overeenstemming door uitbreiding EU-lidstaten met ieder hun eigen wensen


Het nieuwe landbouwbeleid

Het nieuwe landbouwbeleid

Geleidelijk werden productsubsidies vervangen door inkomenssubsidies. Twee opvallende punten:

 • Inkomenssubsidies zijn afhankelijk van oppervlakte landbouwgrond, niet langer van productie

 • Braakleggen akkers wordt bevorderd om overproductie en milieuproblemen tegen te gaan


Glb beleid nieuwe stijl verduurzaming

GLB-beleid nieuwe stijl ‘verduurzaming’

 • ‘meer milieuvriendelijk maken en oude cultuurlandschappen in stand houden’

  • Ook gericht op leefbaarheid platteland


Economisch gevolg

Economisch gevolg

 • Geldstromen zullen anders over Europa verdeeld worden

  • Vroeger veel subsidies naar boeren in gebieden met hoge landbouwopbrengsten (bijv. Ned. melkveehouders). Dat is nu afgelopen.


Economisch gevolg1

Economisch gevolg

 • Geldstromen zullen anders over Europa verdeeld worden

  • Vroeger veel subsidies naar boeren in gebieden met hoge landbouwopbrengsten (bijv. Ned. Melkveehouders). Dat is nu afgelopen.

 • Boeren krijgen meer concurrentie van buiten EU.

  • Economische relaties tussen EU en niet-lidstaten zullen toenemen

  • Vooral handel in landbouwproducten met lagelonenlanden zou wel eens kunnen toenemen

   •  nieuwe stap in globaliseringsproces


1 2 euroboeren in de kou

Of???


Begrippen

begrippen


 • Login