Kriva proizvodnih mogu nosti kpm
Download
1 / 27

KRIVA PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI (KPM) - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

KRIVA PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI (KPM). KPM je skup svih tačaka moguće proizvodnje dva proizvoda u jednoj zemlji uz potpuno korišćenje svih raspoloživih resursa (A, B, C, D, E). Tačka F predstavlja moguću proizvodnju, ali uz nepotpunu upotrebu resursa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KRIVA PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI (KPM)' - wayne-paul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kriva proizvodnih mogu nosti kpm
KRIVA PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI (KPM)

 • KPMje skup svih tačaka moguće proizvodnje dva proizvoda u jednoj zemlji uz potpuno korišćenje svih raspoloživih resursa

  (A, B, C, D, E).

 • Tačka F predstavlja moguću proizvodnju, ali uz nepotpunu upotrebu resursa.

 • Tačka G je nedostižna proizvodnja.

pšenica

A

B

15

• G

14

C

12

D

9

• F

E

012 34

tekstil


Kriva proizvodnih mogu nosti kpm1
KRIVA PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI (KPM)

 • KPM je opadajuća kriva jer proizvodnja više jedinica jednog proizvoda zahteva odricanje od dela proizvodnje drugog proizvoda.

 • Količina jednog proizvoda koja se žrtvuje zbog proizvodnje jedne dodatne jedinice drugog proizvoda naziva se oportunitetni trošak ili marginalna stopa transformacije (MST).

pšenica

A

B

15

• G

14

C

12

D

9

• F

E

012 34

tekstil


Kriva proizvodnih mogu nosti kpm2
KRIVA PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI (KPM)

 • Ukoliko krenemo od tačke A, oportunitetni trošak prvog metra tekstila je 1 kg pšenice. Trošak drugog metra tekstila je 2 kg pšenice, trećeg 3 kg...

 • Kažemo da je ovo kriva rastućeg oportunitetnog troška.

pšenica

A

B

15

14

C

12

D

9

E

012 34

tekstil


Kriva proizvodnih mogu nosti kpm3
KRIVA PROIZVODNIH MOGUĆNOSTI (KPM)

 • Oportunitetni trošak se grafički predstavlja tangentom u tački proizvodnje.

 • Ta tangenta je istovremeno i grafički prikaz odnosa cena dva proizvoda.

 • Veći nagib prave odnosa cena podrazumeva višu cenu proizvoda na x-osi.

pšenica

A

B

15

14

C

12

D

9

• F

E

012 34

tekstil


Kriva indiferentnosti ki
KRIVA INDIFERENTNOSTI (KI)

 • KI je skup svih kombinacija dva proizvoda koje potrošaču pružaju isti nivo zadovoljstva u potrošnji.

  (A, B, C, D).

 • Ispod krive indiferencije su tačke nižeg, a iznad KI tačke višeg zadovoljstva.

pšenica

A

20

B

8

C

D

6

5

01 2 34

tekstil


Kriva indiferentnosti ki1
KRIVA INDIFERENTNOSTI (KI)

 • KIje opadajuća kriva jer se manja količina jednog proizvoda mora kompenzirati većom količinom drugog.

 • Količina jednog proizvoda koja donosi isto zadovoljstva kao jedinica drugog proizvoda je marginalna stopa supstitucije (MSS).

pšenica

A

20

B

8

C

D

6

5

01 2 34

tekstil


Mapa indiferentnosti
MAPA INDIFERENTNOSTI

 • Mapa indiferentnosti je skup bezbroj KI na različitim nivoima zadovoljstva.

 • Viša KI označava viši nivo zadovoljstva potrošnjom.

  (E >D>A=B=C)

 • Nivo potrošnje je ograničen raspoloživim budžetom.

pšenica

A

100

D

E

B

40

C

30

25

0102030

tekstil


Ravnote a u autarhiji
RAVNOTEŽA U AUTARHIJI

 • Od svih mogućih tačaka proizvodnje (A, B, C i ostalih na KPM), optimalna proizvodnja u autarhiji je tačka C, jer donosi najveći nivo zadovoljstva koji je moguć .

 • Tačka D koja predstavlja još viši nivo zadovoljstva nije moguća tačka proizvodnje, jer se nalazi van KPM.

 • Tačka C je tačka ravnoteže u autarhiji i predstavlja istovremeno i proizvodnju i potrošnju.

pšenica

A

D

C

B

tekstil


Ravnote a u autarhiji1
RAVNOTEŽA U AUTARHIJI

 • Odnos cena dva proizvoda je predstavljen tangentom u tački ravnoteže (prava p).

pšenica

A

D

C

B

p

tekstil


Ravnote a sa me unarodnom trgovinom
RAVNOTEŽA SA MEĐUNARODNOM TRGOVINOM

p1

 • Zatvorena privreda se nalazi u ravnoteži u tački A (proizvodnja i potrošnja u autarhiji). Odnos cena je prava p.

 • Pretpostavimo da se cena dva proizvoda na svetskom tržištu razlikuje, tako da je tekstil skuplji na stranom, a pšenica na domaćem tržištu (prava p1).

 • To znači da zemlja ima komparativnih prednosti u proizvodnji tekstila.

pšenica

A

p

tekstil


Ravnote a sa me unarodnom trgovinom1
RAVNOTEŽA SA MEĐUNARODNOM TRGOVINOM

 • Zemlji se isplati da deo proizvedenog tekstila izvozi (AE) i da uvozi pšenicu (EF).

 • Tako se tačka potrošnje pomera iz A u F. Ostvarena je dobit koja se ogleda u postizanju višeg nivoa zadovoljstva potrošnjom (viša KI).

F

pšenica

A

E

tekstil


Ravnote a sa me unarodnom trgovinom2
RAVNOTEŽA SA MEĐUNARODNOM TRGOVINOM

 • Dobit može biti još veća ukoliko se zemlja specijalizuje u skladu sa komparativnim prednostima. Tako se proizvodnja premešta iz tačke A u tačku B (proizvodnja nakon specijalizacije).

 • Deo tekstila se zatim izvozi (BC), a uvozi se pšenica (CD).

 • Nova tačka potrošnje je tačka D, na još višoj KI od tačke F.

D

F

pšenica

A

E

B

C

tekstil


Ravnote a sa me unarodnom trgovinom3
RAVNOTEŽA SA MEĐUNARODNOM TRGOVINOM

 • Tačka D je tačka ravnotežne potrošnje sa međunarodnom trgovinom.

 • Napomena: u uslovima otvorene ekonomije tačka proizvodnje i tačka potrošnje se razlikuju!

 • Uslovi ostvarivanja maksimalne dobiti na svetskom tržištu su:

  • trgovina i

  • specijalizacija.

D

F

pšenica

A

E

B

C

tekstil


Zakon recipro ne tra nje

ZAKON RECIPROČNE TRAŽNJE

Džon Stjuart Mil

(1806-1873.)


Zakon recipro ne tra nje1
ZAKON RECIPROČNE TRAŽNJE

 • MODEL: dve zemlje (A i B), dva proizvoda (pšenica i tekstil)

  odnos cena u autarhiji:

  Zemlji A se isplati izvoz tekstila samo po ceni većoj od domaće (što veća cena, to bolje), a zemlji B se isplati uvoz tekstila samo po ceni nižoj od domaće (što niža cena, to bolje).

  Odnos razmene (cena po kojoj se trguje među zemljama) mora biti negde između cena u autarhiji.

  U primeru, odnos razmene mora biti između 2 i 3 kg pšenice za 1 m tektila.


Zakon recipro ne tra nje2
ZAKON RECIPROČNE TRAŽNJE

 • Izvoz se isplati samo po ceni većoj od cene u autarhiji, a uvoz samo po ceni manjoj od cene u autarhiji.

 • Primer 1: zemlji A se ne isplati izvoz tekstila po ceni: 1 m tekstila = 1 kg pšenice.

 • Primer 2: zemlji B se ne isplati uvoz tekstila po ceni: 1 m tekstila = 4 m pšenice.

 • Primer 3: zemlji B se ne isplati izvoz pšenice po ceni: 1 kg pšenice = 0.2 m tekstila.

 • Primer 4: zemlji A se ne isplati uvoz pšenice po ceni: 1 kg pšenice = 0.5 m tekstila.


Zakon recipro ne tra nje3
ZAKON RECIPROČNE TRAŽNJE

 • Koji će tačno odnos razmene biti u međunarodnoj trgovini od svih mogućih cena koje odgovaraju obema zemljama?

 • Odnos razmene zavisi od intenziteta (jačine) međusobne tražnje (zakon recipročne tražnje).

 • Cena (odnos razmene) će više odgovarati zemlji čija je tražnja za proizvodima druge zemlje relativno manja.


Odnosi razmene
ODNOSI RAZMENE

 • POSTOJE:

  • ČISTI ODNOSI RAZMENE (TERMS OF TRADE) (DŽ. S. MIL)

  • BRUTO ODNOSI RAZMENE (F. TAUSIG)

  • FAKTORSKI ODNOSI RAZMENE (DŽ. VAJNER)


Isti odnosi razmene
ČISTI ODNOSI RAZMENE

 • ODNOSI RAZMENE SU ODNOS CENA U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

  (NPR. 1 M TEKSTILA = 2 KG PŠENICE).

 • ODNOS RAZMENE JE ODNOS CENE IZVOZNOG I UVOZNOG PROIZVODA.

 • ODNOSI RAZMENE SU MERILO KORISTI KOJU ZEMLJA OSTVARUJE MEĐUNARODNOM TRGOVINOM. ŠTO SU ODNOSI RAZMENE POVOLJNIJI KORIST JE VEĆA (definicija Save Obradovića).


Isti odnosi razmene1

Ipx

Tt =

Ipm

ČISTI ODNOSI RAZMENE

 • U realnom svetu (sa mnogo proizvoda, mnogo zemalja sa kojima se trguje i sa izražavanjem cena u novcu) odnosi razmene se definišu kao količnik indeksa izvoznih i uvoznih cena:


Isti odnosi razmene2
ČISTI ODNOSI RAZMENE

 • Pošto se indeksima prati promena neke veličine u vremenu, odnosima razmene se prati promena odnosa (količnika) izvoznih i uvoznih cena.

 • Ukoliko je količnik indeksa izvoznih i uvoznih cena veći od 1 došlo je do poboljšanja odnosa razmene u odnosu na bazni period. To znači da se položaj zemlje na svetskom tržištu popravio.

 • Ukoliko je količnik manji od 1, odnosi razmene su se pogoršali u odnosu na bazni period. To znači da se položaj zemlje na svetskom tržištu pogoršao.


Isti odnosi razmene3
ČISTI ODNOSI RAZMENE

 • Pet mogućih slučajeva poboljšanja odnosa razmene su:

  • Rast izvoznih i pad uvoznih cena,

  • Rast izvoznih i nepromenjene uvozne cene,

  • Nepromenjene izvozne i pad uvoznih cena,

  • Rast uvoznih i još veći rast izvoznih cena,

  • Pad uvoznih i još veći pad uvoznih cena.


Isti odnosi razmene4
ČISTI ODNOSI RAZMENE

Σ Pm1 · Qm0

Σ Px1 · Qx0

:

=

Σ Px0 · Qx0

Σ Pm0 · Qm0

Ipx

Tt =

Ipm


Isti odnosi razmene5
ČISTI ODNOSI RAZMENE

 • Primer 1: U modelu sa dva proizvoda, izračunati indekse izvoznih i uvoznih cena za zemlju A, kao i njene odnose razmene (zemlja A izvozi tekstil, a uvozi pšenicu).

 • Kretanje cena izvoznog i uvoznog proizvoda zemlje A:


Bruto odnosi razmene

Σ Pm0 · Qm1

Σ Px0 · Qx1

:

=

Σ Px0 · Qx0

Σ Pm0 · Qm0

Iqx

Tb =

Iqm

BRUTO ODNOSI RAZMENE

 • Količnik indeksa izvoznih i uvoznih količina:


Faktorski odnosi razmene

Za razliku od čistih odnosa razmene, pored cene, uzimaju u obzir i troškove proizvodnje izvoznih i uvoznih proizvoda.

Primer: ukoliko se nisu menjale ni uvozne ni izvozne cene u određenom periodu, položaj zemlje na svetskom tržištu se popravio opadanjem troškova proizvodnje izvoznih proizvoda (ista cena i manji troškovi proizvodnje znače veći profit).

FAKTORSKI ODNOSI RAZMENE

Tf =

:

Ipx

Izx

Ipm

Izm


Faktorski odnosi razmene1
FAKTORSKI ODNOSI RAZMENE obzir i troškove proizvodnje izvoznih i uvoznih proizvoda.

 • Ne izračunava se u praksi redovno jer nedostaju podaci o troškovima proizvodnje.


ad