งานคุ้มครองผู้บริโภค - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 64

 • 2088 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

งานคุ้มครองผู้บริโภค. ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. ภก.วันชัย นนทกิจไพศาล. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง. โครงสร้างงาน คบส. ใน รพ.สต. ข้อมูลพื้นฐาน. สถานประกอบการ. ร้านชำ. ภาคีเครือข่าย. คลินิก. อสม. อย.น้อย. ตลาดนัด. ร้านยา. กลุ่ม คบ. เครือข่ายต่างๆ. ผลิตอาหาร. ฯลฯ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

งานคุ้มครองผู้บริโภค

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6490918

.


6490918

. ..


6490918

.

.

.

:


6490918

/


6490918


6490918

Empower

.


6490918

 • / /

 • .

 • . . .

 • ()


6490918

(Risk Assessment)


6490918


6490918

Risk Communication


6490918

. ..


6490918

.


6490918


6490918

7


6490918

7


6490918


6490918

1G 252/2548


6490918

1 G 2/2548

2A 101/2548

1

A B C G HK

2


6490918


6490918

R YONG

..2510

12

102 10,000


6490918

R YONG

..2510

46

111 5,000 +


6490918

R YONG

?

""


6490918


6490918


6490918

.

21-2-02246-2-0001


6490918

R YONG

13 2 - (X) 8 - (Y) 5

XX - X - XXXXX - Y - YYYY

2 12 ()

1


6490918

R YONG

1 : 1. 2. 3. 4.

2

.. ()

()

XX - X - XXXXX - Y - YYYY

3

() 5 2 ..


6490918

1 1. ..2. . ( .)

4

XX - X - XXXXX - Y - YYYY

5

( 4 ) - 4 1 0001 , 99 0099


6490918

()

-


6490918

R YONG

.

: ()

()

:

()

* *


6490918


6490918


6490918


6490918

(... ..2522)


6490918


6490918

R YONG


6490918

R YONG

. 1/2553


6490918

R YONG

.

. Natural Vitamin C () 40,000 17 ..51


6490918

R YONG

.

. www.unilivernetwork-th.com 2,000 12 ..51


6490918

R YONG

. 1/2553


6490918

R YONG


6490918

.

.6/2542


6490918

R YONG


6490918

 • (1,253 )


6490918

1.(Hydroquinone)


6490918

2. (Ammoniated mercury)


6490918

3.(Vitamin A acid, Tretinoin, Retinoic acid)


6490918

R YONG

(3) (4) 6 30,000 (.59)


6490918

R YONG

.34

 • 20

 • (1) (2) 60,000 ( 59)

 • (3) (4) 6 30,000 ( 59)


6490918

R YONG

. 103/2541

. 153/2540


6490918

R YONG

6

30,000 ( 56)

3

20,000 ( 57)

10,000 ( 58)


6490918

R YONG

/

4 - -


6490918

R YONG

- - - - AROMATHERAPY


6490918

R YONG

 • - - - - -


6490918

R YONG

22 29,

47 ,48

...


6490918

R YONG

... ..

. 47

6 50,000


6490918

R YONG

. : 0 3896 7532

www.rayongfda.org

.. 121 21000

. 1556


 • Login