mi is az a know how
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mi is az a „ Know How ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Mi is az a „ Know How ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on

Mi is az a „ Know How ”. Jelentés + Jogeset. A know-how angol kifejezés, magyar fordításban nem használják. A kifejezés magyarul annyit jelent: tudni hogyan. Mentori segítség és referencia szerzés Business modell elkészítése igen sokrétű ismeretet igénylő, nehéz feladat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mi is az a „ Know How ”' - wayne-figueroa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jelent s jogeset
Jelentés + Jogeset
 • A know-how angol kifejezés, magyar fordításban nem használják.
 • A kifejezés magyarul annyit jelent: tudni hogyan.
 • Mentori segítség és referencia szerzés
 • Business modell elkészítése igen sokrétű ismeretet igénylő, nehéz feladat.
 • Emiatt okkal gondolhatják az érintettek, hogy olyan alkotással állunk szemben, amit védeni kell.
 • Milyen jogi védelmet élvezhetnek az oldalak tervezői?
 • A kérdést nem tudjuk megválaszolni anélkül, hogy a szerzői mű fogalmát ne határoznánk meg.
 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) ad ugyan ehhez pozitív és negatív kritériumokat, a mű fogalmának meghatározását azonban kerüli, éppen annak érdekében, nehogy kirekesszen a védelem köréből olyan alkotásokat, amelyek a fejlődés eredményeként a törvény megalkotásakor még nem ismert formában, illetve tartalommal jönnek létre.
szerz i m vek vs nem szerz i m vek
Szerzői művek vs nem szerzői művek
 • Szerzői mű-e az üzleti modell?
  • E meghatározások adják meg tehát azokat a kereteket, amelyek között az üzleti modell tervezőjének művét el kell helyeznünk.
  • Ha ezek után választ akarunk adni arra a kérdésre, hogy megilleti-e szerzői jogi védelem az üzleti modell tervezőjét, a válasz úgy kezdődik, hogy attól függ...
  • A mű megjelenése, elrendezése, terjedelme, a használt képi, grafikai, esetleg más megoldásai ugyanis nagyon széles skálán mozoghatnak.
 • A szerzői mű színvonalát el nem érő alkotások
  • Ha az alkalmazott eszközök, formák nem térnek el a szokásostól, semmilyen eredeti tartalmat vagy formát nem hordoznak, a mű nem részesülhet a szerzői jog védelmében.
  • Ebben az esetben az alkotó és a megrendelő kapcsolatát a közöttük egyébként fennálló jogviszony alapján kell megítélni. Ha az munkaviszony, úgy a munkajog, és speciálisan az egyedi munkaszerződés, ha pedig vállalkozói vagy megbízási jogviszonnyal van dolgunk, úgy az alapul szolgáló szerződés rendelkezései lesznek irányadók a tevékenységre, illetve a teljesítményre.
 • A szerzői mű színvonalát elérő alkotások
  • Ha az alkotás eléri a szerzői mű színvonalát, vagyis felismerhető rajta a szerző szellemi tevékenységéből eredő egyéni, eredeti jelleg, az üzleti modell szerzői műnek minősül, és megilleti a szerzői jogi törvény által e művek részére biztosított védelem.
p lda
Példa
 • Nagyon gyakran a know-how egy vállalkozás alapja
  • azaz a tagok nem pénzbeli hozzájárulásként is nyújthatják.
 • Coca-Cola gyártási folyamata:
  • szigorúan bizalmasan kezelendő és csak nagyon kevesen ismerik.
  • a know-how-t a vállalkozás működési könyvében rögzítik, de üzleti titok és szigorúan bizalmas információként kezelik
  • a tag az apportként átadni vállalt know-how-t tárgyiasult formában - például írásos dokumentumban, video szalagon, CD-n, vagy bármely más elektronikus formában - köteles a társaság rendelkezésére bocsátani, ezt a bejegyzéskor a cégbíróságnak vizsgálnia kell.
a fogalom tartalma
A fogalom tartalma
 • Aknow-how szellemi alkotás, azon belül is a szerzői jogvédelem alatt álló alkotás.
 • Olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeret, tapasztalat, amely a gyakorlatban felhasználható, hozzáférése korlátozott.
 • A know-how-t az oltalom, jogi védelem addig illeti meg, amíg közkinccsé nem válik, tehát amíg relatíve új.
  • Ez a tulajdonsága biztosítja, hogy vagyoni értékkel bíró dolog legyen,
  • tehát értékesíthető, átruházható
  • Rögzítettség.
 • A szerzői jogi oltalom lényege, hogy mindenfajta felhasználás csak a szerző engedélyével történhet. A jogosulatlan felhasználókkal szemben a szerző a törvény által biztosított különböző igényeit érvényesítheti, így például
  • kérheti a jogosulatlan felhasználástól való eltiltást,
  • vagy/és követelheti az elért gazdagodás visszatérítését, illetve
  • vétkes jogsértés esetén kárának megtérítését.
jogosult
Jogosult
 • A know-how azt illeti meg, aki kidolgozta, vagy aki jogszerűen megszerezte.
 • A know-how szerződéssel ruházható át.
 • Hasznosítását speciális szerződések keretében szokták rögzíteni.
elterjed s
Elterjedés
 • A szabadalmazás szigorú követelményei, időbeli elhúzódása miatt, a kis- és középvállalkozások és a multinacionális cégek is egyre gyakrabban használják az oltalomnak ezt a lehetőségét.
 • Nemcsak egyszerű ismeretről lehet itt szó, hanem
  • kutatás-fejlesztési eredményekről,
  • technikai alkotásokról,
   • melyeknek igen jelentős anyagi vonzata lehet egy-egy cég életében.
jellemz k
Jellemzők
 • Üzleti, kereskedelmi értéke van.
 • Rögzítettség
 • Vagyoni jelleg:
  • nem általánosan hozzáférhető,
  • a köz számára nem elérhető, azaz titkos, csak korlátozott körben ismerik.
 • Relatívitás:
  • ami egy fejlődő országban például know-how szerződés tárgya lehet, az egy iparilag fejlett országban közkincs, nem titkos ismeret;
  • megvásárlása, megismerése, megtanulása sokkal olcsóbb és gyorsabb eljárás, mint azt önállóan kifejleszteni,
  • működő dologról van szó, hiszen már alkalmazták és bevált, tehát a gyakorlatban felhasználható.
a v delem l trej tte
A védelem létrejötte
 • A know-how-ra vonatkozó védelem annak létrejöttével keletkezik, nincs szükség hozzá semmiféle hivatalos eljárásra.
 • Ezen szerzői jogi védelem mellett a know-how jogosultját, birtokosát megilleti a titokvédelem is.
 • Mivel a know-how lényege, hogy titkos, ezért a titokban maradásához jogos érdek fűződik.
 • A jogtalan nyilvánosságra hozatal esetén pedig a jogosultat védik a tisztességtelen verseny elleni törvény és a Polgári törvénykönyv üzleti titokvédelemre vonatkozó szabályai.
felhaszn l si k rd sek
Felhasználási kérdések
 • A szerző és a felhasználó viszonyában némileg eltérő szabályok érvényesülnek abban az esetben, ha közöttük jogviszony áll fenn, és a mű elkészítése a szerző valamilyenfajta kötelessége. Ebben az esetben ugyanis a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató/megbízó/megrendelő szerzi meg, és a szerző személyhez fűződő jogai is némileg korlátozottan érvényesülnek.
 • A felek, vagyis a felhasználó és az alkotó jogviszonyára a felhasználási szerződés rendelkezései lesznek irányadók, amelyre a törvény kötelező írásbeliséget ír elő.
 • Az alkotó és a megrendelő jogviszonyára a fentebb már írtak szerint nem a szerzői jog, hanem a közöttük fennálló egyéb jogviszonyra vonatkozó szabályozás lesz irányadó, kiegészülve a Ptk. fent idézett rendelkezésével, és amennyiben készült ilyen, a know-how hasznosítási szerződésben foglalt szerződéses kikötésekkel.
ad