โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 66

 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

แผนงานวิจัย ระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่าย ลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม. โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน A Flash Flood Watch and Warning Systems. นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 5587803

3

A Flash Flood Watch and Warning Systems


3 5587803


3 5587803

 • :

 • :


3 5587803


3 5587803

 • 9

 • 4


3 5587803

 • 26 5


3 5587803


3 5587803

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


3 5587803


3 5587803

01

02

03


3 5587803

(..)

150-250

250-350

350-450

450-550

550-650

650-850

850-1350

1350-2160

01

01

1,263 ..

21.8 .

1:278

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


3 5587803

(..)

150-250

250-350

350-450

450-550

550-650

650-850

850-1350

1350-2160

02

37 ..

5.5 .

1:25

.

.

.

.

.

.


3 5587803

(..)

150-250

250-350

350-450

450-550

550-650

650-850

850-1350

1350-2160

03

204 ..

10.1 .

1:39

.

.

.

.

.


3 5587803


3 5587803

()


3 5587803


3 5587803

3 (Thiessen Average)


3 5587803

24 (30 )


3 5587803

-

- 24

-

1.

-


3 5587803

2. 24

24


3 5587803

3.

HEC-HMS (Hydrologic Model System) US Army Corps of Engineers


3 5587803

3.


3 5587803

3.


3 5587803

(QP) 24 (R24hr) 30 3

QP = a R24hr + b

QP=, ..

R24hr= 24 , .

a b =


3 5587803

(01)


3 5587803

(02)


3 5587803

(03)


3 5587803

(API)

API Antecedent Precipitation Index

API(t)=(API(t-1)xK(t-1)) +P(t)

API(t)= , .

API(t-1)= , .

P(t)= , .

K(t-1)=


3 5587803

(API)

K(t)=exp(-E(t)/W(m))

E(t)= t, .

W(m)= maximum soil moisture available for evaporation t, .

W(m)=(WHC/100)(BDx100)

WHC= ,

BD= , /..


3 5587803

(API)

1. (API)

1.1 : Modified Penman


3 5587803

(API)

1. (API)

1.2 (W(m)) 19.89

1.3 (K)


3 5587803

(API)

2. (API)

API=() x()

API 0-15, 15-30, 30-50 API


3 5587803

(API)

2. (API)


3 5587803

-

- (API)

- (QP) 24


3 5587803

1.


3 5587803

2. (API)

API 162.28 API API API


3 5587803

2. (QP)

3 QP 1 ( 24 )

(QP) 2524253625382543 2549

(QP)


3 5587803

2. (QP)

(01)


3 5587803

2. (QP)

(02)


3 5587803

2. (QP)

(03)


3 5587803

()


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803


3 5587803

/ API / QP

API


3 5587803

 • : .. 2521-2550

 • : 24 24 4

3. : (N.17)


3 5587803

()

4. : - 14

5. : 1: 50,000

6. : (B.D.) (WHC)


3 5587803

24

- 24

-

1. 24

24


3 5587803

2.

24


3 5587803

3.


 • Login