Agresja w szkole kontekst zapobieganie i podej cie
Download
1 / 130

Agresja w szkole: Kontekst, zapobieganie i podejście - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Agresja w szkole: Kontekst, zapobieganie i podejście. Jim Larson, Ph.D. Professor Emeritus Department of Psychology University of Wisconsin – Whitewater Whitewater, WI 53190 [email protected] and The Melissa Institute for Violence Prevention and Treatment

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Agresja w szkole: Kontekst, zapobieganie i podejście ' - watson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agresja w szkole kontekst zapobieganie i podej cie
Agresja w szkole:Kontekst, zapobieganie i podejście

Jim Larson, Ph.D.

Professor Emeritus

Department of Psychology

University of Wisconsin – Whitewater

Whitewater, WI 53190

[email protected]

and

The Melissa Institute for Violence Prevention and Treatment

www.teachsafeschools.orgwww.melissainstitute.orgJ zyk prewencji
Język prewencji

“Zapobieganie atakowi serca”

Poziom prewencji

Pierwszy poziom Drugi poziom Trzeci poziom

DietaDietaDieta

ĆwiczeniaĆwiczenia Ćwiczenia

Leczenie Leczenie

Operacja bypassy

ZapobieganieOdwrócenie Powstrzymanie


Trzypoziomowy proces zapobiegania agresji w szkole
Trzypoziomowy proces zapobiegania agresji w szkole

Pierwszy poziom zapobiegania – Procedury uniwersalne

Dla wszystkich uczniów i pracowników

Zapobieganiewystępowaniu problemów


Trzypoziomowy proces zapobiegania agresji w szkole1
Trzypoziomowy proces zapobiegania agresji w szkole

Drugi poziom zapobiegania – wybrane procedury

Dla uczniów z grupy ryzyka

Odwrócićistniejące problemy


Trzypoziomowy proces zapobiegania agresji w szkole2
Trzypoziomowy proces zapobiegania agresji w szkole

Trzeci poziom zapobiegania – Procedury ukierunkowane dla uczniów z grupy najwyższego ryzyka

Powstrzymać i ZREDUKOWAĆ problemy


Pierwszy poziom zapobiegania obejmuj cy wszystkich uczni w i pracownik w
Pierwszy poziom zapobiegania, obejmujący wszystkich uczniów i pracowników

 • Obejmuje:

 • Podstawową politykę bezpieczeństwa i odpowiednie procedury

 • Podstawowe umiejętności interpersonalne

 • Podstawowe umiejętności emocjonalne


Pierwszy poziom dla ka dego na ka dym szczeblu
Pierwszy poziom dla każdego na każdym szczeblu

 • Ogólnoszkolny pisemny kodeks zachowania

 • Ogólnoszkolne zasady zachowania

 • Klasowe zasady zachowania

 • Społeczno-emocjonalny program uczenia się

 • Ogólnoszkolne zapobieganie agresji

 • Zauważanie i wspieranie zachowania pozytywnego


Budowanie kodeksu zachowania
Budowanie kodeksu zachowania

 • Pisemne wykazy zachowań pożądanych i niepożądanych

 • Ustalenie wykazów oczekiwań i standardów dla każdego

 • Optymalizacja potencjału wyszkolonych behawioralnie uczniów jako wzoru dla rówieśników

 • Opracowanie struktury wsparcia behawioralnego dla dyscypliny i dla uczenia się

 • Nauczanie, nie tylko dystrybuowanie


Zasady og lnoszkolne
Zasady ogólnoszkolne

 • Na podstawie kodeksu

 • Niewiele, pozytywnie sformułowane

 • Przeznaczone do kierowania i wpływania na właściwe zachowanie, nie grożenia za niewłaściwe

 • Kierowane na poważne problemy, nie drobiazgi

 • Umieszczone w obiekcie w wielu miejscach


Zasady og lnoszkolne1
Zasady ogólnoszkolne

Wzór

 • Bądź punktualny, bądź gotów do pracy

 • Szanuj przestrzeń innych

 • Szanuj prawo innych do nauki

 • Problemy rozwiązuj wyłącznie za pomocą rozumu

  Naucz znaczenia zasad i przedyskutuj je!


Zasady klasowe
Zasady klasowe

 • Interwencje wyprzedzające

 • „Wskazówki” sukcesu behawioralnego

 • Oczekiwania nauczycieli powinny być podobne, ale odzwierciedlać potrzeby indywidualne

 • Kilka (4-5), pozytywnie sformułowane

 • “Jeżeli złamiesz zasadę, będzie konsekwencja”

  • Czy to zasada, czy „propozycja”?


Przyk ad zasad klasowych
Przykład zasad klasowych

 • Wchodź spokojnie i udaj się prosto na miejsce

 • Na ławce kładź tylko potrzebne materiały

 • Rozmawiaj cicho, dopóki lekcja się nie rozpocznie

 • Jeśli chcesz coś powiedzieć, podnieś rękę i czekaj na wezwanie

 • Szanuj przestrzeń innych

 • Pozostawaj na miejscu do końca zajęć lub do uzyskania pozwolenia nauczyciela


Uczenie si spo eczno emocjonalne
Uczenie się społeczno-emocjonalne

 • Nauczanie wszystkich uczniów, jak się uczyć w kontekście społecznym

 • Stosowane od przedszkola do szkoły średniej

 • Umiejętności pomagające uczniom:

  • Uspokoić się, jeśli się rozzłoszczą

  • Zaprzyjaźniać się

  • Rozwiązywać konflikty z szacunkiem

  • Dokonywać bezpiecznych i etycznych wyborów.Og lnoszkolne zapobieganie przemocy
Ogólnoszkolne zapobieganie przemocy CASEL

 • Wszystkie szkoły powinny mieć ustaloną politykę i programy, aby zabezpieczyć uczniów przed codziennym nękaniem lub nadużyciami ze strony innych uczniów


Czym jest dr czenie
Czym jest dręczenie? CASEL

 • Uczeń jest dręczony wtedy, kiedy wielokrotnie przez jakiś czas narażony jest na negatywne, fizyczne, słowne lub niebezpośrednie działania ze strony innego ucznia lub kilku uczniów (Olweus, 1993)

 • Wskazówki to:

  • Nierównowaga sił

  • Cierpienie ofiary

  • Wielokrotność

  • Trwające przez jakiś czas


Wiek 11: CASEL Chłopcy 17%Dziewczęta 10% Wiek 13 Wiek 15: Chłopcy 8%, Dziewczęta 5% Chłopcy 14% Dziewczęta 8 %

Bullied at school at least 2 times in last 2 months

Prześladowane w szkole co najmniej 2 razy w ciągu ostatnich 2 miesięcy


Typy dr czenia
Typy dręczenia CASEL

 • Dręczenie fizyczne

 • Dręczenie słowne

  • Obejmuje molestowanie seksualne, złośliwe dokuczanie, oraz zastraszanie

 • Cyberprzemoc

  • Facebook, Twitter, inne społeczne media

 • Dręczenie pośrednie lub relacyjne

  • Celowe wykluczanie, raniące plotkowanie


Kto jest nara ony na dr czenie
Kto jest narażony na dręczenie CASEL ?

 • Mniejsi, strachliwi, słabsi chłopcy, nie mający wspierającej grupy rówieśników

  Na dręczenie fizyczne

 • Uczniowie mający dziwaczne społeczne umiejętności

 • Uczniowie wyglądający wyraźnie inaczej

 • Uczniowie niepełnosprawni

 • Uczniowie z mniejszości etnicznych

 • Uczniowie homoseksualni lub posądzani o homoseksualizm


Cechy skutecznego programu zapobiegania dr czeniu
Cechy skutecznego programu zapobiegania dręczeniu CASEL

 • Starania całej szkoły i całej społeczności

 • Entuzjazm administratora/dyrektora

 • Zredukowane okazje do dręczenia

 • Zredukowane wzmocnienie dręczenia

 • Większa wiedza i umiejętności personelu

 • Większa wiedza i umiejętności uczniów

 • Większa wiedza i umiejętności rodziców

 • Ciągła ewaluacja


Zauwa anie i wspieranie pozytywnego zachowania
Zauważanie i wspieranie pozytywnego zachowania CASEL

 • Pielęgnowanie więzi ze szkołą

  - “Duma szkoły”

  • Pomagają pozaprogramowe kluby i aktywności

 • Publiczne celebrowanie osiągnięć w nauce, artystycznych i gimnastycznych

 • Zauważanie prospołecznych zachowań

  • Skup się na tym, co chcesz, by uczniowie robili, a nie na tym, czego nie chcesz www.pbis.org


Pierwszy poziom zapobiegania przemocy w szkole
Pierwszy poziom zapobiegania przemocy w szkole CASEL

 • Dotyczy zapobiegania i potrzeb dyscyplinarnych większości uczniów

 • Zwiększa liczbę dobrze zachowujących się, nieagresywnych uczniów

 • Umożliwia personelowi identyfikację uczniów, którzy naprawdę potrzebują wsparcia

  Drugi poziom zapobiegania


Drugi poziom zapobiegania
Drugi poziom zapobiegania CASEL

 • Kierowany do uczniów, dla których zapobieganie na poziomie pierwszym nie wystarcza

 • Dostarcza dodatkowego wsparcia emocjonalnego i behawioralnego

  • Obejmuje szkolenie nauczycieli w strategiach de-eskalacji zachowania

  • Albo interwencje klasowe (np. zapisanie-wypisanie)

  • Albo treningi umiejętności w małych grupach


Kim oni s
Kim oni są? CASEL

 • W większości uczniowie płci męskiej, chociaż agresja dziewcząt w USA rośnie

 • Wszystkie grupy wiekowe, socjo-ekonomiczne i rasowe/etniczne, chociaż przeważają niższe klasy

 • Zwykle nie szukają kłopotów, chociaż brak im umiejętności unikania ich

 • Najczęściej z problemami w nauce

 • Częste problemy rodzinne


Czynniki ryzyka w agresywnym zachowaniu w szkole
Czynniki ryzyka w agresywnym zachowaniu w szkole CASEL

 • Kontekst rodzinny

  • Przemocowi, nieskuteczni rodzice

  • Rodzice z kryminalnym tłem/uzależnieni

 • Kontekst szkolny

  • Wyższy odsetek uczniów

   z biednych środowisk

  • Przytłoczeni nauczyciele

 • Kontekst rówieśniczy

  • Odrzucenie przez rówieśników

  • Wykolejeni rówieśnicy


Dwa wzory zachowania agresywnego
Dwa wzory zachowania agresywnego CASEL

 • Agresja proaktywna

 • Celowe zachowania agresywne

 • Niesprowokowane zamiary skrzywdzenia lub przymuszenia

 • z zimną krwią; typ dręczyciela; przywództwo gangu

 • Przecenianie używania agresji

 • - Najlepiej opanowywana skutecznymi środkami obrony

  • Celowe zachowania agresywne

  • Niesprowokowane zamiary skrzywdzenia lub


Agresja reaktywna
Agresja CASEL reaktywna

 • Agresja nieplanowana, impulsywna

 • Charakteryzująca się:

  • Szybkim wpadaniem w złość

  • Słabym regulowaniem emocji

  • Lokowaniem kontroli na zewnątrz

  • Znacznym poziomem odrzucenia rówieśniczego

  • Zaburzonym przetwarzaniem

   informacji


Deficyty w przetwarzaniu społecznych informacji u reaktywnie agresywnych młodych ludzi(Dodge, 1991; Crick & Dodge, 1994)

 • Zwraca uwagę na dostępne sygnały społeczne

 • Nadaje sygnałom znaczenie

 • Wybiera pozytywne rezultaty

 • Generuje możliwe odpowiedzi

 • Identyfikuje możliwe konsekwencje odpowiedzi

 • Realizuje wybrane odpowiedzi

 • Nadmiernie czujny na sygnały agresywne

 • Wrogie nastawienie atrybucyjne

 • Wyższa wartość odpłacania się niż przynależności

 • Niewielkie zdolności generowania rozwiązań

 • Skłonności do pozytywnego oceniania agresji

 • Trudności w opanowywaniu umiejętności prospołecznych


Agresja reaktywna u m odzie y implikacja dla interwencji terapeutycznych
Agresja reaktywna u młodzieży reaktywnie agresywnych młodych ludziImplikacja dla interwencji terapeutycznych

Deficyt społeczno-poznawczy

 • Nadmiernie czuły na sygnały agresji

 • Wrogie nastawienie atrybucyjne

 • Przypisywanie wyższej wartości odpłacie niż przynależności

 • Niewielkie umiejętności generowania rozwiązań

 • Tendencja do pozytywnej ewaluacji agresji

 • Trudności w opanowywaniu umiejętności prospołecznych

  Koncentracja w treningu

 • Trening w rozpoznawaniu sygnałów werbalnych i niewerbalnych

 • Przeszkolenie w atrybucji

 • Myślenie konsekwencyjne

 • Umiejętności generowania rozwiązań

 • Rozwijanie umiejętności nabierania perspektywy

 • Trening umiejętności behawioralnych


A co b dzie je li nic nie zrobimy
A co będzie, jeśli nic nie zrobimy? reaktywnie agresywnych młodych ludzi

Trwałość poważnych zachowań agresywnych u mężczyzn jest prawie taka sama jak ich IQ

 • Olweus, D. (1979). Stability of aggressive reaction patterns in males: a review. Psychological Bulletin, 86, 852- 875.

 • Zumkley, H. (1992). Stability of individual differences in aggression. In A. Fraczek & H.Zumkley (Eds.), Socialization and aggression (pp. 45-57). New York: Springer.


Czy zachowanie agresywne stanowi trwa y wz r zachowania
Czy zachowanie agresywne stanowi trwały wzór zachowania reaktywnie agresywnych młodych ludzi?

 • Podgrupa chronicznie agresywnych dzieci przedstawia ryzyko najbardziej gwałtownej przemocy w okresie dojrzewania(Nagin & Tremblay, 1999)


Agresja u dziewcz t
Agresja u dziewcząt reaktywnie agresywnych młodych ludzi

Fizycznie agresywne dziewczęta jako grupa są narażone na relatywnie większe ryzyko

Wolą agresywnych chłopców

Wcześnie zaczynają życie seksualne

Narażone na wysokie ryzyko fizycznej przemocy

Większość ich kłótni dotyczy chłopców, albo postrzeganego przez nie braku szacunku

Większe ryzyko fizycznie agresywnych zachowań w szkole przejawiają dziewczęta, które były w domu wykorzystywane seksualnie lub fizycznie


3 składniki reaktywnie agresywnych młodych ludziGniewu

 • Część emocjonalna

  • Fizyczne doznanie dziecka, że jest złe lub wpada w złość

 • Część poznawcza

  • Jak dziecko ocenia dostępne informacje

 • Część behawioralna

  • Wybrany przez dziecko sposób wyrażenia uczucia – Agresja czy samokontrola?


Gniew i agresja reaktywna
Gniew reaktywnie agresywnych młodych ludzii agresja reaktywna

 • Tendencja do nadmiernego rozpoznawania każdego wzburzenia jako gniewu

 • Bardzo małe doświadczenie w kontrolowaniu wzburzenia

 • Wysoki poziom wzburzenia zakłóca myślenie

 • Błędnie postrzega różne działania jako zagrażające

 • Rozpoczyna się pętla odpłacania

 • Interwencja dotyczy:

  • Regulacji uczuć

  • Umiejętności myślenia

  • Umiejętności behawioralnych


Pomaganie gniewnym m odym ludziom w zmianie
Pomaganie gniewnym młodym ludziom w zmianie reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Musi obejmować skoncentrowany trening umiejętności; Kara i rada nie działają

 • Musi dotyczyć myślenia, kontroli gniewu i zachowania:

  • Uczy uczenia samego siebie i rozwiązywania problemów

  • Uczy techniki regulacji gniewu

  • Uczy alternatywnych w stosunku do agresji zachowań

 • Musi być połączone z postępami całej klasy


Wnikliwo i umiej tno ci nauczyciela administratora
Wnikliwość i umiejętności nauczyciela/administratora reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Pomyśl o agresywnych, destrukcyjnych uczniach jako o tych, którym teraz brak umiejętności

  • Konsekwencje powinny być nauką, a nie tylko karą

 • Modeluj kontrolowanie gniewu i umiejętności rozwiązywania problemów

  • “Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć” – Gandhi

 • Naucz się i stosuj techniki de-eskalacji gniewu i sterowania konfliktem


? reaktywnie agresywnych młodych ludzi


++ reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Terapia dzieci w wieku lat 8-14 przy zastosowaniu

  Programu radzenia sobie z gniewem


Trening umiej tno ci w ma ych grupach
Trening umiejętności w małych grupach reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Personel szkolny wybiera czworo do siedmiorga uczniów

 • Lepiej, by byli to uczniowie w zbliżonym wieku lub klasie (wiek 8 do 12)

 • Rodzice przysyłają zgodę lub zawiadomienie

 • Specjalista spotyka się z uczniami raz na tydzień na godzinę przez 18-20 tygodni, by trenować umiejętności

 • Nauczyciel kieruje transferem trenowanych umiejętności


Wychowawca y klasy
Wychowawca(y) klasy reaktywnie agresywnych młodych ludzi

Bardzo ważni partnerzy w Programie radzenia sobie z gniewem

Pomagają w przesiewie i rozpoznaniu

Dostarczają informacje o dziecku, włącznie z jego ulubionymi „wzmacniaczami”

Oceniają cotygodniowe osiągnięcia

Co tydzień konsultują się z trenerem odnośnie zachowania dziecka

Sterują transferem umiejętności nabytych w małej grupie


Transfer umiejętności reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Transfer umiejętności z treningu w grupie do klasy i poza nią

 • Blisko współpracuje z trenerem umiejętności

 • Dostarcza okazji do ćwiczeń lub „przyłapywania ich na tym, że są grzeczni”

  • Patrz podpowiedzi do transferu s. 202

  • Patrz CPMR s. 214

  • Patrz lista sprawozdawcza z sesji s. 215


Przegl d programu radzenia sobie z gniewem
Przegląd programu radzenia sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludzi

Sesja 1: Wstęp

Sesja 2: Ustalenie celu

Sesje 3-7: Uświadamianie sobie gniewu i kierowanie nim

Sesje 8-10: Rozwiązywanie problemów społecznych

Sesje 11-18: Tworzenie nagrań


Zaczynamy formujemy grup
Zaczynamy: Formujemy grupę reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • 4 do 7 dzieci

 • Podobny wiek, prezentują zbliżone problemy (np. destrukcyjne agresywne zachowanie)

 • Wyłącz dzieci, które

  • Prawdopodobnie stanowić będą duże zagrożenie dla sterowania zachowaniem grupy. Najpierw popracuj z nimi indywidualnie.

  • Poważnie różnią się od przewidywanej większości członków (wiek, płeć, poziom rozwoju)


Monitorowanie post pu
Monitorowanie postępu reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Patrz rozdział 13 w Pomoc dzieciom … zestaw propozycji do Radzenia sobie z gniewem lub Najpierw pomyśl

 • Stosuj system podmiotu w liczbie mnogiej w odniesieniu do mierzalnych, dających się zaobserwować problemów z zachowaniem

 • Rozważ analizę za pomocą Procentu nienakładającyh się danych (PND) lub Skali osiągania celu (GAS)


System punktów reaktywnie agresywnych młodych ludzi

Punkty indywidualne

 • Punkty za zachowanie

 • Udział

 • Przejście do i z grupy

  Punkty grupowe

 • Wzmacniaj pracę grupową i współpracę


System punkt w karnych
System punktów karnych reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Procedura płacenia kosztów

 • Punkty karne jako ostrzeżenia za pogwałcenie zasad

 • 3 punkty karne – Wyjście z zajęć lub utrata punktów zdobytych tego dnia

 • Podkreśl, że punkt karny to ostrzeżenie

 • Celowo dawaj punkty karne podczas kilku pierwszych sesji, by ukształtować zachowanie grupy


Powtarzające się problemy z zachowaniem reaktywnie agresywnych młodych ludzi

Powtarzające się problemy z zachowaniem mogą wymagać intensywniejszej interwencji.

- Zindywidualizowany plan zachowania

- Obejmuje środowisko szkolne-domowe

- Indywidualne spotkania z bardzo destrukcyjnymi dziećmi; może powrót do grupowej ugody, dotyczącej poprawy zachowania;

- Jeżeli konieczne, wyłącz z zajęć, by uniknąć efektu jatrogennego


Interwencja w radzeniu sobie z gniewem sesja 1
Interwencja w radzeniu sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludziSesja 1

 • Wyjaśnij cel grupy jako sposobu na lepsze opanowanie kontroli gniewu/zachowania

 • Ustal reguły grupowe, czas, i wyjaśnij system sterowania zachowaniem

 • Wykonajcie ćwiczenie “Zapoznajcie się”

 • Omówcie proces indywidualnego postrzegania– Różnice w opisach kart


Dlaczego on tam siedzi i nie gra
Dlaczego on tam siedzi i nie gra? reaktywnie agresywnych młodych ludzi


Aktywno ci ko cz ce sesj
Aktywności kończące sesję reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Pozytywna informacja zwrotna

  • Każdy uczeń mówi jedną pozytywną rzecz o sobie i o osobie siedzącej obok

  • Prowadzący najpierw modeluje odpowiednie komplementy

  • Podliczanie i wpisywanie punktów

 • Czas wolny (opcjonalne)

 • Zabawa/przegryzka do wyboru dla każdego dziecka, które zarobiło 1 punkt


Interwencja w radzeniu sobie z gniewem sesja 2 ustalanie celu
Interwencja w radzeniu sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludziSesja 2: Ustalanie celu

 • Naucz obydwóch pojęć; “cel” i “ustalanie celu.”

  • “Coś, czego chcę i chcę pracować, by to osiągnąć”

 • Uczestnicygenerują cele behawioralne wokółspraw stwarzających problemy w szkole

  • Wykorzystaj Mój arkusz celów na stronie 205

  • W każdym tygodniu cel nowy, powtórzony, lub skorygowany

  • Pierwsze cele powinny być łatwiejsze


Przedstawienie kontroli gniewu członkom grupy reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Uczucia nie są ani złe, ani dobre, ani słuszne, ani niesłuszne

 • Liczy się sposób, w jaki radzimy sobie z uczuciami

 • Wszyscy od czasu do czasu wpadamy w złość

 • Musimy znaleźć sposób kontrolowania gniewu, by osiągnąć nasze cele i współżyć z innymi

 • Przejście do ćwiczenia umiejętności podtrzymywania samokontroli w prowokujących sytuacjach


Interwencja w radzeniu sobie z gniewem sesja 3 dr czenie lalki
Interwencja w radzeniu sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludziSesja 3: Dręczenie lalki

 • Cele, następnie wyjaśnij aktywności jako pierwszy krok w kierunku kontroli gniewu

 • Najpierwwyjaśnij zasady

 • Niech członkowie grupy najpierw pomyślą o rodzaju kpinz lalki i jak ma ona instruować samą siebie

 • Pokaż, jak to zrobić

 • Zapewnij podporządkowanie się,powtórkę, i podsumowanie

 • Dostarcz pozytywną informację zwrotną


Interwencja w radzeniu sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludziSesja 4: Samoinstruowanie się

- Potrzebujemy kart i domina

- Cele, następnie przegląd wglądu uzyskanego z dręczenia lalki

- Przepracuj przypomnienie karty i aktywności związane z dominem

- Przepytajpotem każdego ucznia

- Wyjaśnijzasady dręczenia się w kręgu

- Przekaż pozytywną informację zwrotną


Interwencja w radzeniu sobie z gniewem sesja 5 r ne perspektywy
Interwencja w radzeniu sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludziSesja 5: Różne perspektywy

 • Cele, przypomnienie, następnie wykorzystaj podręcznik, DUSO, lub Kartę Drugiego Kroku, by wyciągnąć „na czym polega problem” każdego uczestnika, przedstawiającego inny pomysł

 • Skomentujróżne perspektywy

 • Wykonaj ćwiczenie “grasujący reporter” z uczestnikami w różnych rolach z obrazka

 • Wydobądź perspektywę “punktu widzenia”


Dlaczego on rzuca pomidorem
Dlaczego on rzuca pomidorem? reaktywnie agresywnych młodych ludzi


Interwencja w radzeniu sobie z gniewem sesja 6 jak wygl da gniew
Interwencja w radzeniu sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludziSesja 6: Jak wygląda gniew?

 • Cele, przejrzenie, następnie uczestnicy odgrywają role w incydencie związanym z gniewem

 • Omówieniecech gniewu podczas odgrywania ról – wygląd twarzy, język ciała, co powiedzieli lub zrobili

 • Zgódźcie się co do definicji gniewu

 • Rozpocznijcie dyskusję na tematwyzwalaczy gniewu u dzieci

 • WprowadźDzienniczek kłopotów – str. 195


Interwencja radzenia sobie z gniewem sesja 7 jak si czuje gniew
Interwencja radzenia sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludziSesja 7: Jak się czuje gniew?

 • Cele, przejrzenie, następnie omówienie fizjologicznego aspektugniewu

 • Uczucia jako sygnałynadchodzącego gniewu oraz tego, że jest problem do rozwiązania

 • Grupowa „karuzela”

 • Połączenie myśli-uczuć-zachowaniaz tym, jak wyglądają


Sesje radzenia sobie z problemem
Sesje radzenia sobie z problemem reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Uzasadnienie: Poprawienie umiejętności uczniów w znajdowaniu nieagresywnej alternatywy rozwiązywania problemów społecznych

 • Deficyty umiejętności:

  • Wąska definicja problemu (moja definicja jest jedyną perspektywą)

  • Ograniczona zdolność generowania rozwiązań (pierwsze i często jedyne rozwiązanie, które przychodzi do głowy, to agresja)

  • Ograniczona umiejętność zatrzymania się i oceny możliwych konsekwencji różnych potencjalnych rozwiązań


Interwencja radzenia sobie z gniewem sesja 8 problemy i wybory
Interwencja radzenia sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludziSesja 8: Problemy i wybory

 • Cele, przejrzenie, następnie wizualizacja najświeższych problemów i dokonanych wyborów

 • Przejrzyjcie dokonane wybory i zdecydujcie, w których zastosowano kontrolę gniewu i jakie stwierdzenia o sobie mogły zostać użyte

 • Przedyskutujcie koncepcję „konsekwencji” – pozytywnych i negatywnych

 • Zastosujcie do dokonanych wcześniej wyborów


Interwencj a radzenia sobie z gniewem sesja 9 wybory i konsekwencje
INTERWENCJ reaktywnie agresywnych młodych ludziA radzenia sobie z gniewemSesja 9: Wybory i konsekwencje

Cele, przejrzenie, potem trenujemy:

 • Jaki problem? (Problem -identyfikacja)

 • Jakie mam uczucia? (Rozpoznanie uczucia)

 • Jakiego dokonałem wyboru? (generowanie reakcji)

 • Co się może wydarzyć? (rozpoznanie konsekwencji

 • Co zrobię?(Podjęcie decyzji)


Interwencja radzenia sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludziSesja 10 do końca: Rozwiązywanie problemów

 • Cel 1:Zidentyfikuj problemy w szkole, odpowiednie do projektu nagrania

 • Cel 2: Odczul grupę na filmowanie

 • Cel3: Sfilmuj sytuację, stwarzającą problem

 • Cel 4: Przygotuj filmowanie alternatyw i konsekwencji


Interwencja radzenia sobie z gniewem sesja 10 do ko ca rozwi zywanie problem w
Interwencja radzenia sobie z gniewem reaktywnie agresywnych młodych ludziSesja 10 do końca: Rozwiązywanie problemów

 • Cel 5: Nagraj alternatywne rozwiązania

 • Cel 6:Przejrzyj „gotowy produkt” ,komentując mocne i słabe strony.


Zako czenie wi towanie
Zakończenie/świętowanie reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Odegrajcie „przegląd” w celu przypomnienia i przedyskutowania nabytych umiejętności

 • Podkreśl pozytywne zmiany w zachowaniu każdego ucznia

 • Omów, jak członkowie grupy mogą stosować te umiejętności w przyszłości i radzić sobie z nawrotami

 • Zorganizuj uroczystość wręczenia dyplomów

  • Rozdaj osobiste certyfikaty

  • Zorganizuj „pizza party”, jeśli grupa zasłużyła na nagrodę grupową


Podtrzymanie i zapobieganie nawrotom
Podtrzymanie i zapobieganie nawrotom reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Ustal sesje wzmacniające (po 2 i 4 tygodniach)

 • Zastosuj taktykę przypominania o zapobieganiu nawrotom

  • Naklejki w salach/na zamkach („Zatrzymaj się i pomyśl!”)

  • Dzienniczki kłopotów dla nauczycieli i innych odpowiedzialnych dorosłych

  • Mówienie do siebie na temat poradzenia sobie z błędami

 • Kontynuuj przekazanie ról nauczycielom i udziel im dodatkowego wsparcia, jeśli to konieczne

 • Przenieś uczniów do kolejnej grupy Radzenia sobie z gniewem, jeśli to konieczne


Terapia nastolatków przy zastosowaniu programu reaktywnie agresywnych młodych ludzi

Najpierw pomyśl


Najpierw pomy l
Najpierw pomyśl reaktywnie agresywnych młodych ludzi

 • Dla uczniów 14-18 lat

 • 6 do 8 uczniów tej samej płci w grupie

 • 60 min/tydzień, 18 tygodni minimum

 • Uczniowie z drugiego poziomu zapobiegania

 • Silne skupienie na szkole

 • Stosowany razem z interwencjami opartymi na pracy w klasie (np. Crone, et al., 2010)


Podobie stwa i r nice z programem radzenia sobie z gniewem
Podobieństwa i różnice z programem Radzenia sobie z gniewem

 • Treść zawiera więcej podobieństw niż różnic, ale podejście terapeutyczne w stosunku do nastolatków oczywiście różni się bardzo

 • Potrzebny bardziej współpracujący styl

 • Ogólnie, mniejsze zainteresowanie problemami sterowania zachowaniem

 • Potencjał większego zastosowania strategii kognitywnej restrukturyzacji

 • Stawka zazwyczaj jest wyższa

 • Wpływ rodziców może być mniejszy

 • Wpływy zewnętrzne – narkotyki, przestępczość, problemy społeczne – inne i często większe


Najpierw pomy l1
Najpierw pomyśl gniewem

 • Pięć modułów treningowych

  • Poziom wiedzy (Patrz Dodatek J)

  • Poziom umiejętności

 • Wbudowane w program strategie oceny pomagają osiągnąć postęp w treningu (Arkusz Sprawdź, czego się nauczyłeś)

 • Długość treningu zależna od obserwowanego opanowania wiedzy i umiejętności oraz danych dotyczących monitorowania postępu


Strefy umiejętności w Najpierw Pomyśl gniewem

Rozpoznawanie sygnałów gniewu

Łagodzące regulowanie gniewu

Samo-instrukcja w regulowaniu gniewu

Definicja problemu

Generowanie odpowiedzi na problem

Odgrywanie odpowiedzi na problem


Struktura sesji gniewem

Podkreśl wagę obecności;

Przyznaj punkty za samo-monitorowanie w klasie/ocenę nauczyciela

Wybierz z dziennika kłopotów wydarzenie, które miało miejsce w czasie od poprzedniej sesji;

Poprzez aktywne odgrywanie ról, odnieś się do jednego lub kilku najbardziej rzucających się w oczy problemów, ćwicząc w ten sposób nową wiedzę i umiejętności,

Przejrzyj wiedzę i umiejętności z poprzednich spotkań;

Wprowadź nowy temat;

Zadaj pracę domową lub określ wyzwania do pokonania;

Zakończ jakimś wzmocnieniem w postaci przekąski i ćwiczeniem relaksacyjnym


Organizacja modułu - 1 gniewem

 • Przygotowanie

 • Wyniki.Każdy moduł ma wyznaczone pożądane rezultaty, mogące służyć jako wyznaczniki decyzji o poruszaniu się poprzez elementy treningu. Rezultaty są podzielone na Wiedzę i Umiejętności.

 • Słownictwo funkcjonalnePrzykłady obejmują:

  • Zaufanie Wybór Konsekwencje Irytację Rozgniewany Wściekły Gniew Sygnał Wyzwalacz Zamiar Wrogi


Organizacja modu u 2
Organizacja modułu gniewem - 2

 • KomentarzTa sekcja zawiera wstępne obserwacje na temat treści kolejnego Modułu, jak również konieczny przegląd badań właściwych procedur treningowych.

 • Podpowiedzi dla trenera Ta sekcja obejmuje „koła, które już zostały wymyślone” i jest przeznaczona dla nowych trenerów , dostarczając im pomysłów i strategii na osiągnięcie sukcesu.


Przydatne wst pne dodatki
Przydatne wstępne dodatki gniewem

 • Krótki przegląd ocen problemów

 • Formularz monitorowania postępów w klasie

 • Wieloaspektowy formularz gniewu w szkole


Transfer nabytych umiejętności gniewem

 • Może być problemem ze względu na wielość nauczycieli

 • Zrób listę nauczycieli ochotników, terapeutów, pomocników lub administratorów

 • PatrzDodatek H,jeśli szukasz przykładowych wskazówek

 • Lider grupy musi włączyć oczekiwania do treningu!

  • “Jak przećwiczysz w tym tygodniu to, czego się dzisiaj nauczyliśmy?”


Najpierw pomyśl gniewemModuł I

 • Wstęp, wskazówki organizacyjne

 • Zasady zachowania

 • Umowa Najpierw pomyśl


Najpierw pomy l modu 1 ctn
Najpierw pomyśl Moduł 1 gniewemctn

 • Przykładowe reguły zachowania

  • Żadnego fizycznego kontaktu między członkami grupy

  • Pozwalaj wszystkim wyrażać swoje opinie bez przerywania

  • To, co zostało powiedziane, zostaje tam, gdzie zostało powiedziane, z wyjątkiem wyjaśnień trenera

  • Żadnych rasowych czy seksualnych obelg

  • Żadnego prześladowania członków grupy, poza odgrywaniem ról

  • Obecność na wszystkich spotkaniach, poza usprawiedliwioną absencją , podpisaną przez dorosłego


Najpierw pomy l modu 1 ctn1
Najpierw pomyśl Moduł 1 gniewemctn

 • Wyjaśnij system punktowy

 • Wyjaśnij poufność

 • Cele szkolenia i umowa Najpierw pomyśl

 • Akademickie samo-monitorowanie


Umowa najpierw pomy l
Umowa gniewemNajpierw pomyśl

 • Umowa Najpierw pomyśl

 • Ta umowa została zawarta pomiędzy__________________ i liderem grupy Najpierwpomyśl,_______________________________ dnia, ________________ , 2013

 • Ja, _______________________ zgadzam się postępować następująco

 • Będę obecny na każdym spotkaniu grupy Najpierw pomyśl, chyba że mam ważne usprawiedliwienie.

 • Będę współpracował z liderami grupy.

 • Będę szanował siebie i swoich kolegów w grupie.

 • Będę ciężko pracował, by osiągnąć następujący pozytywny cel w szkole:

 • Rozumiem, że MÓJ cel jest czymś, co naprawdę chcę osiągnąć.

 • Rozumiem, że lider Najpierw pomyśl, zaaprobowawszy mój cel, będzie pracował ze mną, by go osiągnąć.

 • Rozumiem, że mogą zaistnieć załamania i błędy, ale zrobię wszystko, by je naprawić i dalej pracować, by osiągnąć cel.

 • **************************

 • Nasze podpisy niżej świadczą o naszej gotowości, by ciężko pracować razem, współpracować, szanować się wzajemnie i dotrzymywać warunków umowy.

 • _______________________ _____________________

 • Członek grupyLider grupy


Akademickie samo monitorowanie
Akademickie samo-monitorowanie gniewem

 • Akademickie samo-monitorowanie

 • Nazwisko___________________________Tydzień od__________do_________

 • Klasa:___________________ Zaznacz wszystko, co odnosi się do tego tygodnia:

 • o Żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności

 • o Wszystkie prace domowe oddane

 • o Zadawane pytania

 • o Pozytywne komentarze przekazywane nauczycielowi

 • o _________________

 • Klasa:_________________Zaznacz wszystko, co odnosi się do tego tygodnia:

 • o Żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności

 • o Wszystkie prace domowe oddane

 • o Zadawane pytania

 • o Pozytywne komentarze przekazywane nauczycielowi

 • o _________________

 • Klasa:_________________Zaznacz wszystko, co odnosi się do tego tygodnia:

 • o Żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności

 • o Wszystkie prace domowe oddane

 • o Zadawane pytania

 • o Pozytywne komentarze przekazywane nauczycielowi


Dodatek i
Dodatek I gniewem

 • Dodatek I

 • FORMULARZ KLASOWEJ SAMOOBSERWACJI

 • Uczeń _______________________ Tydzieńod __________ do ______

 • Przedmiot ________________ Zaznacz to, co dotyczy bieżącego tygodnia:

 •  Żadnychnieusprawiedliwionychnieobecności.

 •  Wszystkiepracedomoweoddane.

 •  Pytaniazadawanepodczaslekcji.

 •  Pozytywnekomentarze.

 •  Inne _______________

 • Przedmiot ________________ Zaznacz to, co dotyczy bieżącego tygodnia:

 •  Żadnychnieusprawiedliwionychnieobecności.

 •  Wszystkiepracedomoweoddane.

 •  Pytaniazadawanepodczaslekcji.

 •  Pozytywnekomentarze.

 •  Inne ________________


Najpierw pomyśl moduł 1 gniewemctn

 • Zachowanie to osobisty wybór (Osobisty Wybór Zachowania -OWZ) (PersonalChoiceBehavior – PCB)

  • Umiejscowienie kontroli wewnątrz

  • Wybór vs. Muszę


Najpierw pomy l modu 1 ctn2
Najpierw pomyśl Moduł 1 gniewemctn

 • Moment na podjęcie decyzji

 • Uzupełnij Sprawdź, czego się nauczyłeś1-1

  Następnie…

 • A – B – C Metoda

  • A – co spowodowało problem? Dojdź do tej sytuacji

  • B – co zrobiłeś? Odpowiedź na "A“

  • C – jakie były konsekwencje dla wszystkich?


Metoda a b c przyk ad trenera
Metoda gniewemA-B-C - Przykład trenera

 • A – Jadę do szkoły, kierowca przede mną jedzie bardzo wolno

 • B – Zezłościłem się, wyprzedziłem go

 • C – Dostałem mandat


Najpierw pomy l modu i zako czenie
Najpierw pomyśl Moduł I zakończenie gniewem

 • Moment na podjęcie decyzji– Procedura w podręczniku

 • Pytania i obawy?


Najpierw pomy l modu ii
Najpierw pomyśl gniewemModuł II

 • WprowadźDzienniczki kłopotów

 • Zrozumienie gniewu

  • Napisz „gniew” na tablicy, zaprezentuj i zapytaj, kiedy ostatni raz każdy z nich poczuł gniew

  • Jakie są cechy wspólne?

  • Czy gniew ma jakiś cel?

  • Kiedy gniew jest dobry, a kiedy zły?


Najpierw pomy l modu ii1
Najpierw pomyśl Moduł II gniewem

 • Przećwicz zastosowanie słownictwa regulującego gniew

 • Które słowa opisują łagodny do średniego do silnego gniewu?

  Przećwicz stosowanie aktywności MSAI

 • Zaprezentuj ich stosowanie poprzez ćwiczenia

 • “Brzmisz jakbyś był zirytowany, Jakubie.”

  “Wyglądasz na zdenerwowaną czymś, Anno”


Modu ii ctn
Moduł II gniewemctn

 • Sygnały gniewu

  • Fizjologiczne znaki ostrzegawcze mówiące o konieczności regulacji

  • Porównaj zdenerwowany & zakłopotany

   • Przyspieszenie bicia serca

   • Szybkie oddychanie

   • Czerwienienie się

   • Napięcie mięśni szyi lub innych

   • Nadmierna aktywność

   • Ściąganie warg, zaciskanie szczęk

 • Reduktory gniewu


Module ii continued
MODULE II continued gniewem

 • Reduktory gniewu

  • Głębokie oddychanie

   • Długie i bardzo wolne

   • Myślenie „zrelaksuj się”

  • Liczenie do tyłu

   • Od 100 trójkami

 • Włącz do odgrywania ról z podręcznika

  • Zaprezentuj przykład


Incydent sygna kontrola gniewu
Incydent gniewem + Sygnał + Kontrola gniewu

 • Sędzia się pomylił i dał mi żółtą kartkę. Poczułem, że twarz mi czerwienieje i zaciskają mięśnie. Wziąłem kilka głębokich, powolnych oddechów, kierując się na ławkę.

 • Przy obiedzie mój wuj cały czas robił głupie, polityczne komentarze. Poczułem, że serce bije mi mocniej i szybciej. Zacząłem liczyć do tyłu.


Modu ii zako czenie
Moduł II zakończenie gniewem

 • Niech uczniowie odegrają prowokację PLUS sygnał gniewu PLUS reduktor gniewu

 • Moment na podjęcie decyzji

 • Uzupełnij Sprawdź, czego się nauczyłeś II-1


Najpierw pomy l modu iii
Najpierw pomyśl gniewemModuł III

 • Wyzwalacze gniewu

 • Wyzwalacze myślowe

 • Przesunięcie przypisywania


Modu iii
Moduł III gniewem

 • Wyzwalacze gniewu– Kto, co gdzie?

  • Często A w A-B-C

  • Cechy wspólne?

  • OWZi wyzwalacze – co ty możesz zrobić?

 • Wyzwalacze myślowe

  • Wyzwalacze wyolbrzymiające

  • Wyzwalacze żądaniowe

  • Wyzwalacze nadmiernie

   generalizujące

  • Wyzwalacze - przezwiska


Modu iii ctn
Moduł III gniewemctn

 • Moment na podjęcie decyzji

 • Uzupełnij Sprawdź, czego się nauczyłeś III-1

 • Przesunięcie przypisywania

  • Wrogie nastawienie atrybucyjne

 • Zrozumienie definicji „intencja” i „wrogi”


Modu iii ctn1
Moduł III gniewemctn

 • Omów wagę zrozumienia zamiaru i ocenienia go

  • Sygnały niewerbalne

   • Wyraz twarzy, postawa

   • Jak wygląda osoba wrogo nastawiona? Jak stoi? Jak się zachowuje?

  • Kontekst

   • Co się działo do tej chwili? Luźny czy spięty?

   • Kto jeszcze tam jest? Czy osoba chce ratować twarz?


Modu iii zako czenie
Moduł III gniewemzakończenie

 • Zakończ odgrywaniem ról „Zatrzymaj się i pomyśl”, uczących oceniania intencji

 • Moment na podjęcie decyzji

 • Uzupełnij Sprawdź, czego się nauczyłeś III-1I

 • Pytania i problemy?


Modu iv samo instruowanie si i my lenie o konsekwencjach
Moduł gniewem IVSamo-instruowanie się i myślenie o konsekwencjach

 • Przypominacze (Samoinstruktaż)

  • Odnosi się do regulacji emocji

  • Podobne do radzenia sobie z gniewem (ale bez lalek)

  • Analogiedo lęków/strachu

  • “Przypomnij” sobie, byś pozostał spokojny w obliczu stresujących sytuacji

 • Myślenie wyprzedzające


Modu iv ctn
Moduł gniewem IV ctn.

 • Modeluj reduktor gniewu PLUS „przypominacze”

  • “Biorę długi, wolny, głęboki oddech i mówię do siebie…”

  • Przedtem– Kiedy możesz to przewidzieć

   • “Możesz to zrobić…”

  • Podczas – Zachować spokój

   • “Bądź chłodny, nie przejmuj się…”

  • Po – Samo-wzmacnianie lub samo-terapia

   • “Dobra robota, chłopie!” albo “Muszę jeszcze poćwiczyć.”


Modu iv ctn1
Moduł gniewem IV ctn.

 • Wykonajciećwiczenie z prowokowania na minimum 5osób

  • Dlaczego ćwiczyć?

  • Napisz „przypominacze” na małych karteczkach

  • Wyznacz na podłodze linie w odległości ok. 1,2 m od siebie

  • 30 sekund przypominaczy“przed”

  • 30 sekund prowokowania zgodnie z zasadami

  • Uścisk dłoni i omówienie

  • Najpierw modelują trenerzy!


Modu iv ctn2
Moduł gniewem IV ctn

 • Przenieś ćwiczenia w prowokowaniu do stref wysokiego ryzyka w budynkach i na boisku

  • Pozostaw nieco czasu na końcu na odreagowanie!

 • Alternatywne aktywności dostępne w podręczniku

 • Moment na podjęcie decyzji –

 • WykonajSprawdź, czego się nauczyleśIV-1


Modu iv ctn3
Moduł IV gniewemctn

 • Myślenie o konsekwencjach

  • Częśćumiejętności George’aSpivackainterpersonalnego kognitywnego rozwiązywania problemów (ICPS)

 • Wyjaśnij „myślenie zawczasu” i omów scenariusze „Jeżeli …to…”

  • Jeżeli się (nieodpowiednio zachowam) teraz, to poniosę (negatywne konsekwencje)


Modu iv ctn4
Moduł IV gniewemctn

 • Zrób burzę mózgów na temat wszystkich pozytywów i negatywów walki

  • Odróżnij konsekwencje krótko- od długoterminowych

 • Na tablicy napisz przypominacz + myślenie zawczasu+ zachowanie skierowane na cel

  • “Co tutaj jest moim celem?”

  • Opanuj się, najpierw pomyśl, potem działaj


Modu iv zako czenie
Moduł IV zakończenie gniewem

 • Uczniowie uzupełniają ćwiczenie“Jeżeli ja… wówczas… Więc ja”.

  • Sekwencja: Przypominaczplusmyślenie zawczasu

 • “Zachowaj spokój. Jeżeli jago popchnę, wtedyon pewnie mi odda. No więc powiem mu, że to niewarte zawieszenia i odejdę.”


Modu iv zako czenie1
Moduł IV zakończenie gniewem

 • Moment na podjęcie decyzji –

 • UzupełnijSprawdź, czego się nauczyłeś IV-2

 • Pytania i problemy?


Najpierw pomy l modu v rozwi zywanie problem w spo ecznych
Najpierw pomyśl gniewemModuł VRozwiązywanie problemów społecznych

 • ZATRZYMAJ SIĘ I POMYŚL: CO JEST PROBLEMEM?

 • CO MOGĘ ZROBIĆ?

 • CO SIĘ STANIE, JEŻELI?

 • CO POWINIENEM WYBRAĆ?

 • A TERAZ TO ZRÓB!

 • JAK JA TO ZROBIŁEM?


Modu v ctn
MODUŁ V gniewemctn

 • Krok1: Zatrzymaj się i pomyśl: co jest problemem?

  • Pomóż im nauczyć się być właścicielem problemu

   • Nie zachowanie kogoś innego, ale moja odpowiedź na nie

  • Cel i budowanie przeszkód

 • “CHCĘ nie pakować się w kłopoty, (cel) ALEmoi nieprzyjaciele ciągle się mnie czepiają (przeszkoda)


Modu v ctn1
Moduł V gniewemctn

Problem z kuzynem

 • “Wyobraź sobie, że właśnie wychodzisz do szkoły na pierwszą lekcję, kiedy podbiega do ciebie kuzyn i błaga cię o pomoc w znalezieniu kilku chłopaków, którzy grozili mu po drodze do szkoły. Masz na pierwszej lekcji ważny test, do którego się uczyłeś i wiesz, że możesz zdać, ale to twój kuzyn i może mu się stać krzywda.”

 • Co stanowi mój problem?


Modu v ctn2
Moduł V gniewemctn

 • Przećwicz definicję problemu

  • (“Chcę… ALE…”)

 • Moment na podjęcie decyzji–

 • UzupełnijSprawdź, czego się nauczyłeś V-1


Modu v ctn3
Moduł V gniewemctn

 • Krok2: CO MOGĘ ZROBIĆ?

 • Generowanie alternatywnych rozwiązań problemu

 • Zacznij od rzeczy prostych:

  • Chcę coś obejrzeć w telewizji, ale moja siostra ogląda swój program. Wymień wszystko, co możesz zrobić.

 • Odgrywajcie grę “Co mogę zrobić?” w ciągu dwóch lub więcej spotkań.

  • Podręcznik, s. 164 - 165

  • Muszą być możliwe alternatywne rozwiązania

  • Wykorzystajcie inne, ważne w waszym środowisku problemy


Modu v ctn4
Moduł V gniewemctn

Co mogę zrobić?

 • Jesz obiad i widzisz, że uczeń, którego nie lubisz, przechodzi obok i mówi „Gnojek”.

 • Nauczyciel niesprawiedliwie cię oskarża o pisanie na ścianach łazienki.

 • Kolega przejeżdża obok szkoły ukradzionym samochodem i proponuje ci wspólną przejażdżkę.


Modu v ctn5
Moduł V gniewemctn

 • Krok 3 : Co się zdarzy, jeśli?

 • Aktywności skupiają się na pomożeniu uczniom PRZEWIDZIEĆ możliwe skutki

 • Pomóż im myśleć realistycznie:

  • Jaka jest najgorsza rzecz, która się może wydarzyć?

  • Jaka rzecz jest najbardziej prawdopodobna?


Modu v ctn6
Moduł gniewem V ctn

 • PrzećwiczKrok 4: CO ZROBIĘ? stosując pierwsze cztery kroki rozwiązywania problemów

  • Przykłady na s. 167 – Wykonajcie je w postaci głośnego myślenia

  • Czy mają umiejętnościwymagane w Kroku 5: TERAZ TO ZRÓB!

   • Potrafisz to zrobić? Co masz na myśli mówiąc…? Pokaż mi, jak byś to zrobił.


Modu v zako czenie
Moduł V zakończenie gniewem

 • Niech uczniowie przeanalizują swoje problemy z materiałem V.3

 • Zaproponuj wiele możliwości rozwiązywania problemów w autentycznym kontekście

 • Samoocena i sterowanie nawrotami opisanymi w Kroku 6: JAK TO ZROBIŁEM?


Kiedy formalny program jest prawie na uko czeniu
Kiedy formalny program jest prawie na ukończeniu gniewem

 • Dwa tygodnie wcześniej, zrób burzę mózgów na temat odpowiedniego uczczenia zakończenia

  • Uczniowie mogą zaprosić wybranych dorosłych

  • Zaproś administratorów i inne wybrane osoby

  • Poproś każdego ucznia, by przygotował krótkie pisemne oświadczenie: “Czego się nauczyłem i jak się zmieniłem”

  • Przygotuj Certyfikaty ukończenia


Podtrzymywanie i nawroty
Podtrzymywanie i nawroty gniewem

 • Niech uczniowie napiszą samo-przypominacze, mające kierować ich zachowaniem, np.:

  • “Rano unikaj sali nr 3”

  • “Pomyśl, zanim coś zrobisz”

  • “Korzystaj z przypominaczy na gimnastyce”

 • Przewiduj możliwe problemy i pomagaj w radzeniu sobie z nimi

  • Jak będziesz o tym myślał?

  • Co zrobisz, żeby się pozbierać?


Kiedy formalny program si ko czy
Kiedy formalny program się kończy gniewem

 • Ustal daty sesji przypominających

 • Nacisk na autentycznych, aktualnych sprawach w środowisku szkolnym

 • Kontynuacja rozwijania umiejętności poprzez odgrywanie ról i wypróbowywanie zachowań

  • Co stanowi problem i jak się do niego odniesiesz?

  • Ćwicz, ćwicz, ćwicz!


Radzenie sobie z agresj w szkole wnioski
Radzenie sobie z agresją w szkole – Wnioski gniewem

 • Pierwszy poziom zapobiegania stanowi kontekst dla bardziej intensywnych wysiłków prewencyjnych

  • Pomaga mniej agresywnym uczniom pozostać na tym poziomie

 • Drugi poziom zapobiegania obejmuje trening umiejętności

  • Sama kara jest zwykle nieskuteczna

 • Obydwa poziomy powinny rozpoczynać się w klasach najniższych i trwać do najwyższych


ad