Toelichting projectvoorstel Ontsluiting werkzoekendenbestand - PowerPoint PPT Presentation

Presentatie
Download
1 / 15

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Presentatie Samen voor de jongeren. Een initiatief in het kader van Samen voor de klant Tempo-Team, Randstad , Luba & Arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Toelichting projectvoorstel Ontsluiting werkzoekendenbestand voor het team van project JA - Jongeren op de Arbeidsmarkt

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Toelichting projectvoorstel Ontsluiting werkzoekendenbestand

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Toelichting projectvoorstel ontsluiting werkzoekendenbestand

Presentatie

Samen voor de jongeren

Eeninitiatief in het kader van Samenvoor de klant

Tempo-Team, Randstad, Luba & Arbeidsmarktregio Holland Rijnland

ToelichtingprojectvoorstelOntsluitingwerkzoekendenbestand

voor het team van project JA - Jongeren op de Arbeidsmarkt

woensdag 17 juli 2013


Agenda

Agenda

30 minuten

 • Kennismaking

 • Wat gaan we doen en waarom?

 • Wie doet wat en hoe?

 • Wat is er nodig?

 • Een voorproefje


Kennismaking

Kennismaking

 • Welke naam hoort bij welk gezicht?

 • Rol


Onze uitdaging

Onze uitdaging

 • 570 cv’s ontsluiten via werk.nl

 • 130 plaatsingen

 • Samen werken,samen leren

Maart 2013


Waarom

Waarom?

Huidige markt vraagt:

 • De kandidaatomzichonderscheidendtepresenteren van zijnconcurrentenvoordezelfdefunctie

 • De bemiddelaaromzijnkandidatenonderscheidendaantebiedenaan de vacaturehouder

 • Eenverregaande -publiek-private - samenwerkingomvraag en aanbodsamentebrengen

  Onzemissie:

  Hoe kunnen we zogoedmogelijk het vinden en gevondenwordenbeïnvloeden en de gunfactor van de kandidaatverhogen?Solliciteren in de oudheid

Maart 2013


Hoe ziet een onderscheidend cv eruit

Hoe ziet een onderscheidend cv eruit?

Maart 2013


Met wie en door wie

Met wie en door wie?

Doelgroep: werkzoekenden die direct of op zeerkortetermijnbeschikbaar en bemiddelbaarzijnvoorregulierbetaaldwerk en de Nederlandsetaal op ten minsteniveau 2 beheersen

Uitvoeringsorganisatie

 • Team van trainers

 • Team van intercedenten & consulenten

 • Projectondersteuning

Maart 2013


Wie doet wat

Wie doet wat?

 • Holland Rijnland selecteert kandidaten voor

 • Holland Rijnland levert kandidaten aan volgens verdeelsleutel en nodigt uit

 • Kandidaten bereiden zich voor: cv + checklist

 • TTLR verzorgt workshop solliciteren

  - Tips voor onderscheidend cv

  - Cv op werk.nl plaatsen

 • Screening op basis van cv, checklist, VIP profielen, actuele vacatures en eerste indruk door TTLR

  - Kandidaat gaat door voor intakegesprek

  - Kandidaat gaat niet door voor intakegesprek

  - Toewijzing aan één van de drie UZB

Maart 2013


Vip basis profielen

VIP/Basis profielen

Zes basis sectoren

 • Zorg

 • Logistiek/industrie

 • Horeca/catering

 • Detailhandel

 • Techniek

 • Administratief

  Actuelevacatureswordenaltijdmeegenomen.

Maart 2013


Vip basis profielen1

VIP/Basis profielen

2- en 3 ploegendienst kunnen werken

Basisprofiel Industrie/Logistiek:

Minimale eisen:

 • NL kunnen lezen (niveau 2)

  en verstaan

 • Kunnen tillen (minimaal 15kg)

 • Fysiek haalbaar hele dag staan/lopen

Reach-heftruck certificaat en ervaring

Maart 2013


Wie doet wat vervolg

Wie doet wat? Vervolg

 • Na workshop kandidaten doornemen op bemiddelbaarheid

  (gezamenlijke visie op bemiddelbare kandidaten ontwikkelen)

 • Intake door TTLR op locatie

  - Kandidaat wordt wel/niet begeleid

 • Resultaten terugkoppelen aan Holland Rijnland en kandidaten door TTLR

 • Start begeleiding

  - Individueel/groepsgericht/op maat

  - Feedback op cv, presentatie en brieven

 • TT koppelt maatregelwaardig gedrag aan gemeente terug en gemeente doet opvolging

 • Doel van de begeleiding is plaatsing in betaalde arbeid

Maart 2013


Beoogd resultaat

Beoogd resultaat

 • 684 kandidaten uitnodigingen voor 570 cv’s op werk.nl

 • 300 kandidaten selectie door TTLR en doorverwijzing naar de intake

 • >130 kandidaten maatwerkbegeleiding

 • 130 plaatsingen

 • Plaatsingsdefinitie wordt nader bepaald 1-2 maanden en is nu:

  1. Een plaatsing voor regulier betaald werk direct bij een werkgever via een

  uitzendbureau op basis van een arbeids- of uitzendovereenkomst

  2. Een plaatsing via het uitzendbureau die gepaard gaat met een

  loonkostensubsidie (opstapbaan)

  3. Een werkervaringsplaats, proefplaatsing of werkstage

Maart 2013


Wat is er nodig

Wat is er nodig?

 • Korte lijnen

  - Aanmeldingen (centraal) bij de trainer conform planning via format voor

  managementinformatie

 • Snelle en adequate opvolging van beide kanten op vragen die voortgang beïnvloeden

  - Terugkoppeling over deelnemers JA aan Chrissie van der Meijden

 • Kennis delen

 • Teleurstellingen delen en successen vieren

 • Kortom: leren, delen, plezier!

Maart 2013


Solliciteren anno 2013

Solliciteren anno 2013

 • Een onderscheidende eerste indruk maken

  - Online

  &

  - Face-to-face

  Facebook

 • Een winnende strategie ontwikkelen

  Seinfeld: Joe Constanzazoekteennieuwebaannazijnontslagof:

  Winnende strategie drie vrienden

Maart 2013


Tot slot

Tot slot

Mikes loves his job

Maart 2013


 • Login