Souborný katalog ČR jako informační zdroj
Download
1 / 68

Školení UK Praha – 25. března 2004 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Souborný katalog ČR jako informační zdroj. Školení UK Praha – 25. března 2004 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR. Souborný katalog - charakteristika. souhrn bibliografických záznamů fondů knihoven, které se na tvorbě konkrétního souborného katalogu podílejí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Školení UK Praha – 25. března 2004 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Souborný katalog ČR jako informační zdroj

Školení

UK Praha – 25. března 2004

Eva Svobodová – Národní knihovna ČR


Souborný katalog - charakteristika

 • souhrn bibliografických záznamů fondů knihoven, které se na tvorbě konkrétního souborného katalogu podílejí

 • podává informaci, ve které ze zúčastněných knihoven se konkrétní dokument nachází

 • k informaci o umístění dokumentu v určité knihovně slouží sigla (lokační značka)


Katalog buduje několik knihoven …

 • konkrétní instituce (např. SK UK, AV ČR, ČVUT)

 • území – region (např. CASLIN SK ČR, souborný katalog veřejných knihoven okresu Vsetín )

 • obor (např. SK NLK, souborný katalog budovaný knihovnou Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž )

 • systém (např. LANIUS - SKAT)


Souborný katalog může být ….

 • lístkový, tištěný, v elektronické podobě

 • reálný nebo virtuální

 • budovaný v heterogenním nebo homogenním prostředí

 • budovaný on-line nebo dávkově

 • souborný katalog nebo souborná databáze (deduplikace)

 • úplný ?


Souborný katalog jako nástroj pro …

 • služby

  Kdo má hledaný dokument ?

  MVS (uspokojení potřeb uživatele)

 • katalogizaci

  Byl hledaný dokument již zkatalogizován ?

  převzetí záznamu (ušetření práce odborníků)

 • akvizici

  Byl hledaný dokument již koupen ?

  racionalizace akvizice (ušetření financí)

 • rešerši

  Jaké dokumenty vyšly k danému tématu ?

  závisí na kvalitě záznamů – přítomnost MDT, klíčových slov


Příklady souborných katalogů v ČR 1Souborný katalog Univerzity Karlovy

http://skuk.cuni.cz/

 • obsahuje bibliografické záznamy dokumentů, které se nacházejí ve fakultních a jiných knihovnách na Univerzitě Karlově

  (20 knihoven)

 • obsahuje záznamy monografií a seriálů a článků

 • cca 700.000 záznamů)

 • správcem SK UK je Ústav výpočetní techniky UK

 • vlastní tvorba SK byla zahájena v roce 1994

 • katalog je budován dávkově

  http://www.cbvk.cz/tinweb/k6.cgi

 • TinWeb - nástroj pro prohledávání katalogů více knihoven

 • systém T Series


Příklady souborných katalogů v ČR 2Souborný katalog SKAT

http://www.vkta.cz/LANius/skona.htm

 • SKAT vzniká  zejména pro potřeby veřejných knihoven - uživatelů knihovních systémů LANius

 • obsahuje záznamy odborné literatury pro dospělé i mládež a regionální literaturu (neobsahuje téměř žádnou beletrii, poezii a divadelní hry)

 • obsahuje více než 209 504 titulů knih (to představuje 2163545 exempářů) ze 164 veřejných knihoven

 • informuje o tom, které veřejné knihovny mají titul k dispozici,kromě adresy a telefonu je často k dispozici i kontakt pomocí Internetu (SKAT tak podstatně zrychluje vyřízení MVS)


Příklady „souborných katalogů“ v ČR 3Meziknihovní výpůjční systém Regionální knihovny Karviná

www.mvs.cz

 • systém byl vytvořen za účelem vypůjčování knih z jiných knihoven a nabízí:

  - prohledávání online katalogů přístupných v síti Internet

  - rychlé vyhledání požadovaného informačního pramene a místa knihovny, kde se hledaný dokument nachází

  - okamžité vypsání elektronického formuláře MVS a jeho odeslání

 • v současné době systém obsahuje cca 130 katalogů


Příklady souborných katalogů v ČR 4Lístkový souborný katalog CEZL - knihy

 • není přístupný na Internetu a nepočítá se s jeho retrokonverzí

 • obsahuje přibližně 2,8 milionů záznamů zahraničních monografií , které byly vydané v letech 1951-2000

 • je k dispozici v Národní knihovně ČR (informace z něho zprostředkovávají pracovníci Referenčního centra NK ČR)

 • byl uzavřen v roce 2001 - záznamy dokumentů (s vročením 2001 a dále), které dosud knihovny posílají v lístkové podobě jsou pracovníky odd. pro souborné katalogy převáděny do elektronické podoby


Souborné katalogy budované v NK ČRčást 1

Lístkový katalog CEZL

2 800 000 záznamů zahraničních monografií (v českých a slovenských institucích) – přístupný pouze přes knihovníka

Souborný katalog národní retrospektivy 19. století http://katif.nkp.cz/ - naskenovaný katalog

97 161 českých tisků bez územního omezení z 19. století z pražských i mimopražských knihoven (36 institucí – z toho 15 muzeí)

Otevřený katalog historických fondů

http://www.memoria.cz

29.230 počet bibliografických popisů, z toho 966 plných digitálních dokumentů


Souborné katalogy budované v NK ČRčást 2

Souborný katalog ČR - Báze SKC

http://skc.nkp.cz nebo www.caslin.cz

2.145.000 záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů

Báze ADR

www.caslin.cz nebo http://www.nkp.cz

2 959 záznamů (české knihovny a instituce) – z toho 1912 existujících institucí


CASLIN - Souborný katalog ČR

 • v elektronické podobě - od roku 1995

 • reálný centralizovaný heterogenní souborný katalog

 • budovaný dávkově

 • z principu je otevřen všem knihovnám České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají

 • jedinou podmínkou dodávání záznamů - dodržování přijatých standardů


Standardy

 • výměnný formát UNIMARC (MARC 21)

 • standard pro jmenné zpracování - ISBD

 • pravidla pro jmenné zpracování - AACR2

 • pro věcné zpracování - notace MDT (konspekt)

 • Instrukce - stanoví strukturu a obsah záznamu

  k dispozici od počátku sběru

  tištěné monografie (1994 návrh, 1996 schválení)

  speciální dokumenty (1998 návrh, 1999 schválení)

  tištěné seriály (1998 návrh, 1999 schválení)

  http://www.caslin.cz:7777/


Budování Souborného katalogu ČR

 • je budován dávkově

 • heterogenní prostředí – podpora různých formátů dat

 • knihovny dodávají záznamy přes FTP server (na disketě)

  Modul pro dávkový import dat

 • formálně logické kontroly

 • kontroly na UNIMARC

 • přidělení váhy

 • porovnání záznamů na duplicitu


Co můžete v SK ČR najít

 • české a zahraniční monografie

 • speciálních druhů dokumentů

 • česká a zahraniční periodika


Souborný katalog ČR v číslech(stav na počátku roku 2004)

 • 2.145.000 záznamů

 • toho cca 90.000 seriálů

 • cca 450 přispívajících institucí

 • z toho 57 přispívá elektronicky

 • u cca 900 sigel odběr alespoň jednoho titulu zahraničního periodika

 • cca 400 návštěvníků denně

  www.caslin.cz


Účastníci Souborného katalogu ČR - část.1(dodávající záznamy do SK ČR v elektronické )


Účastníci Souborného katalogu ČR - obr.2(spolupracující na budování části – zahraniční periodika)


Účastníci Souborného katalogu ČR- obr.3

 • Národní knihovna ČR a ústřední odborné knihovny

 • Krajské vědecké knihovny

 • Knihovna Akademie věd ČR a ústavy AV ČR

 • Výzkumné ústavy

 • Vysoké školy

 • Kulturní instituce

 • Městské knihovny

 • Knihovny institucí a organizací http://www.caslin.cz


Vyhodnocení dotazníku k SK ČR – 2003část 1


Vyhodnocení dotazníku k SK ČR – 2003část 2


Vyhodnocení dotazníku k SK ČR – 2003část 3


Vyhodnocení dotazníku k SK ČR – 2003část 4


Vyhodnocení dotazníku k SK ČR – 2003část 5


SK ČR nabízí :

 • Vyhledávání ve více než ve dvou milionech záznamů

  • monografií

  • seriálů

  • speciálních druhů dokumentů

 • propojení s bází ADR (Adresář knihoven a informačních institucí)

 • propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu

 • propojení s bází Národních autorit

 • přebírání záznamů (Z39.50…… )

  - školení pro knihovny


 • Logo vaší společnosti vložíte na snímek tak, že

 • V nabídce Vložit

 • Vyberte příkaz Obrázek

 • Najděte soubor s logem své společnosti.

 • Klepněte na tlačítko OK.

 • Velikost loga změníte tak, že

 • Klepněte tlačítkem myši uvnitř loga. Na obvodu loga se objeví čtverečky nazývané úchyty.

 • Pomocí těchto úchytů lze změnit velikost objektu.

 • Pokud před použitím úchytů podržíte stisknutou klávesu SHIFT, budou zachovány poměry objektu.

CASLIN – SK ČR spolupráce s JVK

PhDr. Zuzana Hájková

Jihočeská vědecká knihovna

České Budějovice

hajkova@cbvk.cz


Využívání SK ČR v JVK

 • Katalogizace

 • MVS - možnost vyhledávaní záznamů včetně sigly vlastníků

 • Akvizice - výjimečně

 • Sdílená on-line katalogizace – neuvažuje se

 • Testování SK


Využívání SK ČR - katalogizace

 • Katalogizace

 • Přetahování záznamů prostřednictvím klienta Z39.50

  • Katalogizace v T-Series

  • Klient Z39.50 Advanced Rapid Library


JVK České Budějovice Ukázka statistiky o importu dat do SK ČR – data z února 2004


Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakultaUkázka statistiky o importu dat do SK ČR data z ledna 2004


Univerzita Karlova - Právnická fakultaUkázka statistiky o importu dat do SK ČR data z ledna 2004


Univerzita Pardubice - Univerzitní knihovnaUkázka statistiky o importu dat do SK ČR data z ledna 2004


Jihočeská univerzita - Pedagogická fakultaUkázka statistiky o importu dat do SK ČR data z února 2004


Budoucnost SK ČR

 • možnost objednávky MVS přímo z báze SK ČR

 • interaktivní formulář pro aktualizaci odběru periodik

 • interaktivní formulář pro aktualizaci údajůo knihovnách v bázi ADR

 • vydání příručky pro uživatele (2004)

 • konspekt v SK ČRhttp://www.caslin.cz:7777/SK/Predmetova_kategorizace_soubory/frame.htm

 • formát MARC 21http://www.caslin.cz:7777/SK/CASLIN%20MARC%2021_soubory/frame.htm

 • On-line katalogizace v SK ČR ??? (2005 ….)


MVS v prostředí SK ČR

 • jedna ze služeb SK ČR – neplacená

 • možnost objednat knihu nebo kopii má pouze registrovaná knihovna

 • objednávku je možno zaslat jen do knihovny, která přispívá do SK ČR a souhlasí s přijetím objednávky MVS (nebo MRS) e-mailem ze SK ČR

 • testovací období - formulář pro objednání je možno aktivovat pouze z formátu UNIMARC


Najděte v SK ČR dílo, které chcete objednat ….


Přejděte do zobrazení ve formátu UNIMARC …


Klikněte na pole 200 a zalogujte se …… Napište siglu své knihovny a heslo pro službu MVS …OK


Vyplňte formulář objednávky MVS … v této části formuláře lze zapisovat jen do polí označených *…… Další část


Vyplňte formulář objednávky MVS …v této části formuláře lze zapisovat do všech polí …. OK


Vyplňte formulář objednávky MVS …v této části formuláře lze zapisovat do všech polí …. OK


Očekávejte kopii vaší objednávky na své e-mailové adrese…


V příloze najdete kopii vaší objednávky … Originál obdrží knihovna, ze které jste si dílo objednali


Při pokusu o objednání díla, které vlastní pouze knihovny, které nepřijímají objednávky přes SK ČR se objeví následující obrazovka:


Malá rekapitulace :

 • Najděte v SK ČR dílo, které chcete objednat

 • Přejděte do zobrazení ve formátu UNIMARC (týká se testovacího období)

 • V zobrazení UNIMARC klikněte na pole 200

  objeví se obrazovka pro zalogování - zalogujte se - napište siglu své knihovny a heslo pro službu MVS … a klikněte na tlačítko OK

 • Vyplňte formulář objednávky MVS

  – první část formuláře je již vyplněněna – do jednotlivých polí formuláře jsou automaticky okopírovány údaje o objednávaném díle – vyplňovat nebo editovat lze jen pole s hvězdičkou

  - v druhé části formuláře – zaškrtněte, zda máte zájem o výpůjčku nebo kopii díla, ze seznamu vyberte, knihovnu, kterou chcete o výpůjčku nebo kopii požádat a vyplňte dle potřeby ostatní uvedená pole a odešlete objednávku kliknutím na tlačítko OK

 • Očekávejte kopii objednávky na své e-mailové adrese


MVS v SK ČR bude možná jen, když budou existovat knihovny, které:

 • budou mít o tuto službu zájem

  Staňte se takovou knihovnou !!!

  Stačí požádat o registraci na adrese:

  eva.svobodova@nkp.cz


MVS v SK ČR bude možná jen, když budou existovat knihovny, které:

 • budou zasílat své záznamy do SK ČR

 • budou ochotny přijímat objednávky MVS (nebo MRS) e-mailem ze SK ČR

  Staňte se takovou knihovnou !!!

  Stačí požádat o registraci na adrese:

  eva.svobodova@nkp.cz


Spolupráce s SK ČR

 • dodávání záznamů do SK ČR v elektronické podobě

 • přípis sigly k existujícímu záznamu pomocí interaktivního formuláře

 • aktualizace odběru periodik

  tištěné soupisy

  interaktivní formulář

 • přijímání objednávek MVS a MRS přes SK ČR

 • On-line sdílená katalogizace v SK ČR


Jak zahájit spolupráci s SK ČR

Dodávání záznamů do SK ČR v elektronické podobě

 • Zaslání vzorku záznamů (cca 50)

  (Souborný katalog přijímá záznamy tištěných monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů domácí i zahraniční provenience. Je žádoucí zasílat také starší záznamy (např. z retrokonverze).

 • může předcházet dotaz na správce souborného katalogu,

  na adresy: Helena.Wagnerova@nkp.cz nebo Katerina.Hajna@nkp.cz.


Jak zahájit spolupráci s SK ČR – část2

 • provedení analýzy vzorku správcem (konzultace výsledků

  s pracovníky knihovny písemně, telefonicky, možné je i osobní jednání.

 • po ukončení analýzy správce souborného katalogu přidělí záznamům kvalitativní váhu, která je při každém importu znovu automaticky kontrolována

 • podpis smlouvy o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR jako správcem souborného katalogu a knihovnou jako novým účastníkem souborného katalogu


Jak zahájit spolupráci s SK ČR – část3

 • dohoda o nejvhodnější periodicitě zasílání záznamů

 • správce provádí přesnou evidenci dodaných záznamů

  statistika o importech je přístupná na adrese : http://psi.nkp.cz:2400/r/SKK/p190/p10Initnebo na adresewww.caslin.cz

 • správce předpokládá, že účastník SK ČR opravuje záznamy, ve kterých byla chyba a zasílá je znova do SK ČR


Co je třeba dodržet - STANDARDY

 • výměnný formát UNIMARC (MARC 21)

 • standard pro jmenné zpracování - ISBD

 • pravidla pro jmenné zpracování - AACR2

 • pro věcné zpracování - notace MDT (konspekt)

 • Instrukce - stanoví strukturu a obsah záznamu

  k dispozici od počátku sběru

  tištěné monografie (1994 návrh, 1996 schválení)

  speciální dokumenty (1998 návrh, 1999 schválení)

  tištěné seriály (1998 návrh, 1999 schválení)

  http://www.caslin.cz:7777/


Podporované formáty dat

 • 8 - exportní soubor z ALEPH 300

 • 5 - řádkový UNIMARC

 • 32 - UNIMARC ISO 2709

 • 7 - výměnný formát ISO 2709

 • 1 - výměnný formát, exportní soubor ze systému CDS/ISIS

 • 1 - exportní soubor z ALEPH 500

 • MARC 21


Podporované kódování češtiny

 • 32 - PC Latin 2 + GIZMO

 • 4 - kód Kamenických + GIZMO

 • 2 - UNICODE UTF 8

 • 13 - ISO 8859-2 + GIZMO

 • ISO 646 nebo ISO 5426

 • veškerá diakritika pomocí GIZMO notace

 • ANSEL


Jak zahájit spolupráci s SK ČR – část 4přípis sigly k existujícímu záznamu pomocí interaktivního formuláře

 • mohou provádět pouze registrované a vyškolené knihovny

 • Potřeba pouze připojení na Internet

 • úpravy pole 910 (siglu možno přidat nebo odebrat, ostatní údaje je možno editovat)

 • formálně logické kontroly

 • nutno dodržovat dohodnutý čas

  Probíhá testovací provoz


Interaktivní formulář pro přípis sigly


Jak zahájit spolupráci s SK ČR – část 5aktualizace odběru periodikpomocí interaktivního formuláře

 • mohou provádět pouze registrované a vyškolené knihovny

 • potřeba pouze připojení na Internet

 • úpravy pole 910 (siglu možno přidat nebo odebrat, ostatní údaje je možno editovat)

 • nutno dodržovat pravidla pro zápis odběru

 • formálně logické kontroly

 • nutno dodržovat dohodnutý čas

  Probíhá testovací provoz


Interaktivní formulář pro aktualizaci odběru


Jak zahájit spolupráci s SK ČR – část 6aktualizace odběru periodik pomocí soupisů

 • tradiční forma spolupráce

 • pravidelně je obesíláno cca 350 knihoven ročně


Ukázka soupisu pro aktualizaci odběru

Aktualizace odběru periodik na rok 2004, ABA004

[000066857]

2000

SI ISSN 0350-8935

ABA004 : 1998-> (03)

[000017953]

A AKCENT

PL ISSN 0208-6220

ABA004 : 1980-92,94-> (03)

[000017974]

ABN CORRESPONDENCE

US ISSN 0001-0545

ABA004 : 1996->? (03)

[000066861]

Album

BA ISSN 1512-5009

ABA004 : 1998-> (03)

[000073941]

Apokalipsa

SV ISSN 1318-3680

ABA004 : 1999-> (03)


Kontaktní adresy

Navázání spolupráce : eva.svobodova@nkp.cz

KONZULTACE

Pro dodávání dat : helena.wagnerova@nkp.cz nebo skc@nkp.cz

Knihy a speciální druhy dokumentů : katerina.hajna@nkp.cz

Seriály : dana.vyoralkova@nkp.cz

Adresář – ADR : lydia.vitova@nkp.cz nebo ingrid.vostra@nkp.cz

K www stránkám: www.caslin.cz : jiri.krebes@nkp.cz

Spolupráce s SK ČR z hlediska účastníka SK : hajkova@cbvk.cz


ad
 • Login