Lpc anal za
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

LPC anal ýza PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LPC anal ýza. Krátkodobý model vytvárania reči. LPC. Potrebn é informácie na syntézu z LPC. Koeficienty LPC (prax overila 10 koeficientov) zo stacionárneho zvukového segmentu (cca 20 ms ) Budenie = Charakteristika zdroja budenia – f 0 , G, znela/neznela. Pr íklad.

Download Presentation

LPC anal ýza

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lpc anal za

LPC analýza


Lpc anal za

Krátkodobý model vytvárania reči


Lpc anal za

LPC


Potrebn inform cie na synt zu z lpc

Potrebné informácie na syntézu z LPC

 • Koeficienty LPC (prax overila 10 koeficientov) zo stacionárneho zvukového segmentu (cca 20 ms)

 • Budenie = Charakteristika zdroja budenia – f0, G, znela/neznela


Pr klad

Príklad

 • Načítať a nasegmentovať signál (a.wav)

 • Pre 1 segment vypočítať LPC koeficienty- príkaz lpc()

 • Vypočítať predikovaný signál z lpckoef.:

 • Vypočítať chybový signál kde s(n) je pôvodný sig., je predikovanýsig.

 • Vykresliť priebeh pôvodného, predikovaného a chybového signálu.


 • Login