slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
SOSI-vis/SOSI-kontroll

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

SOSI-vis/SOSI-kontroll - PowerPoint PPT Presentation


 • 566 Views
 • Uploaded on

SOSI Grunnkurs - Øvelse. SOSI-vis/SOSI-kontroll. Visualisering og k o n t r o l l a v d i g i t a l e k a r t d a t a på SOSI-format. INNHOLD I KURSET. Introduksjon om SOSI-vis/ SOSI-kontroll Program-installering Sosi-vis / SOSI-kontroll Hvilken nytte har vi av SOSI-kontroll

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SOSI-vis/SOSI-kontroll' - ward


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SOSI Grunnkurs - Øvelse

SOSI-vis/SOSI-kontroll

Visualisering og k o n t r o l l a v d i g i t a l e k a r t d a t a på SOSI-format

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

innhold i kurset
INNHOLD I KURSET
 • Introduksjon om SOSI-vis/ SOSI-kontroll
 • Program-installering
 • Sosi-vis / SOSI-kontroll
  • Hvilken nytte har vi av SOSI-kontroll
  • Hva SOSI-kontroll ikke gjør
 • Øvelse
  • Bygninger, bygningsmessige anlegg, veier, høydekurver, ledninger (VA og Eltele), DEK (digitalt eiendomskart), reguleringsplan

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

introduksjon
INTRODUKSJON
 • SOSI-vis/SOSI-kontroll
  • SOSI-vis er et program som viser innholdet i SOSI-filer som kartbilder
  • SOSI-kontroll er et program som kontrollerer SOSI-filer.
  • SOSI-kontroll er et eget program (som kan kjøres uavhengig av andre), men kan også startes gjennom SOSI-vis
 • Er utviklet ved Statens kartverk
  • bygger på tidligere KVAKK som var et samarbeid mellom Gjøvik Ingeniørhøyskole og Statens Kartverk.
 • Siste versjon av programmet tilgjengelig på http://www.statkart.no/sosi
  • Når det er installert, vil programmet ved hver oppstart se etter nyere versjoner
 • Programmet blir styrt av to typer parameter-filer:
  • SOSI-vis kommandofiler bestemmer presentasjons-reglene (hvordan SOSI-dataene tegnes)
  • SOSI-kontroll parameterfiler inneholder definisjoner om hvordan datasett skal se ut, oppdatert og distribuert av SOSI-sekretariatet.

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

sosi vis
SOSI-vis

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

sosi kontroll i sosi vis
SOSI-kontroll i SOSI-vis

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

hvilken nytte har vi av sosi kontroll
HVILKEN NYTTE HAR VI AV SOSI-kontroll
 • Genererer rapporter som dokumenterer kvaliteten på datasettet.
 • Gjør oss mer bevisst på kvaliteten på datafiler i SOSI-format.
 • Bidrar til en bedre totalkvalitet.
 • Vi får hjelp til å finne feil i datasettet.

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

sosi kontroll valg i skjermbildet kontrollene
SOSI-kontroll – valg i skjermbildet - Kontrollene

Statistikk - Objekter- Punkt pr. pr. linje/kurve- Linjelengder- Punkttetthet- Punkter pr. temakode- Kvalitetskoder- DEK-indikator

Rapportering- Testrapport- Loggrapport- SOSI-rapport- Rapporter basert på Fxtell

Bruk Hjelp knappen i skjermbildet for en utvidet forklaring om kontrollene.

Formatsjekk - Hodekontroll- Multiple hoder- Tegnsettkontroll- Sluttkontroll

Innholdssjekk- Serienummer- Område- SOSI-nivå- Nøyaktighet/enhet- Høydeinformasjon- SOSI-syntaks

Knutepunkt- Knutepunkt/noder- Sammenslåing grupper- Knyttbare punkter

Flatekontroll- Referanser- Flater- Representasjonspunkt

Objektkontroll- Egenskapskontroll- Geometrityper- Multiplisitet/Kardinalitet- Doble linjer/kurver- Flateavgrensning

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

hva sosi kontroll ikke gj r
HVA SOSI-kontroll IKKE GJØR
 • SOSI-kontroll kontrollerer ikke stedfestingsnøyaktighet internt/eksternt.Her kan man benytte den nye funksjonen WMS-bakgrunn i Sosivis så får man en indikasjon på at datene ligger på rett sted. Viser dette på neste foil.
 • SOSI-kontroll er et rent kontroll program, og retter derfor ikke SOSI-filer. Brukeren må selv rette SOSI-filer på grunnlag av testrapportene SOSI-kontroll lager.
 • NB! Dersom SOSI-kontroll ikke gir feilmeldinger, betyr det at det ikke finnes feil av de typene SOSI-kontroll tester mot. Selv om SOSI-kontroll "vet" om og kontrollerer mange typer feil, kan det tenkes at det slippes ting igjennom som burde ha vært påpekt.
 • Vi håper på et godt samarbeide med brukerne med tanke på å gjøre kontrollene til SOSI-kontroll så fullstendige som mulig.

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

velse i sosi vis
Øvelse i SOSI-vis
 • Forberedelser:
  • Last ned og installer SOSI-vis/SOSI-kontroll
  • Last ned øvingsdata
  • Pakk ut
  • Sammenlign mappa du har fått med figuren på denne foilen
  • Se at fil-mappa inneholder
   • *.SOS-filer (SOSI datasett)
   • *.KOM-filer (SOSI-vis kommandofiler)
  • Legg merke til
   • Oppdelingen i filer
   • Filnavna

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

veg data
Veg-data
 • Åpne SOSI-fila 04Veg.SOS
 • Se at den ser ut som figuren på siden
 • Bruk menyvalg Info / Hode for å se på informasjon i SOSI Hode-gruppa.
 • Finn svar på spørsmåla
  • Hvilken SOSI-versjon er benyttet?
  • Hvilken produktspesifikasjon er benyttet?
  • Hvilket koordinat-system?
  • Når er datasettet ajour?

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

veg data svar 1
Veg-data, svar 1
 • Finn svar på spørsmåla
  • Hvilken SOSI-versjon er benyttet?
  • Hvilken produktspesifikasjon er benyttet?
  • Hvilket koordinat-system?
  • Når er datasettet ajour?

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

veg data med bedre visning
Veg-data med bedre visning
 • Velg kommandofila ” FKB40-Tegn-Alle-Objekttyper.kom”
 • Se at presentasjonen endres, se figur

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

vegdata info om enkelt objekter
Vegdata – info om enkelt-objekter
 • Skru på visning av gruppe-informasjon ved å trykke inn i-ikonet i ikonlista.
 • Klikk i kart-bildet og se at objekt-egenskapene til objektet du klikker på, vises.
 • Svar på spørsmål:
  • Hvor gamle er dataene?
  • Hvem er data-eieren?

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

sosi kontroll
SOSI-kontroll
 • SOSI-kontroll sammenligner datasettet med produkt-spesifikasjonene, og påpeker feil
 • SOSI-kontroll startes med menyvalg Kontroll / SOSI-kontroll
 • Pass på å velge:
  • Oppsettmetode: Produktspek fra SOSI-fil
  • FKB 4.0 som produktgruppe

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

sosi kontroll resultat
SOSI-kontroll - resultat
 • Spørsmål:
  • Hva er forskjellen på ”feil” og ”advarsel)?
  • Hva menes med ”Ulik høyde mellom gruppe 77 og -5”?
  • Hva er en blindnode?
 • Svar: Se SOSI Kontroll hjelp

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

se p de andre datasettene
Se på de andre datasettene
 • Hent opp de andre datasettene, en etter en:
  • Bygninger (04Bygning.SOS)
  • Bygningsmessige anlegg (04BygnAnlegg. SOS)
  • Høydekurver (04Høydekurver. SOS)
  • Ledningsnett VA (04LedningVA. SOS)
  • Ledningsnett El Tele (04LedningElTele. SOS)
  • Eiendoms-grenser (0412DEK-E89. SOS)

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

se p reguleringsplan
Se på reguleringsplan
 • Åpne fila
  • ”Hesthagenenga_40.sos”
 • Bruk kommandofil
  • ”Tegneregler-regplan_40.kom”
 • Spørsmål:
  • Hvilke objekttyper finnes?
  • Hvilke egenskaper har ”arealet” B1?

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

reguleringsplan
Reguleringsplan
 • Se på egenskapene til B1.
 • Hva betyr de?
  • Bruk gjerne oppslag i SOSI-db for å finne svar!

SOSI grunnkurs / SOSI-vis-øvelse - SOSI-sekretariatet 20091012

ad