Dinamica relativistă - PowerPoint PPT Presentation

Dinamica relativistă
Download
1 / 3

  • 194 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dinamica relativistă. Masa Aplicarea grupului de transformări Lorentz ecuaţiilor mecanicii clasice a condus la un rezultat, care era în flagrantă contradicţie cu postulatul întâi al teoriei relativităţii restrânse şi anume: aceste ecuaţii nu erau covariante faţă de transformările Lorentz.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dinamica relativistă

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dinamica relativista

Dinamica relativistă

Masa

Aplicarea grupului de transformări Lorentz ecuaţiilor mecanicii clasice a condus la un rezultat, care era în flagrantă contradicţie cu postulatul întâi al teoriei relativităţii restrânse şi anume: aceste ecuaţii nu erau covariante faţă de transformările Lorentz.

Postulatul întâi al TRR impune ca atăt ecuaţiile electrodinamicii, opticii căt şi cele ale mecanicii clasice să fie covariante faţă de aceste transformări. Este deci necesar ca legea a doua a dinamicii să se modifice de aşa manieră încât să fie covariantă faţă de grupul Lorentz.

Pentru aceasta se introduce cvadrivectorul impuls şi

Unde

Este aşa-numita masă de repaus a particulei (masa definită în sistemul propriu). Se introduce cvadrivectorul forţă


Dinamica relativista

Energia

Lucrul mecanic al forţei aplicate punctului material trebuie să fie egal cu variaţia energiei cinetice a punctului material, deci:

Dar

Astfel încât

Undeeste energia de repaus, iar este energia totală. În cazul vitezelor mici, V/c<<1, avem………

Adică obţinem în prima aproximaţie expresia clasică a energiei cinetice.

O serie întreagă de consideraţii teoretice şi de experienţe arată că proporţionalitatea înter masă şi energie este universal valabilă, orice variaţie de energie este însoţită de o variaţie corespunzătoare a masei şi reciproc.

Legea donservării energiei este şi lege a conservării masei.


Dinamica relativista

Relaţia energie - impuls

În spaţiul relativist impulsul şi energiese unifică într-un cuadrivector: trei coordonate spaţiale p şi componenta a apatra . Intervalul în acest spaţiu este un invariant, adică

Valoarea acestui invariant este

Şi relaţia energie impuls devine

Spre deosebire de macanica clasică.


  • Login