Sadašnje i buduće mogućnosti financiranja MSP iz EU fondova
Download
1 / 17

Koordinacijsko tijelo za pretpristupne programe EU Programiranje I. komponente programa IPA - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Sadašnje i buduće mogućnosti financiranja MSP iz EU fondova Konferencija ˝Financiranje i poticanje malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj ˝ Zagreb, 1. prosinca 2009 . Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF) Ana Krvarić.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Koordinacijsko tijelo za pretpristupne programe EU Programiranje I. komponente programa IPA' - wanda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sadašnje i buduće mogućnosti financiranja MSP iz EU fondovaKonferencija ˝Financiranje i poticanje malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj ˝Zagreb, 1. prosinca 2009. Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF)Ana Krvarić


Nadležnosti SDURF-a u kontekstu fondova EU fondova

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

 • Koordinacijsko tijelo za pretpristupne programe EU

 • Programiranje I. komponente programa IPA

 • Strateški i programski dokumenti:

  • Strateški okvir za razvoj

  • Okvir za usklađenost strategija 2007. – 2013.

 • Pregovori o pristupanju EU u poglavlju 22 – regionalna politika

 • Priprema za instrumente kohezijske politike EU

 • Edukacija i informiranje


Uvodno… fondova

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Što:

 • bespovratna sredstva EU za su-financiranje radova, usluga, nabave opreme

 • tehnička pomoć

Tko:

 • tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, nevladine organizacije, pravne osobe, javne ustanove, poduzetnici i drugi koji prijavljuju projektne prijedloge na mjere (grant sheme) koje osmisle tijela na nacionalnoj razini

 • izvor informacija i su-financiranja: resorna tijela

Kome:

 • prijava projektnih prijedloga na natječaje koje raspisuju provedbena tijela

 • propisana EU pravila za proceduru prijave i odabira projektnih prijedloga, isplate sredstava i pod-ugovaranja od strane krajnjih korisnika

Kako:


Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Pretpristupni programi

Dobivanjem statusa zemlje kandidatkinje

CARDS

(2001. - 2004.)

Phare

(2005. - 2006.)

ISPA

(2005. - 2006.)

SAPARD

(2006.)

IPA

(od 2007.)


Phare 2005 koordinaciju fondova EU"Shema dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu˝ (1)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Financijska alokacija:

 • 9 543 700€ (Phare 5280197 €)

 • 7 projekata

 • pojedinačna vrijednost potpore (granta):

 • 500 000 € – 1 000 000 €

 • Sufinanciranje od korisnika iznosilo min.

  25 % vrijednosti projekta

 • natječaj zatvoren u veljači 2007.; provedba

  započela u studenom 2007.

 • projekti završeni (osim jednog)

Status:


Phare 2005 koordinaciju fondova EU"Shema dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu˝ (2)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

 • Modernizacija/proširenje infrastrukture

  vezane uz mala i srednja poduzeća

 • Izgradnja komunalne infrastrukture

  povezane s turističkom djelatnošću

 • Izgradnja turističke infrastrukture

 • Izgradnja infrastrukture za istraživanje i

  razvoj te informacijsku i komunikacijsku

  tehnologiju

Aktivnosti:


Phare 2006 koordinaciju fondova EU“Podrška povećanju konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzeća u RH” (1)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

 • 2 700 000 € (Phare 2 000 000 €)

 • 24 projekata

 • pojedinačna vrijednost potpore (granta):

  50 000 € - 100 000 €

 • sufinanciranje od strane poduzetnika od min.

  25% vrijednosti projekta (15% za poduzeća

  koja se nalaze u područjima od posebne

  državne skrbi)

Financijska alokacija:

Status:

 • natječaj zatvoren krajem travnja 2008.; u tijeku je

  provedba projekata;


Phare 2006 koordinaciju fondova EU“Potpora podizanju konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzeća u RH“ (2)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Aktivnosti:

 • savjetodavne usluge neophodne za

  povećanje konkurentnosti i izvoza

  (standardi, akreditacija, certifikacija itd.);

 • marketinške i promotivne aktivnosti u cilju

  povećanja konkurentnosti proizvoda;

 • promidžba i plasiranje proizvoda (izrada

  brošura, kampanje, prezentacije);

 • obuka zaposlenika;

 • informiranje, istraživanje tržišta, e-trgovina;

 • sudjelovanje na međunarodnim sajmovima.


SAPARD koordinaciju fondova EU(Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)

 • unapređenje poljoprivrednog sektora kroz povećanje konkurentnosti i održivosti proizvodnje

 • pomoć kod uvođenja acquis-a o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici te drugih mjera ruralnog razvoja

Cilj:

 • ulaganja u poljoprivredna gospodarstva: unapređenje kvalitete proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje, modernizacija sustava proizvodnje s ciljem veće okolišne održivosti, unaprjeđenje veterinarskih i higijenskih standarda

 • unaprjeđenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda: modernizacija pogona za preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, unaprjeđenje stanja u upravljanju životinjskim otpadom, olakšan pristup primarnim poljoprivrednim proizvođačima pogonima za preradu

Odabrane mjere:


IPA ( koordinaciju fondova EUInstrument for Pre-Accession Assistance) – nova generacija pretpristupne pomoći

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Zbog učinkovitije provedbe osnovnih ciljeva...

… podijeljen na pet komponenti

Za sve korisnike:

 • Pomoć u tranziciji i jačanju institucija

 • Prekogranična suradnja

  Za države kandidatkinje: svenavedeno +

 • Regionalni razvoj

 • Razvoj ljudskih potencijala

 • Ruralni razvoj

Financijske alokacije

Ukupna alokacija od 2007. do 2012. iznosi 910,1 mil €


IPA III C – Regionalna konkurentnost (Operativni program za razdoblje 2007-2009)

Prioriteti:

 • poboljšanje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja

 • jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

 • ulaganja u poslovnu infrastrukturu u područjima koja zaostaju u razvitku (shema dodjele bespovratnih sredstava - grant shema)

 • poboljšanje poslovne klime

 • transfer tehnologije i podrška novoosnovanim pouzećima utemeljenima na znanju

Mjere:

Aktivnosti:

 • poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini

 • obuka potpornih institucija za poduzetništvo i savjetodavna pomoć poduzetnicima

 • promicanje investicijske klime

 • potpora razvoju klastera

 • komercijalizacija i transfera tehnologije

 • infrastruktura za inkubaciju i komercijalizaciju u sektoru bioznanosti


IPA V – Plan za poljoprivredu i ruralni razvitak (2007-2009)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Prioriteti:

 • jačanje tržišne učinkovitosti i usklađivanje sa standardima EU

 • priprema za provedbu poljoprivredno-ekoloških mjera u lokalne strategije za ruralni razvoj

 • razvoj ruralnog gospodarstva

Mjere:

 • ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

 • ulaganja u preradu i trženje proizvoda

 • aktivnosti unapređenja okoliša i krajolika

 • izrada i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

 • razvoj ruralne infrastrukture

 • diverzifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti


Programi Zajednice (2007-2009)(Community Programmes)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Cilj:

 • Upoznati buduće zemlje kandidate s načinom funkcioniranja unutarnjih politika EU

 • Promicanja sektorskih politika EU suradnjom među zemljama članicama (promicanje EU interesa)

Specifičnosti:

 • Projekti s partnerima iz zemalja članica EU

 • Izravno prijavljivanje Europskoj komisiji

 • Sredstva za najkvalitetnije projekte na EU razini (načelo izvrsnosti!)

 • Programi “otvoreni” za RH od lipnja 2003.

 • Okvirni sporazum s EZ, 22. studenog 2004.

 • Za pojedine Programe nadležni pojedini resori

Način provedbe:


Program za inovacije i konkurentnost ( (2007-2009)Competitiveness and Innovation Programme, CIP)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Ciljevi programa

Suradnjom čim većeg broja ZČ postići:

 • Jačanje konkurentnosti poduzeća (MPS!)

 • Promoviranje svih oblika inovacija (tehnološke, eko-inovacije, inovacije u poslovanju…)

 • Razvoj društva informacija kao konkurentnog, inovativnog, održivog i inkluzivnog

 • Promicanje učinkovitog korištenja energije te novih i obnovljivih izvora energije u svim sektorima, uključujući promet

 • I. stup – Poticanje poduzetništva i inovacija

  - MINGORP, Uprava za poduzetništvo

 • II. stup – Informacijske i komunikacijske tehnologije U

  Europi

  - e-Hrvatska

 • III. stup – Inteligentna energija

  -MINGORP, Uprava za energetiku

Provedba


Zaključno... (2007-2009)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Poslovni sektor:

 • susreće se s ograničenim mogućnostima direktnog sudjelovanja u pretpristupnim fondovima EU

 • poboljšanje institucionalne sposobnosti posrednika zaduženih za unaprjeđenje politika i podrške razvoju MSP

 • pravovremeno upoznavanje s načinom upravljanja i korištenja EU fondova

 • sudjelovanje na natječajima za provedbu odobrenih projekata kroz ugovore o uslugama (poslovno savjetovanje), nabavu opreme i izvođenje radova

 • u trenutku ulaska u EU iznos raspoloživih sredstava namijenjenih direktno MSP znatno će se povećati i funkcionirat će na principu shema za dodjelu bespovratnih sredstava

Mogućnosti:


Korisne stranice (2007-2009)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

 • http://www.strategija.hr

  Ministarstvo financija i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

 • http://www.mfin.hr , http://cfcu.mfin.hr

  Delegacija Europske komisije i Europska komisija

 • http://www.delhrv.cec.eu.int/en

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

 • http://www.mingop.hr

  Europska poduzetnička mreža

 • http://www.een.hr


Hvala na pažnji! (2007-2009)


ad