H lsa i ett globalt perspektiv
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Hälsa i ett globalt perspektiv. PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hälsa i ett globalt perspektiv. Varje land har sin egen hälsopolitik och varje land måste vara aktiva internationellt och ha en egen hälsopolitik som hanterar internationella hot och möjligheter. Vad innebär det för Sverige att vara med i EU?.

Download Presentation

Hälsa i ett globalt perspektiv.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hälsa i ett globalt perspektiv.

Varje land har sin egen hälsopolitik och varje land måste vara aktiva internationellt och ha en egen hälsopolitik som hanterar internationella hot och möjligheter.


Vad innebär det för Sverige att vara med i EU?

 • För Sverige har tex inträdet i EU bland annat påverkat landets alkoholpolitik och miljöpolitik.


Stora olikheter i världen:

 • Medellivslängden

 • barnadödligheten: kost : gravida får för lite näring

 • bostädernas kvalitet

 • rent vatten

 • sanitära anläggningar

 • sjukvård

 • läs och skrivkunskaper

 • landets ekonomiska tillgångar och hur det används

 • utbildning


Medellivslängd och barnadödlighet:

 • U-länderna: dödlighet

 • Beroende på brist i resurser och utbildning.

 • i-länderna äldre människor i befolkningen ökar

 • Hur ska de äldres hälsa främjas?

 • Diabetes är 40 ggr vanligare är in Japan. Varför?

 • Astma: hälften så många barn i tex Polen jämför med Svergie! Varför?


Varför?

 • Vad tror du är anledning till att människor anser att det egna landet är bäst när det gäller livsstil, livskvalitet och hälsa


Folksjukdomar och naturkatastrofer

 • Malaria

 • HIV/aids

 • Varför att svårt att förebygga spridningen?


Naturkatastrofer

Vad är det och vilka drabbas?

200 miljoner drabbas


Internationella organisationer

 • EU

 • FN

 • FN:s olika organ

 • WHO

 • Världsbanken

 • UNICEF

 • Röda Koset

 • Läkare utan gränser

 • Agenda 21 globalt och lokalt

 • Hållbar utveckling


Diskutera

 • Hur vill du jobba?

 • Gör en tidsplan!

 • Hur vill du redovisa?

 • Förslag: Gör uppgifterna på sid 226 samt välj ut en fördjupningsövning och lägg ut det på din blogg.

 • Lycka till


 • Login