Olimpisk diena 2012 gada 28 septembr
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

OLIMPISKĀ DIENA 2012.gada 28.septembrī PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OLIMPISKĀ DIENA 2012.gada 28.septembrī. Žoržs Tikmers LOK viceprezidents. Olimpiskā diena. 75 norises vietas visos Latvijas reģionos Vairāk kā 1000 komandas Vairāk kā 60 000 dalībnieku Šo pasākumu katru gadu 205 valstīs organizē Starptautiskā Olimpiskā komiteja. Sagatavošana.

Download Presentation

OLIMPISKĀ DIENA 2012.gada 28.septembrī

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Olimpisk diena 2012 gada 28 septembr

OLIMPISKĀ DIENA2012.gada 28.septembrī

Žoržs Tikmers

LOK viceprezidents


Olimpisk diena

Olimpiskā diena

 • 75 norises vietas visos Latvijas reģionos

 • Vairāk kā 1000 komandas

 • Vairāk kā 60 000 dalībnieku

  Šo pasākumu katru gadu 205 valstīs

  organizē Starptautiskā Olimpiskā komiteja


Sagatavo ana

Sagatavošana

3.aprīlis – izsūtīts uzaicinājums dalībai pasākumā

1.maijs - saņemti pieteikumi no pašvaldībām

17.maijs – seminārs

14.septembris – seminārs Olimpiskajiem vēstnešiem

28.septembris – Olimpiskā diena


M r is

Mērķis

Olimpiskās kustības popularizēšana

Olimpiskie simboli un ceremonijas

Godīgas spēles principi

Iemācīt bērniem un jauniešiem

rīta vingrošanas kompleksu


Pas kumi

Pasākumi

 • Vienojošie pasākumi

  • LOK himnas atskaņošana un karoga svinīga pacelšana

  • Kopīga rīta vingrošana vienlaicīgi visā Latvijā

  • Stafete

  • Zīmējumu konkurss

  • Domrakstu konkurss

  • Foto konkurss

 • Brīvas izvēles pasākumi

  • Sacensības ar rezultātu fiksēšanu

  • Konkursi, viktorīnas, tikšanās ar olimpiešiem


Vienojo ie pas kumi

Vienojošie pasākumi

 • Rīta vingrošana

  • Kopīga rīta vingrošana, kas norisināsies vienlaicīgi visās norises vietās Latvijā no plkst.10:05 – 10:15

   (radio SWH tiešraide)

  • Vingrojumu komplekss būs pieejams

   šā gada jūlijā LOK mājas lapā

   www.olimpiade.lv

 • Stafete

  • Stafetes komandas dalībnieki

   5-10 meitenes un 5-10 zēni


Vienojo ie pas kumi1

Vienojošie pasākumi

 • Zīmējumu konkurss (pirmskola un sākumskola)

  • Moto:“Latvijas sportisti Londonas 2012.gada Olimpiskajās spēlēs”

  • Katrs rīkotājs septembrī organizē zīmējumu konkursus (formāts A4 lapa)

  • OD organizatori iesniedz

   vienu labāko darbu

   Olimpiskajam vēstnesim š.g. 28.septembrī


Vienojo ie pas kumi2

Vienojošie pasākumi

 • Domrakstu konkurss

  • Tēma:“Kā es kļūšu par Latvijas olimpieti”

  • Katrs rīkotājs septembrī organizē domrakstu konkursus (teksta apjoms līdz 750 vārdiem)

  • OD organizatori iesniedz

   vienu labāko domrakstu

   Olimpiskajam vēstnesim š.g. 28.septembrī


Vienojo ie pas kumi3

Vienojošie pasākumi

 • Fotokonkurss

  • Pasākuma norises vietā, šā gada 28.septembrī Olimpiskās dienas dalībnieku nostāšanās, izveidojot olimpiskos apļus

  • OD organizatori nosūta

   vienu foto JPG formātā LOK uz e-pastu lok@olimpiade.lv līdz š.g. 1.oktobrim


V rt ana

Vērtēšana

 • Vērtēšanu un apbalvošanu veic olimpiskie vēstneši, attiecīgās pašvaldības pārstāvji un olimpiskās dienas organizatori, atbilstoši pasākuma programmai

 • Jāizvērtē un jānosaka:

  • viena klases (skolas) uzvarētāja komanda;

  • viens zīmējumu konkursa uzvarētājs;

  • viens domrakstu konkursa uzvarētājs;

  • viena dalībnieku izveidoto olimpisko apļu fotogrāfija.


Atrib tika un apbalvo ana

Atribūtika un apbalvošana

 • LOK atribūtika

  • 75 LOK karogi

  • LOK himna (www.olimpiade.lv)

  • 150 oficiālie pasākuma T-krekli pašvaldību organizatori un Olimpiskie vēstneši

  • 60 000 komplekti – hanteles Olimpiskai rīta vingrošanai

 • LOK balvas

  • 60 000 SOK apliecinājumi ar SOK un LOK prezidentu parakstiem

  • 75 LOK Olimpiskās dienas kauss

  • Sporta inventārs

  • Sponsoru un atbalstītāju speciālbalvas

  • 1900 bezmaksas ielūgumi uz KHL hokeja spēli Rīgā

 • Pašvaldību un organizatoru atbalsts

  • Vienoti oficiālie pasākuma T-krekli pašvaldības sporta skolotājiem

  • Balvas klases (skolas) godalgoto vietu komandām

  • Transports pašvaldības skolēnu nokļūšanai uz KHL spēli Rīgā


Olimpiskie v stne i

Olimpiskie vēstneši

 • 75 norises vietās LOK pārstāvēs olimpiskais vēstnesis – Olimpisko spēļu dalībnieks

  • Piedalās sacensību atklāšanā, vērtēšanā un apbalvošanā


Paraugprogramma

Paraugprogramma

 • 28. septembrī

  • Vienots pasākuma vietas apskaņojums – Radio SWH

  • 9:30 Svinīga LOK karoga pacelšana un LOK himnas atskaņošana

  • 9:45-10:00 Dalībnieku sagatavošana, atribūtikas izsniegšana rīta vingrošanai

  • 10:00 Pieslēgšanās radio SWH tiešraidei

  • Sagatavošanās rīta vingrošanai

  • 10:05-10:15 Vienota rīta vingrošana

  • 11:00 Stafetes sacensības

  • Sacensību vērtēšana, zīmējumu un domrakstu

   konkursa uzvarētāja noteikšana, fotokonkurss

  • Pasākuma uzvarētāju svinīga apbalvošana

  • Pasākuma svinīgs noslēgums


Finans jums

Finansējums

Netiek finansēta no valsts budžeta programmas “Sports” līdzekļiem

Olimpiskā Solidaritāte USD 2500

LOK finansējums LVL 27 000

Pašvaldību atbalsts

Sporta federāciju atbalsts


Olimpisk diena 2012 gada 28 septembr

Pasākumu atbalsta


Olimpisk diena 2012 gada 28 septembr

Paldies par uzmanību!


 • Login