Josip jankovi anita begi mostar bosna i hercegovina 20 23 listopada 2010 godine
Download
1 / 18

SOCIJALNI RAD PARADIGMA ODRŽIVOG RAZVOJA DRUŠTVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“. Josip Janković Anita Begić Mostar, Bosna i Hercegovina, 20. – 23. listopada 2010. godine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

SOCIJALNI RAD PARADIGMA ODRŽIVOG RAZVOJA DRUŠTVA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


I. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

„Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti

– profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“

Josip Janković

Anita Begić

Mostar,

Bosna i Hercegovina, 20. – 23. listopada 2010. godine

SOCIJALNI RAD PARADIGMA ODRŽIVOG RAZVOJA DRUŠTVA


KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA

Osnovni koncept održivog razvoja dolazi iz područja biologije kao i neke druge velike ideje i teorije tijekom 20. stoljeća (OTS);

 • Globalni koncept na konferenciji UN-a u Shtockholmu 1972. kao odgovor na problem pogoršanja životne sredine;

 • UN-ova komisija dala je 1987. prvu definiciju održivog razvoja, pod vodstvom Gro Harlem Brundtland, nekadašnje norveške premijerke:

  "Odgovoriti na zahtjeve današnje generacije, a da se pri tome ne unište mogućnosti da buduće generacije odgovore na svoje zahtjeve.“


Socijalni rad i održivi razvoj

Znanost i praksa socijalnog rada promoviraju:

- socijalnu promjenu,

- rješavanje problema u međuljudskim

odnosima,

- osnaživanje i oslobađanje ljudi u stremljenju

blagostanju.

Socijalni rad intervenira u točkama gdje čovjek stupa u

interakciju sa svojim okruženjem:

- preveniranjem nastanka štete,

- njenim otklanjanjem.


Osnova implementacije koncepta

Osnovna smjernica za socijalni rad u održivom razvoju je

njegovo određenje kao profesionalne aktivnost i koja

sudjeluje u procesu zaštite, osnaživanja i uključivanja u

društvo osoba: - koje su mete represije,

- u stanju vulnerabilnosti,

- na margini društva ili na putu prema njoj.

Problemi u implementaciji koncepta održivosti pripisuju

se: - sukobu boraca za zaštitu životne sredine i

zajednice biznismena,

- siromaštvu, bolesti i nejednakosti u velikom

dijelu svijeta.


Magični trokut održivog razvoja(Hessle,2005.)

Ekološka ravnoteža

Ekonomska sigurnost Socijalna pravda


PREVENCIJA OSNOVA ODRŽIVOG RAZVOJA

 • U okviru teorije i prakse socijalnog rada prevencija je condicio sine quanon promišljanja i djelovanja bilo kao:

  - primarna, sekundarna, tercijarna;

  - opća;

  - ciljana;

  - situaciona.

 • U samoj ideji SOCIJALNOG RADA ideja je „pomoć do samopomoći“ koja inkorporira i PREVENCIJU put do ostvarenja ODRŽIVOG RAZVOJA!


Određenje prevencije

 • Prevenciju je moguće odrediti kao složeni sustav mjera, aktivnosti i kontinuiranog napora usmjerenih otklanjanju rizičnih činitelja i/ili posljedica njihovog djelovanja, jačanja zaštitnih na svim razinama, područjima i ključnim točkama s ciljem osiguranja kvalitetnog rasta, razvoja, prilagodbe i sazrijevanja novih naraštaja u sigurne, prilagođene, uspješne i sretne, a samim tim i zdrave ljude.

  (Janković, 2006)


STRATEGIJA PREVENCIJE PUP DJECE I MLADIH U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA DRUŠTVA (primjer Hrvatske)

Opći CiljStrategije je:

osigurati minimalne uvjete potrebne za kvalitetan, uspješan i zdrav rast i razvoj novih naraštaja,

otkloniti: - činitelje rizika odgovorne za nastajanje

poremećaja u ponašanju,

- nastale poremećaje u ponašanju i njihove

posljedice.


Određenje pojma „poremećaji u ponašanju"

Poremećaji u ponašanju su: Složeni skup funkcioniranja i ponašanja djece i mladih, koja u određenoj sredini i vremenu značajno odstupaju od normi te sredine, a predstavljaju nevoljni odgovor na djelovanje činitelja rizika, kojima su djeca i mladi izloženi duže vrijeme, najprije kao obavijest okolini o prisustvu i intenzitetu rizičnih uvjeta rasta i razvoja, a kasnije kao odgovor na njih, izraz usklađivanja svog funkcioniranja s danim uvjetima, novi rizik za dijete i okolinu. (Janković, 2006.)


Rizični i zaštitni činitelji u razvoju poremećaja u ponašanju

 • Rizični čimbenici (Coie i dr., 1993., Kirby i Fraser, 1997., prema Bašić 2001.) definiraju se kao: bilo koji utjecaji koji povećavaju vjerojatnost prvog pojavljivanja poremećaja, napredovanja prema vrlo ozbiljnom stanju te podržavanju problematičnih uvjeta ponašanja. Rizični čimbenici odnose se podjednako na one iz područja prenatalnog i biološkog do širokih okolnosti i uvjeta života koji pogađaju djecu.

 • Zaštitne čimbenike predstavlja sve ono što djeluje na smanjenje rizika za pojavu poremećaja (ovdje PUPa, asocijalnog i antisocijalnog ponašanja mladih).


Posebni ciljevi državne strategije RH:

 • Unaprijediti sustave kojima će se u najvećoj mjeri suzbijati nastanak rizičnih činitelja odgovornih za pojavu poremećaja u ponašanju.

 • Poticati izgradnju, razvoj i širenje činitelja zaštite.

 • Razvijati, organiziranje i usustavljivanje mreže preventivnih aktivnosti.

 • Potaknuti uspostavu i primjenu programa prevencije na razinama lokalne zajednice, općine, grada, županije i države.

 • Osigurati evaluacije svih programa.


Ključne pretpostavke primjene Strategije prevencije PUP djece i mladih RH

 • Odluka o važnosti novih naraštaja u pogledu:

  - brige za ljudske resurse/ kapital u smislu održivog

  razvoja društva/,

  - u odnosu prema vlastitoj djeci.

 • Ustanoviti vladino interdisciplinarno stručno tijelo za:

  -praćenje provedbe,

  - kretanje PUP,

  -stalni razvoj i unapređivanje strategije.

 • Utvrditi: ključne točke, razine zahvaćanja i prevencije


Mreža ključnih točaka i razina prevencije PUP djece i mladih (Janković, 2006)


Lokalna zajednica u prevenciji PUP u kontekstu održivog razvoja društva

 • Uspostaviti općenito bolje životne i komunikacijske uvjete u lokalnim zajednicama

 • Razviti poticajne programe za različite skupine,

 • Potaknuti prihvaćanje modificiranih modela rješavanja konflikata osobito unutar obitelji i socijalnih mreža

 • Potaknuti promjenu načina rada kako socijalnih tako i korekcijskih ustanova


Uloga školskog socijalnog rada u prevenciji PUP djece i mladih

Izvori rizika vezani uz:

- Obiteljsku situaciju koju karakteriziraju obiteljski problemi i

konflikti;

- neadekvatno ponašanje roditelja kao modela, ovisnost

roditelja, siromaštvo i sl.;

- školu kao instituciju, a to su uspjeh, problemi s disciplinom,

nedovoljna privrženost školi i sl.;

- Individualne karakteristike djeteta , okupiranost

delinkventnim ponašanjem, povezanost s delinkventnim vršnjacima, biološke determinante i drugo (Wiliams, Ayers, Artur, 1997, prema Bašić i Janković, 2000.).


Shema 2. Područja rada školskog socijalnog radnika

Dijete

Suradnja

Školski socijalni radnik

Obitelj

Lokalna zajednica


Zaključci

 • Razvoj mora poslužiti potrebama ljudi, a posebno onih koji su u situaciji siromaštva, marginalizacije i isključenosti iz društva.

 • Potreban je kontinuiran, profesionalno i znanstveno utemeljen rad na suzbijanju i uspješnom suočavanju s rizičnim činiteljima svih građana kroz njihov stalni rast, razvoj i osnaživanje te na stalnom unapređenju kvalitete života kao važne komponente opće prevencije.

 • Socijalni rad sa svojim ciljevima, vrijednosnim određenjima, sustavima izučavanja i djelovanja, metodama i tehnikama već je od svog uspostavljanja kao posebnog znanstvenog i djelatnog područja, suštinski uklopljen u filozofiju održivog razvoja društva na svim razinama i to ne samo deklarativno nego i djelatno.


 • Hvala!


ad
 • Login