Nodyn
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Nodyn i’r athro / athrawes : Argraffwch y cardiau canlynol gefn-wrth-gefn . PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nodyn i’r athro / athrawes : Argraffwch y cardiau canlynol gefn-wrth-gefn . Rhowch un cerdyn i bob disgybl . Bydd disgybl A yn darllen y frawddeg . Yna bydd disgybl B yn nodi’r camgymeriad , y cywiriad a’r rheswm gyda disgybl A yn ei wirio .

Download Presentation

Nodyn i’r athro / athrawes : Argraffwch y cardiau canlynol gefn-wrth-gefn .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nodyni’rathro/athrawes:

Argraffwch y cardiaucanlynolgefn-wrth-gefn.

Rhowch un cerdyni bob disgybl.

Bydddisgybl A yndarllen y frawddeg. Ynabydddisgybl B ynnodi’rcamgymeriad, y cywiriada’rrheswmgydadisgybl A yneiwirio.

Bydd ydasgyncaelei hail-adroddgydadisgybl B ynholi y trohwn.

Cyfnewidcardiau a mynd at bartnergwahanol.


Roedde’ngwrthod â mynd am eubodwedilledaenustorïauamdanoef.


Roedde’ngwrthod â mynd am eubodwedilledaenustorïauamdanoef.


Roedde’ngwrthodmynd am eubodwedilledaenustorïau am ef.


Roedde’ngwrthodmynd am eubodwedilledaenustorïau am ef.


Carwnfodarbenfyhunheddiwgannadyw hi wedicysylltu â mi.


Carwnfodarbenfyhunheddiwgannadyw hi wedicysylltu â mi.


Carwnfodarfymhenfyhunheddiwgannadyw hi wedicysylltuifi.


Carwnfodarfymhenfyhunheddiwgannadyw hi wedicysylltuifi.


Mae’rbachgenyndangoseitheimladauiddynnhw’namlwgiawnar y caerygbi.


Mae’rbachgenyndangoseitheimladauiddynnhw’namlwgiawnar y caerygbi


Mae’rbachgenyndangoseideimladauinhw’namlwgiawnar y caerygbi.


Mae’rbachgenyndangoseideimladauinhw’namlwgiawnar y caerygbi.


Does gan hi ddimrheswmdrosfywheblawiwneudbywydeimerchynuffern.


Does gan hi ddimrheswmdrosfywheblawiwneudbywydeimerchynuffern.


Does ganddi hi ddimrheswmdrosfywheblaw am wneudbywydeimerchynuffern.


Does ganddi hi ddimrheswmdrosfywheblaw am wneudbywydeimerchynuffern.


’Rwy’nmyndi’rmeddyg.


’Rwy’nmyndi’rmeddyg.


Cynpenderfynubyddhi’nsiaradi’wthad.


Cynpenderfynubyddhi’nsiaradi’wthad.


Gwêl y barddlawero’ugerddimewncylchgronau.


Gwêl y barddlawero’ugerddimewncylchgronau.


Cyflwynodd yr awdurnifer o foblddifyryneinofel.


Cyflwynodd yr awdurnifer o foblddifyryneinofel.


Gwnfodllawer o drysorauyn yr amgueddfa y maepoblleolynymddiddoriyn.


Gwnfodllawer o drysorauyn yr amgueddfa y maepoblleolynymddiddoriyn.


ClywaisddyddMercherfodnifer o gyngherddauyncaeleigohirio.


ClywaisddyddMercherfodnifer o gyngherddauyncaeleigohirio.


Ai honyw’rgân y byddwchchi’neichanumewnpob eisteddfod leol?


Ai honyw’rgân y byddwchchi’neichanumewnpob eisteddfod leol?


 • Ceirsawlsiopyn Bangor.


Ceirsawlsiopyn Bangor


 • Gydatimaebywydynwych.


 • Gydatimaebywydynwych.


 • O Môn y daw Twm.


 • O Môn y daw Twm.


 • Roedd y ferchynllawngwenwyntuag at pawb.


 • Roedd y ferchynllawngwenwyntuag at pawb.


 • Dwiwedidysgufytreigladauynardderchog!


 • Dwiwedidysgufytreigladauynardderchog!


 • Ceirdewishelaeth o lyfrauyn y lyfrgell.


Ceirdewishelaeth o lyfrauyn y lyfrgell


 • Login