Nodyn i’r athro / athrawes : Argraffwch y cardiau canlynol gefn-wrth-gefn . - PowerPoint PPT Presentation

Nodyn
Download
1 / 43

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nodyn i’r athro / athrawes : Argraffwch y cardiau canlynol gefn-wrth-gefn . Rhowch un cerdyn i bob disgybl . Bydd disgybl A yn darllen y frawddeg . Yna bydd disgybl B yn nodi’r camgymeriad , y cywiriad a’r rheswm gyda disgybl A yn ei wirio .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nodyn i’r athro / athrawes : Argraffwch y cardiau canlynol gefn-wrth-gefn .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Nodyni’rathro/athrawes:

Argraffwch y cardiaucanlynolgefn-wrth-gefn.

Rhowch un cerdyni bob disgybl.

Bydddisgybl A yndarllen y frawddeg. Ynabydddisgybl B ynnodi’rcamgymeriad, y cywiriada’rrheswmgydadisgybl A yneiwirio.

Bydd ydasgyncaelei hail-adroddgydadisgybl B ynholi y trohwn.

Cyfnewidcardiau a mynd at bartnergwahanol.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Roedde’ngwrthod â mynd am eubodwedilledaenustorïauamdanoef.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Roedde’ngwrthod â mynd am eubodwedilledaenustorïauamdanoef.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Roedde’ngwrthodmynd am eubodwedilledaenustorïau am ef.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Roedde’ngwrthodmynd am eubodwedilledaenustorïau am ef.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Carwnfodarbenfyhunheddiwgannadyw hi wedicysylltu â mi.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Carwnfodarbenfyhunheddiwgannadyw hi wedicysylltu â mi.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Carwnfodarfymhenfyhunheddiwgannadyw hi wedicysylltuifi.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Carwnfodarfymhenfyhunheddiwgannadyw hi wedicysylltuifi.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Mae’rbachgenyndangoseitheimladauiddynnhw’namlwgiawnar y caerygbi.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Mae’rbachgenyndangoseitheimladauiddynnhw’namlwgiawnar y caerygbi


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Mae’rbachgenyndangoseideimladauinhw’namlwgiawnar y caerygbi.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Mae’rbachgenyndangoseideimladauinhw’namlwgiawnar y caerygbi.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Does gan hi ddimrheswmdrosfywheblawiwneudbywydeimerchynuffern.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Does gan hi ddimrheswmdrosfywheblawiwneudbywydeimerchynuffern.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Does ganddi hi ddimrheswmdrosfywheblaw am wneudbywydeimerchynuffern.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Does ganddi hi ddimrheswmdrosfywheblaw am wneudbywydeimerchynuffern.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

’Rwy’nmyndi’rmeddyg.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

’Rwy’nmyndi’rmeddyg.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Cynpenderfynubyddhi’nsiaradi’wthad.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Cynpenderfynubyddhi’nsiaradi’wthad.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Gwêl y barddlawero’ugerddimewncylchgronau.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Gwêl y barddlawero’ugerddimewncylchgronau.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Cyflwynodd yr awdurnifer o foblddifyryneinofel.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Cyflwynodd yr awdurnifer o foblddifyryneinofel.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Gwnfodllawer o drysorauyn yr amgueddfa y maepoblleolynymddiddoriyn.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Gwnfodllawer o drysorauyn yr amgueddfa y maepoblleolynymddiddoriyn.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

ClywaisddyddMercherfodnifer o gyngherddauyncaeleigohirio.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

ClywaisddyddMercherfodnifer o gyngherddauyncaeleigohirio.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Ai honyw’rgân y byddwchchi’neichanumewnpob eisteddfod leol?


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Ai honyw’rgân y byddwchchi’neichanumewnpob eisteddfod leol?


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

 • Ceirsawlsiopyn Bangor.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Ceirsawlsiopyn Bangor


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

 • Gydatimaebywydynwych.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

 • Gydatimaebywydynwych.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

 • O Môn y daw Twm.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

 • O Môn y daw Twm.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

 • Roedd y ferchynllawngwenwyntuag at pawb.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

 • Roedd y ferchynllawngwenwyntuag at pawb.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

 • Dwiwedidysgufytreigladauynardderchog!


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

 • Dwiwedidysgufytreigladauynardderchog!


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

 • Ceirdewishelaeth o lyfrauyn y lyfrgell.


Nodyn i r athro athrawes argraffwch y cardiau canlynol gefn wrth gefn

Ceirdewishelaeth o lyfrauyn y lyfrgell


 • Login