Do wielkich osiągnięć przez trudności - PowerPoint PPT Presentation

Do wielkich osi gni przez trudno ci
Download
1 / 10

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ PRZEZ TRUDNOŚCI. Do wielkich osiągnięć przez trudności. Poddziałanie 7.2.1 PO KL Realizacja projektu: Lider projektu: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL Partner projektu: Stowarzyszenie MONAR w Zbicku. Człowiek – najlepsza inwestycja

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Do wielkich osiągnięć przez trudności

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Do wielkich osi gni przez trudno ci

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ

PRZEZ TRUDNOŚCI

Do wielkich osiągnięć przez trudności

Poddziałanie 7.2.1 PO KL

Realizacja projektu:

Lider projektu: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Partner projektu:Stowarzyszenie MONAR w Zbicku

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel projektu

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ

PRZEZ TRUDNOŚCI

CEL PROJEKTU

Aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet i mężczyzn w szczególnie utrudnionej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym - podopiecznych Ośrodka MONAR w Zbicku.

Okres realizacji projektu:

1 stycznia 2010 – 30 czerwca 2011

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu były osoby zamieszkujące na terenie województwa opolskiego – podopieczni Ośrodka MONAR w Zbicku, którzy poddawali się procesowi leczenia lub ukończyli go nie później niż rok przed przystąpieniem do projektu.

Łącznie projekt zakończyło 67 osób.

Uczestnicy projektu

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ

PRZEZ TRUDNOŚCI

Fot. Uczestnicy projektu w trakcie treningu umiejętności społecznych.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dzia ania realizowane w trakcie projektu

Działania realizowane w trakcie projektu:

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ

PRZEZ TRUDNOŚCI

 • Aktywne poszukiwanie pracy – kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze:

 • warsztaty grupowe (m.in. asertywność, przygotowanie CV, listu motywacyjnego, ćwiczenie rozmów kwalifikacyjnych),

 • konsultacje indywidualne z psycholożką,

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Do wielkich osi gni przez trudno ci

Trening umiejętności społecznych:

pięciodniowy spływ kajakowy powiązany z warsztatem psychologicznym,

elementy artterapii- warsztaty gry na bębnach;

Kursy i szkolenia:

kurs języka angielskiego,

kurs komputerowy,

kurs gastronomiczny,

kurs remontowo– budowlany,

kurs aranżacji terenów zielonych,

kurs spawacza MAG,

kurs obsługi wózków widłowych,

kurs fryzjersko – kosmetyczny,

kurs prawa jazdy kat. B.

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ

PRZEZ TRUDNOŚCI

Działania realizowane w trakcie projektu CD:

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rezultaty projektu

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ

PRZEZ TRUDNOŚCI

Rezultaty projektu

Kurs języka angielskiego – 27 osób

Kurs komputerowy – 17 osób

Kurs gastronomiczny –5 osób

Kurs fryzjersko kosmetyczny – 8 osób

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rezultaty projektu cd

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ

PRZEZ TRUDNOŚCI

Rezultaty projektu CD.

Kurs remontowo budowlany – 14 osób

Obsługa wózków widłowych -10 osób

Aranżacja terenów zielonych – 14 osób

Kurs spawacza MAG – 8 osób

Kurs prawa jazdy kategorii B

- 9 osób

15 osób znalazło zatrudnienie w trakcie realizacji projektu !!!

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Stopie osi gni tych wska nik w

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ

PRZEZ TRUDNOŚCI

Stopień osiągniętych wskaźników

 • liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie - 67 osób (14 kobiet i 53 mężczyzn),

 • Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji Ekonomii Społecznej- 81 osób (16 kobiet i 65 mężczyzn),

 • uczestnicy, którzy znaleźli zatrudnienie w trakcie realizacji projektu- 15 osób (6 kobiet i 9 mężczyzn),

 • 2 artykuły prasowe,

 • 2 ogłoszenia prasowe,

 • 1 news radiowy,

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Stopie osi gni tych wska nik w cd

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ

PRZEZ TRUDNOŚCI

Stopień osiągniętych wskaźników CD.

Indywidualne Plany Działań - 33 osoby (8 kobiet i 25 mężczyzn,

Poradnictwo psychologiczne- 40 osób (14 kobiet i 26 mężczyzn),

Doradztwo zawodowe- 33 osoby (8 kobiet i 25 mężczyzn),

Osoby, które zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe w ramach kursów zawodowych -48 osób (12 kobiet i 36 mężczyzn),

Osoby, które zdobyły umiejętności językowe-27 osób (6 kobiet i 21 mężczyzn),

Osoby, które zdobyły umiejętności z zakresu obsługi komputera – 17 osób (4kobiety i 13mężczyzn).

Wszystkie wskaźniki założone w projekcie zostały osiągnięte,

a nawet przekroczone .

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dlaczego 1 1 to wi cej ni 2

DO WIELKICH OSIĄGNIĘĆ

PRZEZ TRUDNOŚCI

Dlaczego 1 + 1 to więcej niż 2 ?

Efektywne partnerstwo Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ze Stowarzyszeniem MONAR w Zbicku i łączenie różnych doświadczeń dwóch instytucji: w realizacji projektów ministerialnych i europejskich oraz w skutecznych działaniach terapeutycznych przyniosło skutek w postaci działań, które w znaczny sposób przyczyniły się do aktywnego powrotu podopiecznych Ośrodka MONAR do życia społecznego i zawodowego.

Wszystkie działania projektowe były konsultowane z uczestnikami projektu, dlatego mieli oni realny wpływ na wybór kursów i szkoleń.

Dzięki temu stworzyliśmy partnerstwo nie tylko dwóch organizacji pozarządowych, ale również partnerstwo uczestników i realizatorów projektu.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 • Login