RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT - PowerPoint PPT Presentation

Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit
Download
1 / 22

 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT. Laki Asetus Määräykset, ohjeet Suunnittelu Rakentamisen toteutus Tuotteet. CE-merkintä. Mikä on?. Mikä ei ole?. Pelkkä CE-merkintä ei takaa tuotteen soveltuvuutta käytettäväksi tietyssä rakennuskohteessa tai tietyssä maassa .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT

Tomi Toratti


Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit

LakiAsetus

Määräykset, ohjeet

SuunnitteluRakentamisentoteutusTuotteet


Ce merkint

CE-merkintä

Mikä on?

Mikä ei ole?

Pelkkä CE-merkintä ei takaa tuotteen soveltuvuutta käytettäväksi tietyssä rakennuskohteessa tai tietyssä maassa.

Suunnittelua, rakennustuotteiden käyttöä ja rakennuskohdetta sääntelevät edelleen kansalliset määräykset.

CE-merkki ei ole taeviranomaismääräysten täyttymisestä (tuotteen laadusta).

 • CE-merkinnällä valmistaja osoittaa ja vakuuttaa, että tuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti.

 • CE-merkintä, yksilöi tuotteen ostajalle ja kertoo tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla ja helpottaa niiden vertailua.

 • Mahdollistaa tuotteen tuomisen markkinoille kaikkialla Euroopassa ja korvaa kansalliset tuotehyväksynnät.

 • Rakennustuotteen ominaisuudet osoitetaan suoritustasoilmoituksella (Declaration of Performance, DoP).


Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit

Rakennusteollisuus RT ry Tarmo Pipatti, 9.2.2011


Rakennustuoteasetus

Rakennustuoteasetus

 • Rakennustuoteasetus astuu täysimääräisesti voimaan 1.7.2013

  • On sellaisenaan osa jäsenmaiden lainsäädäntöä

  • Korvaa nyt voimassa olevan rakennustuotedirektiivin

 • Valtaosalle rakennustuotteita tulee CE-merkintäpakko 1.7.2013

  • Tuotteet, joille on harmonisoitu tuotestandardi (hEN)

  • Tuotteet, joille on tehty valmistaja- ja tuotekohtainen eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)

   • Huom ! ETAn hankkiminen on valmistajalle vapaaehtoista

  • Tuote ei voi olla markkinoilla Suomessa eikä Euroopassa (vaikka sitä myytäisiin vain Suomessa), jos sitä ei ole CE-merkittyja jos sille on olemassa hEN.

Rakennustuotteella tarkoitetaan tuotetta tai tuotejärjestelmää, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa.


Mihin ce merkint k yt nn ss perustuu

Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu

CE-merkinnän käytön edellytyksenä on

 • eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi hEN (määrittää edellytetyt tuoteominaisuudet, laadunvalvonta- ja koemenettelyt + mitä tietoja merkinnän yhteydessä on esitettävä) tai

 • Eurooppalainen tekninen arviointi European Technical Assessment ETA - valmistajakohtainen, - määrättyä tuotetta koskeva arviointi, - vapaaehtoinen, - mahdollista ainoastaan jos tuote ei kuulu hEN piiriin

  CE-merkintä voi olla joko

 • itse tuotteessa

 • tuotteen pakkauksessa tai jos tämä ei ole mahdollista (esim. kiviaines)

 • tuotteen mukana seuraavissa asiakirjoissa

  CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet mutta ei ole automaattinen osoitus kohdekohtaisesta määräystenmukaisuudesta.


Eu n sis markkinoiden avaaminen

EU:n sisämarkkinoiden avaaminen

Valmistajalla on oikeus saattaa CE-merkitty tuote markkinoille, eivätkä viranomaiset voi vaatia CE-merkinnässä esitettyjen ominaisuuksien osalta muita selvityksiä tai merkkejä.

Kansallisten viranomaismääräysten vaatimustasoja ei harmonisoida.

-> Yhdessä jäsenmaassa kohdekohtaiset vaatimukset täyttävä CE-merkitty tuote ei välttämättä täytä vaatimuksia toisessa jäsenmaassa.

Edelleen tarvitaan kansalliset säädökset rakennuskohteille – vaatimusten on oltava yhteensopivia CE-merkintätietojen (arvojen ja luokkien) kanssa


Ce merkinn st pakollinen

CE-merkinnästä pakollinen

 • CE-merkinnästä tulee pakollinen Suomessa 1.7.2013 rakennustuotteille joiden harmonisoidun tuotestandardin siirtymäaika on päättynyt.

 • Suomessa on noin 4000 rakennustuotteita valmistavaa yritystä (mm. sahoja, konepajoja, betoniteollisuutta), joita CE-merkinnän käyttöönotto koskettaa

 • Yritysten on välittömästiselvitettävä, kuuluvatko niiden valmistamat rakennustuotteet jonkin harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalan piiriin.

 • Jos kuuluvat, niin on jo todella kiire käynnistää CE-merkinnän käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet.

 • Kun CE-merkintä edellyttää ilmoitetun laitoksen varmennusta, tulee ymmärtää että tähän voi kulua aikaa, sillä ilmoitettujen laitosten resurssit ovat rajalliset


Vaikutukset rakentamiseen

Vaikutukset rakentamiseen

 • rakentamisessa siirrytään käyttämään lähinnä CE-merkittyjä rakennustuotteita (arvio n. 80%)

 • kansallisten hyväksyntämenettelyjen käyttö rakennustuotteille vähenee jatkossa merkittävästi

 • edelleen tarvitaan kansallisia säädöksiä tuotteille joille ei ole harmonisoituja tuotestandardeja (uusi rakennustuotteiden hyväksyntälaki tulossa voimaan viimeistään 1.7.2013)


Sis markkinat avautuvat kahteen suuntaan

Sisämarkkinat avautuvat kahteen suuntaan

CE-merkintäjärjestelmän tavoite on avata rakennustuotteiden sisämarkkinat:

 • Helpottaa suomalaisten rakennustuotteiden vientiä.

 • Johtaa myös uusien tuotteiden helpompaan pääsyyn Suomen markkinoille. Tämä lisää suomalaisten valmistajien kotimarkkinoilla kohtaamaa kilpailua:

  • Tuotteita, joiden ominaisuudet on määritetty ja osoitettu yhdenmukaisella tavalla, on helpompi verrata.

  • Rakennusliikkeiden suorat hankinnat muista maista lisääntyvät.

 • Pakottaa valmistajat tehostamaan toimintaansa ja siten vahvistamaan kilpailukykyä tulevaisuuden turvaamiseksi.


Kaupan kannalta

Kaupan kannalta

 • 1.7.2013 lähtien n. 80% kauppaa käydään CE-merkityillä tuotteilla

 • Siirtymävaiheessa rajapinta on tehtaan portti - ennen 1.7.2013 tehtaalta lähteneet tuotteet voidaan myydä

 • CE-merkintävastuuon valmistajilla

 • Kaupan on tiedettävä mitä tuotteita CE-merkintäpakko koskee (jos tuotetta aiotaan myydä rakennuskäyttöön)

 • Ennen hankintaa tavarantoimittajalta tulee edellyttää, että suoritustasoilmoitus (DoP) löytyy


Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit

CE merkittävät puutuotteet

Voimassa olevat hEN

EN 13986Puulevyt rakennuskäytössä

EN 14250Naulalevyrakenteet

EN 14374Rakenteellinen LVL

EN 14342+A1Puulattiat

EN 14080Liimapuu

EN 14081+A1Lujuuslajiteltu puutavara

EN 14915+ACPuupaneelit ja –verhoukset

EN 14545Puurakenteiden liittimet

EN 14592Vaarnakiinnittimet

EN 14229Puiset sähköpylväät

Tulossa

EN 14732Puiset seinä-, lattia- ja kattoelementit

EN 15497Sormijatkettu rakennesahatavara

EN 16351CLT – Crosslaminatedtimber

Poikkeuksena CE-merkintää ei vaadita:

 • Tilauksesta valmistettu tuote (muu kuin sarjatuotanto), jonka valmistaja asentaa itse.

 • Tuotteet, jotka valmistetaan rakennuspaikalla ja valmistaja asentaa itse.

 • Historialliseen korjauskohteeseen perinteiseen tapaan valmistettu tuote.

 • Jos tuotetta ei ole saatettu markkinoille.


Tietol hteit

Tietolähteitä

 • hEn-HelpDeskwww.henhelpdesk.fi

  - Palaute/kysymyslomake

 • Ympäristöministeriö www.ymparisto.fi/ce-merkinta

 • Ilmoitettuja laitoksia (liittyen puutuotteisiin)

  - VTT Expert Services Oy www.expertservices.fi

  - Inspectawww.inspecta.com

  - Finotrolwww.finotrol.fi

 • CE-merkittyjen rakennustuotteiden oikea käyttö –julkaisu(Rakennusmedia Oy)


Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit

Harmonisoidut tuotestandardit


Lopuksi ce merkinn st

Lopuksi CE-merkinnästä

 • edessä on väistämätön toimintatapojen muutos

 • CE-merkintä on mahdollisuus rakennustuotteiden viennille ja myös rakentamisen laadun kehittämiselle


Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit

Eurokoodi EC5:EN 1995-1-1 (Puurakenteiden suunnittelu, yleiset säännöt), EN 1995-1-2 (Puurakenteiden suunnittelu, palomitoitus), EN 1995-2 (Puurakenteiden suunnittelu, sillat)

 • EN 1995 Kansalliset liitteet valmiina

 • Eurokoodeilla on voinut suunnitella jo usean vuoden ajan

 • Kansallinen suunnitteluohjeen RakMK B10 rinnakkaiskäyttö ennakoidaan päättyvän 30.06.2013


Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit

www.puuinfo.fi

www.ril.fi


Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit

Rakennustuoteasetus osana kansallista

lainsäädäntöä

Yhteenveto

Suomessa noudatetaan Suomen lakia ja siihen perustuvia säädöksiä

Asetus on sellaisenaan jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (muutoksia)

RAKENNUSTUOTEASETUS

TUOTEHYVÄKSYNTÄLAKI + ASETUKSET

CE-merkintä

pakollinen kun

hEN

RakMK määräykset ja ohjeet (uusitaan)

CE-merkintä

valmistuksen laadun-valvonta

varmennus-todistus

tyyppi-hyväksyntä

Rakennus-paikkakoh-taiset arviot

SFS-EN tai SFS- Puurakenteiden toteuttaminen - Eurocode 5 + Liitt- (kansallinen B10)

hENSFS-EN standardi

ETA(Eur tekn arviointi)


Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit

Lopuksi

 • Lisää tietoa:www.eurocodes.fi - Eurokoodeistawww.henhelpdesk.fi – Tuotestandardeista

 • Rakennustuoteteollisuus ry / Puutuotejaos:Tomi Toratti, puurakentaminen, 09 129 9306Hilppa Junnikkala, puutuotteet, 09 129 9296etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi


 • Login